Procedura RODO

Klauzula informacyjna – RODO

 

Ochrona danych osobowych 

 

Spis treści 

 1. Przetwarzanie danych osobowych 

1.1. Administrator danych 

1.2. Cel przetwarzania danych osobowych 

 1. Okres przechowywania danych osobowych 
 2. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
 3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych 

1.1. Administrator danych Informujemy, że administratorem danych osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy DoradzamwTekturze Adam Rus z siedzibą w Skawinie, ul. Sadowa 11H jest firma DoradzamwTekturze Adam Rus z siedzibą w Skawinie, ul. Sadowa 11H. Od dnia 02.02.2021 roku będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem ochrony danych osobowych pod adresem biuro@boxprou.pl

 

1.2. Cel przetwarzania danych osobowych Wykonanie umowy, czyli m.in.: 

 • zawarcie i wykonanie lub zrealizowanie łączących nas umów lub zamówień, w tym zapewnienie poprawnej jakości prowadzonych działań. 

Wykonania naszych obowiązków prawnych, np.: 

 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane – np. podatkowe, przez czas, w którym można ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku – np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych. 
 • obsługa reklamacji. Nasz prawnie uzasadniony interes, np.: 
 • wykrywanie nadużyć i zapobiegania im – przez czas realizacji umowy/zamówienia, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z realizowanej umowy/zamówienia, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań. 
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym roszczenia przedawnią się. 
 • marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowej. 
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju produktów lub usług, prace Skawina, 2.02.2021 rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania relacji biznesowej. 
 • weryfikacja wiarygodności płatniczej. 
 • wsparcie techniczne dla oferowanych produktów i usług. 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą i nie krócej niż czas niezbędny do wykonania umowy, spełnienia naszych obowiązków prawnych i zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód będą przechowywane do czasu jej odwołania lub przez okres obowiązywania zgody. 

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych Administrator będzie przekazywać Twoje dane podmiotom, z usług, których korzysta aby móc wykonać umowę, spełnić obowiązki prawne i zabezpieczyć własny prawnie uzasadniony interes prawny. Do podmiotów tych należą m.in. firmy świadczące usługi kurierskie na potrzeby spedycji, dostawcy usług IT. 

 

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe • Prawo dostępu do treści swoich danych oraz sposobu ich przetwarzania. • Prawo do sprostowań swoich danych. • Prawo żądania usunięcia swoich danych. • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. • Prawo do przenoszenia swoich danych do innego Administratora. • Prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania swoich danych. • Prawo wniesienia skargi do odpowiedniej instytucji. • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych. 

 

DoradzamwTekturze Adam Rus, 

 1. Sadowa 11H

32-050 Skawina

 

Administrator Danych Osobowych 

Kontakt: biuro@boxprou.pl

Skawina, 2 lutego 2021 r.

Scroll to Top