QC (quality control)sterowanie jakością
QC (quality control)kontrola jakości
quad reamryza folio podzielona na ćwiartki
quadrant scalewaga kwadrantowa
quadrant scalewaga do oznaczania gramatury
quadrill finishwykończenie ozdobne w kwadraciki
quadrill finishpowierzchnia ozdobna kratkowana
quadrille paperpapier kratkowany
quadruple effect evaporatorwyparka czterostopniowa
quaking aspenosika amerykańska
quaking aspentopola osika
qualitativejakościowy
qualitative analysisanaliza jakościowa
qualitative filter(ing) paperbibuła filtracyjna jakościowa
qualityjakość
quality assessmentocena jakościowa
quality auditsygnalizowanie poziomu jakości
quality certificateświadectwo jakości
quality classklasa jakości
quality coefficientwskaźnik jakości
quality controlsterowanie jakością
quality controlkontrola jakości
quality control departmentdział kontroli technicznej
quality control inspectorbrakarz
quality inspectionkontrola jakości
quality levelpoziom jakości
quality of cut(ting)jakość cięcia
quality of reproductionjakość odtwarzania
quality of reproductionjakość reprodukcji
quality standardnorma jakościowa
quantitativeilościowy
quantitative analysisanaliza ilościowa
quantitative determinationoznaczanie ilościowe
quantitative filter paperbibuła filtracyjna ilościowa
quantity of flownatężenie przepływu
quantity sensitivitygranica wykrywalności
quarter cloth bindingoprawa półpłócienna
quarter sheetćwiartka arkusza
quarter-sized paperpapier słabo klejony
quartoćwiartka arkusza standardowego
quartzkwarc
quartz fibrewłókno kwarcowe
quartz paperpapier ścierny
quaternarypoczwórny
quaternaryczwartorzędowy
quaternaryczteroskładnikowy
quebrachokwebracho
queen rollwalec kalandra drugi od dołu
quench-tank-extrusionwytłaczanie do kąpieli chłodzącej
quenchingoziębianie
quenchingszybkie chłodzenie
questionnaireformularz ankietowy
questionnairekwestionariusz
quick ashpopiół lotny
quick-driersykatywa
quick-driersuszka
quick-drying inkfarba szybkoschnąca
quick-runningszybkobieżny
quick-setting glueklej szybkowiążący
quick-setting resinżywica szybkoutwardzalna
quick stickszybko przyczepny
quick stickszybko wiążący się
quicklimewapno palone
quicklimewapno niegaszone
quicksilverrtęć, Hg
quiescent waterwoda stojąca
quilting stitchścieg stebnowany
quinonechinon
quinonebenzochinon
quintaljednostka masy
quintalkwintal
quintuple effect evaporatorwyparka pięciostopniowa
quirelibra papieru
quire libramakulatura w arkuszach
quotationoferta
quoteoferować
R&D (research and development)badania naukowe i prace rozwojowe
R.O. (reverse osmosis)osmoza odwrócona
r.p.m. (revolutions per minute)obroty na minutę
r.p.m. (revolutions per minute)obr/min
r.p.s. (revolutions per second)obroty na sekundę
RA sizeformat A przed obcięciem
rabblemieszadło
rabble armramię przegarniające
rackwieszak
rackstojak
rackregał
rackingrozkładanie papieru
racking strengthwytrzymałość na naprężenia odrywające
radialpromieniowy
radial (paper) chromatographychromatografia krążkowa
radial flow vacuum pumppompa próżniowa o przepływie promieniowym
radial sectionprzekrój promieniowy
radiancepromieniowanie
radiancezdolność promieniowania
radianceradiacja
radiancezdolność emisyjna
radiant energyenergia promienista
radiant heatciepło promieniowania
radiant-heat dryingsuszenie promiennikowe
radiant-heat dryingsuszenie podczerwienią
radiant heatingogrzewanie przez promieniowanie
radiant heatingogrzewanie promiennikowe
radiant surfacepowierzchnia promieniująca
radiata pinesosna nowozelandzka
radiatepromieniować
radiaterozchodzić się promieniowo
radiationpromieniowanie
radiation counterlicznik promieniowania
radiation energyenergia promieniowania
radiation intensitynatężenie promieniowania
radiation ionizationfootojonizacja
radiation shieldekran radiacyjny
radiation shieldosłona przed promieniowaniem
radiatorelement promieniujący
radiatorgrzejnik
radiatorpromiennik
radiatorkaloryfer
radicalpierwiastek
radicalrodnik
radio cone paperpapier na membrany głośnikowe
radio frequencyczęstotliwość radioelektryczna
radio frequencyczęstotliwość radiowa
radio-frequency dryingsuszenie pojemnościowe
radio-frequency dryingsuszenie w polu wysokiej częstotliwości
radio-heatingnagrzewanie prądami wielkiej częstotliwości
radio tracerwskaźnik promieniotwórczy
radio wavesfale radiowe
radioactive thickness gaugegrubościomierz radioaktywny
radioactivitypromieniotwórczość
radioactivityradioaktywność
radiochromatographyradiochromatografia
radioisotopeizotop promieniotwórczy
radioisotoperadioizotop
radius (pl. radii)promień
radius of bendingpromień gięcia
raffiarafia
raffia (palm)rafia
raffia paperpapier z rafii
rafttratwa
raftspławiać
raftingspław drewna
ragszmata
rag boardtektura z masy włóknistej ze szmat
rag boilerwarnik do szmat
rag boilinggotowanie szmat
rag book paperpapier dziełowy z masy włóknistej ze szmat
rag breakerholender do rozczyniania szmat
rag chopperkrajarka szmat
rag chopperszarpacz szmat
rag contentzawartość masy włóknistej ze szmat
rag cutterwilk do szmat
rag cutterszarpak
rag cuttingkrajanie szmat
rag cuttingcięcie szmat
rag cuttingsścinki szmat
rag devilszarpacz szmat
rag dusterodpylacz szmat
rag dusterodkurzacz szmat
rag dusterwiejak
rag dustingodkurzanie szmat
rag half-stuffpółmasa szmaciana
rag houseszmaciarnia
rag houseoddział przygotowania szmat
rag index bristolkarton kartotekowy o zawartości 25 – 100 proc. masywłóknistej ze szmat”
rag millwarzelnia szmat
rag millfabryka (wytwórnia) masy włóknistej ze szmat
rag newsprint paperpapier gazetowy z masy włóknistej ze szmat
rag paperpapier z masy włóknistej ze szmat
rag perforating paperpapier z masy włóknistej ze szmat na szablony
rag plate paperpapier dziełowy gładzony z masy włóknistej ze szmat
rag pulppółmasa szmaciana
rag pulp beatingmielenie półmasy szmacianej
rag roomszmaciarnia
rag roomoddział przygotowania szmat
rag sortersortowacz szmat
rag sortingsortowanie szmat
rag sorting roomsortownia szmat
rag sorting tablestół do sortowania szmat
rag stockmasa włóknista ze szmat
rag stockpółmasa ze szmat
rag tissue paperbibułka z masy włóknistej ze szmat
rag trasherodpylacz szmat
rag trasherwytrząsacz szmat
rag trasherodkurzacz szmat
rag trasherwiejak
rag trashertrzepak szmat
rag washerpralka szmat
rag washingpranie szmat
raggerurządzenie do wyciągania szmat z rozwłókniacza
ragsszmaty
railroad boardtektura biletowa powlekana
railroad board uncoatedtektura biletowa niepowlekana
railroad carwagon kolejowy towarowy
railroad copying tissuebibułka olejowana na awiza kolejowe towarowe
railroad fibrefibra
railroad manilapapier na listy przewozowe
railroad trackingwahania grubości powłoki
railway (railroad) tiepodkład kolejowy
railway buffspapiery drzewne na listy przewozowe
railway buffspapiery na dokumenty używane w kolejnictwie
railway ticketbilet kolejowy
rain resistanceodporność na deszcz
rain waterwoda opadowa
rain waterwoda deszczowa
rainbow colouredtęczowo zabarwiony
rainbow effect paperpapier opalizujący
rainbow effect paperpapier o perłowym połysku
rainproofodporny na deszcz
raisepodnosić
raisepodwyższać
raised feltfilc drapany
raising and lowering deviceurządzenie do podnoszenia i opuszczania
ramieramia
ramierami
ramie fibrewłókno ramii
rancidityjełczenie
randomprzypadkowy
randomlosowy
randomstochastyczny
random distributionrozmieszczenie przypadkowe
random errorbłąd przypadkowy
random inspectionkontrola wyrywkowa
random orientationorientacja przypadkowa
random orientationorientacja nieuporządkowana
random samplepróbka losowa
random samplingpobieranie próbek losowe
random selectionwybór losowy
random variablezmienna losowa
randomizationrandomizacja
randomly oriented fibreswłókna o przypadkowej orientacji
rangezakres
rangezasięg
rangeobszar
rangedonośność
rangeprzedział
rangerozstęp
rangesięgać
rangemieć zasięg
range of adjustmentzakres regulacji
range of applicationzakres stosowalności
range of indicationzakres wskazań
range of productsasortyment wyrobów
rangeabilityzakres regulacji
rape boardpłyta ze słomy rzepakowej
rape stalkssłoma rzepakowa
rapidszybki
rapidbystry
rapid filterfiltr pośpieszny
rapid filterfiltr szybkosączący
rapid growthszybki wzrost
rapping systemsystem otrzęsaczy elektrod
rare-earth elements (REE)pierwiastki ziem rzadkich
rare-earth elements (REE)lantanowce
Raschig ringspierścienie Raschiga
ratestopień
ratetempo
ratewielkość
rateszybkość
rateustalać wartość
ratewzorcować
rate constantstała szybkości reakcji
rate of dryingszybkość suszenia
rate of flownatężenie przepływu
rate-of-flow meterprzepływomierz
rate of growthstopień wzrostu
rate of growthtempo wzrostu
rate of loadingszybkość przyrostu obciążenia
rate of productionwielkość produkcji
rate of productionwydajność
rate of setszybkość krzepnięcia
rate of setszybkość zestalania się
ratedznamionowy
ratednominalny
rated inputmoc wejściowa znamionowa
rated loadobciążenie znamionowe
rated outputmoc wyjściowa znamionowa
rated powermoc znamionowa
rated sizeformat nominalny
rated speedprędkość znamionowa
ratingwartość znamionowa
ratingwzorcowanie
ratingdane znamionowe
ratingznamiona
ratiostosunek
rationdawka
rationporcja
ration packingopakowanie porcjowe
rationalracjonalny
rationalwymierny
rationalizationracjonalizacja
rattledźwięk
rawsurowy
rawnieprzerobiony
rawnaturalny
raw acidkwas surowy
raw carbon paperbibułka karbonowa
raw carbon paperpodłoże na kalkę
raw coating stockpapier do powlekania
raw cookgotowanie 'twarde’
raw cottonbawełna surowa nieoczyszczona
raw emery paperpodłoże na papier ścierny
raw linseed oilolej lniany surowy
raw materialsurowiec
raw paperpapier podłożowy
raw paperpodłoże papierowe
raw sewageścieki surowe
raw sludgeosad świeży nieprzefermentowany
raw stockpodłoże papierowe
raw waste waterścieki surowe
raw waterwoda surowa
raw waterwoda nieoczyszczona
raw water service pumppompa wody nieoczyszczonej
raw weightgramatura bez powłoki
raypromień
ray (medullary) cellkomórka promienia rdzeniowego
ray parenchymamiękisz promieni rdzeniowych
ray tracheidcewka promienia rdzeniowego
rayonsztuczny jedwab
rayonwłókno z celulozy regenerowanej
rayon cordkord z włókien sztucznych
rayon fibre paperpapier z włókien sztucznych
rayon fibreswłókna sztuczne celulozowe
rayon filamentwłókno sztuczne ciągłe
rayon grade pulpmasa celulozowa wiskozowa
rayon rejectsodpady włókien sztucznych wiskozowych
rayon rejectsodrzucona masa celulozowa wiskozowa
rayon staple (fibre)włókno sztuczne cięte
razor blade cutcięcie wzdłużne żyletką
RC (regenerated cellulose)celuloza regenerowana
RCT (ring crush test)oznaczanie wytrzymałości na zgniatanie pierścieniowe
RDH (rapid displacement heating)szybkie ogrzewanie wyporowe
REA (residue effective alkali)alkalia efektywne resztkowe
reactoddziaływać
reactreagować
reactancereaktancja
reactanceopór bierny
reactantsubstancja reagująca
reactionreakcja
reactionreakcja
reactionoddziaływanie
reactionprzemiana
reaction mixturemieszanina reakcyjna
reaction paperpapierek wskaźnikowy
reaction paperpapierek odczynnikowy
reaction paperpapier indykatorowy
reaction rateszybkość reakcji
reaction timeczas reakcji
reaction towerwieża reakcyjna
reaction wooddrewno reakcyjne
reactivereaktywny
reactive dyebarwnik reaktywny
reactive groupgrupa reaktywna
reactive groupgrupa chemicznie czynna
reactive pigmentpigment reaktywny
reactivityreaktywność
reactorreaktor
read a proofrobić korektę
readabilityczytelność
readerczytelnik
readerczytnik
reader-printerczytnik-kopiarka
reader-printerczytnik wyposażony w kopiarkę
readily solublełatwo rozpuszczalny
readingodczyt
readingodczytywanie
reafforestationodnowa lasu
reagentodczynnik
real valuewartość rzeczywista
real valuewartość aktualna
realizationrealizacja
reamryza
ream cuttergilotyna
ream labelsnalepki na zapakowane ryzy
ream markerszakładki
ream paperpapier arkuszowy
ream paperpapier do pakowania ryz
ream paperpapier płaski
ream weightciężar ryzy
ream wrappedpapier pakowany w ryzach
ream wrappedryza papieru zapakowana
ream wrapperspapiery obwolutowe
ream wrapping machinemaszyna do pakowania ryz
ream wrapping machinepakarka ryz
rear edgebrzeg tylny
rear edgekrawędź wylotowa
rear gaugesiodełko
rebarwymienić noże
rebarkerkorowarka doczyszczająca
rebladingwymiana noży
rebuildprzebudować
rebuildodbudować
rebuildingodbudowa
rebuildingprzebudowa
reburned limewapno ponownie wypalone
reburned limewapno regenerowane
reburningwypalanie ponowne
recausticizingkaustyzacja
receiverodbiornik
receiverodbieralnik
receivingodbieranie
receivingodbiór
receiving body of waterodbiornik naturalny ścieków
receiving dryercylinder suszący wprowadzający
receiving inspectionkontrola odbiorcza
receiving waterodbiornik naturalny
receptaclezbiornik
receptacleodbieralnik
reception abilityzdolność przepustowa
receptivityzdolność absorpcyjna
receptivitychłonność
receptivity of paper to printing inkchłonność farby drukarskiej przezpapier”
recesses (in paper)przestrzenie wolne w papierze
rechipperrębak wtórny
rechipperrozdrabniacz zrębków
rechipperdezintegrator zrębków
recipientodbiorca
recipientbiorca
reciprocateporuszać się ruchem postępowo-zwrotnym
reciprocating compressorsprężarka tłokowa
reciprocating doctorskrobak oscylujący
reciprocating movementruch postępowo-zwrotny
recirculated activated sludgeosad czynny zawracany
recirculated airpowietrze obiegowe
recirculationzawracanie do obiegu
recirculationrecyrkulacja
recirculation of white waterzawracanie wody podsitowej do obiegu
recirculation pumppompa obiegowa
recirculation pumppompa recyrkulacyjna
reclaimregenerować
reclaimwycofać
reclaimodzyskiwać
reclaimed fibreswłókna odzyskane
reclaimed fibreswłókna wyławiane
reclaimed papermakulatura
reclaimed paperpapier makulaturowy
reclaimed paper pulpmasa makulaturowa
reclaimed pulpmasa wyłowiona
reclaimed pulpmasa 'łapana’
reclaimed pulpmasa odzyskana
reclaimerurządzenie regeneracyjne
reclaimerurządzenie do odzyskiwania
reclaimerwyławiacz
reclaimerurządzenie odbiorcze
reclaimingodzyskiwanie
reclaiming towerwieża regeneracyjna
reclamationregeneracja
reclamationrekultywacja
reclamation of waste paperodzyskiwanie makulatury
reclassificationsortowanie ponowne
recleaningdoczyszczanie
recleaningczyszczenie ponowne
reclosable containerpojemnik do wielokrotnego zamykania
recommendationzalecenie
recommended standardnorma zalecana
reconditionig of pulpstoneostrzenie kamienia ścieraka
reconditioningodnawianie
reconditioningprzywracanie do stanu użytkowego
recordzapis
recordpłyta gramofonowa
recordrekord
recordrejestr
record cardkarta rejestracyjna
record paperpapier bezdrzewny rejestracyjny
record paperpapier do pisania na rejestry
record paperpapier na księgi handlowe
record sleevekoperta na płyty gramofonowe
recorderprzyrząd rejestrujący
recorderrejestrator
recordersamopis
recorder charttaśma rejestracyjna
recorder chartdiagram
recorder for travelling rate of woodwskaźnik posuwu drewna
recorder for wood consumptionlicznik startego drewna
recorder paperpapier rejestracyjny
recorder paperpapier do rejestratorów
recorder penkońcówka pisząca
recorder penpisak
recorder tapetaśma rejestracyjna
recordingrejestracja
recordingzapisywanie
recording chartkarta wykresowa
recording chartkarta do przyrządów rejestrujących
recording-controlling instrumentaparat kontrolno-pomiarowy
recording instrumentprzyrząd rejestrujący
recording instrumentrejestrator
recording instrument paperpapier do przyrządów rejestrujących
recording instrument paperpapier do rejestratorów
recording manometermanometr rejestrujący
recording paperpapier do przyrządów rejestrujących
recording paperpapier rejetracyjny
recording tapetaśma magnetofonowa
recording tapetaśma do zapisu danych
recording tape for telegraphtaśma telegraficzna
recording thermometertermometr rejestrujący
recording thermometertermograf
recording thermometertermometr piszący
recording thermometerrejestrator temperatury
recordsakta
recordsdane
recordszapisy
records storageprzechowywanie zapisów
records storagegromadzenie rekordów
recoverregenerować
recoverodzyskiwać
recoverableodzyskiwalny
recovered fibremasa wyławiana
recovered fibrewłókno odzyskane
recovered stockmasa odzyskana
recoveringregeneracja
recoveringodzyskiwanie
recoveryodzyskiwanie
recoveryregeneracja
recovery boilerkocioł regeneracyjny
recovery boilerkocioł sodowy
recovery furnacepiec regeneracyjny
recovery furnacepalenisko kotła sodowego
recovery of chemicalsodzyskiwanie chemikaliów
recovery of chemicalsregeneracja chemikaliów
recovery of thicknessodkztałcenie sprężyste płyty po zwolnieniu naciskuprasy”
recovery of waste heatregeneracja ciepła odlotowego
recovery ratiostopień regeneracji
recovery soda boiler housekotłownia sodowa
recovery towerwieża regeneracyjna
rectangleprostokąt
rectangularprostokątny
rectangularityprostokątność
rectificationrektyfikacja
rectificationprostowanie
rectificationdestylacja frakcyjna
rectified spiritrektyfikat
rectified spiritspirytus rektyfikowany
rectifierkolumna brzeczkowa
rectifierprostownik
rectifierkolumna odgotowująca
rectifier platepłytka kierująca
rectifier platepłyta wyrównująca
rectifier rollwałek perforowany
rectifier rollwalec dziurkowany
rectifyrektyfikować
rectifyprostować
rectifyuzupełniać arkusze
rectifydestylować frakcyjnie
rectifying columnkolumna rektyfikacyjna
rectilinearprostoliniowy
rectoawers
rectostrona zewnętrzna papieru
rectorecto
rectostrona recto
rectostrona licowa
recuperationodzyskiwanie
recuperationrekuperacja
recyclezawracać do obiegu
recycleponownie wprowadzać do obiegu
recyclerecyrkulować
recycled boardtektura makulaturowa
recycled boardtektura z masy włoknistej zawracanej do wtórnegowykorzystania”
recycled fibremasa włóknista zawracana do obiegu
recycled fibremasa makulaturowa
recycled paperboardtektura makulaturowa
recycled paperspapiery z masy makulaturowej
recycled paperspapiery makulaturowe
recycled paperspapiery z masy włóknistej zawracanej do wtórnegowykorzystania”
recyclingzawracanie do obiegu
recyclingrecyrkulacja
redczerwień
redczerwony
red alderolcha oregońska
red ashjesion pennsylwański
red beechbuk czerwony
red birchbrzoza nadrzeczna
red cedarjałowiec wirginijski
red cypresscyprysik błotny
red elmwiąz polny
red firjedlica Douglasa
red firdaglezja zielona
red firjedlica zielona
red flexible boardtektura elastyczna pokryta skórą lub tkaniną do wyrobuartykułów kaletniczych”
red gumambrowiec amerykański
red hickoryorzesznik owłosiony
red hollyklon czerwony
red juniperjałowiec wirginijski
red leadczerwony tlenek ołowiu
red leadminia ołowiana
red liquorług czerwony
red liquorług posiarczynowy o zasadzie magnezowej
red liquorług powarzelny obojętnosiarczynowy
red mapleklon czerwony
red matrix paperpapier chłonny czerwony
red mulberymorwa czerwona
red oakdąb czerwony
red patch paperpapier sztywny czerwony do wzmacniania narożników opakowań
red pinesosna czerwona norweska
red ring rotzgnilizna korzeniowa
red ring rotmursz korzeniowy
red rosin sheathing paperpapier pełno-klejony na przekładki ochronnemiędzy warstwami materiału budowlanego”
red southern oakdąb czerwony
red spruceświerk czerwony
red walletkarton elastyczny na koperty z bokami uformowanymi w harmonijkę
red walletskoroszyty z klapkami na kształt miecha harmonii
red walletzakładki w kartotekach
redox potentialpotencjał redoks
redox potentialpotencjał utleniania-redukcji
reduceredukować
reduceredukować
reducezmniejszać
reduceodtleniać
reduced shadebarwa stonowana
reducerprzekładnia redukcyjna
reducerzwężka rurowa
reducerreduktor
reducerrozcieńczalnik
reducerreduktor
reducerzłaczka rurowa zwężkowa
reducerśrodek redukujący
reducible sulfursiarka podatna na redukcję
reducing agentśrodek redukujący
reducing agentreduktor
reducing mediumśrodowisko redukujące
reducing pipezwężka rurowa
reducing pipezłączka rurowa zwężkowa
reducing sugarscukry redukujące
reducing valvezawór redukcyjny
reductantśrodek redukujący
reductantreduktor
reductionzmniejszenie
reductionredukcja
reduction of costsobniżka kosztów
reduction zonestrefa redukcji
redwoodsekwoja wieczniezielona
redwoodsosnogrom wieczniezielony
reed grasstrzcina pospolita
reed paperpapier z masy trzcinowej
reed pulpmasa celulozowa trzcinowa
reed pulpceluloza trzcinowa
reelzwój
reeltambor
reelnawijanie
reelrola
reelzwój surowy
reelnawijać
reelzwijać
reel changezmiana zwoju
reel changewymiana roli papieru
reel conezacisk stożkowy roli
reel coretuleja nawojowa
reel coregilza roli
reel cranesuwnica do tamborów
reel cranesuwnica do zwojów surowych
reel cutterkrajarka zwojów
reel cutterbobiniarka
reel cutterprzewijarko-krajarka
reel diameterśrednica zwoju
reel drivenapęd zwoju
reel endczoło zwoju
reel end damageuszkodzenie czoła zwoju
reel fed gumming machinemaszyna do nanoszenia kleju na papier w zwojach
reel fed gumming machinemaszyna do gumowania papieru w zwojach
reel fed gumming machinemaszyna do powlekania klejem papieru w zwojach
reel-fed pressmaszyna drukarska rolowa
reel-fed rotarymaszyna rotacyjna rolowa
reel-fed ruling machineliniarka zwojowa
reel hoistpodnośnik zwojów
reel lengthdługość zwoju
reel lengthdługość wstęgi w zwoju
reel offodwijać
reel onnawijać
reel packingpakowanie zwojów
reel-packing machinemaszyna do pakowania zwojów
reel-packing machinepakowarka zwojów
reel pasterurządzenie do sklejania wstęgi papieru
reel pulpmasa celulozowa w zwojach
reel samplespróbki pobrane ze zwoju surowego
reel samplespróbki z tamboru
reel shaftdrąg nawojowy zwoju
reel shredding machineszarpacz zwojów
reel-slitting machinekrajarka zwojów
reel-slitting machineprzewijarko-krajarka
reel spindletrzpień nawojowy zwoju
reel splicingsklejanie wstęgi papieru
reel standodwijarka zwojów
reel standstojak pod zwoje
reel standstojak do odwijania
reel starodwijarka gwiazdowa zwojów
reel stargwiazda na role
reel-to-sheet pressmaszyna rolowa z wykładaniem plano
reel-to-sheet pressmaszyna drukarska zwojowa z odbiorem arkuszowym
reel truckwózek jezdniowy do zwojów
reel truckwózek do transportu zwojów
reel-upnawijarka
reel-upnawijak
reel-upnawijać
reel-up drumbęben nawojowy
reelboynawijakowy
reelboyoperator nawijarki
reeled cardboard for automatic machineskarton w bobinach do automatów
reeled newsprintpapier gazetowy w zwojach
reeled paperpapier rotacyjny
reeled paperpapier w zwojach
reeled paperpapier rolowy
reelernawijarka
reelernawijak
reelerprzewijarka
reelingzwijanie
reelingnawijanie
reeling bardrąg nawojowy
reeling drumtambor
reeling drumcylinder nawojowy
reeling drum exchangewymiana tamborów na nawijaku
reeling machinenawijarka
reeling machinenawijak
reeling-off standodwijak
reeling-off standodwijarka
reeling sectionczęść nawijakowa
reeling upnawijanie
reeling-up standnawijarka
reference gradeklasa wzorcowa
reference gradejakość wzorcowa
reference samplepróbka wzorcowa
reference samplepróbka odniesienia
reference sheetarkusz próbny
reference sheetarkusz kontrolny
reference solutionroztwór porównawczy
reference standardnorma związana
reference substancesubstancja wzorcowa
reference tabletabela przeliczeniowa
refillwypełnienie
refillwkład
refillponownie napełniać
refillwypełniać
refineuszlachetniać
refinerafinować
refined pulpmasa celulozowa uszlachetniona
refined rejects screensortownik odrzutu masy rafinerowej
refined screeningsodrzut z sortowania rafinowany
refined stockmasa rafinowana
refined stockmasa mielona
refinerrafiner
refinermłyn rozwłókniający
refinermłyn rozbijający
refiner chip pulpścier ze zrębków
refiner chip pulpścier rafinerowy
refiner diskstarcze rafinera
refiner fillingnożowisko rafinera
refiner groundwoodścier rafinerowy
refiner groundwoodścier ze zrębków
refiner loadingobciążenie młyna
refiner mechanical pulp (RMP)ścier rafinerowy ze zrębków
refiner mechanical pulp (RMP)masa mechaniczna rafinerowa
refiner mechanical pulpingwytwarzanie ścieru rafinerowego
refiner mechanical pulpingwytwarzanie masy mechanicznej w rafinerze
refiner sawdust pulpmasa mechaniczna z trocin
refiner sawdust pulpmasa rafinerowa z trocin
refiner stockmasa rafinerowa
refiner stonekamień rafinera
refiningrafinowanie
refininguszlachetnianie
refiningrozwłóknianie na masę mechaniczną w rafinerze
refiningmielenie w rafinerze
refiningrozwłóknianie równomierne
refining of the groundwoodrafinowanie ścieru
refining towerwieża uszlachetniająca
reflectancewspółczynnik odbicia
reflectance factorwspółczynnik odbicia
reflectance meterreflektometr
reflected lightświatło odbite
reflectionodbicie
reflection coefficientwspółczynnik odbicia
reflection densitometerdensytometr refleksyjny
reflection densitygęstość optyczna w świetle odbitym
reflectivitywspółczynnik odbicia
reflectivityzdolność odbicia
reflectometerreflektometr
reflectometeraparat do pomiaru połysku
reflectometryreflektometria
reflex copyingkopiowanie metodą reflektograficzną
reflex paperpapier do kopiowania metodą reflektometryczną
reflex ratiowspółczynnik odbicia rozproszonego
refluxorosienie
refluxflegma
refluxpowrót
reflux condenserchłodnica zwrotna
reforestationzalesianie
refractionzałamianie
refractionrefrakcja
refractive indexwspółczynnik załamania
refractivitywspółczynnik załamania
refractometerrefraktometr
refractoriesmateriały ogniotrwałe
refractorieswyroby ogniotrwałe
refractorinessogniotrwałość
refractory brickcegła ogniotrwała
refreshing napkinserwetka odświeżająca
refreshing tissuebibułka (chusteczka) odświeżająca
refrigerantczynnik chłodniczy
refrigerator paperpapier wodoodporny do szaf chłodniczych
refusebrak
refuseodpad
refuseodpadki
refuse bagworek na odpady
refuse boilerkocioł do spalania odpadów
refuse burnerpiec do spalania odpadów
refuse grinderścierak do odpadów drzewnych
refuse pilehałda odpadów
refuse pilehałda śmieci
refuse wooddrewno odpadowe
refuse woododpady drzewne
regenerateregenerować
regenerateodnawiać
regenerated celluloseceluloza regenerowana
regenerated cellulose foilfolia wiskozowa
regenerated cellulose foilcelofan
regenerated cellulose foiltomofan
regenerationodzyskiwanie
regenerationodnowienie lasu
regenerationregeneracja
regimewarunki pracy urządzenia
regimewarunki prowadzenia procesu
regionobszar
registerrejestr
registerurządzenie rejestrujące
registerregister
registerspis
registerpasowanie
registerzapisywać
registerpasować
registerrejestrować
register bond (paper)papier formularzowy cienki
register bond (paper)papier na formularze handlowe
register-book paperpapier na księgi hipoteczne
register-book paperpapier na księgi katastralne
register-book paperpapier dokumentowy
register-book paperpapier aktowy
register differenceodchyłka pasowania
register differenceróżnica pasowania
register rollwalec rejestrowy
register rollwałek rejestrowy
register test sheetarkusz papieru do kontroli pasowania
registering crosspaser
registering crosskrzyżyk do pasowania
regression analysisanaliza metodą regresji
regression coefficientwspólczynnik regresji
regression equationrównanie regresji
regrindprzeszlifowywać
regrindprzeostrzać
regular sizeformat znormalizowany
regular sizeformat standardowy
regular sizeformat obcięty
regular weightgramatura standardowa dla danego rodzaju papieru lubtektury”
regulateregulować
regulating boxkadka regulacyjna
regulating chestkadka regulacyjna
regulating deviceurządzenie regulujące
regulating deviceregulator
regulating lipścianka regulowana dyszy wypływowej
regulating liplistwa górna wylewu
regulating liplistwa regulacyjna szczeliny wypływowej
regulating rangezakres regulacji
regulating rangezasięg regulacji
regulationregulacja
regulationprzepis
regulation platelistwa regulacyjna
regulation rollwalec regulujący
regulatorregulator
reinforcedwzmocniony
reinforced boardkarton wzmocniony
reinforced boardtektura wzmocniona
reinforced building paperpapier budowlany wzmocniony włóknem
reinforced concretebeton zbrojony
reinforced concreteżelbet
reinforced concrete centrerdzeń kamienia
reinforced dryer feltsusznik wzmocniony
reinforced filler paperpapier na wkłady notatnikowe wzmocniony
reinforced paperpapier dwuwarstwowy wzmocniony wewnątrz nićmi lub tkaniną
reinforced paperpapier wzmocniony tkaniną naklejoną na zewnątrz
reinforced tapetaśma przylepna wzmocniona
reinforced union paperpapier dwuwarstwowy sklejony asfaltem wzmocniony
reinforced woollen feltfilc wełniany wzmocniony
reinforcementwzmocnienie
reinforcementzbrojenie
reinforcement boardtektura wzmacniająca
reinforcing corners for suit-casesnarożniki wzmacniające do walizek
rejectodrzut
rejectbrak
rejectbrakować
rejectodrzucać
reject pulperrozwłókniacz braku własnego
reject refiningrafinowanie odrzutu
reject refiningmielenie odrzutu
rejected heatciepło odpadkowe
rejected heatciepło odlotowe
rejected stock outletodpływ masy odrzuconej
rejected stock outletwylot odrzutu
rejectionbrakowanie
rejectionodsortowywanie
rejectionodrzucanie
rejectsmasa gruba
rejectsodsort
rejectsodrzut
relationzależność
relationrelacja
relationwspółzależność
relationzwiązek
relativewzględny
relative errorbłąd względny
relative humidity (RH)wilgotność względna
relative thicknessgrubość względna
relative viscositylepkość względna
relativitywzględność
relaxationzluźnienie
relaxationodprężenie
relaxationrelaksacja
relayprzekaźnik
releasezwolnienie
releasezwalniacz
releasewyzwolenie
releasewyzwalacz
releaseupuszczenie
releaseupust
releasezwalniać
release agentabherent
release agentśrodek antyadhezyjny
release coat transferprzenoszenie powłoki antyadhezyjnej na powłokęsamoprzylepną w czasie odwijania taśmy”
release coatingpowłoka antyadhezyjna
release coatingpowłoka zapobiegająca przywieraniu
release linermateriał pokryciowy powłoki kleju samoprzylepnego, usuwanyprzed naklejeniem etykiety lub taśmy”
release paperpapier abhezyjny
release paperpapier nieprzyczepny
release paperpapier przekładkowy
reliabilityniezawodność
reliabilityrzetelność
reliabilitypewność
reliability indexwskaźnik niezawodności
reliability testpróba niezawodności
reliability testbadanie niezawodności
reliableniezawodny
reliablepewny
reliablerzetelny
reliefgazowanie
reliefodciążenie
reliefodgazowanie
reliefzwolnienie
relief gasgaz z odgazowania
relief liquorług odciągany
relief paperpapier do tłoczenia
relief paperpapier do wytłaczania reliefów
relief paperpapier do tłoczenia 'ślepego’
relief picturerelief
relief printingdrukowanie wypukłe
relief printing paperpapier do drukowania wypukłego
relief valvezawór odgazowujący
relief valvezawór bezpieczeństwa
relief valvezawór nadmiarowy
relieveodgazowywać
relievingodgazowanie
remainderpozostałość
remainderreszta
remote controlsterowanie zdalne
removableusuwalny
removable fourdrinier partczęść sitowa wysuwalna
removable wire framestół sitowy wysuwalny
removable wire frameczęść sitowa wysuwalna
removalusuwanie
removalpozyskiwanie drewna w lesie
removal cuttingcięcie uprzątające
removal of latencyusuwanie latencji
removal of latencyusuwanie kędzierzawości włókien
removeusuwać
removezdejmować
removerzmywacz
removerurządzenie do usuwania
render harmlessunieszkodliwiać
renewalodnowienie
renewalwymiana
renovateodnawiać
rep finish paperpapier wytłaczany żeberkowany lub płótnowany
repairremont
repairnaprawa
repairreperacja
repairnaprawiać
repairremontować
repair shopwarsztat naprawczy
repair shopwarsztat remontowy
repeat-cutterkrajarka z urządzeniem do cięcia wielokrotnego
repeatabilitypowtarzalność
repeated stressnaprężenie powtarzalne
repelodpychać
repelodpędzać
repellencyniezwilżalność
repellencyzdolność odpychania
repellentrepelent
repellentśrodek działający odpychająco-odstraszająco
replacement (by)wymiana części
replacement (by)włożenie na miejsce
replacement (by)podstawienie
replacement partczęść zamienna
replacement partczęść wymienna
replacement partczęść zużywalna
replenishuzupełniać
replenishponownie napełniać
replicareplika
replicakopia
replica methodmetoda repliki
reportraport
reportbiuletyn
reportlista
reportsprawozdanie
reportkomunikat
reporttabulogram
reportrelacja
reportingzawiadamianie
reportingkomunikowanie
reportingrelacjonowanie
repp finishżeberkowanie
repp finishprążkowanie
repp finishwykończenie rypsowe
repp(ed) paperpapier rypsowy
repp(ed) paperpapier prążkowany
representative samplepróbka reprezentatywna
representative samplepróbka pokazowa
reprintodbitka specjalna
reprintnakład powtórzony
reprintkopiować powtórnie
reprintprzedrukować
reprint paperpapier na dodatkowe odbitki
reprint paperpapier na przedruki
reprocessingponowny przerób
reprocessingprzeróbka
reprocessingregeneracja
reproducibilitystopień podatności do reprodukowania
reproducibilitypowtarzalność
reproducibilityodtwarzalność
reproducibility of resultsodtwarzalność wyników
reproducibleodtwarzalny
reproduciblepowtarzalny
reproductionodbitka drukarska
reproductionreprodukcja
reproductionodtwarzanie
reproduction fidelitywierność reprodukcji
reproduction fidelitywierność odtwarzania
reproduction paperpapier do reprodukcji
reprographic paperpapier reprograficzny
reprographyreprografia
reptissuebibułka wytłaczana, żeberkowana lub prążkowana
repulpabilitypodatność na ponowne rozwłóknianie
repulped stockmasa rozwłókniona
repulperrozczyniacz wtórny
repulpingrozwłóknianie
requirementzapotrzebowanie
requirementwymaganie
rereelerprzewijarka
rereelingprzewijanie
rereeling machineprzewijarka
rescreendosortować
rescreenponownie sortować
rescreeningsortowanie ponowne
rescreeningdosortowywanie
researchbadania naukowe
research centreośrodek badawczy
research instituteinstytut naukowo-badawczy
research laboratorylaboratorium naukowo-badawcze
research workpraca badawcza
research workerpracownik naukowo-badawczy
resensrezeny
reserverezerwa
reservezapas
reservoirzbiornik
resetponownie nastawić
resetprzestawić
residualresztkowy
residualszczątkowy
residualpozostały
residual chlorinechlor resztkowy
residual chlorinechlor pozostały
residual ligninlignina resztkowa
residual strainodkształcenie szczątkowe
residual sulfursiarka resztkowa
residual sulfursiarka pozostała
residual timberdrewno odpadowe
residuereszta
residueosad
residuepozostałość
residueodpad
residue after evaporationsucha pozostałość po odparowaniu
residue after ignitionpozostałość po prażeniu
resilienceenergia odkształcenia
resiliencesprężystość powrotna
resilienceodbicie sprężyste
resilientsprężynujący
resinżywica
resin acidskwasy żywiczne
resin adhesivelepiszcze żywiczne
resin adhesiveklej żywiczny
resin boardtektura nasycona żywicą syntetyczną (fenolową) utwardzoną
resin boardtektura zaklejona w masie żywicą syntetyczną utwardzalną
resin-bondedsklejony żywicą
resin-bondedwiązany żywicą
resin boxingżywicowanie
resin canalprzewód żywiczny
resin canalkanał żywiczny
resin cellkomórka żywicorodna
resin cementkit żywiczny
resin contentzawartość żywicy
resin derivativesprodukty żywiczne
resin derivativespochodne żywicy
resin ductprzewód żywiczny
resin ductkanał żywiczny
resin finishingwykończenie powierzchni żywicą
resin finishingtraktowanie powierzchniowe żywicą
resin gallpęcherz żywiczny
resin glueklej żywiczny
resin-impregnated feltfilc nasycony żywicą sztuczną
resin-impregnated paperpapier nasycony żywicą
resin-impregnating blotting paperpapier chłonny do nasycania żywicą
resin milkmleczko kalafoniowe
resin milkmleczko żywiczne
resin pocketpęcherz żywiczny
resin sizeklej żywiczny
resin soapmydło żywiczne
resin spotcętka żywicy
resin spotplama żywiczna
resin streakpasmo żywiczne
resin streaknacięcie przy żywicowaniu
resin streakpasmo drewna przesyconego żywicą
resin tappingżywicowanie
resin treatmentuszlachetnianie żywicami syntetycznymi
resin varnishlakier żywiczny
resinateżywiczan
resinatesól kwasu żywicznego
resinificationżywiczenie
resinificationzżywiczenie
resinosiszażywiczenie
resinosissmolistość
resinousżywicowaty
resinousżywiczny
resinous forestlas iglasty
resinous wooddrewno żywiczne
resinous wooddrewno iglaste
resistanceopór
resistanceodporność
resistance heatingnagrzewanie oporowe
resistance of paper to alkali stainingodporność papieru na zmianęzabarwienia pod wpływem alkaliów”
resistance to abrasionodporność na ścieranie
resistance to ageingodporność na starzenie
resistance to bacteriaodporność na działanie bakterii
resistance to chemical attackodporność na działanie chemikaliów
resistance to chemical attackodporność chemiczna
resistance to crumplingodporność na mięcie
resistance to deformationopór odkształcenia
resistance to frostmrozoodporność
resistance to frostodporność na działanie mrozu
resistance to fungiodporność na działanie grzybów
resistance to grease penetrationodporność na przenikanie tłuszczu
resistance to greasesodporność na działanie tłuszczów
resistance to heatwytrzymałość cieplna
resistance to heatodporność termiczna
resistance to heattermoodporność
resistance to impactudarność
resistance to impactwytrzymałość na uderzenie
resistance to low temperaturesodporność na działanie niskiej temperatury
resistance to low temperaturesodporność na niską temperaturę
resistance to mouldodporność na pleśń
resistance to penetration by liquidodporność na przenikanie cieczy
resistance to picking of coatingwytrzymałość powłoki na zrywanie
resistance to pluckingwytrzymałość na zrywanie powierzchni
resistance to pluckingspoistość powierzchni
resistance to ply separationodporność na rozwarstwianie
resistance to rubbingodporność na ścieranie
resistance to rubbingodporność na wycieranie
resistance to shearopór ścinania
resistance to shearwytrzymałość na ścinanie
resistance to shockudarność
resistance to shockwytrzymałość na uderzenie
resistance to sterilizationodporność na sterylizację
resistance to water penetrationodporność na przenikanie wody
resistance to wearodporność na zużycie
resistance to weatherodporność na czynniki atmosferyczne
resistantodporny
resistantwytrzymały
resistanttrwały
resistant to lightświatłoodporny
resistant to lightświatłotrwały
resistivityrezystywność
resistivityopór właściwy
resistoropornik
resistorrezystor
resitance to solventsodporność na działanie rozpuszczalników
resolutionrozkład
resolutionrozdzielczość
resolutionrozkładanie
resonancerezonans
resorcinol (resorcin)rezorcyna
resorcinol (resorcin)m-dwuhydroksybenzen
resorcinol glueklej rezorcynowy
resorcinol resinżywica rezorcynowa
resource recoveryodzyskiwanie zasobów
resourceszasoby
resourcesśrodki
respiration of activated sludgeoddychanie osadu czynnego.
response timeczas reagowania
response timeczas odpowiedzi
response timeczas zadziałania
restorationodnowienie
restorationodbudowa
restorationrekonstrukcja
restraintutwierdzenie
restraintrestrykcja
restraintograniczenie
resublimationresublimacja
resultwynik
retardantopóźniacz
retardantzwalniacz
retardantśrodek opóźniający
retardantopóźniający
retardantzwalniający
retardationopóźnianie
retardationprzyspieszenie ujemne
retentionzatrzymywanie
retentionzachowanie
retentionretencja
retention aidśrodek do zwiększania retencji
retention of fillerwydajność wypełniacza
retention of fillerzatrzymanie wypełniacza
retention of fillerretencja wypełniacza
retention timeczas retencji
retention timeczas zatrzymania
reticularsiatkowy
reticularsitowy
reticulationsiatka
retort furnacepiec retortowy
retractablewciągany
retractablechowany
retractableodsuwalny
retree paperpapier drugiego gatunku
retree paperpapier z nieznacznymi wadami
retrogradationretrogradacja
retrogradationpogarszanie sie własności
rettingmoczenie
rettingroszenie
return felt rollwałek prowadzący filc w biegu powrotnym
return of investmentzwrot nakładów inwestycyjnych
return rollwałek powrotny prowadzący
return runbieg powrotny
return sludgeosad powrotny
return wire leading rollwałek prowadący sito w biegu powrotnym
returnablezwrotny
returnable containeropakowanie zwrotne
returnszwroty gazet
reusablenadający się do wielokrotnego użycia
reuseużycie ponowne
reuse packageopakowanie wielokrotnego użytku
revaluationprzecena
revenue stampznaczek opłaty stemplowej
reversenawrót
reverserewers
reversezmiana kierunku ruchu
reverseodwracać
reverseprzewijać
reversenawracać
reverseodrotny
reverseprzeciwny
reversewsteczny
reverse (the underside of a playing card)rewers
reverse (the underside of a playing card)strona rewersowa
reverse osmosis (R.O.)osmoza odwrócona
reverse pressprasa zwrotna
reverse-press feltfilc prasy zwrotnej
reverse roll coaterpowlekarka z wałkiem zwrotnym
reverse roll coatingpowlekanie na powlekarce z wałkiem zwrotnym
reverse side (of board)strona dolna
reverse side (of board)warstwa dolna
reversibleodwracalny
reversiblenawrotny
reversible palletpaleta zwrotna
reversible reactionreakcja odwracalna
reversing pressprasa zwrotna
reversioncofanie się
reversionciemnienie
reversionpowrót do poprzedniego stanu
reversionżółknięcie
reviewczasopismo
reviewprzegląd
revisionweryfikacja
revisionrewizja
revisionnowelizacja
revolutionobrót
revolution countertachometr
revolution counterobrotomierz
revolution counterlicznik obrotów
revolutions per minute (rpm)obroty na minutę
revolutions per minute (rpm)obr/min
revolving digesterwarnik obrotowy
revolving drumbęben obrotowy
revolving hexagonal drumbęben obrotowy sześciokątny
revolving knifenóż obrotowy
revolving screenrafka obrotowa
revolving screensortownik obrotowy
revolving strainerrafka obrotowa
rewasherurządzenie do ponownego mycia
rewasherpralka wtórna
rewettingnawilżanie ponowne
rewindprzewijać
rewinderprzewijarka
rewinderodwijarka
rewinderprzewijarko-krajarka
rewindingprzewijanie
rewinding rollerwałek nawojowy
rewound rollzwój przewinięty
Reynold’s numberliczba Reynoldsa
rezin blazeprzeżywiczenie
rezin blazesmolistość
RFP (recycled-fibre paper(s)papiery makulaturowe
RFPB (recycled-fibre paperboard)tektura makulaturowa
RG (rotogravure)drukowanie wklęsłe rotacyjne
RG (rotogravure)rotograwiura
RH (relative humidity)wilgotność względna
rhamnoseramnoza
rhearami
rhearamia
rheological propertieswłasności reologiczne
rheological propertieswłasności plastyczne
rheologyreologia
rheopexyreopeksja
rheostatopornik nastawny
rheostatreostat
rhodaminerodamina
rhodanatetiocyjanian
rhodanaterodanek
rhomboidrównoległobok
rhytidonetkanka korkowa
rhytidonekora zewnętrzna
rhytidonekorowina
ribbed feltfilc żeberkowany
ribbed finishwykończenie żeberkowane
ribbed paperpapier żeberkowany
ribbed piperura żebrowa
ribbed piperura użebrowana
ribbingpofałdowanie powierzchni
ribbing feltfilc żeberkujący
ribbontaśma
ribbonwstęga
ribbon blockkarton do wyrobu tulejek
ribbon paperpapier przekładkowy przy nawijaniu wstążek
riboseryboza
ribsżeberka
ribsżeberka
rice paperpapier z łyka Aralia papyrifera
rice paperpapier ryżowy
rice paperkarton biały akwarelowy
rice starchskrobia ryżowa
rice starchkrochmal ryżowy
rice strawsłoma ryżowa
rich white waterwoda obiegowa zawłókniona
ricingnierównomierne przezrocze
ricinusrącznik
rickstos drewna
ricksterta
rickstóg
riderwałek rozcierający
riderrozcierak
riderwalec rozcierający
rider rollwałek dociskowy
ridgegrzbiet
ridgingwybrzuszenie podłużne warstw zwoika lub bobiny taśmy
riding rolleguter
riding rollwałek dociskowy krajarki
riding rollwalec dociskowy lekki
riding rollerrozcierak
riding rollerwałek rozcierajacy
rifflepróg
rifflelistwa przegrodowa
rifflerpiasecznik
rifflingusuwanie zanieczyszczeń ciężkich
right-hand drivenapęd prawostronny
right sidestrona górna
right sidestrona filcowa
right side of paperstrona prawa papieru
rigidsztywny
rigid box boardtektura na pudełka sztywne
rigid box with a full depth slip-on lidpudło z wieczkiem całkowiciezachodzącym na korpus”
rigid box with a slip-on lidpudełko wieczkowe
rigid box with a slip-on lidpudełko z wieczkiem
rigid boxespudełka stałe
rigid boxespudełka sztywne
rigid containerpojemnik sztywny
rigid containerpudło stałe
rigid doctorskrobak sztywny
rigid packagingopakowanie twarde
rigid paperpapier sztywny
rigid pinesosna smołowa
rigiditysztywność
rigidity testoznaczanie sztywności
rimobrzeże
rimobręcz
rimbrzeg
rimobwódka
rimmingtworzenie się pierścienia skroplin
rindkora
rindłupina
rindskórka
ringpierścień
ring-and ball methodmetoda pierścienia i kuli
ring barkerkorowarka pierścieniowa
ring barkerkorowarka rotacyjna
ring bindingwiązanie pierścieniowe
ring bindingłączenie pierścieniami
ring bobbincewka do przędzarki obrączkowej
ring bookksiążka z kartkami łączonymi pierścieniami
ring chromatographychromatografia kołowa
ring chromatographychromatografia krążkowa
ring compression resistancering crush resistance
ring crush resistancewytrzymałość na zgniatanie pierścieniowe
ring crush test (RCT)oznaczanie wytrzymałości na zgniatanie pierścieniowe
ring gallopuklina
ring grinderścierak pierścieniowy
ring marksznaki wodne wytłaczane
ring markspierścienie w papierze barwionym
ring note-bookkołonotes
ring note-bookkołobrulion
ring note-booknotatnik z kartkami połączonymi pierścieniami
ring-porous wooddrewno pierścieniowo-naczyniowe
ring shakepęknięcie okrężne
ring shakepęknięcie łukowe
ring shaped vesselnaczynie pierścieniowate
rinsepłukać
rinseprzemywać
rinsewypłukać
rinseopłukać
rinse waterwoda płucząca
rinse waterpopłuczyny
rinsing traymiseczka do przemywania
ripedojrzały
ripenessdojrzałość
ripewoodtwardziel
ripplemarszczyć
ripple finishpowłoka marszczona
ripple finishwykończenie pofalowane
ripplingmarszczenie
ripplingfalowanie
risewzrost
risezwyżka
risepodniesienie
risepodwyżka
rise timeokres podnoszenia temperatury
rise timeokres wstępnego podgrzewania warnika
riverrzeka
river birchbrzoza nadrzeczna
river pollutionzanieczyszczenie rzek
river waterwoda rzeczna
riverside intakeujęcie wody z rzeki
RMP (refiner mechanical pulp)masa mechaniczna rafinerowa
RMP (refiner mechanical pulp)ścier rafinerowy
roastprażyć
roasted starchdekstryna żółta
roaster gasgaz prażalniczy
roastingprażenie
roasting furnacepiec prażalniczy
robiniarobinia akacjowa
robiniagrochodrzew
robiniarobinia biała
robiniaakacja biała
roboticsrobotyka
robusta poplartopola
Rochelle saltsól Seignette’a
Rochelle saltwinian sodowo-potasowy
rock chestnut oakdąb kasztanowy
rock mapleklon cukrowy
rock trapwyławiacz kamieni
rock woolwełna żuzlowa
rocking cylinder printing machinemaszyna drukarska z cylindrem wahającym
Rockwell hardnesstwardość według Rockwella
Rocky Mountain juniperjałowiec
rodpręt
roddrążek
rod coaterpowlekarka ze skrobakiem prętowym
rod coatingpowlekanie metodą pręta dozującego
rod grindermłyn prętowy
roe (chlorine) numberliczba Roe
rollwalec
rollkrążek
rollzwój
rolltoczyć
rollwalcować
rollzwijać
roll-adjusting mechanismurządzenie dżwigniowe holendra
roll agitatormieszadło walcowe
roll barnóż bębna
roll boardkarton w zwojach
roll clampsuchwyty zwoju
roll closingdosuwanie walców
roll coatedpowlekany metodą wałkową
roll coated paperpapier powlekany metodą wałkową
roll coaterpowlekarka wałkowa
roll coatingpowlekanie wałkowe
roll coatingpowlekanie na powlekarce wałkowej
roll coveringpokrycie walca
roll crownbombiastość walca
roll doctorskrobak walca
roll edge damageuszkodzenie brzegu zwoju
roll endtarcza boczna zwoju
roll endtarcza ochronna czoła zwoju
roll end pasterurządzenie do naklejania na czoła zwoju
roll end pasterurządzenie przyklejające tarcze boczne zwoju
roll feederpodajnik walcowy
roll feederzasilacz walcowy
roll feedingpodawanie wałkowe
roll feedingzasilanie wałkowe
roll grinderszlifierka walców
roll grindingszlifowanie walców
roll hardnesstwardość walca
roll headczoło zwoju
roll headtarcza boczna zwoju
roll headczoło walca
roll loadingobciążenie walców
roll loweratorurządzenie do opuszczania walców
roll mechanismmechanizm wałkowy
roll millmłyn walcowy
roll nipstrefa styku walców
roll nipobszar styku walców
roll-out fourdrinierczęść sitowa wyjezdna
roll-out tableprzenośnik wałkowy
roll-out tablestół wysuwany
roll packing machinepakarka zwojów
roll paperpapier w zwojach
roll screensito okrągłe
roll settingustawienie walców
roll settingzłożenie walców
roll shredding machineszarpacz zwojów
roll-slitting machinekrajarka zwojów
roll standstojak zwojów
roll stirrermieszadło walcowe
roll ticketkarta identyfikacyjna zwoju
roll tightnesstwardość nawinięcia zwoju
roll tightnessścisłość zwoju
roll tissuebibułka toaletowa w zwojach
roll toilet paperpapier toaletowy w zwojach
rolledgładzony między wałkami
rolledkalandrowany
rolledsatynowany
rolled boardtektura kalibrowana
rolled edgesbrzegi papieru pofalowane
rolled edgesbrzegi papieru zawinięte
rolled paperpapier o kalibrowanej grubości
rolled upzwinięty
rollerwałek
rollerwałeczek
rollerkrążek
rollerrolka
roller-cloth finishwykończenie papieru wałkiem wytłaczającym o deseniu(wzorze) płóciennym”
roller coatingpowlekanie za pomocą walców
roller coatingpowlekanie metodą wałkową
roller conveyorprzenośnik wałkowy
roller conveyorstół rolkowy maszyny formującej
roller coveringobciąg wałka
roller coveringpokrycie wałka
roller deflectionugięcie walca
roller dryersuszarka rolkowa
roller millmłyn walcowy
roller millgniotownik walcowy
roller refinergniotownik
roller tablesamotok
rollingtoczenie
rollingwalcowanie
roof-insulating boardtektura dachowa izolacyjna
roofingmateriał do krycia dachów
roofingpokrycie dachu
roofing boardpapa smołowana
roofing boardtektura dachowa
roofing felttektura dachowa
roofing felttektura surowa
roofing felt base papertektura dachowa
roofing felt base papertektura surowa
roofing felt base papertektura papowa
roofing-insulating boardtektura dachowa izolacyjna
roofing paperstektury papowe i izolacyjne
roofing ragsszmaty do produkcji tektury surowej
roofing shinglespłytki dachowe – gonty
roofing wrapperspapiery do owijania rolek papy
roompomieszczenie
roompokój
roomoddział
room temperaturetemperatura pokojowa
rootkorzeń
rootpierwiastek
root rotzgnilizna korzeniowa
root rotmursz korzeniowy
root systemsystem korzeniowy
root topperwyorywacz korzeni
Roots blowerdmuchawa Rootsa
Roots vacuum pumppompa próżniowa Rootsa
rootwoodkarpina
rootwooddrewno korzeniowe
ropelina
ropepowróz
rope armature paperpapier elektroizolacyjny wzmocniony
rope armature paperpapier konopny elektroizolacyjny nawojowy
rope bristolkarton wysokogatunkowy
rope brownpapier pakowy satynowany brązowy
rope carrierurządzenie linkowe do wprowadzania wstęgi
rope feeding systemsystem linkowy zaprowadzania wstęgi
rope groovesrowki dla linek
rope manila paperpapier mocny żółto-brązowy z dodatkiem masy z włókienkonopi manilowych”
rope manila sandpaperpodłoże na papier ścierny
rope marksfalistość
rope markswarkocze
rope markssztrajfy (!)
rope paperpapier z dodatkiem włókien konopnych
rope sack paperpapier workowy mocny
rope systemurządzenie linkowe do wprowadzania wstęgi papieru
rope systemsystem linkowy zaprowadzania wstęgi
rope tag boardkarton konopny na etykietki podwieszane
rope wrapping paperpapier pakowy mocny
rose bagtorebka z dnem krzyżowym
rose gumeukaliptus
rosella hempketmia
rosinkalafonia
rosinżywica
rosin acidskwasy żywiczne
rosin milkmleczko żywiczne
rosin oilolej żywiczny
rosin pitchpak kalafoniowy
rosin sizeklej papierniczy
rosin sizeklej żywiczny
rosin-sized sheathing paperpapier budowlany na poszycia, wodoodporny
rosin sizingzaklejanie klejem żywicznym
rosin soapmydło kalafoniowe
rosin soapmydło żywiczne
rosin speckscętki żywicy
rosin-wax emulsionemulsja kalafoniowo-parafinowa
rosskorować
rosserkorowarka
rosser-head barkerkorowarka głowicowa
rosser-head barkerkorowarka z głowicą korującą
rotzgnilizna
rotgnicie
rotmursz
rotbutwienie
rot-proofingnadawanie odporności na działanie grzybów
rot-proofinguodpornianie przeciw zgniliźnie
rot protectionochrona przeciw zgniliźnie
Rotabeltskrzynka ssąca typu Rotabelt
Rotaformerformer wstęgi typu Rotaformer
rotameterrotametr
rotameterprzepływomierz pływakowy swobodny
rotarymaszyna rotacyjna
rotaryrotacja
rotaryobrotowy
rotaryrotacyjny
rotary bending machinezłamywarka rotacyjna
rotary bending machinezaginarka rotacyjna
rotary bending machinefalcarka rotacyjna
rotary brushszczotka obrotowa
rotary burnerpiec obrotowy
rotary burnerpalnik olejowy rotacyjny
rotary cross cutterkrajalnica rotacyjna
rotary cross cutterprzekrawacz rotacyjny
rotary cutterprzekrawacz rotacyjny
rotary digesterwarnik obrotowy
rotary filterfiltr obrotowy
rotary furnacepiec obrotowy
rotary jointgłowica parowo-kondensatowa z syfonem obrotowym
rotary kilnpiec obrotowy
rotary letterpress printingdrukowanie wypukłe rotacyjne
rotary letterpress printingdrukowanie typograficzne rotacyjne
rotary motionruch obrotowy
rotary newsprintpapier gazetowy w zwojach
rotary newsprintpapier gazetowy rolowy
rotary offset printingdrukowanie offsetowe rotacyjne
rotary offset printingoffset rotacyjny
rotary printingdrukowanie rotacyjne
rotary printing machinemaszyna drukarska rotacyjna
rotary printing paperpapier drukowy rotacyjny
rotary printing paperpapier drukowy w zwojach
rotary pumppompa rotacyjna
rotary pumppompa wirnikowa
rotary pumppompa wirowa
rotary roasterpiec obrotowy
rotary ruling machinemaszyna rotacyjna do liniowania
rotary ruling machineliniarka rotacyjna
rotary screenwyławiacz drzazg
rotary screensortownik wstępny bębnowy
rotary screenrafka cylindryczna
rotary screensito okrągłe
rotary sheeterkrajarka obrotowa
rotary sheeterprzekrawacz obrotowy
rotary sheetingcięcie na arkusze na przekrawaczu rotacyjnym
rotary siphonsyfon obrotowy
rotary slitterkrajarka wdłużna rotacyjna
rotary slitterbobiniarka
rotary strainerrafka cylindryczna
rotary strainerrafka obrotowa
rotary strainersortownik obrotowy
rotary suction boxskrzynka ssąca obrotowa
rotary sulfur burnerpiec siarkowy obrotowy
rotary viscometerlepkościomierz obrotowy
rotary viscometerwiskozymetr rotacyjny
rotateobracać (się)
rotatewirować
rotating cylindercylinder obrotowy
rotating disctarcza obrotowa
rotating drumbęben obrotowy
rotating vanesłopatki obrotowe
rotationrotacja
rotationruch obrotowy
rotationobrót
rotation agewiek rębności
rotationalobrotowy
rotational speedprędkość obrotowa
rotogravuredrukowanie wklęsłe
rotogravurerotograwiura
rotogravurewklęsłodruk rolowy
rotogravure newspapier gazetowy wklęsłodrukowy
rotogravure printingwklęsłodruk rolowy
rotogravure printing paperpapier wklęsłodrukowy
rotogravure printing paperpapier rotograwiurowy
Rotoprintpowielacz offsetowy typu Rotoprint
rotorwirnik
rotor bladełopatka wirnika
rotor wheelkoło wirnikowe
rotproofodporny na gnicie
rotproofodporny na zgniliznę
rottenzgniły
rottenzmurszały
rotten knotsęk zgniły
rotten knotsęk zepsuty
rotten wooddrewno zgniłe
rotten wooddrewno zmurszałe
rottennesszgnilizna
roughchropowaty
roughzgrubny
roughszorstki
roughwstępny
roughnieobrobiony
rough backlekko gładzony
rough backlekko satynowany
rough backpodgładzany
rough brokebrak surowy
rough copybrulion
rough edgebrzeg papieru czerpanego
rough finishwykończenie szorstkie
rough proofodbitka szczotkowa
rough roundwooddrewno okrągłe nie korowane
rough surface paperpapier o szorstkiej powierzchni
roughnessszorstkość
roughnesschropowatość
roughness (Bendtsen)szorstkość według Bendtsena
roughness (Parker Print-Surf)szorstkość (gładkość) oznaczana aparatemParkera Print-Surf”
roughness (Sheffield)szorstkość (gładkość) oznaczana aparatem Sheffielda
roundokrągły
round-bottomed flaskkolba kulista
round boxpudełko okrągłe
round chartkrążek wykresowy
round cornerzaokrąglony narożnik
round cornerróg zaokrąglony
round corneringzaokrąglanie rogów
round cornering machinerogówka
round cornering machinemaszyna do zaciągania i zaokrąglania narożnikówokładek”
round hole perforationdziurkowanie okrągłe
round hole perforationperforowanie otworów okrągłych
round hole perforationwykrawanie otworów okrągłych
round hole punching apparatusaparat do wykrawania otworów okrągłych
round knotsęk okrągły
round shakepęknięcie okrągłe
round shakepęknięcie koliste
round stitching wiredrut okrągły do szycia
round timberokrąglak
round timberdrewno okrągłe
rounded backgrzbiet zaokrąglony
rounderobijaczka
roundermaszyna do profilowania (obijania) prostych grzbietów wkładów
roundnessokrągłość
roundwooddrewno okrągłe
routine controlbadanie regularne
routine controlbadanie rutynowe standardowe
routine maintenancekonserwacja regularna
routine maintenanceobsługa regularna
routine maintenancekonserwacja rutynowa
routine testingbadania rutynowe
routine testingbadania regularne
rowanjarząb pospolity
rowanjarzębina
RSC (regular slotted container)pudło
RSC (regular slotted container)pudło regularnie wycięte
RSC (regular slotted container)pojemnik tekturowy w wykonaniustandardowym”
rubrozcierać
rubwycierać
rubpocierać
rub-proof inkfarba (nadruk) odporna na ścieranie
rub testeraparat do badania ścieralności
rubberguma
rubberkauczuk
rubber (stamp) markznak wodny wytłaczany opaską gumową
rubber beltpas gumowy
rubber bladerakiel gumowy
rubber bladeskrobak gumowy
rubber blockklisza gumowa
rubber coatinggumowanie
rubber coatingpowłoka gumowa
rubber coatingpowlekanie gumą
rubber coatingogumowanie
rubber coverogumowanie
rubber-covered cylindercylinder ogumowany
rubber-covered cylindercylinder obciągnięty gumą
rubber-covered rollwalec ogumowany
rubber coveringogumowanie
rubber design rollerwalec gumowy ze wzorem do nadruku
rubber dieklisza gumowa
rubber doctorskrobak gumowy
rubber dressingobciąg gumowy
rubber hosewąż gumowy
rubber latexlateks kauczuku naturalnego
rubber latexlateks naturalny
rubber liningogumowanie
rubber liningwykładzina gumowa
rubber markznak wodny wytłaczany wałkiem ogumowanym ze wzorem
rubber membraneprzepona gumowa
rubber membranemembrana gumowa
rubber printingdrukowanie z formy gumowej
rubber printing plateklisza gumowa
rubber rollwalec gumowy
rubber rollwałek gumowy
rubber rollwalec ogumowany
rubber scraperskrobak gumowy
rubber solutionklej kauczukowy rozpuszczalnikowy
rubber spongeguma gąbczasta
rubber spongegąbka gumowa
rubber spotscętki gumy
rubber stereo boardtektura matrycowa do wykonywania sytereotypów gumowych
rubber stereotypestereotyp gumowy
rubber treedrzewo gumodajne
rubber tubingwąż gumowy
rubbingtarcie
rubbingucieranie
rubbingszlifowanie
rubbing resistance (fastness)odporność na ścieranie
rubbing testpróba ścierania
rubbing testpróba wytrzymałości na ścieranie
rubbing testoznaczanie ścieralności
rugdywan
ruggedodporny
ruggedniewrażliwy na wstrząsy
ruggedmocny
rugosityszorstkość
rugositypowierzchnia pomarszczona
rulereguła
ruleliniał
ruleprawidło
ruleliniować
ruledrukować linie podłużne, poprzeczne i kratki
ruled paperpapier liniowany
rulerliniarka
rulermaszyna do liniowania
rulingliniatura
rulingliniowanie
rulingnadruk liniatury
ruling and writing qualitiespodatność na liniowanie i pisanie
ruling apparatusaparat liniujący
ruling apparatuszestaw liniujący
ruling discpierścień liniujący
ruling disckrążek liniujący
ruling inkfarba do liniowania
ruling machineliniarka
ruling machinemaszyna do liniowania
ruling workskład liniujący
runbieg
runseria produkcyjna
runnakład książki
runprzebieg
runbiec
runbyć w ruchu
runpracować
run of wirebieg sita
run-offspływ
run-offodpływ
run-offwypływ
run-out type fourdrinierczęść sitowa wyjezdna
run-out type fourdrinierczęść sitowa wysuwalna
run(n)abilityprzerabialność
run(n)abilityzachowanie się papieru na maszynie przetwórczej
run(n)abilityzadrukowalność
run(n)abilitypłynność ruchowa
runnerskamienie toczne gniotownika
runningbieg
runningpraca
runningdziałanie
running costskoszty eksploatacji
running headżywa pagina
running ondruk nakładu
running periodczas pracy
running periodokres pracy
running register controlregulacja registru podczas biegu maszyny
running repairnaprawa bieżąca
running speedprędkość robocza
running-up periodokres rozruchu
running wasteodpady papieru podczas druku
running waterwoda bieżąca
running without loadbieg jałowy
running without loadbieg luzem
running without loadpraca bez obciążenia
rupturezerwanie
ruptureprzebicie
rupturepęknięcie
rupturerozerwanie
rupture pickzrywanie powłoki
rupture pickodrywanie powłoki
rupture testpróba pełzania do zerwania próbki
rupture testoznaczanie wytrzymałości na zrywanie powierzchni
rupture workpraca przy rozrywaniu przez rozciąganie
rupture workpraca rozrywania
rushsit
rushsitowie
rush of jetstosunek prędkości strumienia wylewowego do prędkości sita
rush orderzamówienie pilne
rush orderzamówienie ekspresowe
rustrdza
rustrdzewieć
rust-free paperpapier przeciwrdzewny
rust-inhibitive paintfarba przeciwrdzewna
rust inhibitorinhibitor rdzewienia
rust inhibitor paperpapier rdzochronny
rust inhibitor paperpapier antykorozyjny
rust inhibitor paperpapier przeciwkorozyjny
rust inhibitor paperpapier z inhibitorem korozji
rust preventiveśrodek przeciwrdzewny
rust-proofnierdzewny
rust-proof varnishlakier rdzochronny
rust-proof varnishlakier antykorozyjny
rust-resistingnierdzewny
rust spotcętka rdzy
rust spotplama rdzy
rustlessnierdzewny
rustless steelstal nierdzewna
rustproofingnadawanie nierdzewności
rustproofingochrona przed rdzą
rutilerutyl
ryeżyto
rye strawsłoma żytnia
S. and C.(sized and calendered)zaklejany w masie i gładzony
S. and S.C. (sized and supercalendered)zaklejony i satynowany
S.D. (standard deviation)odchylenie standardowe
S.D. (standard deviation)odchylenie średnie
s.ft. (square foot)stopa kwadratowa
s.in. (square inch)cal kwadratowy
S.S.C. (sized and supercalendered)zaklejony i kalandrowany
S1błona pierwotna
S1-layerwarstwa zewnętrzna błony wtórnej
S1-layerbłona wtórna zewnętrzna
S2błona wtórna
S2-layerwarstwa środkowa błony wtórnej
S2-layerbłona wtórna środkowa
S3warstwa wewnętrzna błony wtórnej
S3błona trzeciorzędowa
S3-layerbłona wtórna wewnętrzna
S3-layerbłona trzeciorzędowa
S3-layerwarstwa wewnętrzna błony wtórnej
sabai grasstrawa sabai
sabai grassostwa
Sabina juniperjałowiec
Sabines pinesosna
sabrenóż do pomiaru długości włókien
sabrenóż Schultego
sabrenóż do pobierania próbki masy z holendra
saccharasesacharaza
saccharaseinwertaza
saccharasebeta-fruktozydaza
saccharic acidkwas cukrowy
saccharidessacharydy
saccharidescukry
saccharideswęglowodany
saccharificationscukrzanie
saccharosesacharoza
saccharosecukier trzcinowy
saccharosecukier buraczany
Sachalin firjodła sachalińska
Sachalin spruceświerk
sackworek
sackworkować
sack kraft paperpapier workowy siarczanowy
sack paperpapier workowy
sack printing machinemaszyna do druku na workach
sack staplerstertownik worków
sack valvewentyl worka
sad colourkolor posępny
saddlesiodełko
saddlesuport
saddle stitchzszywanie zeszytowe
saddle stitchzszywanie przez grzbiet
saddle stitch machinemaszyna do zszywania zeszytowego
saddle stitch machinemaszyna do szycia drutem przez grzbiet
saddle stitch machinezszywarka przez grzbiet
saddle stitch machineblokówka
saddle wire stitchingzszywanie zeszytowe drutem
saddle wire stitchingszycie drutem przez grzbiet
saddlebackpapier pakowy
safe-edge paper (masking tape)papier ochraniający
safe-edge paper (masking tape)taśma maskująca
safe-edge paper (masking tape)papier maskujący
safe loadobciążenie dopuszczalne
safeguardzabezpieczenie
safeguardochrona
safetybezpieczeństwo
safety beltpas bezpieczeństwa
safety bristolkarton zabezpieczony przed fałszowaniem
safety cheque paperpapier czekowy
safety controlzapewnienie bezpieczeństwa pracy
safety deviceurządzenie zabezpieczające
safety devicezabezpieczenie
safety engineerinżynier bezpieczeństwa pracy
safety engineeringtechnika bezpieczeństwa pracy
safety equipmentwyposażenie bezpieczeństwa pracy
safety factorwspółczynnik bezpieczeństwa
safety guardosłona zabezpieczająca
safety inkfarba sympatyczna
safety measuresśrodki bezpieczeństwa
safety paperpapier uniemożliwiający fałszowanie
safety paperpapier wartościowy zabezpieczony przed fałszowaniem
safety-paper base stockpapier podłożowy na papiery zabezpieczone przedfałszowaniem”
safety regulationsprzepisy bezpieczeństwa
safety screenosłona zabezpieczająca
safety supervisorinspektor bezpieczeństwa pracy
safety switchwyłącznik bezpieczeństwa
safety switchwyłącznik awaryjny
safety-ticket paperpapier biletowy zabezpieczony przed podrabianiem
safety valvezawór bezpieczeństwa
sagzwis
sagugięcie
sagzwisanie
sago starchsago
sailclothpłótno żaglowe
sal sodasoda krystaliczna
sal sodauwodniony węglan sodowy
salaryuposażenie
salarypensja
salesprzedaż
sale of standing treessprzedaż drzew na pniu
saleable mass (of pulp)masa handlowa
sales-book manilapapier kolorowy manila na księgi (bloki zamówień)
sales-book paperpapier na książki zamówień
sales-book tissuepapier przebitkowy do ksiąg handlowych
sales departmentdział zbytu
salicyl paperpapier pakowy salicylowany
salicyl parchmentpergamin salicylowany
salicylic acidkwas salicylowy
salinityzasolenie
salinitystopień zasolenia
sallewykończalnia
sallowwierzba iwa
sallowiwa
saltsól
salt cakesiarczan sodowy techniczny
salt cakesól glauberska
salt silosilos siarczanu sodowego
salting outwysalanie
salvagewykorzystanie odpadów
salvageodzyskiwanie
salvage of waste paperzbiórka makulatury
samplepróbka
samplepróba
samplepobierać próbki
sample bagtorebka na próbki
sample-bag paperpapier na torebki do próbek
sample bookwzornik
sample cardskarty podłożowe do próbek
sample preparationprzygotowanie próbki
sample sheetarkusz wzorcowy
sample sheetarkusz próbny
sample sizeliczność próbki
sample treedrzewo próbne
samplerpróbnik
samplerurządzenie próbkujące
samplerpróbkozbierak
samplingpobieranie próbek
samplingpróbkowanie
sampling cockkróciec do pobierania prób cieczy z warnika
sampling cockzawór probierczy
sampling inspectionkontrola wyrywkowa
sampling paperpapier do pakowania próbek bawełny lub wełny
sampling planplan badania wyrywkowego
sampling pointmiejsce pobrania próbki
sampling pointpunkt pobrania próbki
sampling testpróba wyrywkowa
sandpiasek
sand bathłaźnia piaskowa
sand bedfiltr piaskowy
sand boxpiasecznik
sand catcherwyławiacz piasku
sand catcherpiasecznik
sand filterfiltr piaskowy
sand paperpapier ścierny piaskowy
sand paper basepodłoże na papier ścierny piaskowy
sand pinesosna
sand stonepiaskowiec
sand tablepiasecznik
sandalwooddrzewo sandałowe
sanderspapiery do szlifowania
sanderspapiery ścierne
sandwich boardpłyta złożona
sandwich boardpłyta lub tektura różnowarstwowa
sandwich laminatelaminat z materiału kombinowanego
sandwich laminatelaminat wielowarstwowy
sandwich paperpapier biały parafinowany na torebki śniadaniowe
sandwich paperpapier śniadaniowy
sandwich structurebudowa wielowarstwowa
sanitary fellingcięcie sanitarne
sanitary landfillwysypisko sanitarne dla odpadów stałych
sanitary napkinpodpaska higieniczna
sanitary napkinpodpinka higieniczna
sanitary paperpapier higieniczny
sanitary paperpapier sanitarny
sanitary tissuebibułka higieniczna
sanitary tissuebibułka sanitarna
sanitary towel (lady towel)podpaska higieniczna
sanitary wallpaperobicie papierowe zmywalne
sanitary wallpapertapeta zmywalna dla pomieszczeń sanitarno-higienicznych
sanitation fellingcięcie sanitarne
sapsok komórkowy
sapbiel
sap gumambrowiec amerykański
sap-peeled wooddrewno okorowane 'na czerwono’
sap-peeled wooddrewno korowane w lesie
sap peelingkorowanie w lesie
sap rotzgnilizna bielu
sap stainsinizna
sap stainzgnilizna sina
sap treejarząb pospolity
sap treejarzębina
saplingsmłode drzewka
saplingspodrosty
saponifiablezmydlający się
saponificationzmydlanie
saponification numberliczba zmydlenia
saponifiedzmydlony
saponifierśrodek zmydlający
saponifyzmydlać
saponinssaponiny
sapwoodbiel
saransaran
satcheltorebka
satchel bagtorebka z fałdą boczną i dnem krzyżowym
satchel bag with a closure flaptorebka płaska fałdowa z klapką zamykającą
satin cappapier pakowy jednostronnie gładzony z przekątnym żeberkowaniem
satin finishwykończenie satynowe
satin finishwykończenie bardzo gładkie
satin folding bristolkarton dwustronnie powlekany na pudełka składane
satin paperpapier atłasowy
satin paperpapier mikowany
satin paperpapier welinowy kremowy gładzony
satin walnutambowiec
satin weavesplot atłasowy
satin whitebiel satynowa
satinatedsatynowany
satinatedgładzony
satinatingsatynowanie
satinatinggładzenie
satinatingkalandrowanie
satinating calenderkalander satynujący
satinating calenderkalander gładzący
satinesatynować
satinegładzić na wysoki połysk
saturantmasa nasycająca
saturantsyciwo
saturantśrodek nasycający
saturatenasycać
saturatednasycony
saturated colourbarwa nasycona
saturated fatty acidkwas tłuszczowy nasycony
saturated felttektura asfaltowana
saturated hydrocarbonswęglowodory nasycone
saturated hydrocarbonswęglowodory parafinowe
saturated hydrocarbonsalkany
saturated solutionroztwór nasycony
saturated steampara nasycona
saturated vapourpara nasycona
saturatingnasycanie
saturating agentśrodek nasycający
saturating base paperpapier podłożowy do nasycania
saturating capacitychłonność syciwa
saturating capacitypodatność na nasycanie
saturating felttektura surowa do nasycania i wyrobu papy dachowej
saturating feltpodłoże do wyrobu tektury izolacyjnej
saturating machinemaszyna do impregnowania
saturating machinemaszyna do nasycania
saturating paperpapier do nasycania
saturating propertieswłaściwości chłonne
saturating propertiespodatność do nasycania
saturating waxsyciwo parafinowe
saturationnasycanie
saturationnasycenie
saturationwysycanie
saturation pointtemperatura nasycenia
saturation pointstężenie graniczne
saturation pointpunkt rosy
saucerpodkładka pod filiżanki
saucerspodek
saucerpodstawka
sausage skin paperpapier jelitowy
sausage skin paperpapier do wyrobu sztucznych jelit
save-allwyławiacz włókien
save-all boxkadź wody obrotowej
saveall trayrynna wody sitowej
sawpiła
sawpiłować
sawprzecierać
saw logsdrewno tartaczne
saw logskłody tartaczne
saw wooddrewno tartaczne
sawdusttrociny
sawdust boardpłyta trocinowa
sawdust pulpingroztwarzanie trocin
sawingpiłowanie
sawingprzecieranie
sawmilltartak
sawmill chipszrębki z odpadów tartacznych
sawmill chipszrębki tartaczne
sawmill leftoversodpady tartaczne
sawmill refuse chipperrębak do zrzynów
sawmill wasteodpady tartaczne
sawn lumbertarcica
sawn timbertarcica
sawn timbermateriały tarte
sawtimberdrewno tartaczne
Saybolt universal viscositylepkość Saybolta
SBHK (southern bleached hardwood kraft)masa celulozowa siarczanowa bielonaz drewna liściastego z południowych rejonów USA”
SBS (solid bleached sulfate paperboard)tektura lita biała siarczanowa
SBS (solid bleached sulfate paperboard)tektura lita z bielonej masycelulozowej siarczanowej”
SBSK ( southern bleached softwood kraft)masa celulozowa siarczanowabielona z drewna iglastego z południowych rejonów USA”
SC (supercalendered)kalandrowany
SC (supercalendered)satynowany
SC (supercalendered)gładzony na kalandrze wielowałowym
SC mechanical printing paperpapier drukowy drzewny satynowany
SC mechanical printing paperpapier drukowy drzewny kalandrowany
SC mechanical printing paper for magazinespapier drzewny satynowany dodrukowania czasopism ilustrowanych”
SC newsprintpapier gazetowy satynowany
SC offset printing paperpapier offsetowy satynowany
SC paperpapier satynowany
SC paperpapier kalandrowany
SC paperpapier gładzony
SC printing paperpapier drukowy satynowany
SC rotogravure paperpapier rotograwiurowy satynowany
SC rotogravure paperpapier wklęsłodrukowy satynowany
scabbingosad na walcach kalandra
scabbingtworzenie sie osadu na walcach kalandra
scaffoldrusztowanie
scalariformdrabinkowaty
scalariformschodkowaty
scaleskala
scalepodziałka
scaleskala
scaleprzymiar rysunkowy
scalekamień kotłowy
scalewaga
scaletworzyć powłokę
scaleinkrustować
scale boardtektura na ramki do fotografii
scale paperpapier milimetrowy
scale paperpapier wykresowy
scale rangezakres podziałki
scalemanwagowy
scalingtworzenie się kamienia kotłowego
scalingłuszczenie się
scalingtworzenie się inkrustów
scanprzeszukiwać
scanodczytywać
scannerurządzenie wybierające
scannerukład wybierający
scannerskaner
scanningprzeszukiwanie
scanningwybieranie
scanningodczytywanie
scanning electron microscope (SEM)mikroskop elektronowy skaningowy
scaruszkodzenie powierzchni
scarfed in both edges in machine directiontektura ze ściętymi skośniebrzegami w kierunku podłużnym”
scarificationnacinanie
scarlet mapleklon czerwony
scarlet oakdąb szkarłatny
scatterrozrzut
scatterrozproszenie
scatterrozrzucać
scatterrozpraszać
scatter of resultsrozrzut wyników
scattered lightświatło rozproszone
scattered reflexionodbicie rozproszone
scatteringrozpraszanie
scatteringrozrzut
scattering coefficientwspółczynnik rozpraszania
scavengerzmiatacz
scavengerzmiatacz rodników
scented paperpapier perfumowany
scentlessbezwonny
scentlessbez zapachu
scheduleplan
schedulerozkład
scheduleharmonogram
schedulingplanowanie
schedulingukładanie harmonogramu
schemeschemat
schemeplan
schemeprojekt
Schmidt’s reagentodczynnik Schmidta
school construction paperpapier szkolny rysunkowy i do prac plastycznych
school copy-book paperpapier zeszytowy
school drawing paperpapier rysunkowy szkolny
school exercise bookzeszyt szkolny
school flatspapier liniowany wysokogatunkowy do pisania
school flatspapier zeszytowy
school paperspapiery szkolne
school poster paperpapier szkolny do prac plastycznych
Schopper folding testeraparat Schoppera do oznaczania wytrzymałości napodwójne zginanie”
Schopper-Riegler freenessmarność (stopień zmielenia) według Schoppera-Rieglera”
Schopper-Riegler freenesřSR
Schopper-Riegler freenes testeraparat Schoppera-Rieglera do oznaczaniasmarności (stopnia zmielenia) w řSR”
Schopper-Riegler numbersmarność (stopień zmielenia) według Schoppera-Rieglera”
Schrenk spruceświerk
Schweizer’s reagentodczynnik Schweizera
Schweizer’s reagentroztwór miedziowo-amoniakalny
scintillation counterlicznik scyntylacyjny
scissioncięcie
scissionrozszczepianie
scissorsnożyczki
sclerenchymasklerenchyma
sclerenchymatwardziel
scleroscopeskleroskop
scleroscopetwardościomierz Shore’a
SCMP (sulfonated chemimechanical pulp)masa chemicznomechanicznasulfonowana”
scoopczerpak
scoopkubeł
scoopłyżka
scoopczerpać
scoop wheelkoło czerpakowe
scopezakres tematyczny
scopepole działania
scorabilitypodatność na nagniatanie
scorabilitypodatność na nacinanie
scorelinia rowka
scorekreska
scorelinia nacięcia
score bend testeraparat do badania zginania w linii nagniecenia
score crackpęknięcie na linii nacięcia lub nagniecenia
score cuttermaszyna do nacinania
score cutternakrawaczka
score cuttermaszyna do rycowania (!)
score linelinia nacięcia
score linelinia rowka
score-line rupturepęknięcie w linii nagniecenia
score-type slitterkrajarka podłużna jednonożowa
scorednacięty
scorednagnieciony
scoredrowkowany
scoringnacinanie
scoringnakrawanie rowka
scoringnagniatanie rowka
scoring bend testpróba wytrzymałości na zginanie po nacięciu
scoring bend testoznaczanie wytrzymałości na zginanie po nagnieceniu
scoring bend testoznaczanie wytrzymałości tektury na zginanie porowkowaniu”
scoring qualitiespodatność na nagniatanie
scoring qualitiespodatność na nacinanie
scoring qualitiespodatność na nakrawanie rowka
scoring resistanceodporność na nagniatanie
scoring resistanceodporność na nacinanie
scoring rulelistwa nagniatająca
Scotch pinesosna pospolita
Scotch pinesosna zwyczajna
scotch tapetaśma samoprzylepna
scotch tapetaśma powleczona klejem przezroczysta
Scott formerformer okrągłositowy typu Scott
scrapzłom
scrapwyrób wybrakowany
scrap in rollskrawki papieru zawinięte w zwoju
scrap materialodpad
scrap paperpapier odpadkowy
scrap papermakulatura śmietnikowa
scraperzgarniacz
scraperskrobak
scraperskrobaczka
scraper belt conveyorprzenośnik taśmowy zgrzebłowy
scraper bladebrzeszczot skrobaka
scraper conveyorprzenośnik zgarniakowy
scratchzadrapanie
scratchrysa
scratchzarysować
scratchzadrapać
scratch hardnesstwardość ryskowa
scratch paperpapier konceptowy
scratch paperpapier rysunkowy szkolny
scratch resistanceodporność na zarysowanie
scratted paperobicie papierowe prymitywne
scratted paperpapier nakrapiany różnokolorowy
screensortownik
screensito
screensiatka
screenprzesiewarka
screenekran
screensortować
screenprzesiewać
screen analysisanaliza sitowa
screen anglekąt ułożenia linii rastra
screen areapowierzchnia sita
screen-back hardboardpłyta pilśniowa twarda jednostronnie gładka
screen carrier plateblacha obiegowa z sitem
screen clasisfiersortownik sitowy
screen classificationanaliza sitowa
screen classificationklasyfikacja sitowa
screen cylindercylinder sitowy rafki
screen drumcylinder sitowy rafki
screen drumwyławiacz drzazg bębnowy
screen drumsortownik wstępny
screen dryersuszarka sitowa
screen fractionationfrakcjonowanie sitowe
screen gridsiatka rastru
screen hole siześrednica otworów sita
screen millmłyn Biffara
screen millmłyn-sortownik Biffara
screen plateblacha sortownicza
screen platepłyta sortownicza
screen platesito sortownicze
screen printdrukowanie sitowe
screen printsitodruk
screen printing apparatuszespół sitodrukowy
screen printing apparatusmaszyna do drukowania sitowego
screen rejectsodrzut z sortowania
screen rejectsodrzut z sortownika
screen residueodpad z sortowania
screen roomsortownia
screen roomoddział sortowania
screen slotszczelina sita
screen stencilszablon do drukowania sitowego
screen stencilszablon sitodrukowy
screen stencilforma sitodrukowa
screen vanełopatka wirnika sortownika
screen with rotating and vibrating drumsortownik obrotowo-wibracyjny
screen wrapperpapier pakowy średniej jakości
screen wrapperpapier z masy włóknistej odpadowej
screenabilitypodatność na sortowanie
screened stockmasa przesortowana
screened stockmasa przyjęta
screened yieldwydajność masy przesortowanej
screeningsortowanie
screeningekranowanie
screeningprzesiewanie
screening boardtektura z masy odpadowej
screening cylinderbęben sitowy
screening departmentsortownia
screening departmentoddział sortowania
screening drumbęben sortujący
screening in stagessortowanie wielostopniowe
screening plantsortownia
screening plantoddział sortowania
screening processproces sortowania
screening stagestopień sortowania
screening systemukład sortowniczy
screening wrapperpapier obwolutowy
screeningspozostałość na sicie
screeningsodrzut z sortowania
screeningspapier z mas odpadowych
screeningsodsiew
screenings pulpmasa sękowa
screenings pulpmasa celulozowa sękowa
screenings wrapperpapier pakowy z masy sękowej
screwśruba
screwślimak
screwwkręt
screw-boxtektura gruba na opakowania towarów żelaznych
screw conveyorprzenośnik śrubowy
screw conveyorprzenośnik ślimakowy
screw extrusion pressprasa ślimakowa wytłaczająca
screw extrusion pressekstruder ślimakowy
screw extrusion presswytłaczarka ślimakowa
screw feederzasilacz ślimakowy
screw pumppompa śrubowa
screw pumppompa helikoidalna
screw thickenerzagęszczarka ślimakowa
screw-threadgwint
screw transporterprzenośnik ślimakowy
screw transporterprzenośnik śrubowy
screw tube conveyorprzenośnik śrubowy rurowy
screw type grinderścierak śrubowy
screwed connectionzłącze śrubowe
screwed connectionśrubunek
scribbling paperpapier do pisania niskogatunkowy
scriptpapier tani do pisania
scriptrękopis
scriptscenariusz
scrogchrust
scrogdrobnica leśna
scrogfaszyna
scrollwalec spiralny
scrollspirala
scrollzwitek papieru
scroll wheelkoło ślimakowe
scrubzarośla
scrubszorować
scrubprzemywać gaz
scrub pinesosna wydmowa
scrub resistanceodporność na zdzieranie
scrubberskruber
scrubberkolumna zraszana
scrubberpłuczka wieżowa gazu
scrubbingprzemywanie gazu
scrubbing towerskruber
scrubbing towerpłuczka wieżowa
scuffścieranie
scuff resistanceodporność na ścieranie
scuff testoznaczanie ścieralności
scuffingścieranie
scuffingzacieranie się
scumszumowiny
scumpiana
scumzbierać pianę
scumpienić się
scummingtworzenie sie piany
scutchpaździerze
scutchmiędlić
sea-chart paperpapier na mapy morskie
sealzamknięcie
sealuszczelnienie
sealuszczelniać
sealzgrzewać
sealcechować
seal adhesionsiła adhezyjna zamknięcia
seal adhesionprzylepność powłoki zgrzewającej
seal adhesionprzyczepność zamknięcia
seal pitzbiornik wody podsitowej
seal strengthwytrzymałość zamknięć
seal strengthwytrzymałość połączeń zgrzewanych
seal tankzbiornik wody uszczelniającej
seal waterwoda uszczelniająca
sealabilitysklejalność
sealabilityzgrzewalność
sealabilityzdolność sklejania
sealabilityzdolność wiązania
sealantmateriał uszczelniający
sealantszczeliwo
sealinguszczelnianie
sealingzamykanie szczelne
sealingzgrzewanie
sealing coatingpowłoka uszczelniająca
sealing coatingmiędzywarstwa uszczelniająca
sealing coatingpowłoka zamykająca
sealing coatingpowłoka zgrzewająca
sealing flapklapa zamykająca
sealing labelnalepka (etykieta) do naklejenia przez zgrzewanie
sealing machinemaszyna do zamykania torebek z folii
sealing machinezgrzewarka
sealing paperspapiery pakowe cienkie
sealing paperspapiery pakowe cienkie jednostronnie gładkie
sealing paperspapiery grube do pakowania np. książek itp
sealing paperspapiery na obwoluty fabryczne
sealing ringpierścień uszczelniający
sealing strengthzdolność do hermetycznego zamykania
sealing strengthwytrzymałość zamknięcia
sealing striptaśma ogranicznika formatu
sealing tapetaśma zaklejająca
sealing tapetaśma podgumowana
sealing tapetaśma uszczelniająca
sealing tapetaśma z powłoką zgrzewającą
sealing washerpodkładka uszczelniająca
sealing wrapperpapier obwolutowy
seamszew
seamzłącze
seam adhesionsiła adhezyjna spoiny
seamingłączenie za pomocą szwu
seamingrąbkowanie
seamingzszywanie
seaming cordsznurek siarczanowy tapicerski
seamlessbez szwu
seamlessbezszyciowy
seamless display paperpapier wystawowy
seasonal incrementprzyrost roczny
seasonal variationswahania sezonowe
seasonedsezonowany
seasonedklimatyzowany
seasonedkondycjonowany
seasoned paperpapier klimatyzowany
seasoned paperpapier kondycjonowany
seasoned stumpskarpina przemysłowa
seasoned wooddrewno sezonowane
seasoningsezonowanie
seasoningklimatyzacja
seasoningsuszenie naturalne
seat boardtektura na siedzenia krzeseł
second handpomocnik maszynisty
second pressprasa druga
second sheetsarkusze wtórne
second white shavingsścinki papieru białe drugiego gatunku
secondarywtórny
secondarydrugorzędowy
secondary airpowietrze wtórne
secondary cell wallbłona komórkowa wtórna
secondary clarifierosadnik wtórny
secondary combustion chamberkomora spalania wtórnego
secondary creped paperpapier marszczony na mokro
secondary crepingmarszczenie poza maszyną papierniczą
secondary crepingmarszczenie w oddzielnej operacji
secondary crepingmarszczenie na mokro
secondary fibreswłókna wtórne
secondary forest (growth)drzewostan pochodzący z odnowienia naturalnego
secondary headboxwlew dodatkowy
secondary headboxwlew wtórny
secondary heatciepło wtórne
secondary reactionreakcja wtórna
secondary rejectsodrzut wtórny
secondary screensortownik wtórny
secondary screensortownik drugiego stopnia
secondary screeningsortowanie wtórne
secondary screeningsortowanie drugiego stopnia
secondary sedimentation basinosadnik wtórny
secondary settling stagestopień sedymentacji wtórnej
secondary standardwzorzec wtórny
secondary stockmasa makulaturowa
secondary stockmasa z braku własnego
secondary treatmentobróbka wtórna
secondary treatmentbiologiczne oczyszczanie ścieków
secondary wallbłona wtórna
secondary wastewater treatmentbiologiczne oczyszczanie ścieków
secondary wastewater treatmentbiologiczne oczyszczanie wody odciekowej
secondary water treatmentdoczyszczanie wody
secondary water treatmentoczyszczanie wody drugiego stopnia
secondswyroby drugiego gatunku
secondsszmaty lniane i bawełniane białe brudne
secretionwydzielanie
secretionwydzielina
sectionprzekrój
sectionodcinek
sectionsekcja
sectionpreparat mikroskopowy
sectionskładka
sectionaldzielony
sectionalskładany
sectional areapowierzchnia przekroju
sectional drivenapęd wielosilnikowy
sectional drivenapęd sekcyjny
sectional linen finishwykończenie o powierzchni częściowo płótnowanej
sectional paperpapier milimetrowy
sectioningdzielenie na odcinki
sectioningkreskowanie przekroju
sector paper chromatographychromatografia bibułowa krążkowa
securitiespapiery wartościowe
security paperpapier zabezpieczony przed fałszowaniem
security paperpapier uniemożliwiający fałszowanie
security paperpapier nie do podrobienia
sedgeturzyca
sedgesitowie
sedimentosad
sedimentosadzać się
sedimentsedymentować
sediment valueszybkość sedymentacji
sedimentationosiadanie
sedimentationosadzanie się
sedimentationsedymentacja
sedimentation basinzbiornik osadowy
sedimentation basinzbiornik sedymentacyjny
sedimentation basinodstojnik
sedimentation basinosadnik
sedimentation capacityzdolność osadzania się
sedimentation capacitywydajność sedymentacyjna
sedimentation coneosadnik stożkowy
sedimentation methodmetoda sedymentacyjna
sedimentation tankosadnik
sedimentation tankodstojnik
sedimentation tankzbiornik sedymentacyjny
sedimentation tankzbiornik osadowy
seednasienie
seedsiać
seedsadzić
seedwydawać nasiona
seed-bag paperpapier na torebki do nasion
seed cottonbawełna surowa nieoczyszczona
seed fibreswłókna nasienne
seed-germinating paperpapier do badania siły kiełkowania nasion
seed-germinating paperpapier do zabezpieczania kiełkujących roślin
seed-hair fibrewłókno nasienne
seed-hair fibrepuch nasienny
seedinesszawiesina
seedinessziarnistość
seepprzesączać się
seepwyciekać
seepageprzesączanie się
seepageprzeciek
seepagewyciek
Seger conestożek Segera
segregationsegragacja
segregationrozdzielanie
Seidlitz paperpapier farmaceutyczny niebieski
Seidlitz paperpapier Seidlitza
Seidlitz paperpapier do pakowania lekarstw
Seignette saltsól Seignette’a
Seignette saltwinian sodowo-potasowy
selectwybierać
selectiondobór
selectionwybór
Selectifier screensortownik pionowy
Selectifier screensortownik typu Selectifier
Selectifier screensortownik ciśnieniowy typu selectifier
selectiveselektywny
selectivewybiorczy
selectiveselekcyjny
selective heatingnagrzewanie miejscowe
selectivityselektywność
selectivitywybiorczość
selector valvezawór rozdzielczy
seleniumselen
seleniumSe
self-actingsamoczynny
self-acting valvezawór samoczynny
self-adhesivesamoklejący się
self-adhesivesamoprzylepny
self-adhesive envelopekoperta z samoprzylepnym zamknięciem
self-adhesive labeletykieta samoklejąca
self-adhesive labeletykieta samoprzylepna
self-adhesive paperpapier samoprzylepny
self-adhesive tapetaśma samoprzylepna
self-aligningsamonastawny
self-aligningwahliwy
self-aligning bearingłożysko samonastawne
self-aligning bearingłożysko wahliwe
self-bluepapier pakowy niebieski
self-bluepapier obwolutowy do ryz
self-cleaningsamooczyszczanie się
self-colourednaturalnie zabarwiony
self-coloured paperpapier o zabarwieniu naturalnym
self-copy paperpapier samokopiujący
self-copy paperpapier kopiujący bezkalkowy
self-copying paperpapier samokopiujący
self-copying paperpapier kopiujący bezkalkowy
self-curingsamoutwardzanie
self-curingwulkanizacja samorzutna
self-decompositionrozkład samorzutny
self-ignition (of fibreboards)samozapłon
self-lubricating bearingłożysko samosmarowne
self-openingsamootwierający się
self-opening bagtorebka klockowa
self-purificationsamooczyszczanie
self-sealing tapetaśma samoprzylepna
self-sealing waxwosk samoprzylepny
self-sealing wrapperpapier pakowy samoprzylepny
self-sealing wrapperpapier pakowy zgrzewalny
self-sharpeningsamoostrzenie sie
sellobiosecelobioza
SEM (scanning electron microscope)mikroskop elektronowy skaningowy
semi-bleachedpodbielony
semi-bleachedpółbielony
semi-bleached pulpmasa włóknista podbielona
semi-bleachingpodbielanie
semi-continuous bleachingbielenie półciągłe
semi-crˆped paperpapier lekko marszczony w maszynie papierniczej
semi-crˆpingmarszczenie w maszynie papierniczej
semi-hardboardpłyta pilśniowa półtwarda
semi-rigid insulation boardpłyta pilśniowa porowata półsztywna
semi-rigid insulation boardpłyta pilśniowa superporowata
semi-thickened black liquorług czarny wstępnie zagęszczony
semialkaline pulpmasa celulozowa obojętnosiarczynowa
semibending chiptektura makulaturowa na pudełka składane gorszego gatunku
semibending chiptektura dająca się zginać o kąt 90ř
semibordered pitjamka lejkowata jednostronna
semichemical boardkarton z masy półchemicznej
semichemical corrugating materialkarton z masy półchemicznej na warstwępofalowaną”
semichemical corrugating mediumkarton na warstwę pofalowaną wykonanygłównie z masy półchemicznej”
semichemical mediumwarstwa środkowa tektury falistej z masy półchemicznej
semichemical processmetoda wyrobu masy półchemicznej
semichemical pulpmasa półchemiczna
semichemical pulp plantfabryka masy półchemicznej
semichemical pulp plantoddział produkcji masy półchemicznej
semichemical pulpingroztwarzanie półchemiczne
semichemical strawboardtektura słomowa
semicoatedlekko powlekany
semicommercial scaleskala półtechniczna
semiconductorpółprzewodnik
semicontinuouspółciągły
semicrepe tissuebibułka lekko marszczona
semicrepe tissuebibułka marszczona na maszynie papierniczej
semicrepedlekko marszczony
semicrepedmarszczony na maszynie papierniczej
semidry processmetoda półsucha
semidull finishwykończenie półmatowe
semikraft paperpapier pakowy dwuwarstwowy
semimatpółmatowy
semipermeablepółprzepuszczalny
semipermeable membranebłona półprzepuszczalna
semipermeable membraneprzegroda półprzepuszczalna
semirigidpółsztywny
senergismsynergizm
senergismdziałanie synergiczne
senergismefekt synergiczny
sens of rotationskręt
sens of rotationkierunek obrotu
sensible heatciepło jawne
sensible heatciepło odczuwalne
sensing deviceczujnik
sensitiveczuły
sensitivewrażliwy
sensitive to lightświatłoczuły
sensitivityczułość
sensitivitywrażliwość
sensitizationuczulanie
sensitizationsensybilizacja
sensitizeuczulać
sensitizezwiększać czułość
sensitizesensybilizować
sensitized coatingpowłoka uczulona
sensitized coatingpowłoka sensybilizowana
sensitized paperpapier traktowany chamikaliami nadającymi mu czułość
sensitizeruczulacz
sensitizersensybilizator
sensitizinguczulanie
sensitizingnanoszenie warstwy sensybilizatora
sensitizingpowlekanie warstwą uczuloną
sensitizing bathkąpiel nadająca żądaną czułość
sensitizing paperpodłoże na papier uczulony na działanie żądanych mediów
sensitizing solutionroztwór nadający określoną czułość
sensitizing solutionuczulacz
sensorczujnik pomiarowy
sensory analysisanaliza sensoryczna
SEP (steam explosion pulping)roztwarzanie metodą eksplozji parowej
separateoddzielać
separaterozdzielać
separateoddzielny
separate coatingpowlekanie poza maszyną papierniczą
separate sewage systemkanalizacja rozdzielcza
separatingrozdzielanie
separatingoddzielanie
separating screensito sortownicze
separating tissuebibułka przekładkowa wykrojów odzieży
separationoddzielanie
separationrozdzielanie
separatorseparator
separatorprzekładka
separatorwirówka
separatoroddzielacz
separator paperpapier na separatory
sepia printodbitka diazotypowa sepiowa
September elmwiąz
septic tankdół gnilny
septic tankzbiornik gnilny
sequencekolejność
sequencenastępstwo
sequencesekwencja
sequencingsterowanie kolejnością
sequencingporządkowanie
sequential knife coaterpowlekarka ze skrobakami sekwencyjnymi
sequoiasekwoja
serial manufactureprodukcja seryjna
seriesszereg
seriesseria
series of measurementsseria pomiarowa
serigraphy paperpapier do sitodruku
serotina poplartopola czarna
serpent paperpapier wężowy
serpent paperpapier imitujący skórę węża
serpentine paperpapier na serpentyny
serrateząbkować
serratenacinać ząbki
serrateząbkowany
serratedząbkowany
serrated knifenóż do cięcia ząbkowanego
serrationząbkowanie
serviceobsługa
servicesłużba
service arearejon obsługi
service lifeokres użytkowania
service loadobciążenie eksploatacyjne
service sidestrona obsługi
service testpróba eksploatacyjna
serviette tissuebibułka serwetkowa
servomechanismserwomechanizm
servomotorserwomotor
servomotorsiłownik
sessile oakdąb bezszypułkowy
setzespół
setodkształcenie
setzestaw
setkomplet
setzbiór
setnastawiać
setzestalać się
setutrwalać
setustawiać
setzastygać
set-asidespapiery wybrakowane
set at workuruchamiać
set-change deviceurządzenie do zmiany nastawienia
set-in-motionwprawić w ruch
set-in-motionuruchomić
set of spareszestaw części zamiennych
set of toolszestaw narzędzi
set offwyzwalać
set offkompensować
set offuwypuklać
set offbrudzić farbą na odwrocie
set offodbijanie się nadruku na stronie odwrotnej papieru
set offwypuszczać
set-off (setoff)odbijanie się niezamierzone mokrej farby drukarskiej
set-off (setoff)brudzenie druków
set-off paperpapier do przekładania druków
set-off paperwebwstęga do przekładania
set-off paperwebwstęga makulatury
set-off sheetarkusz papieru do przekładania druków
set-off sheetarkusz makulaturowy
set screwśruba mocująca
set screwśruba dociskowa
set screwśruba ustalająca
settingnastawienie
settingzestalanie się
settingutwardzanie
settingutrwalanie
settingustawianie
settingtężenie
settingtwardnienie
settingwartość nastawiona
setting agentutwardzacz
setting agentośrodek utrwalający
setting pointtemperatura krzepnienia
setting pointtemperatura twardnienia
setting timeczas schnięcia
setting timeczas utwardzania
settleosadzać się
settleosiadać
settleabilityzdolność osadzania się
settleable matter (in waste water)zawiesina łatwoopadalna
settlementosiadanie
settlerosadnik
settlerodstojnik
settlerklarownik
settlingosiadanie
settlingosadzanie sie
settlingsedymentacja
settling basinosadnik
settling basinklarownik
settling basinodstojnik
settling coneosadnik stożkowy
settling lagoonstaw sedymentacyjny
settling pitdół osadnikowy
settling pitdół osadowy
settling pondzbiornik osadowy
settling pondosadnik
settling pondstaw osadowy
settling pondosadnik terenowy
settling rate (speed)szybkość opadania
settling tankosadnik
settling tankodstojnik
settling tankklarownik
settling tankzbiornik osadowy
settling timeczas osiadania
settling timeczas osadzania się
settling vatkadź sedymentacyjna
settling velocityszybkość opadania
settling velocityszybkość osadzania się
setup boxboardtektura pudełkowa
setup boxboardtektura na pudełka nieskładane dwuczęściowe
setup boxespudełka nieskładane
setup boxespudełka dwuczęściowe z wieczkiem
setup containerpojemnik stały
setup drinking-cup stockpapiery i kartony naczyniowe
setup drinking-cup stockpapier na kubki
sewageścieki
sewage conduitkanał ściekowy
sewage disposalodprowadzenie ścieków
sewage disposalusuwanie ścieków
sewage lagoonstaw utleniający
sewage lagoonstaw oczyszczający
sewage plantoczyszczalnia ścieków
sewage pumppompa kanalizacyjna
sewage pumppompa ściekowa
sewage purificationoczyszczanie ścieków
sewage sludgeosad ściekowy
sewage treatment (process)oczyszczanie ścieków
sewage treatment plant (works)oczyszczalnia ścieków
sewerkanał ściekowy
sewerprzewód ściekowy
sewer lossstraty w ściekach
sewingzszywanie
sewingspinanie
sewing benchkrosno do ręcznego zszywania książek
sewing crape paperpapier marszczony do szycia
sewing machinemaszyna do szycia
sewn bagworek szyty
sewn bagtorba szyta
sewn sackworek szyty
sextuple effect evaporatorwyparka sześciostopniowa
SGW-pulp (stone groundwood)ścier biały
shadeodcień
shadecieniować
shadezakreskować
shadetonować
shade-kraft watermarkznak wodny cieniowany
shade-kraft watermarkznak wodny trójwymiarowy
shade pinesosna cukrowa
shaded watermarkznak wodny cieniowany
shadow boxespudełka płaskie okienkowe
shadow marksślady otworów walców ssących
shaftwał
shafttambur
shaftstrzała drzewa
shaftwalec
shaftwałek
shaft coredrąg nawijający
shaft coredrąg nawojowy
shaft coretuleja nawojowa
shaft journalczop wału
shaft pullerdźwig do drągów nawojowych
shaft pullerwciągnik tamburów
shagreen paperpapier szagryn
shaketrzęsak
shakepęknięcie w drewnie
shakewstrząs
shakewstrząsać
shakewytrząsać
shake geartrzęsak
shake gearskrzynka napędowa trzęsaka
shake tablestół wibracyjny
shake tablestół wstrząsowy
shakerwibrator
shaker conveyorprzenośnik wstrząsowy
shaker knot screenwyławiacz sęków wibracyjny
shaker screensortownik wibracyjny
shaker type flat chip screensortownik zrębków płaski trzęsakowy
shakingwstrząsanie
shaking (vibrating) spoutrynna wstrząsowa
shaking screensortownik wibracyjny
shaking strokeskok trzęsaka
shaking strokeamplituda trzęsaka
shank boardtektura obuwiowa
shapekształt
shape of the fluteprofil fali
shaped boxpudełko fasonowe
share paperpapier do druku akcji
sharpenostrzyć
sharpeningostrzenie
sharpening burrrolka ostrząca
sharpening intervalsczęstotliwość ostrzenia
sharpening latheaparat do ostrzenia kamienia ścieraka
sharpening needle burrrolka ostrząca sztyftowa
sharpening of pulpstoneostrzenie kamienia ścieraka
sharpening pressuredocisk rolki ostrzącej
sharpening spiral burrrolka ostrząca spiralna
sharpnessostrość
shaveskrobaczka stolarska
shaveośnik
shavegolić
shavezeskrobywać
shavewiórkować
shave offstrugać
shavingsścinki papieru
shavingswióry
shearścinanie
shearścinać
shearciąć
shear-cut slitterprzewijarko-krajarka z nożycowym zespołem tnącym
shear rateszybkość ścinania
shear strainodkształcenie przy ścinaniu
shear strengthwytrzymałość na ścinanie
shear stressnaprężenie styczne
shear stressnaprężenie ścinające
shearingścinanie
shearingcięcie
shearing bladenoż ścinający
shearing forcesiła ścinająca
shearing forcesiła tnąca
shearing testpróba ścinania
shearsnożyce
sheatingokładzina
sheatingtektura budowlana izolacyjna
sheatingobicie
sheatingposzycie
sheating boardtektura budowlana izolacyjna
sheating boardtektura do licowania budowli
sheating paperpapier budowlany izolacyjny podtynkowy
sheating papertektura asfaltowana pokryta papierem
sheatspowłoki ochronne
sheatsosłony
sheavedrzazga
sheavekoło pasowe klinowe
sheenpołysk
sheepskin bindingoprawa w skórę owczą
sheetarkusz
sheetblacha cienka
sheetpłyta
sheet (of paper or board)arkusz
sheet (of paper or board)wstęga
sheet accelerationprzyspieszenie biegu arkuszy
sheet acceleratorprzspieszacz biegu arkuszy
sheet boardtektura arkuszowa
sheet brakehamulec do zwalniania biegu arkuszy
sheet brakeurządzenie do zatrzymywania ruchu arkuszy
sheet brushszczotka do oczyszczania arkuszy
sheet calendergładziarka arkuszowa
sheet-calenderedgładzony na gładziarce arkuszowej
sheet catcherurządzenie odbierające arkusze
sheet cleanerodpylacz arkuszy
sheet cleanerurządzenie do odpylania arkuszy
sheet coatingpowlekanie arkuszy
sheet collectorodkładacz arkuszy
sheet conveyorurządzenie do transportu arkuszy
sheet counterlicznik arkuszy
sheet counterliczarka arkuszy
sheet countermechanizm zliczający arkusze
sheet countingliczenie arkuszy
sheet cutterprzekrawacz arkuszy
sheet defectwada papieru
sheet delivererurządzenie wykładające arkusze
sheet delivererodbieracz arkuszy
sheet deliverywykładanie arkuszy
sheet dryersuszarka arkuszy
sheet edgebrzeg arkusza
sheet-fed (machine)maszyna arkuszowa
sheet-fed offset pressmaszyna offsetowa arkuszowa
sheet-fed offset pressmaszyna arkuszowa do drukowania offsetowego
sheet-fed printingdrukowanie na maszynie arkuszowej
sheet-fed ruling machineliniarka arkuszowa
sheet feedersamonakładak
sheet feederaparat do nakładania arkuszy
sheet feedingpodawanie arkuszy
sheet feedingdoprowadzanie arkuszy
sheet feedingnakładanie arkuszy
sheet fluttertrzepotanie papieru
sheet fluttertrzepotanie wstęgi
sheet flywyrzutnik arkuszy
sheet formationformowanie wstęgi
sheet formationprzezrocze papieru
sheet formeraparat do formowania arkusików laboratoryjnych
sheet formingformowanie arkusików
sheet gathering machinemaszyna do zbierania arkuszy
sheet glueklej tabliczkowy
sheet guide rollerwałek transportujący arkusze
sheet guidesprowadniki arkuszy
sheet guidingprowadzenie arkusza
sheet hold-downdociskacz arkuszy
sheet hold-downdociskanie arkuszy
sheet hold-down brushszczotka dociskająca arkusz
sheet hold-down brushszczotka dociskowa arkusza
sheet holderuchwyt arkusza
sheet holdermechanizm uchwytowy arkusza
sheet ironblacha stalowa
sheet layerodkładarka arkuszy
sheet linedtektura oklejana w arkuszach
sheet liningoklejanie arkuszy tektury arkuszami papieru pokryciowego
sheet machineaparat do formowania arkusików laboratoryjnych
sheet-makingformowanie wstęgi papieru
sheet-makingformowanie arkusików
sheet materialmateriały płytowe
sheet materialmateriał w arkuszach
sheet metalblacha cienka
sheet mouldforma czerpalna
sheet mouldaparat do formowania arkusików
sheet of oiled paperarkusz obciągu olejowany
sheet paperpapier arkuszowy
sheet paper’papier płaski’
sheet pasting machinemaszyna do sklejania arkuszy
sheet pitkadź do braku z wyżymaka
sheet pitdół do braku z wyżymaka
sheet printingdrukowanie arkuszowe
sheet pulpmasa celulozowa w arkuszach
sheet-rolledkalandrowany w arkuszach
sheet scalewaga kwadrantowa
sheet scalewaga do oznaczania gramatury
sheet separation systemmechanizm oddzielający arkusze
sheet shredderszarpacz arkuszy
sheet sizeformat arkusza
sheet slittig devicekrajarka wzdłużna do arkuszy
sheet slow downzwalnianie biegu arkuszy
sheet sorting and counting machinemaszyna do sortowania i liczeniaarkuszy”
sheet splittingrozwarstwianie arkusza
sheet spoilagearkusze wadliwe
sheet steepingmerceryzacja arkuszy
sheet thicknessgrubość arkusza
sheet threadingzaprowadzenie wstęgi
sheet transfertransport arkuszy
sheet transferprzenoszenie arkuszy
sheet travelbieg arkusza
sheet travelprzelot arkusza
sheet turning drumbęben do obracania arkuszy
sheet uniformityrównomierność papieru
sheet varnishing machinemaszyna do lakierowania arkuszy
sheet varnishing machinelakierówka
sheet waxermaszyna do parafinowania arkuszy
sheetagestosunek powierzchni papieru lub tektury do masy
sheeted paperpapier arkuszowy
sheeted paperpapier w arkuszach
sheeted pulpmasa celulozowa w arkuszach
sheeterprzekrawacz poprzeczny
sheetingprzekrawanie na arkusze
sheetingcięcie poprzeczne
sheeting equipmenturządzenia do praekrawania na arkusze
sheeting paperpapier na pokrycie tektury po pocięciu na arkusze
Sheffield smoothnessgładkość według Sheffielda
Sheffield testeraparat Sheffielda
shelfpółka
shelf cupboard paperpapier do wykładania półek
shelf lifeprzechowalność
shelf lifedopuszczalny okres magazynowania
shelf-life testoznaczanie przechowalności
shelf-life testpróba przechowalności
shelf-life testbadanie dopuszczalnego okresu magazynowania
shelf paperpapier do wykładania półek
shellosłona obudowa
shellstator
shellpłaszcz
shellścianka cylindra suszącego
shell barnóż nożowiska dennego
shell barnoż statora
shell marksślady otworów walca ssącego
shell-packing paperpapier pakowy do amunicji
shell-packing paperpapier pakowy do dynamitu
shellacszelak
shelterwoodlas osłaniający
shelterwoodlas ochronny
shieldtarcza
shieldosłona
shieldekran
shieldosłaniać
shieldekranować
shieldingekranowanie
shiftzmiana
shiftprzesunięcie
shiftbrygada zmianowa
shiftprzemieszczenie
shinepołysk
shinebłyszczeć
shinercętka błyszcząca w papierze
shinglegont
shinglepłytka dachowa
shingle oakdąb dachówkowy
shiny sidestrona błyszcząca
shipping boxpudło wysyłkowe
shipping boxopakowanie transportowe
shipping containeropakowanie transportowe
shipping containerpojemnik transportowy
shipping container boardtektura na pudła wysyłkowe
shipping packageopakowanie transportowe
shipping roomhala ekspedycyjna
shipping roommagazyn spedycyjny
shipping sackworek transportowy
shipping sack kraft paperpapier siarczanowy workowy
shirt boardkarton do usztywniania bielizny
shivedrzazga
shivepęczek włókien
shive contentzawartość drzazg
shivespażdzierze
shivesdrzazgi
shivydrzazgowaty
shivyo dużej zawartości drzazg
shockwstrząs
shockuderzenie
shock absorberamortyzator wstrząsów
shock dryingsuszenie uderzeniowe
shock dryingsuszenie szybkie
shock dryingsuszenie wstrząsowe
shock loadobciążenie udarowe
shock resistancewstrząsoodporność
shock resistanceodporność na wstrząsy
shockproofwstrząsoodporny
shockproofodporny na wstrząsy
shockproofodporny na obciążenia dynamiczne
shoebut
shoeślizgacz
shoetrzewik
shoeślizg
shoe boardtektura obuwnicza
shoe boardtektura szewska
shopsklep
shopwarsztat
shopoddział produkcyjny
shopping bagtorba na zakupy
shopping-bag paperpapier na torby na zakupy
shopspapiery pakowe białe
Shore durometertwardościomierz Shore’a
Shore hardness (number)twardość według Shore’a
shore pinesosna wydmowa
shortkrótki
short-boledniskopienny
short-boledkrótkopienny
short circuitzwarcie
short cut woodpapierówka krótka
short cut woodwyrzynki drewna
short-fibredkrótkowłóknisty
short-fibred pulpmasa (celulozowa) krótkowłóknista
short hole borerkornik
short reamryza mała
short rotation treesdrzewa szybkorosnące
short-run productionprodukcja małoseryjna
short sheetsarkusze niedomiarowe
short sheetsarkusze o wymiarach krótszych od zamówionych
short stockmasa smarna
short stockmasa z drewna liściastego
short stockmasa papiernicza krótkowłóknista
short-time operationoperacja krótkotrwała
short-time ratingwarunki znamionowe przy pracy dorywczej
short-time ratingmoc dorywcza
short tontona krótka
short tontona amerykańska
short weightniedowaga
short wood harvestermaszyna do pozyskiwania drobnicy leśnej
short wood loggingpozyskiwanie drobnicy leśnej
shortageniedobór
shortagedeficyt
shortagebrak
shortening of fibresskracanie włókien
shortening of fibrescięcie włókien
shortfibred pulpmasa krótkowłóknista
shortfibred wooddrewno krótkowłókniste
shorthand blockblok stenograficzny
shorthand blockblok do stenografii
shorthand blocknotatnik do stenogramów
shortleaf pinesosna krótkoigłowa
shortstopping agentprzerywacz polimeryzacji
shot-shell top boardtektura na zatyczki do śrutowych nabojów myśliwskich
shot-shell top boardtektura przybitkowa
shot-shell tube paperpapier do nawijania łusek
shovepaździerze
show-throughprzeświecanie druku przez papier
showernatrysk
shower methodmetoda natrysku wodą
shower piperura natryskowa
shower pipe moistenernatryskiwacz nawilżający
shower pipe moistenernawilżarka natryskowa
shower waterwoda natryskowa
showing-throughprzebijanie druku
showing-throughprzeświecanie nadruku przez papier
shredrozdrabniać
shredded tissuewełna papierowa
shredderrozdrabniarka
shredderszarpacz
shredderrębak
shreddingrozdrabnianie
shreddingszarpanie
shredding machinerębak odpadów drzewnych
shredding machinezrywarka
shrinkkurczyć się
shrink fabricsito kurczliwe
shrink fabricsito osadzane na skurcz
shrink filmfolia kurczliwa
shrink packagingopakowanie kurczliwe
shrink resistanceodporność na kurczenie się
shrink resistanceniekurczliwość
shrink-sleeve pressprasa z sitem osadzonym na skurcz
shrink wrap packagingpakowanie w folię kurczliwą
shrink wrap packagingopakowanie w folię kurczliwą
shrink wrappingobkurczanie
shrinkablekurczliwy
shrinkagekurczenie się
shrinkageskurcz
shrinkageskurczliwość
shrinkage allowancenaddatek na skurcz
shrinkage crackspęknięcia skurczowe
shrinkage of paperskurcz wstęgi papierowej
shrinkage of paperkurczenie się papieru
shrinkage stressesnaprężenia skurczowe
shrinkage stressesnaprężenia desorpcyjne
shrinkingkurczenie się
shrinking tunneltunel do obkurczania folii kurczliwej
shrinking wiresito kurczliwe
shrinkproofniekurczliwy
shrinkproof finishwykończenie niekurczliwe
shrinkproofing agentśrodek do ograniczania kurczliwości
shrivelzsychać się
shrivelmarszczyć się
shrubkrzew
shrubbykrzaczasty
shrubbyzakrzewiony
Shumard oakdąb
shut-downwyłączenie z ruchu
shut-downprzestój
shut-downzatrzymanie
shut-downwstrzymanie
shut-downzamknięcie zakładu
shut-offodciąć
shut-off valvezawór odcinający
shuteślizg
shutezsuwnia
shuterynna
shute wiredrut wątku
Siberian cedarsosna limba
Siberian cedarlimba
Siberian firjodła syberyjska
Siberian larchmodrzew syberyjski
Siberian spruceświerk syberyjski
Siberian stone pinesosna limba syberyjska
Siberian white firjodła biała syberyjska
siccativesykatywa
siccativesuszka
siccative varnishpokost szybkoschnący
sidestrona
side chainłańcuch boczny
side cutpapier o nietypowym formacie
side cutprzecięcia brzegów wstęgi
side flapklapa boczna
Side-Hill deckerzagęszczarka skośnositowa typu Side-Hill
side joggerwyrównywacz arkuszy boczny
side lay gauge (mark)mierzyca
side lay gauge (mark)marka boczna
side of paperstrona papieru
side reactionreakcja uboczna
side reliefodgazowanie boczne
side reliefgazowanie boczne
side roll standukład gwiaździsty boczny na zwoje
side-run paperzwój papieru o nietypowej szerokości
side stitchingszycie drutem z boku
side stitchingszycie blokowe
side stopogranicznik boczny
sidehill screensortownik z pochyłym sitem
sidingbocznica
sidingdeskowanie ścian zewnętrznych
Sieber numberliczba Siebera
sievesito
sieveprzesiewać
sieve analysisanaliza sitowa
sieve clothknot
sieve drumbęben sitowy
sieve meshoczko sita
sieve residuepozostałość na sicie
sieve tuberurka sitowa
siftprzesiewać
sifterprzesiewacz
siftersortownik zrębków
sight glasswziernik z szybką
sight glassokienko kontrolne
sight openingotwór kontrolny
sight openingwziernik
sign boardkarton afiszowy
sign paperpapier afiszowy
signature blotting bookteczka do podpisu
significanceistotność
significance levelpoziom istotności
silencertłumik dźwięków
silencerurządzenie do wyciszania hałasu
silent paperpapier bezszelestny
silent paperpapier nieszeleszczący
silent program paperpapier nieszeleszczący na programy teatralne
silicadwutlenek krzemu
silicakrzemionka
silica gelżel krzemionkowy
silica gelsilikażel
silicatekrzemian
silicate cottonwełna żużlowa
silicate fillerwypełniacz krzemianowy
silicate of sodakrzemian sodowy
silicate of sodaszkło wodne
silicate pigmentspigmenty krzemianowe
silicatedsilikonowany
silicatedpowlekany szkłem wodnym
silicated boardtektura powlekana szkłem wodnym
silicated paperpapier powlekany szkłem wodnym
silicon carbidewęglik krzemu
silicon carbidekarborund
silicon dioxidedwutlenek krzemu
silicon dioxidekrzemionka
siliconesilikon
siliconekrzem
siliconepolimer krzemoorganiczny
siliconeSi
silicone base paperpapier podłożowy do silikonowania
silicone oilolej silikonowy
silicone resinsżywice silikonowe
silicone resinsżywice krzemoorganiczne
silicone rubber rollwalec z gumy silikonowej
silicone rubber rollwalec pokryty gumą silikonową
silicone-treatedsilikonowany
silicone-treated paperpapier silikonowany
silkjedwab
silk cottonkapok
silk cotton treepuchowiec pięciopręcikowy
silk cotton treedrzewo kapokowe
silk cotton treewełniak pięciopręcikowy
silk paperpapier o jedwabistym połysku
silk protection paperpapier zabezpieczony nitkami jedwabnymi
silk protection paperpapier celulozowy pakowy do sztuk jedwabiu
silk protection paperpapier Dickinsona
silk screensiatka jedwabna
silk screensito jedwabne
silk-screen machinemaszyna sitodrukowa
silk-screen machinemaszyna do drukowania sitowego
silk screen printingsitodruk
silk screen printingdrukowanie sitowe
silk-screen stencilforma sitodrukowa
silk-screen stencilszablon sitodrukowy
silk thread paperpapier z dodatkiem nitek jedwabnych
silk wrapperpapier dwuwarstwowy do pakowania sztuk jedwabiu
silosilos
silo paperpapier silosowy
silo reclaimerurządzenie do opróżniania silosu
siloxanessiloksany
silurian paperpapier wzorzysty
silvansylwan
silvanmetylofuran
silversrebro
silverAg
silver birchbrzoza brodawkowata
silver birchbrzoza gruczołkowata
silver bromide paperpapier fotograficzny bromosrebrowy
silver chloride paperpapier fotograficzny chlorosrebrowy
silver coin testpróba srebrnej monety
silver expresspapier pakowy do ładunków
silver firjodła pospolita
silver firjodła biała
silver label paperpapier etykietowy metalizowany srebrny
silver limetreelipa
silver mapleklon srebrzysty
silver nitrateazotan srebrowy
silver paperpapier powlekany proszkiem aluminium
silver paperpapier metalizowany 'srebrny’
silver poplartopola biała
silver poplarbiałodrzew
silver tarnishing testpóba ciemnienia srebra
silver tissuebibułka do pakowania srebra
silver tissuebibułka nie powodująca ciemnienia srebra
silver wrapping paperpapier do pakowania przedmiotów srebrnych
silvichemicalschemikalia z drewna
silviculturehodowla lasu
simple paperpapier do dekalkomanii
simple paperpapier odbijankowy
simple pitjamka prosta
simple raypromień rdzeniowy wąski
simple stressnaprężenie jednokierunkowe
simple sugarscukry proste
simple sugarsmonosacharydy
simple sugarsjednocukry
simple sugarsmonozy
simplexjednowarstwowy
simplexprosty
simplexpojedynczy
simulated felt marksimitacja znaków nanoszonych filcem znakującyn
simulated watermarkimitacja znaku wodnego
simulated watermarkznak wodny imitowany
simulationsymulacja
simulationnaśladownictwo
simulationmodelowanie
single-coatedjednostronnie powlekany
single-coatedjednokrotnie powlekany
single colour printingdrukowanie jednokolorowe
single colour printingdrukowanie jednobarwne
single-cylinder machinetekturówka z jednym sitem cylindrycznym
single-cylinder machinemaszyna papiernicza z cylindrem połyskowym typuYankee”
single-decked palletpaleta jednopłytowa
single-disc refinermłyn jednotarczowy
single-disc refinerrafiner jednotarczowy
single effect evaporatorwyparka jednostopniowa
single-facednakładany po jednej stronie
single-faced corrugated boardtektura falista dwuwarstwowa
single-faced rollzwój tektury falistej dwuwarstwowej
single facersklejarka pojedyncza
single facermaszyna do wyrobu tektury falistej dwuwarstwowej
single-felted pressprasa jednofilcowa
single flute boardtektura falista trójwarstwowa
single flute corrugated boardtektura falista trójwarstwowa
single flute corrugated boardtektura falista trzywarstwowa
single foillistwa odwadniająca pojedyncza
single foil bladepokrycie pojedynczej listwy odwadniającej
single-head stitcherzszywarka jednogłowicowa
single-head stitchermaszyna do szycia drutem jednogłówkowa
single kraft-lined chipboardtektura makulaturowa jednostronnie krytapapierem siarczanowym”
single layer boardtektura jednowarstwowa
single layer boardtektura lita
single-layer particle boardpłyta wiórowa jednorodna
single-layer particle boardpłyta wiórowa jednowarstwowa
single-linedjednostronnie kryty
single-linedjednostronnie oklejany
single-lined boardkarton jednostronnie kryty
single lined corrugated boardtektura falista dwuwarstwowa
single lined corrugated boardtektura falista pojedyncza
single lined corrugated boardtektura falista jednostronnie kryta
single news vat lined chipboardtektura makulaturowa jednostronnie krytawarstwą masy gazetowej na kartoniarce”
single-passjeden przepust
single-passjednorazowe przepuszczenie
single-passjednokrotne przejście
single plyjednowarstwowy
single-ply boardkarton jednowarstwowy
single-ply boardtektura jednowarstwowa
single row dryersuszarka jednorzędowa
single shaft disintegratorrozdrabniacz jednowałowy
single shaft disintegratordezintegrator jednowałowy
single shaft mixermieszalnik jednowałowy
single-sheet cutprzekrawanie pojedynczej wstęgi na arkusze
single-sheet cutterprzekrawacz do papierów ze znakiem wodnym
single-sheet feedersamonakładak podający arkusz za arkuszem
single sheet thicknessgrubość pojedynczego arkusza
single-side coatedjednostronnie powlekany
single-side coated paperpapier jednostronnie powlekany
single-side coatingpowlekanie jednostronne
single-side coatingpowłoka jednostronna
single-sided coatingpowlekanie jednostronne
single-sided coatingpowłoka jednostronna
single-sided paperpapier jednostronny
single-sided ruling machineliniarka jednostronna
single-sided waxingparafinowanie jednostronne
single slottedjednoszczelinowy
single-stage activated sludge plantoczyszczalnia biologicznajednostopniowa”
single-stage bleachingbielenie jednostopniowe
single-stage processproces jednostopniowy
single stage pumppompa jednostopniowa
single-trip containerpojemnik jednorazowego użytku
single tripperopakowanie jednorazowego użytku
single tripperopakowanie bezzwrotne
single-wall bagtorba jednowarstwowa
single wall corrugated boardtektura falista trójwarstwowa
single white vat-lined boardtektura makulaturowa z białym jednostronnympokryciem”
single-wire fourdriniermaszyna papiernicza z jednym sitem płaskim
singleleaf pinesosna
sinking velocityszybkość opadania
siphonsyfon
siphonlewar
siphon assemblygłowica parowo-kondensatowa z syfonem
siphon boxzbieracz skroplin
siphon boxzbieracz kondensatu
siphon boxuszczelnienie syfonowe
siphon piperura syfonowa
siphon type condensate removalsyfonowe usuwanie kondensatu
sisalsizal
siteplac
sitesiedlisko
siteteren
site (forest)siedlisko leśne
site investigationbadanie terenowe
site investigationbadanie polowe
site planplan sytuacyjny
site preparationprzygotowanie terenu pod budowę
Sitka spruceświerk sitkajski
six-effect evaporatorwyparka sześciostopniowa
sizeformat
sizeklej do zaklejania papieru
sizewymiar
sizezaklejać
size boilerkocioł do gotowania kleju
size cutterprzekrawacz formatowy
size emulsionemulsja kleju
size jettryskawka formatowa
size milkmleczko kalafoniowe
size milkmleczko żywiczne
size milkemulsja kleju
size of a sheetformat arkusza papieru
size of paperformat papieru
size preparation roomoddział przygotowania kleju
size preparation roomklej-kuchnia (!)
size pressprasa zaklejająca
size pressprasa klejarska
size press coatedpowlekany na prasie zaklejającej
size press coated paperpapier powlekany na prasie zaklejającej
size press coatingpowlekanie na prasie zaklejającej
size press coatingpowłoka nałożona na prasie zaklejającej
size press pigmented paperpapier pigmentowany na prasie zaklejającej
size press pigmented paperpapier z powłoką pigmentową nałożoną na prasiezaklejającej”
size press rollwalec prasy zaklejającej
size rollwalec formatowy
size rollwalec do nanoszenia kleju
size speckcętka kleju
size sprayogranicznik strumieniowy szerokości
size testeraparat do oznaczania stopnia zaklejenia
size tubwanna do zaklejania powierzchniowego
size vatzbiornik kleju
sizedzaklejony
sized boardtektura zaklejona
sized paperpapier pełnoklejony
sizingzaklejanie
sizing agentśrodek zaklejający
sizing agentklej do zaklejania papieru
sizing degreestopień zaklejenia
sizing machinemaszyna do zaklejania powierzchniowego
sizing of paperzaklejanie papieru
sizing press rollwalec prasy zaklejającej
sizing testoznaczanie stopnia zaklejenia
sizing testeraparat do oznaczania stopnia zaklejenia
skatingsmugi masy na sicie płaskim
skeleton drummotowidło
skeleton drumbęben szkieletowy
skeleton drummotarka
skeleton framerama szkieletowa do pakowania arkuszy
skeleton frameramki do pakowania bel papieru
sketch drawing paperpapier rysunkowy szkicowy
sketching paperpapier szkicowy
sketching paperpapier brulionowy
skewingzukosowanie
skewingzwichrowanie
skidpłoza
skidrama paletowa
skidpodstawka
skidpodstawka pod stos papieru
skid of paperstos papieru
skid platformpaleta prosta
skidderciągnik zrywkowy
skidderzrywarka dłużyc
skiddingzrywka drewna
skilled workerrobotnik wykwalifikowany
skimwarstwa gorszej jakości w tekturze
skimwarstwa pokryciowa cienka
skimszumowiny
skim testoznaczanie odporności papieru na przenikanie wody
skimmerzgarniacz piany
skimmingzgarnianie piany
skimmingszumowanie
skimming of paintkożuch na farbie
skimmingsmydła siarczanowe
skimmingsszumowiny
skinwarstwa zewnętrzna
skinpapier pakowy cienki
skinpapier obiciowy cienki zadrukowany
skin base paperpodłoże na papier jelitowy
skin coatpowłoka bardzo cienka na opakowaniu 'skin-pack’
skin glueklej skórny
skin pack(aging)opakowanie przez obciąganie folii na produkcie
skin paperpapier jelitowy
skin parchmentpergamin naturalny
skin parchmentpergamin zwierzęcy
skin parchment paperpergamin sztuczny jelitowy
skinnerodbieracz tektury zwijanej z walca formatowego
skip paperpapier pakowy cienki jednostronnie gładki
skipspasma bez powłoki
skipspasma niepowleczone
slabokorek
slabpłyta
slabopół
slaboszwar
slab pressprasa płytowa
slabbingodwadnianie i przekrawanie masy włóknistej na arkusze
slabbingobrzynanie tarcicy
slackzwis
slackgasić wapno
slackpowolny
slackzwisający
slacknieczuły
slack drawnaciąg słaby
slack drawnaciąg luźny
slack edgesbrzegi zwoju luźno nawinięte
slack edgesbrzegi wstęgi faliste a środek naprężony
slack of webzwis wstęgi
slack rollzwój luźno nawinięty
slack rollrola lużno zwinięta
slack sheetwstęga papieru zwisająca
slack-sized paperpapier słabo klejony
slackeningluzowanie
slackeningrozluźnianie
slacknessrozluźnienie
slagżużel
slag woolwełna żużlowa
slakegasić wapno
slakelasować wapno
slaked limewapno gaszone
slaked limewodorotlenek wapniowy
slakergaśnik wapna
slakinggaszenie wapna
slakinglasowanie wapna
slaprozerwanie brzegowe
slapnaderwanie
slashdrobnica
slashodpady pozrębowe
slashleżanina
slash pinesosna karaibska
slash pinesosna
slashingprzecinanie dłużyc na kłody
slashingprzycinanie na długość
slat dryingsuszenie na przenośniku listwowym
slat dryingsuszenie na bębnie listwowym
slatełupek
slatepłytka łupkowa dachowa
sleevetuleja
sleeveuszczelka
sleevemanszon
sleeve pressprasa z sitem osadzonym na skurcz
slendersmukły
slender willowwierzba
slender willowSalix gracilis
slendernesssmukłość
slicelinijka wlewu
sliceszczelina wypływowa wlewu
slicelistwa spiętrzająca
slicelinijka spiętrzająca
slice boardlinijka wlewu
slice boardlistwa spiętrzająca
slice geometrygeometria szczeliny wypływowej
slice headciśnienie hydrostatyczne
slice lipścianka dyszy wypływowej
slice lipwarga szczeliny wypływowej
slice positionustawienie szczeliny wypływowej
slice settingregulowanie szczeliny wypływowej
slice velocityprędkość wypływu masy ze szczeliny wypływowej
slicerlistwa spiętrzająca
slicerlinijka spiętrzjąca
slick finishwykończenie gładkie z połyskiem
slicknessgładkość
slicknessschludność
slidezasuwa
slideslajd
slidesuport
slideprzezrocze
slide bearingłożysko ślizgowe
slide lidwieko nasuwane
slide lidzamknięcie wsuwane
slide resistanceodporność na zsuwanie się
slide valvezasuwa
slide valvezawór suwakowy
slidersuwak
sliderzasuwa
sliderwodzik
sliderprowadnik
sliding boxpudełko szufladkowe
sliding boxpudełko z wieczkiem zasuwanym
sliding boxpudełko przeciągane
slightly tintedpodbarwiony
slightly tintedniuansowany
slightly tintedtonowany
slimeśluz
slime controlzwalczanie śluzu
slime depositosad śluzu
slime-forming bacteriabakterie śluzotwórcze
slime holedziura spowodowana przez śluz
slime preventionzapobieganie tworzeniu się śluzu
slime spotcętka śluzu
slime spotplama śluzu
slimicideśrodek śluzobójczy
sliminesssmarność
slimyśluzowaty
slimyszlamowaty
slimyśliski
slimymulisty
slingstrop
slingzawiesie
slippasek
slippoślizg
sliplistewka
slipzawiesina pigmentu w wodzie
slipodbitka szpaltowa korektowa
slipślizgać się
slip additivedodatek zapobiegający sklejaniu się
slip additivedodatek poślizgowy
slip additivedodatek zwiększający właściwości ślizgowe
slip capwieko nasuwane
slip case (cover)futerał ochronny jednostronnie otwarty
slip padpodkładka przeciwślizgowa
slip sheetpapier do przekładania druków
slip-sheet boardtektura zapobiegająca brudzeniu odbitek
slip-sheet paperpapier przekładkowy
slip testbadanie poślizgu
slippagepoślizg
slippageślizganie się
slipped rollzwój nieprawidłowo nawinięty
slipped rollzwój teleskopowy
slippery elmwiąz czerwony
slitszczelina
slitprzecięcie
slitrozciąć
slitprzecinać
slitnacinać
slitnadcinać
slitterkrajarka
slitternóż tarczowy
slitter and cutter sectionczęść przekrawająca wzdłużnie i poprzecznie
slitter cracksnaderwania na krajarce wzdłużnej
slitter discnóż tarczowy
slitter dustpył z krajarki
slitter edgebrzeg przecięty na krajarce wzdłużnej
slitter operatoroperator przekrawacza
slitter operatorprzekrawaczowy
slitter-rewinderprzewijarko-krajarka
slittingcięcie
slittingcięcie podłużne
slitting and sheetingcięcie podłużne i poprzeczne
slitting knifenóż do cięcia podłużnego
slitting machinekrajarka wzdłużna
slitting paperzwój surowy do cięcia podłużnego
slitting papertambor na przewijarko-krajarce
slitting tolerancetolerancja cięcia
slitting-windingcięcie i nawijanie zwojów
sliverdrzazga
sliver screenwyławiacz drzazg
sliver screenoddzielacz drzazg
slivers contentzawartość drzazg
slivers contentzawartość zrębków ponadwymiarowych
slopwywar gorzelniczy
slopenachylenie
slopepochylenie
slopestok
slope of grainskręt włókien
slope of wirenachylenie sita
slotszczelina
slotszczelina wypływowa wlewu
slotrowek
slotżłobek wycięcia
slot cuttingnacinanie rowka
slot cuttingwycinanie szczeliny
slot paperpapier nawojowy
slot paperpapier z masy włóknistej szmacianej ścisły, do formowaniaizolatorów elektrycznych”
slot perforating machinemaszyna do perforacji kreskowej
slot perforating machinemaszyna do wykrawania podłużnych przerywanychkresek”
slot perforationperforacja kreskowa
slot perforationwykrawanie podłużnych kresek
slot sizerozmiar szczelin
slottedszczelinowy
slottedżłobkowany
slottedrowkowany
slottednacinany
slotted containerpudło transportowe uformowane z jednego wykroju
slotted holesotwory podłużne
slotted holesszczeliny podłużne
slotted screensortownik szczelinowy
slotted screen plateblacha sortownicza szczelinowa
slotterwykrawarka
slotterwycinarka szczelin
slottingwykrawanie
slottingwycinanie szczelin
slottingnacinanie
slotting knifenóż do nacinania rowków
slotting knifenóż do wykrawania szczelin
slowsmarny
slowwolny
slow beatingmielenie smarne
slow cookinggotowanie wolne
slow downzwalniać
slow-draining stuffmasa smarna
slow-grown wooddrewno wąskosłoiste
slow sheetpapier ze smarnej masy
slow stockmasa papiernicza smarna
slow stuffmasa smarna
slow stuffmasa tłusta
slownesssmarność
sludgeszlam
sludgeosad
sludgemuł
sludgebłotko
sludge bedpoletko osuszające do osadu
sludge bedpoletko do suszenia osadu
sludge buildupnarastanie płatków na powierzchni papieru powlekanego
sludge cakeplacek osadu
sludge dewateringodwadnianie osadu
sludge digesterkomora fermentacji osadu
sludge digestingfermentacja osadu ściekowego
sludge digestion chamberkomora fermentacyjna osadu
sludge dischargeusuwanie osadu
sludge discharge bendkolano wylotu osadu
sludge discharge openings (ports)otwory wylotowe osadu
sludge disposalusuwanie osadów
sludge drainageodwadnianie osadu
sludge draining (drying) bedpoletko osuszające do osadu
sludge draining (drying) bedpoletko do suszenia osadu
sludge filterfiltr osadu
sludge handlinggospodarka osadami
sludge incineratorpiec do spalania osadu
sludge inoculationzaszczepianie osadu
sludge lagoonstaw do fermentacji osadu
sludge lagoonlaguna
sludge limewapno pokaustyzacyjne
sludge limeszlam pokaustyzacyjny
sludge limebłotko pokaustyzacyjne
sludge pumppompa szlamowa
sludge pumppompa mułowa
sludge pumppompa do pompowania osadu
sludge seedingzaszczepianie osadu
sludge separatorseparator osadu
sludge thickenerzagęszczarka osadu
sludge treatmentprzeróbka osadów
sludge utilizationwykorzystanie osadu
sludge utilizationzagospodarowanie osadu
sludgerodmulacz
sludgerszlamownik
slug holedziurka w papierze
slugsgrudki
slugswtrącenia
sluicewlew
sluicelinijka
sluicelistwa spiętrzająca
sluice valvezawór zasuwowy
sluice valvezasuwa odcinająca
sluice valvezasuwa
sluicingwypłukiwanie masy strumieniem wody
sluicing showernatrysk oczyszczający
sluicing showerrura spłukująca
slurringbrudzenie druków
slurrymieszanka powlekająca pigmentowo-klejowa
slurryszlam
slurryzawiesina
slurry pumppompa mułowa
slurry pumppompa do mas o wysokim stężeniu
slurry pumppompa do mieszanek powlekających pigmentowo-klejowych
slurry pumppompa szlamowa
slurry steepingmerceryzacja w zawiesinie
slurryingprzeprowadzanie w stan zawiesiny
slushzawiesina masy włoknistej
slushrozwłókniać
slushrozczyniać
slush-makerrozczyniacz typu Slushmaker
slush pulpzawiesina masy włóknistej
slush stockmasa włóknista rozczyniona
slusherrozwłókniacz
slusherrozczyniacz
slushingrozwłóknianie
slushingrozczynianie
slushing equipmenturządzenia rozczyniające
slushing equipmenturządzenia rozwłókniające
small-dimensioned wooddrewno drobnowymiarowe
small-dimensioned woodcienizna
small-dimensioned wooddrobnica leśna
small double postformat papieru do druku
small hands paperpapier pakowy cienki jednostronnie gładki, gorszegogatunku”
small-leaved lindenlipa drobnolistna
small-offset printingdrukowanie offsetowe małoformatowe
small poleżerdź
small reelbobina
small-sizeformat mały
small-sizemałoformatowy
small-sized residuesodpady drobne
smallwooddrobnica
smaltsmalta
smaltszkło kobaltowe
smashed bulkgrubość pliku arkuszy
smear testoznaczanie przepuszczalności tłuszczu za pomocą smalcu
smearingrozmazywanie
smearingbrudzenie
smellzapach
smelling testpróba zapachowa
smeltstop
smeltwytapiać
smelt dissolving tankrozpuszczalnik stopu
smelt dissolving tankzbiornik do rozpuszczania stopu
smelt spoutrynna stopowa
smelt tankzbiornik stopu
smelterkomora topielna
smelterpiec topielny
smeltingtopienie
smelting chamberkomora topielna
smokedym
smoke conduitkanał dymowy
smoke conduitczopuch
smoking paperpapier do dezynfekcji gazowej
smoothstosunek gramatury tektury do jej grubości
smoothgładzić
smoothwygładzać
smoothgładki
smooth backstosunek gramatury do grubości kartonu
smooth backwarstwa dolna gładka tektury
smooth-barked poplarosika amerykańska
smooth finishwykończenie gładkie
smooth-finish boardtektura gładzona
smooth-finish boardtektura o gładkim wykończeniu
smooth-one-sidepłyta pilśniowa jednostronnie gładka
smooth paperpapier gładki
smooth-two-sides (s-2-s)płyta pilśniowa obustronnie gładka
smoothedgładzony
smootherprasa połyskowa
smootherprasa gładząca
smoothergładziarka
smoothered watermarksznaki wodne rozmieszczone gęsto na całej powierzchnipapieru”
smoothinggładzenie
smoothingwygładzanie
smoothing brushszczotka gładząca
smoothing calenderkalander gładzący
smoothing of coating (colour)wyrównywanie powłoki
smoothing of coating (colour)wygładzanie powłoki
smoothing pressprasa gładząca
smoothing pressprasa bezfilcowa offsetowa
smoothing pressprasa połyskowa
smoothing press coatingpowlekanie na prasie gładzącej
smoothing press coatingpowlekanie na gładziarce
smoothing press feltfilc prasy gładzącej
smoothing rollwalec połyskowy
smoothing roll coated paperpapier powlekany na powlekarce z walcemgładzącym”
smoothing roll coaterpowlekarka z walcem gładzącym
smoothleaved elmwiąz polny
smoothnessgładkość
smoothness testoznaczanie gładkości
smoothness testeraparat do oznaczania gładkości
smugebrudzić
smugeplamić
smugezabrudzić
smushzmiotki z fabryk odzieżowych
snagdrzewo obumarłe na pniu
snailingślady pęcherzy powietrznych za szczeliną wypływową
snake rollwalec rozfałdowujący
snakingsmugi wyższej wilgotności we wstędze
snakingsmugi wilgotne we wstędze papieru
snapdźwięk i 'chwyt’ papieru
snap-out form (set)komplet formularzy do wyrywania
snap testbadanie papieru na chwyt
snappiness’chwyt’ papieru
snow eucalyptuseukaliptus
snowstormprzezrocze chmurne i nierównomierne
soakmoczyć
soaknasączać
soaknasycać
soakwchłaniać
soakinesschłonność nadmierna farby drukarskiej
soakingmoczenie
soakingnasiąkanie
soapmydło
soap paperpapier nasycony mydłem
soap separatoroddzielacz mydeł
soap skimmerurządzenie do odmydlania ługu czarnego
soap tankzbiornik mydeł żywicznych
soap tissuebibułka nasycona mydłem
soap wrapperpapier do pakowania mydła
soapstonesteatyt
soapstonesaponit
socking papertektura podpodeszwowa
socking papertektura brandzlowa
sodasoda
sodatechniczny węglan sodowy
soda ashsoda amoniakalna
soda ashsoda bezwodna
soda ashsoda kalcynowana
soda cooking liquorług warzelny sodowy
soda lossstrata soli sodowych
soda lyeług sodowy
soda processmetoda sodowa
soda pulpmasa celulozowa sodowa
soda pulpceluloza sodowa
soda pulpingroztwarzanie metodą sodową
soda recovery boilerkocioł sodowy
soda recovery furnacepalenisko kotła sodowego
soda recovery plantoddział regeneracji chemikaliów
soda recovery unitkocioł sodowy
soda smeltstop sodowy
soda straw paperpapier na 'słomki’
soda/chlorine pulpmasa celulozowa sodowo-chlorowa
sodiumsód
sodiumNa
sodium abietateabietynian sodowy
sodium alginatealginian sodowy
sodium aluminatemetaglinian sodowy
sodium basezasada sodowa
sodium base bisulfite pulping (Arbiso)roztwarzanie metodą kwaśnegosiarczynu z zasadą sodową”
sodium-base liquorciecz warzelna siarczynowa z zasadą sodową
sodium-base liquorkwas warzelny siarczynowy z zasadą sodową
sodium-base sulfite pulpmasa celulozowa siarczynowa z sodową zasadą
sodium bicarbonatewodorowęglan sodowy
sodium bicarbonatekwaśny węglan sodowy
sodium bichromatedwuchromian sodowy
sodium bisulfitesiarczyn kwaśny sodowy
sodium bisulfitewodorosiarczyn sodowy
sodium bisulfitesiarczyn sodowy jednozasadowy
sodium borateboran sodowy
sodium borohydrideborowodorek sodowy
sodium carbonatewęglan sodowy
sodium carboxymethylcellulosekarboksymetyloceluloza
sodium carboxymethylcellulosesól sodowa karboksymetylocelulozy
sodium chloratechloran sodowy
sodium chloridechlorek sodowy
sodium chloritechloryn sodowy
sodium dithionitepodsiarczyn sodowy
sodium hydratewodorotlenek sodowy
sodium hydrosulfidewodorosiarczek sodowy
sodium hydrosulfitepodsiarczyn sodowy
sodium hydroxidewodorotlenek sodowy
sodium hypochloritepodchloryn sodowy
sodium lignosulfonatelignosulfonian sodowy
sodium makeupuzupełnienie strat soli sodowych
sodium monosulfidesiarczek sodowy
sodium monosulfitesiarczyn sodowy
sodium monosulfiteobojętny siarczyn sodowy
sodium neutral sulfitesiarczyn sodowy
sodium neutral sulfiteobojętny siarczyn sodowy
sodium nitrateazotan sodowy
sodium nitriteazotyn sodowy
sodium oxidetlenek sodowy
sodium peroxidenadtlenek sodowy
sodium polysulfidewielosiarczek sodowy
sodium silicatemetakrzemian sodowy
sodium stearatestearynian sodowy
sodium sulfatesiarczan sodowy
sodium sulfidesiarczek sodowy
sodium sulfitesiarczyn sodowy
sodium thiosulfatetiosiarczan sodowy
sodium xylenesulfonateksylenosulfonian sodowy
softmiękki
soft containeropakowanie miękkie
soft flowprzepływ spokojny
soft foldmiękkie zgięcie
soft hardwoodsdrewno liściaste miękkie
soft lumppęczek włókien miękki
soft paperpapier miękki chłonny niezaklejony
soft paper shavingsścinki papierowe miękkie
soft paper shavingsścinki papieru niezaklejonego
soft pulpmasa celulozowa miękka
soft rollzwój luźno nawinięty
soft rotzgnilizna pleśniowa
soft rotzgnilizna wilgotna
soft rubberguma miękka
soft sap rotzgnilizna bielu miękka
soft shavingsścinki papieru niezaklejonego
soft-sizedsłabo zaklejony
soft-sized paperpapier słabo klejony
soft tissuetkanka parenchymatyczna
soft tissuebibułka marszczona
soft tissuetkanka miękiszowa
soft tissuebibułka miękka
soft waterwoda miękka
soft waxparafina miękka
soft waxparafina niskotopliwa
soft white shavingsścinki białych papierów dziełowych
soft windingnawinięcie luźne
softboardpłyta pilśniowa porowata
softboardpłyta pilśniowa miękka
softboardpłyta pilśniowa izolacyjna
softenzmiękczać
softenmięknąć
softenedzmiękczony
softenerplastyfikator
softenerzmiękczacz
softeningzmiękczanie
softeningmięknięcie
softening agentśrodek zmiękczający
softening agentzmiękczacz
softening agentplastyfikator
softening pointpunkt mięknienia
softening pointtemperatura mięknienia
softnessmiękkość
softness-stiffness testeraparat Clarka do oznaczania sztywności
softness testeraparat do oznaczania sztywności
softwareoprogramowanie
softwooddrewno iglaste
softwood (chemical) pulpmasa celulozowa z drewna iglastego
softwood (chemical) pulpceluloza iglasta
sogasoidgazozol
sogasoidzawiesina cząstek stałych w gazie
soilgrunt
soilbrud
soilgleba
soilzabrudzenie
soilbrudzić
soilmazać
soiling tendencytendencja do brudzenia
soldered jointzłącze lutowane
solderinglutowanie
sole platepłyta fundamentowa
sole platepodstawa silnika
solidstały
solidlity
solidbez interlinii
solid bleached board (SBB)tektura lita biała
solid bleached sulfate (SBS)tektura siarczanowa biała lita
solid boardtektura lita jednowarstwowa
solid board boxpudło z tektury litej
solid board framepokrywa pełna z desek
solid bodyciało stałe
solid bristolkarton brystolowy jednowarstwowy
solid chemical pulp boardtektura lita bezdrzewna
solid chemical pulp boardkarton bezdrzewny
solid chemical pulp boardtektura celulozowa lita
solid colourkolor trwały
solid colourkolor nie blaknący
solid colourkolor nie zmieniający odcienia
solid contentzawartość substancji suchej
solid cubic metremetr sześcienny lity
solid felttektura gruba budowlana
solid fibre shipping container boardtektura lita na pudła transportowe
solid fibreboardtektura lita
solid fractionfrakcja stała
solid fuelpaliwo stałe
solid index bristolkarton typu brystol kartotekowy lity
solid measuremiara objętościowa
solid newsboardtektura lita z makulatury gazetowej
solid phasefaza stała
solid pulp boardtektura lita bezdrzewna
solid residuesucha pozostałość
solid state equipmenturządzenie półprzewodnikowe
solid volumeobjętość ciała stałego
solid volume of woodmiąższość drewna
solid waste managementdospodarka odpadami stałymi
solid wastesodpady stałe
solid wooddrewno lite
solidificationzestalanie się
solidificationkrzepnięcie
solidificationtwardnienie
solidification pointtemperatura krzepnięcia
solidifykrzepnąć
solidifyzestalać się
solidsczęści stałe
solidssubstancje stałe
solids contentzawartość części stałych
solids flowpłynięcie cząstek stałych
solubilityrozpuszczalność
solubilizationsolubilizacja
solubilizeroztwarzać
solubilizerozpuszczać
solublerozpuszczalny
soluble-base liquorciecz warzelna z zasadą rozpuszczalną
soluble-base liquorsciecze warzelne siarczynowe z rozpuszczalnymizasadami”
soluble baseszasady reozpuszczalne
soluble glassszkło wodne
soluble matterssubstancje rozpuszczalne
solutesubstancja rozpuszczona
solutionroztwór
solutionrozpuszczanie
solutionrozwiązanie
solvationsolwatacja
solventrozpuszczalnik
solvent-coatedpowlekany metodą rozpuszczalnikową
solvent-coatedpowlekany mieszanką w rozpuszczalniku organicznym
solvent coatingpowlekanie rozpuszczalnikowe
solvent coatingpowlekanie mieszankami w rozpuszczalnikach organicznych
solvent dryingsuszenie papierów powlekanych mieszankami wrozpuszczalnikach organicznych”
solvent emulsionemulsja rozpuszczalnikowa
solvent extractablessubstancje ekstrakcyjne
solvent extractionekstrakcja rozpuszczalnikowa
solvent extractionekstrakcja w układzie ciecz-ciecz
solvent recoveryregeneracja rozpuszczalnika
solvent sizingzaklejanie klejami rozpuszczalnikowymi
sootsadza
sorbentsorbent
sorbitesorbit
sorbitolsorbit
sorbitolheksanoheksaol
sorghumsorgo
sorptionsorpcja
sortrodzaj
sortgatunek
sortsortować
sortersortownik
sortersortowacz
sorter’s numbernumer brakarza
sorter’s numberkarta kontroli jakości
sorters’ benchstół sortowniczy
sortingsortowanie papieru
sorting bandtaśma sortownicza
sorting cross cutterprzekrawacz sortujący
sorting drumbęben sortujący
sorting machinemaszyna sortująca
sorting machinesortownik
sorting roomsortownia
sorting roomoddział sortowania
sorting screensortownik
sorting screensito sortujące
sorting stationstanowisko sortowania
sorting tablestół sortowniczy
SOS bag with gussettorebka klockowa
sound absorbing boardpłyta dźwiękochłonna
sound absorption coefficientwspółczynnik pochłaniania dźwięku
sound hard winding-upnawinięcie ścisłe
sound hard winding-upnawinięcie twarde
sound insulationizolacja dźwiękowa
sound knotsęk zdrowy
sound proofing boardtektura asonoryzacyjna
sound proofing boardtektura do izolacji akustycznej
sound transmissivityprzewodzenie dźwięku
sound transmittanceprzenikliwość akustyczna
sound wavefala akustyczna
sound wooddrewno zdrowe
soundproofdźwiękoszczelny
sourzakwaszać
sourkwasić
sourkwaśny
sourskwaśniały
sour coated paperpapier powlekany o przykrym zapachu rozłożonej kazeiny
source separationsegregowanie odpadów stałych
souringczyszczenie części mokrej
southern ashjesion wąskolistny
southern balsam firjodła Frasera
southern bleached hardwood kraft (SBHK)masa celulozowa siarczanowa bielonaz drewna liściastego z południowych Stanów Zjednoczonych”
southern bleached softwood kraftmasa celulozowa siarczanowa bielona zdrewna iglastego z południowych Stanów Zjednoczonych”
southern blue gumeukaliptus
southern cypresscyprysik błotny
southern pinesosna południowa
southern white cedarcyprysik
southern yellow pinesosna żółta południowa
Soxhlet apparatusaparat Soxhleta
soybean proteinbiałko sojowe
sp.gr. (specific gravity)gęstość
sp.gr. (specific gravity)gęstość względna
spaceprzestrzeń
spacespacja
spaceobszar
spaceodstęp
space metremetr przestrzenny
spacerprzekładka
spacerspacja
spacerrozpórka
spacingrozstawienie
spacingspacjowanie
spacingrozmieszczenie
spacingodstęp
spanrozpiętość
Spanish bayonetjukka włóknista
Spanish cedarcedrela
Spanish chalktalk
Spanish chestnutkasztan jadalny
Spanish grassostnica
Spanish grassesparto
spanishing knife coaterpowlekarka ze skrobakiem gładzącym
spar drummotowidło
spare partsczęści zamienne
spare partsczęści zapasowe
spare parts listspis części zamiennych
spargerurządzenie zraszające
spargerurządzenie rozpryskujące
spark coil paperpapier do cewek zapłonowych
SPC (statistical process control)statystyczne sterowanie procesem
speartyczka do usuwania zrywu z cylindrów suszących
special densified hardboardpłyta pilśniowa bardzo twarda
special foodboardtektura specjalna na opakowania środków spożywczych
special foodboardtektura dopuszczona do pakowania żywności
special marking orderzamówienie realizowane według specyfikacji klienta
specialtiespapiery specjalne i techniczne
specialty boardstektury specjalne
specialty corrugationtektura falista o specjalnym kształcie fali
specialty cover paperpapier okładkowy specjalny
specialty paperspapiery specjalne i techniczne
specialty papers manufacturingwytwarzanie papierów specjalnych
specialty pulpmasa celulozowa specjalna
speciesgatunek
specific bursting strengthwytrzymałość właściwa na przepuklenie
specific external surface of pulppowierzchnia właściwa zewnętrzna masywłóknistej”
specific flow-ratejednostkowe natężenie przepływu
specific gravitygęstość
specific gravitymasa jednostkowa
specific heatciepło właściwe
specific inductive capacitystała dielektryczna
specific inductive capacityprzenikalność dielektryczna względna
specific power consumptionjednostkowe zużycie energii
specific surfacepowierzchnia właściwa
specific swelling volumeobjętość właściwa spęcznienia
specific viscositylepkość właściwa
specific volumeobjętość właściwa
specific weightciężar właściwy
specificationwarunki techniczne
specificationwyszczególnienie
specificationwymagania techniczne
specificationspecyfikacja
specimenpróbka jednostkowa
specimen preparationprzygotowanie próbki do badania
speckcętka
speckplamka
speck detectordetektor cętek
speck detectorwykrywacz cętek
speckfreebezcętkowy
speckfreewolny od cętek
speckinesscętkowatość
speckleplamka
specklecętka
specklepstrzyć
specklepopstrzyć
specklepocętkować
speckledcętkowany
speckledupstrzony
speckled alderolsza czarna
speckled wooddrewno o zawiłym układzie włókien
specks and spots (in paper)cętki
specks and spots (in paper)cętkowatość papieru
spectralwidmowy
spectralspektralny
spectral analysisanaliza widmowa
spectral analysisanaliza spektralna
spectral analysisanaliza spektroskopowa
spectrographspektrograf
spectrometerspektrometr
spectrometryspektrometria
spectrophotometerspektrofotometr
spectrophotometryspektrofotometria
spectrophotometryfotometria widmowa
spectroscopespektroskop
spectroscopyspektroskopia
spectrumwidmo
spectrum locuskrzywa barw widmowych
specular glosspołysk lustrzany (zwierciadlany)
specular reflectionodbicie zwierciadlane (lustrzane)
specular reflectionodbicie kierunkowe
speedprędkość
speedszybkość
speed controlregulacja prędkości
speed counterprędkościomierz
speed countertachometr
speed counterszybkościomierz
speed counterobrotomierz
speed of jawsprędkość uchwytów
speed of jawsprzyrost obciążenia w jednostce czasu
speed of loadingszybkość obciążania
speed of setszybkość zestalania się
speed of setszybkość wiązania
speed of the shakeczęstotliwość wstrząsów
speed reducerreduktor prędkości
speed reducerprzekładnia redukcyjna
speed reducerreduktor obrotów
speed upprzyspieszać
speedometerprędkościomierz
speedometerszybkościomierz
spentzużyty
spentwyczerpany
spent alkaliesalkalia odpadowe
spent bleach(ing) liquorług pobielarski
spent bleach(ing) liquorług odpadkowy z bielenia
spent chipszrębki poekstrakcyjne
spent gasgaz odlotowy
spent kraft liquorług posiarczanowy
spent liquorług powarzelny
spent liquor separationoddzielanie ługu powarzelnego
spent lyeług odpadkowy
spent semichemical liquorług powarzelny z roztwarzania na masępółchemiczną”
spent stumpwoodzrębki poekstrakcyjne
spent sulfate liquorług posiarczanowy
spent sulfate liquorług powarzelny siarczanowy
spent sulfite liquor (SSL)ług posiarczynowy
spent sulfite liquor (SSL)ług powarzelny siarczynowy
spent turpentine chipszrębki poekstrakcyjne
spent washpopłuczki
spherekula
spherical digester (boiler)warnik kulisty
spherical rotary digesterwarnik obrotowy kulisty
spiderramiona
spiderodwijarka gwiaździsta zwojów
spiderrozeta
spigotczop
spigotkurek czerpalny
spikepalec stalowy
spike knotesęk podłużny
spiked rollrolka kolczasta
spillprzelewać się
spillrozlewać
spill piperura przelewowa
spillwayprzelew spływowy
spin dryersuszarka odśrodkowa
spindlewrzeciono
spindletrzpień obrotowy
spindle D.D. grinderścierak sześciośrubowy
spindle-likewrzecionowaty
spindle pressprasa wrzecionowa
spindle-shapedwrzecionowaty
spindless reel standbeztrzpieniowe ułożyskowanie zwoju w odwijaku
spinegrzbiet książki
spinegrzbiet oprawy
spinnabilitywłóknotwórczość
spinnabilityprzędliwość
spinningprzędzenie
spinningprzędzalnictwo
spinning kraft paperpapier siarczanowy przędny
spinning kraft paperpapier natronowy przędny
spinning paperpapier przędny
spinning paperpapier do wyrobu sznurka
spinning parchmentpergamin sztuczny przędny
spinning tissuepapier przędny
spinning tissuepapier na sznurek
spiralspirala
spiralspirala
spiralspiralny
spiral bindingłączenie kartek z okładką spiralą metalową lub plastykową
spiral bindingoprawa spiralna
spiral binding machinemaszyna do opraw spiralnych
spiral binding machinemaszyna do łączenia kartek wkładu z okładką spiraląplastykową lub metalową”
spiral burrrolka spiralna
spiral chipperrębak spiralny
spiral drier fabricsusznik sitowy spiralny
spiral felt rollwałek spiralny rozprowadzający filc
spiral-grained wooddrewno o krętym układzie włókien
spiral-laidżeberkowany za pomocą egutera
spiral-laidżeberkowany spiralnie
spiral rollwalec spiralny
spiral seamszew spiralny
spiral tubetuleja zwijana spiralnie
spiral tube windingzwijanie spiralne tulei
spiral wiresito spiralne
spiral-wound dandyeguter do żeberkowania
spiral-wound dandyeguter ze spiralnym nawinięciem
spiral-wound tubetuleja spiralnie nawinięta
spirally wound boxpudełko zwijane spiralnie
spiritspirytus
spirit copyingkopiowanie spirytusowe
spirit duplicating carbon paperkalka hektograficzna
spirit duplicatorpowielacz spirytusowy
spirit duplicator copy paperpapier do powielaczy spirytusowych
spirit inkfarba spirytusowa
spirit-solublerozpuszczalny w alkoholu
spirits of turpentineolejek terpentynowy
spirits of turpentineterpentyna
spitsodpryski kropelkowe mieszanki powlekającej
splash boardosłona przeciwbryzgowa
splash spotślady kropli
splashingbryzganie
splashingrozbryzgiwanie
splay knotsęk podłużny
splicesklejenie
splicepołączenie splatane
splicezłącze
splicesplot
splicemiejsce sklejenia dwóch wstęg papieru
splicesklejka
splicesklejać
splicesplatać
splice breakzryw w miejscu sklejenia
splice breakzryw spoiny
splice-freebez miejsc sklejenia
splicerprasa do sklejania
splicingsklejanie końców wstęg
splicingłaczenie wstęg papieru
splicing paperpapier do sklejania końców wstęg
splicing tapetaśma do sklejania końców wstęg
splicing tissuebibułka do sklejania
splintdrewienko zapałczane
splint boardpłyta wiórowa
splint stocktektura na zapałczane drewienka
splint stocktektura zapałkowa
splinterodłamek
splinterodprysk
splinterdrzazga
splitpęknięcie czołowe
splitrozszczepienie
splitpęknięcie przechodzące na wylot
splitrozłupanie
splitłupać
splitrozłupywać
splitrozszczepiać
split-coloured paperpapier jednostronnie barwiony
split-coloured paperpapier o różnej barwie obu stron
split logszczapa
split pinzawleczka
split pulleykoło pasowe dzielone
split resistanceodporność na rozwarstwianie
splitterłuparka
splittingrozszczepianie
splittingrozłupywanie
splittingrozwarstwianie
splitwoodobrzynki
spoil sheetarkusz wybrakowany
spoil sheetarkusz makulaturowy
spoilagebraki
spoilagepsucie się
spoilage allowancenaddatek na zepsucie
spoiler barpłyta kierująca
spoiler barpręt turbulizacyjny
spoilsnaddatek papieru
spoilsdruki wybrakowane
spokeszprycha
spokeszczebel drabiny
spongygąbczasty
spontaneous heatingsamonagrzewanie się
spontaneous ignitionsamozapalenie się
spoolcewka
spooltambor
spoolszpula
spoolermotowidło
spotcętka
spotplamka
spot analysisanaliza kroplowa
spot coatingpowlekanie punktowe
spot coatingpowlekanie tylko określonych części powierzchni
spot crown paperpapier na wkładki do kapsli
spot gluingsklejanie punktowe
spot lotpartia odłożona w magazynie
spot orderdostawa do klienta w ciągu 30 dni
spot testpróba kroplowa
spottingtworzenie się cętek
spoutrynna zsuwowa
spoutnatrysk na sito
spoutrynna zasilająca
spouting velocityprędkość wypływu
spouting velocityprędkość wytrysku
spraynatrysk
sprayrozpylacz
spraystruga rozpylanej cieczy
sprayrozpylać
sprayrozpryskiwać
spraynatryskiwać
sprayzraszać
spray chamberkomora natryskowa
spray coaterpowlekarka natryskowa
spray coatingpowlekanie natryskowe
spray condenserskraplacz natryskowy
spray coolerchłodnica natryskowa
spray coolerchłodnica ociekowa
spray coolingchłodzenie natryskowe
spray coolingchłodzenie rozpyłowe
spray cutterprzecinarka strumieniowa wstęgi
spray cutternóż wodny
spray dampernawilżarka rozpryskowa
spray damping unitaparat zwilżający dyszowy
spray driersuszarka rozpryskowa
spray dryingsuszenie rozpryskowe
spray dryingsuszenie rozpyłowe
spray dyeingbarwienie natryskowe
spray-gunpistolet natryskowy
spray irrigation of sewagerozdeszczanie ścieków
spray jetdysza rozpylająca
spray methodmetoda natryskowa
spray moisturizernawilżarka natryskowa
spray moisturizernawilżarka rozpyłowa
spray nozzledysza rozpylająca
spray nozzledysza natryskowa
spray-on coatingpowłoka natryskiwana
spray piperura natryskowa
spray rollwałek rozpryskowy
spray rollwałek natryskowy
spray rotor (scrubber)płuczka rozpryskowa
spray towerwieża natryskowa
spray-type burnerpiec typu wtryskowego
spray waterwoda do natrysków
sprayerrozpylacz
sprayer nozzledysza rozpylająca
sprayingrozpylanie
sprayingmalowanie natryskowe
sprayingpulweryzacja
sprayingnatrysk
sprayingnatryskiwanie
sprayingzraszanie
spraying pipetryskawka
spraying pipetryskawa
spreadrozrzut
spreadrozsiew
spreadrozszerzanie się
spreadrozpościerać
spreadpowlekać
spreadrozpływać się
spreadrozcierać
spread bardrąg rozciągający
spread barpręt rozprowadzający
spread barpręt rozsuwający
spread coatedpowlekany metodą rozlewu mieszanki powlekającej
spread coated paperpapier powlekany metodą rozlewu mieszanki powlekającej
spread coatingpowlekanie metodą rozlewu mieszanki powlekającej
spread coatingpowlekanie metodą oblewu
spread rateilość kleju nałożonego na jednostkę powierzchni
spread shaft coaterpowlekarka z przeciwbieżnym prętem rozcierającym
spreaderwalec rozfałdowujący
spreaderpowlekarka
spreadernakładarka
spreaderrozdzielacz
spreaderwałek rozgarniający
spreaderwalec poprzecznie rozciągający filc
spreader rollwalec rozfałdowujący
spreader rollrolka powlekająca
spreader rollwałek spiralny
spreader rollrozfałdownica
spreader rollwałek rozprowadzający
spreadingrozpościeranie
spreadingpowlekanie
spreading elmwiąz szypułkowy
spreading elmlimak
spreading powerrozlewność
springsprężyna
spring-back bindergrzbiet sprężynujący
spring balancewaga sprężynowa
spring manometermanometr sprężynowy
spring rollwalec sprężynujący
spring rollerwałek napinający
spring waterwoda źródlana
springbacksprężynowanie
springwooddrewno wczesne
springy paperpapier sprężysty
sprinklezraszać
sprinkleskrapiać
sprinklenatryskiwać
sprinklerinstalacja tryskaczowa
sprinklerrozpryskiwacz
sprinklingskrapianie
sprinklingzraszanie
sprinklingdeszczowanie
sprinkling bedzłoże zraszane
sprinkling filterzłoże zraszane
sprinkling filterfiltr biologiczny zraszany
sprinkling high rate filterzłoże wysoko obciążone
sprocket wheelkoło łańcuchowe drabinkowe
spruceświerk
spruceświerk pospolity
spruce pinesosna wejmutka
sprucewooddrewno świerkowe
spudderkorowarka ręczna
spudeskrobak ręczny
spun yarnnitka wyczeskowa
spunkdrewno zgniłe
spurpakiet arkuszy zawieszony do suszenia w powietrzu
spurprzytrzymywak arkusza
spurnapływ korzeniowy
sq cm (square centimeter(s)centymetr kwadratowy
SQC (statistical quality control)statystyczna kontrola jakości
squarekwadrat
squaredruga potęga
squareplac
squarepodnosić do kwadratu
squarenadawać kształt prostokątny
squarekwadratowy
squareprostopadły
square backgrzbiet prosty
square backgrzbiet płaski
square block-bottom bagtorebka klockowa
square footstopa kwadratowa
square inchcal kwadratowy
square rootpierwiastek kwadratowy
square rootpierwiastek drugiego stopnia
square sheetpapier o izotropowych własnościach wytrzymałościowych
squaredkratkowany
squaredprzykrojony prostokątnie
squared paperpapier kratkowany
squarenessprostokątność
squaringkratkowanie
squaringprzekrawanie pod kątem prostym
squeegeewałek ogumowany
squeegeerakiel sitodrukowy
squeezemiażdżenie
squeezewyciskanie
squeeze presspralka prasowa filcu
squeeze rollwałek wyciskający
squeeze rollwalec wyżymakowy
squeeze rollpralka wałowa filcu
squeeze roll coaterpowlekarka z wałkiem zgarniającym
squeezingwyżymanie
squeezingwyciskanie
squeezingzgniatanie
squeezingściskanie
squirtnatrysk przesuwny
squirtpachołek
squirttryskawka
squirtnatrysk formatowy
squirtwytryskiwać
squirt trimmingusuwanie obcinka natryskiem formatowym
SR (degree(s) Schopper-Riegler) freenessstopnie smarności SR
SR (degree(s) Schopper-Riegler) freenesssmarność wyrażona w stopniach SR
SSL (spent sulfite liquorług posiarczynowy
SSL (spent sulfite liquorług powarzelny siarczynowy
SSL (spent sulfite liquor)ług powarzelny siarczynowy
SSL (spent sulfite liquor)ług posiarczynowy
stabbingzszywanie drutem
stabbingspinanie
stabilitystateczność
stabilitystabilność
stabilitystałość
stabilitytrwałość
stabilizationstabilizacja
stabilization lagoon (pond)staw utleniający
stabilization lagoon (pond)staw oczyszczający
stabilizedstabilizowany
stabilizedutrwalony
stabilizerstabilizator
stabilizerkolumna stabilizująca
stabilizerśrodek stabilizujący
stabletrwały
stablestabilny
stablestateczny
stackstos
stackkomin
stackgładziarka
stacksterta
stackgładzik
stackukładać w stosy
stackstertować
stackspiętrzać
stack barringwahania grubości papieru w kierunku podłużnym
stack gasspaliny
stack gasgazy spalinowe
stack of paperstos papieru
stackableprzystosowany do układania w stos
stacked cubic measuremiara przestrzenna
stacked pileułożony stos
stacked pressprasa spiętrzona
stacked press feltfilc prasy spiętrzonej
stackerżuraw do układania stosów
stackerżuraw do stertowania
stackerstertownik
stackersztaplarka (!)
stackingukładanie w stos
stackingstertowanie
stacking craneżuraw do układania stosów
stacking of paper rollsukładanie zwojów papieru w stos
stacking of paper rollssztaplowanie zwojów
stacking strengthwytrzymałość na nacisk w stosie
stacking truckwózek podnośnikowy
staedyustalony
staedyniezmienny
staedy-state conditionstan ustalony
staffpersonel
staffpracownicy
staffobsada osobowa
staffkadra
stagestopień
staggerukład schodkowy
stagnant waterwoda stojąca
staincętka
stainodcień barwy
stainbarwnik
stainplama
stainplamić
stainbarwić
stain-producing fungigrzyby powodujące siniznę lub przebarwienie drewna
stain resistanceodporność na rdzewienie
stain resistanceodporność na plamienie
stain resistanceodporność korozyjna
stain resistanceodporność na niepożądane zabarwienie
stain resistanceodporność na korozję
stained paperpapier kolorowany
stained paperpapier barwiony powierzchniowo
stained papersatyna powlekana
stainingbarwienie
stainingplamienie
staining powerintensywność barwy
staining powerzdolność barwienia
stainlessnierdzewny
stainless steelstal nierdzewna
stalkłodyga
stalkpień
stalk fibrewłókno łodygowe
stalkless flowered oakdąb bezszypułkowy
stampstempel
stampodcisk stempla
stampznacznik
stamppieczęć
stampznaczek
stampostemplować
stamp mountspodkładki pod znaczki
stamp paperpapier znaczkowy
stamped paperpapier stemplowy
stamperstępa
stampingwykrawanie
stampingstemplowanie
stampingtłoczenie
stampingobróbka w stępie
stampingtłoczenie
stampingpieczętowanie
stampingmatrycowanie
stamping millstępa
stamping millkruszarka stępowa
stamping milltłuczarka
stamping pressprasa znakująca
stamping pressprasa do tłoczenia
stampsplamy i cętki powstające na gładziarce
standstanowisko
standstojak
standdrzewostan
standstoisko
standstatyw
stand agewiek drzewostanu
stand densityzadrzewienie
stand rollszwoje papieru pakowego do pionowych stojaków
stand volumeobjętość drzewostanu
standardnorma
standardstandard
standardwzorzec
standardnormalny
standardstandardowy
standard brown kraft wrapping paperpapier pakowy siarczanowy brązowystandardowy”
standard colour scaleskala barw znormalizowana
standard colour scaleskala kolorymetryczna standardowa
standard colour scaleskala barw wzorcowa
standard colour values (x, y, z)znormalizowane wartości kolorów
standard cover paperpapier okładkowy standardowy
standard designwykonanie normalne
standard designwykonanie standardowe
standard designprojekt powtarzalny
standard deviationodchylenie standardowe
standard deviationodchylenie średnie
standard errorbłąd średni
standard errorbłąd standardowy
standard hardboardpłyta pilśniowa twarda
standard knotsęk średni
standard moisturewilgotność znormalizowana
standard newsprintpapier gazetowy znormalizowany
standard of qualitynorma jakościowa
standard paperpapier znormalizowany
standard paperpapier typowy
standard paper formatformat papieru znormalizowany
standard practiceprzepisy techniczne
standard practicenorma czynnościowa
standard sizeformat znormalizowany
standard solutionroztwór mianowany
standard solutionroztwór wzorcowy
standard specificationnorma przedmiotowa
standardizationnormalizacja
standardizationstandaryzacja
standardizenormalizować
standardizecechować
standardizenastawiać miano
standardizeujednolicać
standing cropbiomasa
standing orderzamówienie stałe
standing timberdrewno użytkowe na pniu
standstillpostój
standstillstan spoczynku
standstillbezruch
stapleklamra
staplewłókno cięte
staplespinka
staplezszywka
staplezszywać drutem
staplełączyć za pomocą zszywek
staplełączyć klamrami z drutu
staple bindingłączenie zszywkami
staple bindingłączenie klamrami
staple bindingszycie drutem
staple carwózek do palet
staple fibrewłókno cięte
staple rayonsztuczny jedwab cięty
stapledzszywany
stapledłączony zszywkami
staplerzszywacz biurowy
staplingzszywanie klamrami
staplingłączenie zszywkami
stapling gunpistolet do zszywania
stapling machinezszywarka drutem
stapling machineblokówka
stapling machinemaszyna do szycia drutem
starchskrobia
starchkrochmal
starch-coated paperpapier powlekany skrobią
starch-coated paperpapier z powłoką skrobiową
starch conversionkonwersja skrobi
starch conversionprzemiana skrobi
starch conversionmodyfikowanie skrobi
starch cookerkocioł do gotowania skrobi
starch derivativepochodna skrobi
starch dextrindekstryna skrobiowa
starch-filledwypełniony skrobią
starch-filledzaklejony skrobią
starch glueklej skrobiowy
starch milkmleczko skrobiowe
starch preparation plantinstalacja do przygotowania skrobi
starch preparation plantkuchnia skrobiowa
starch sizeklej skrobiowy
starch sizingzaklejanie klejem skrobiowym
starleaf gumambrowiec
starred rollzwój papieru o nierównym czole
startpoczątek
startrozruch
starturuchomienie
startzapoczątkować
startruszać z miejsca
starturuchamiać
startwprawiać w ruch
start-uprozruch
start-upuruchomienie
start-up periodokres rozruchu
starting periodokres rozruchu
starting timeczas rozruchu
state of orderstan uporządkowania struktury
statement ledgerpapier do maszyn księgujących
static bending forcesiła gnąca statyczna
static bending forcesztywność według Tabera
static chargeładunek elektrostatyczny
static dischargewyładowanie elektrostatyczne
static electricityelektryczność statyczna
static eliminatoreliminator elektryczności statycznej
static frictiontarcie statyczne
static frictiontarcie spoczynkowe
static inhibitorinhibitor elektryczności statycznej
static loadobciążenie stałe
static loadobciążenie statyczne
static mixermieszalnik statyczny
static pressureciśnienie statyczne
static testspróby statyczne
stationstanowisko
stationplacówka
stationstacja
stationarynieruchomy
stationarynieprzenośny
stationaryniezmienny
stationaryustalony
stationary digesterwarnik stacjonarny
stationary digesterwarnik stały
stationary drainage elementelement odwadniający stacjonarny
stationary flowprzepływ ustalony
stationary lipścianka stacjonarna
stationary lipwarga stacjonarna
stationery paperpapier kancelaryjny
stationery paperpapier biurowy
stationery paperpapier papeteryjny
stationery paper goodsprzetwory papierowe
stationery paper goodswyroby papiernicze biurowe
stationery (papeterie)wyroby papiernicze
stationery (papeterie)materiały biurowe
stationery (papeterie)druki
statistical analysisanaliza statystyczna
statistical datadane statystyczne
statistical distributionrozkład prawdopodobieństwa
statisticsstatystyka
statorstojan
statorkierownica
statortwornik
statorstator
Staudinger functionlepkość zredukowana
Staudinger functionliczba lepkościowa
stay tapetaśma wzmacniająca
steak interleaving paperpapier do przekładania płatów mięsa
steampara
steamparować
steampoddawać działaniu pary
steam accumulatorzasobnik pary
steam accumulatorakumulator pary
steam blisterpęcherz parowy w papierze
steam boilerkocioł parowy
steam boxskrzynka parowa
steam boxskrzynka naparowująca
steam chip-packerurządzenie do ubijania zrębków parą
steam coilwężownica parowa
steam-condensate systemukład parowo-kondensatowy
steam condenserskraplacz pary
steam condenserkondensator
steam consumptionzużycie pary
steam control systemsystem regulacyjny pary
steam damping boxurządzenie do zwilżania parą
steam distillationdestylacja z parą wodną
steam driersuszarka parowa
steam drumwalczak parowy
steam drumcylinder parowy
steam economyoszczędność pary
steam economygospodarka parą
steam-electric power stationsiłownia parowa
steam explosion pulping (SEP)roztwarzanie metodą eksplozji parowej
steam finishwykończenie parowe
steam-finishedzmiękczany parą
steam-flow meterparomierz
steam-gaspara przegrzana
steam generationwytwarzanie pary
steam generatorwytwornica pary
steam generatorparownik
steam generatorgenerator pary
steam groundwoodścier brązowy
steam-heated cylindercylinder ogrzewany parą
steam heaterogrzewacz parowy
steam heatergrzejnik parowy
steam heaterparowy wymiennik ciepła
steam heatingogrzewanie parą
steam inletwlot pary
steam inletdopływ pary
steam jacketpłaszcz parowy
steam-jet ejectorejektor parowy
steam-jet ejectorpompa strumieniowa parowa ssąca
steam lineprzewód parowy
steam linerurociąg parowy
steam mixermieszadło parowe
steam nozzledysza parowa
steam outletwylot parowy
steam piperura parowa
steam pipe lineprzewód parowy
steam power plantelektrownia parowa
steam pressureciśnienie pary
steam pumppompa parowa
steam recoveryodzyskiwanie pary
steam regulatorregulator dopływu pary
steam requirementzapotrzebowanie pary
steam rollwalec kalandra ogrzewany parą
steam savingoszczędność pary
steam scrubberpłuczka pary
steam seasonedsezonowany w parze
steam separatorseparator pary
steam separatoroddzielacz pary
steam separatorgarnek kondensacyjny
steam separatorodwadniacz
steam set inkfarba utrwalana parą
steam strippingodpędzanie z parą wodną
steam superheaterprzegrzewacz pary
steam trapgarnek kondensacyjny
steam trapoddzielacz skroplin
steam trapgarnek odwadniający
steam treatmentobróbka parą wodną
steam treatmenttraktowanie za pomocą pary wodnej
steam turbineturbina parowa
steam valvezawór parowy
steamed groundwoodścier brązowy
steamed mechanical pulpścier brązowy
steamed wooddrewno parowane
steamflow valvezawór parowy
steamingparowanie
steamingobróbka parą
steamingparzenie
steaming chamberkomora do parowania
steaming periodczas parowania
steaming periodokres parowania
steaming temperaturetemperatura parowania
steaming vesselzbiornik do parowania
stearatestearynian
stearic acidkwas stearynowy
stearin(e)stearyna
steelstal
steel bandtaśma stalowa
steel clipzszywka stalowa
steel engravingstaloryt
steel engravingtrawienie płyt stalowych
steel engravinggrawerowanie
steel engravingrytowanie
steel engravinggiloszowanie
steel engraving paperpapier do drukowania wklęsłolinijnego
steel engraving paperpapier drukowy do techniki stalorytu
steel interleaving paperpapier do przekładania płyt stalowych
steel-plate paperpapier stalorytowy
steel rollwalec stalowy
steel rollrolka stalowa
steel-rule diewykrojnik z taśmy stalowej
steel sheetblacha stalowa
steel staplezszywka stalowa
steel stitching tapetaśma metalowa do zszywania
steel-strapping machinemaszyna do taśmowania
steel-strapping machinemaszyna do obciągania opakowań taśmą
steelingmielenie 'martwe’
steelingpociemnienie masy
steepmoczyć
steeprozmiękczać
steepwyługowywać
steepstromy
steepspadzisty
steep-angle taperstożek o dużym kącie wierzchołkowym
steepingmoczenie
steepingalkalizacja celulozy
steeping in lyemerceryzacja
steeping in lyeługowanie
steeping liquorług merceryzacyjny
steeping pressprasa merceryzacyjna
steering deviceurządzenie sterujące
stempień
stemłodyga
stemstrzała drzewa
stem fibrewłókno łodygowe
stem fibrewłókno łykowe
stem rotzgnilizna pnia
stemwooddrewno strzały
stencilmatryca powielaczowa
stencilszablon
stencil backing sheetpapier podkładowy olejowany pod matryce woskowe dopowielania”
stencil boardtektura szablonowa
stencil boardtektura na szablony
stencil-cushion sheetprzekładka amortyzująca w matrycach do powielania
stencil duplicatorpowielacz cyklostylowy
stencil duplicator copy paperpapier powielaczowy odbitkowy
stencil paperpapier na szablony
stencil paperbibułka matrycowa (japońska)
stencil sheetmatryca powielaczowa
stencil silkjedwab sitodrukowy
stencil tissuebibułka podłożowa na woskówki
stencil tissuewoskówka
stencil wire-clothtkanina druciana sitodrukowa
stenographer’s notebookpapier na notatniki do stenografii
stenographer’s notebookpapier stenograficzny
stenotype paperpapier do maszyn stenograficznych
stenting rollwałek naprężający
stepstopień
stepstadium
stepped-end bagtorba ze stopniowym zakończeniem
stepped-end bagtorebka za schodkowym zakończeniem
stepwisestopniowo
stepwise cookinggotowanie stopniowe
stepwise screeningsortowanie wielostopniowe
steremetr sześcienny przestrzenny
stereo boardtektura matrycowa
stereoscopestereoskop
stereotypestereotyp
stereotypekopia pierwotnej formy drukarskiej do drukowania wypukłego
stereotype backing felttektura stereotypowa podłożowa
stereotype dry mat paperpapier na suche matryce stereotypowe
stereotype moulding paperpapier do tłoczenia matryc stereotypowych
stereotype paperpapier matrycowy
stereotype paperpapier na matryce
stereotype tissuebibułka na pokrycie matryc stereotypowych
stereotypingstereotypia
sterilizationsterylizacja
sterilizationwyjaławianie
sterilizing paperpapier do sterylizowania
sterilizing paperpapier sterylizacyjny
sterolsterol
Stevens formersito formujące systemu Stevensa
stickdrążek
stickwałek papierówki
stickpałeczka
stickkij
stick markślady drążków stosowanych w procesie suszenia festonowego
stick turnaround machineautomat do podawania i odbioru drążków
stickieszanieczyszczenia lepkie w makulaturze
stickinesskleistość
stickinessprzyczepność
stickingprzywieranie
stickingprzylepianie się
stickingadhezja
stickylepki
stickyprzyczepny
stickykleisty
sticky alderolsza czarna
sticky fly papermuchołapka papierowa
sticky fly paperlep na muchy
sticky pitchżywica przyczepna
sticky pitchżywica szkodliwa
stiffsztywny
stiff packagingopakowanie twarde
stiff paperpapier sztywny
stiff paper bindingoprawa broszurowa sztywna
stiffenusztywniać
stiffensztywnieć
stiffener boardtektura opiętkowa
stiffener boardtektura napiętkowa
stiffener bristolkarton do usztywniania kopert
stiffeningusztywnianie
stiffeningtężenie
stiffening ribżebro usztywniające
stiffnesssztywność
stiffness testpróba sztywności
stiffness testoznaczanie sztywności
stiffness testeraparat do oznaczania sztywności
stillagestojak
stillagepodstawa
stillagepółki
stillageregały
stinging nettlepokrzywa
stipplingwytłaczanie punktowe
stipplingtepowanie powierzchni
stirmieszać
stirrermieszadło
stirringmieszanie
stirringzamieszanie
stirringprzemieszanie
stirring chestkadź mieszadłowa
stirring chestkadź mieszalna
stirring machinemieszadło
stitchbroszurować
stitchzszywać
stitched bookbroszura
stitcherzszywarka drutem
stitcherblokówka
stitcher saddlesiodełko maszyny do zszywania
stitcher saddlestolik maszyny zszywającej
stitchingzszywanie
stitchingspinanie drutem
stitching gauzegaza introligatorska
stitching gauzemerla
stitching gauzemuślin
stitching headgłowica zszywająca drutem
stitching headgłówka zszywająca drutem
stitching machinemaszyna zszywająca drutem
stitching machinezszywacz biurowy
stitching machinezszywarka drutem
stitching wiredrut do zszywania
stitching wiredrut do spinania
stockmasa papiernicza
stockzapas
stockpodłoże
stockprodukt wyjściowy
stockzapas drewna w lesie
stockinwentarz
stockkapitał zakładowy
stock beatingmielenie masy
stock characteristicscharakterystyka masy papierniczej
stock chestkadź masowa
stock chestzbiornik na masę
stock circulationcyrkulacja masy
stock circulationobieg masy
stock cleaningoczyszczanie masy papierniczej
stock consistencystężenie masy papierniczej
stock densitygęstość masy papierniczej
stock densitystężenie masy papierniczej
stock distributorcentrala masowa
stock dosagedozowanie masy papierniczej
stock feeddoprowadzenie masy
stock flowprzepływ masy papierniczej
stock from grinder pitścier z wanny ścieraka
stock inletwlot masy
stock lineprzewód masowy
stock lineprzewód masy papierniczej
stock lossesstraty masy papierniczej
stock-makerrafiner typu Stock-Maker
stock of paperstos papieru
stock of paperzapas papieru
stock orderzamówienie na dostawę z magazynu
stock outletodpływ masy
stock overflowprzelew masy
stock preparationprzygotowanie masy papierniczej
stock preparation departmentoddział przygotowania masy papierniczej
stock proportionercentrala masowa
stock pumppompa masowa
stock regulatorregulator stężenia masy
stock screensortownik masy papierniczej
stock screenrafka
stock settlingosadzanie się masy
stock sizedzaklejony w masie
stock sizesformaty typowe papieru
stock sizesformaty magazynowe papieru
stock sizingzaklejanie w masie
stock sizingzaklejanie masy papierniczej
stock slurryzawiesina masy włóknistej
stock solutionroztwór podstawowy
stock wave ridgegrzbiet fali masy papierniczej
stock weightsgramatury papierów magazynowanych
stock woodkarpina
stocktakinginwentaryzacja
stocktakingremanent
stoichiometrystechiometria
Stoke’s lawprawo Stokesa
stokerpalacz
stokerruszt mechaniczny
stonekamień
stone boardpapier mƒchŠ
stone burnishergładziarka agatowa
stone burnishermaszyna do gładzenia agatem
stone cellkomórka kamienna
stone cellskleroid
stone diameterśrednica kamienia
stone dullingstępianie kamienia
stone flangetarcza trzymająca kamień
stone grinderścierak
stone groundwoodścier
stone hardnesstwardość kamienia
stone pinepinia
stone pinelimba
stone rollwalec kamienny
stone roll beaterholender bazaltowy
stone sharpeningostrzenie kamienia
stone surfacepowierzchnia kamienia
stone surface speedprędkość obwodowa kamienia
stone tacklenożowisko kamienne
stone tacklenożowisko bazaltowe
stonitestonit
stonite-covered rollwalec stonitowy
stop-cylinder pressmaszyna drukarska stopcylindrowa
stoppingzatrzymanie
stoppingzatykanie
Stora processroztwarzanie siarczynowe metodą Stora
storagemagazynowanie
storageskład
storagepamięć
storageprzechowywanie
storagemagazyn
storage acidkwas surowy
storage areapowierzchnia składowa
storage areamiejsce składowania
storage binzasobnik
storage binzbiornik na masę
storage binsilos
storage capacitypojemność magazynowa
storage capacitypojemność pamięci
storage chestkadź magazynowa
storage chestkadź masowa
storage decayzgnilizna składowa
storage hopperlej zasobnikowy
storage lifedopuszczalny okres magazynowania
storage lifeprzechowalność
storage spaceprzestrzeń składowa
storage tankkadź zbiorcza
storage tankkadź magazynowa
storage vatkadź zbiorcza
storage vatkadż magazynowa
storemagazyn
storesklep
storepamięć
storeskład
storemagazynować
storewprowadzać do pamięci
storeskładować
storeprzechowywać
store tankzbiornik magazynowy
storehousemagazyn
straightprosty
straightwyprostowany
straightbezpośredni
straightprosto
straight bobbincewka cylindryczna
straight bobbincewka tulejowa
straight bobbincewka zwijana równolegle
straight grainprosty układ włókien
straight grainrównoległy układ włókien
straight-grained wooddrewno prostosłoiste
straight pressprasa przelotowa
straight pressprasa zwykła
straight-through pressprasa przelotowa
straight-through pressprasa zwykła
straight wound boxpudełko zwijane równolegle
straight wound boxpudełko zwijane cylindryczne
straighteningprostowanie
straightnessprostość
straightnesskształt prosty
strainodkształcenie
strainszczep bakteryjny
straindeformacja
strainnaprężać
strainfiltrować
strainnapinać
strainsączyć
strain gaugetensometr
strain gaugeczujnik tensometryczny
strainerrafka
strainersitko
strainersmok
strainerwyławiacz sęków
strainerfiltr siatkowy
strainer cylinder (drum)cylinder sitowy rafki
straining chamberdół odciekowy
straining chamberkomora osadcza
straining chamberskrzynia osadcza
straining pulleyrolka naprężająca
straining pulleykoło napinające
strandsplotka
strandpęczek włókien
strandskrętka
strappasek skórzany
straptaśma metalowa
strappingtaśmowanie
strappingopasywanie taśmą
strapping machinemaszyna do taśmowania
strapping machinepakieciarka
stratificationuwarstwienie
stratificationrozwarstwienie
stratificationtworzenie się warstw
stratifieduwarstwiony
stratifiedwarstwowy
stratified paperpapier warstwowy
stratified paperpapier laminowany z kilku warstw
strawsłoma
straw chipper (chopper)sieczkarnia
straw flutingpapier słomowy na warstwę pofalowaną
straw knotkolanko słomy
straw paperpapier słomowy
straw pulpmasa (celulozowa) słomowa
straw willowsortownik wibracyjny do słomy
straw willowkleparka
strawboardtektura słomowa
strawboard feltfilc do tektury słomowej
streaksmuga
streakpasmo
streakpręga
streakssmugi w powłoce
streakssmugi barwne
streakspasma
streamrzeka
streamstrumień
stream barkerkorowarka hydrauliczna strumieniowa
stream feedersamonakładak strumieniowy
stream feedersamonakładacz potokowy
stream flowprzepływ strumienia
stream of stuffstrumień masy papierniczej
stream pollutionzanieczyszczenie rzek
stream pollution controlochrona rzek przed zanieczyszczeniem
stream sheet feedingpodawanie arkuszy strumieniowe
streamertaśma
streamerwstążka
streamerserpentyna
streamer paperpapier na serpentyny
strengthwytrzymałość
strengthmoc
strength developmentwzrost własności wytrzymałościowych
strength developmentrozwijanie własności wytrzymałościowych
strength propertieswłasności wytrzymałościowe
strength testoznaczanie własności wytrzymałościowych
strengthenwzmacniać
stressnaprężenie
stress relaxationrelaksacja naprężeń
stress relaxationzluźnienie
stress-strain curvekrzywa wykresu rozciągania
stress-strain curvekrzywa zależności między naprężeniem i odkształceniem
stress-strain diagramwykres odkształcenia w funkcji naprężenia
stress-strain propertieswłasności charakteryzujące zależność naprężenia iodkształcenia”
stretchrozszerzalność
stretchwydłużenie
stretch at breaking pointwydłużenie przy zerwaniu
stretch at breaking pointrozciągliwość
stretch bardrąg rozciągający
stretch rollwałek rozprężający sito
stretch rollwalec naprężający
stretch rollwałek rozfałdowujący sito
stretch rollwałek napinający
stretch testeraparat do mierzenia wydłużeń
stretch testeraparat do oznaczania rozciągliwości
stretchabilityrozciągliwość
stretchablerozciągliwy
stretchable paperpapier wysokorozciągliwy
stretchingrozciąganie
stretchingprostowanie przez rozciąganie
stretchingrozfałdowywanie
stretching directionkierunek wydłużenia
stretching mechanismmechanizm naprężający
stretching mechanismmechanizm rozciągający
stretching pulleyrolka napinająca
stretching rollerwałek napinający
stretching rollerrolka napinająca
striatedprążkowany
strike-inpenetracja cieczy w papier
strike-inwnikanie cieczy w papier
striking throughprzebijanie farby drukarskiej
striking throughprzeświecanie
string inserted paperpapier wzmocniony sznurkiem
stringinessnitkowanie
stringinessciągnienie nitek kleju
strippas
strippasmo
strippasek
striprozbierać
stripodpędzać
stripdemontować
stripzdejmować
strip barkingkorowanie pasmowe
strip chart papertaśma papieru wykresowego
strip chart paperpapier wykresowy w zwoikach
strip chart recorderrejestrator taśmowy
strip coaterpowlekarka pasmowa
strip coaterlakierówka pasmowa
strip cutterurządzenie do cięcia wąskich pasków
strip gluingpowlekanie pasmowe klejem
strip gummingnanoszenie pasmowe kleju
strip gumminggumowanie pasmowe
stripe-coated carbonkalka pokryta pasmem masy kopiującej
stripperzgarniacz
stripperkolumna odpędowa
strippingrozbieranie
strippingodpędzanie
strippingodbarwianie
strippingusuwanie odpadów podczas wyłupywania wykrojów pudełek (użytków) zarkusza kartonu lub tektury”
strippingdemontaż
stripping agentśrodek odbarwiający
stripping columnkolumna odpędowa
stripping deviceurządzenie do usuwania odpadów bocznych lub z wyciętychszczelin podczas wyłupywania użytków pudeł z arkusza tektury”
stripping machinelamówka
stripping machinemaszyna do wyłupywania użytków
stripping paperpapier przedrukowy litograficzny
stripping qualitypodatność papieru na odlepianie się bez uszkodzenia
stripy feltfilc pasmowy
strokeuderzenie
strokesuw
strokeudar
strokeskok
stroke counterlicznik skoków
stroke counterlicznik suwów
stroke methodmetoda kreskowa
strongmocny
strongsilny
strong black liquorług czarny gęsty
strong liquorług gęsty
strong paperpapier mocny
strong ragsmocne szmaty
strong waste liquorciecz powarzelna zagęszczona
strong waste liquorług powarzelny gęsty
structural building boardtektura budowlana
structural building boardpłyta pilśniowa średnio twarda
structural engineeringinżynieria budowlana
structural insulating boardpłyta pilśniowa porowata
structural insulating boardpłyta pilśniowa izolacyjna
structural sandwich panelpłyta złożona
structural sandwich panelpłyta różnowarstwowa
structural sandwich panelpłyta budowlana wielowarstwowa
structurestruktura
structurebudowa
stubkróciec
stubpniak
stub rollzwój papieru nie w pełni wykorzystany
stub rollresztka zwoju papieru na gilzie
stub thermometerkróciec do pomiaru temperatury
stuck webzwój ze sklejonymi warstwami
stuffmasa papiernicza
stuff boxkadka masowa
stuff chestkadź maszynowa
stuff consistencystężenie masy
stuff pumppompa masowa
stuff sizedzaklejany w masie
stuff sizingzaklejanie w masie
stuffing boxdławnica
stuffing boxkomora dławnicowa
stuffing cushionpoduszka amortyzacyjna
stumppniak
stumpkarczować pniaki
stump extractionkarczowanie pniaków
stump extractionkarczowanie karpiny
stumpagewartość drewna w lesie
stumperkarczownik
stumperkarczownica
stumpwoodkarpina
stumpwooddrewno korzeni
stumpwooddrewno pniakowe
styrenestyren
styrenefenyloetylen
styrenewinylobenzen
styrene resinsżywice styrenowe
subdivisionrozdrobnienie
subdivisionpoddział
subdivisiondalszy podział
subdivisiondział niższego rzędu
suberinsuberyna
sublimateprodukt sublimacji
sublimatesublimować
sublimatesublimowany
sublimateprzesublimowany
sublimationsublimacja
sublimation coolingchłodzenie sublimacyjne
sublimed sulfursiarka sublimowana
submergedzanurzony
submergedzatopiony
submersionzanurzenie
submersionzatopienie
submicroscopic structurebudowa submikroskopowa
subpressurepodciśnienie
subsoil waterwoda zaskórna
substancesubstancja
substance gaugewaga kwadrantowa
substance gaugewaga do oznaczania gramatury
substance numbergramatura papierów zatwierdzona do użycia w biurachpaństwowych”
substantive dyebarwnik bezpośredni
substantive dyebarwnik substantywny
substitutenamiastka
substitutemateriał zastępczy
substitutionzastąpienie
substitutionpodstawienie
substratepodłoże
substratesubstrat
succinic acidkwas bursztynowy
sucrosesacharoza
sucrosecukier trzcinowy
sucrosecukier buraczany
suctionssanie
suctionzasysanie
suction and force pumppompa ssąco-tłocząca
suction apronprzenośnik ssący
suction apronfartuch ssący
suction attachmentstół pneumatyczny
suction attachmentuchwyt ssący
suction attachmentstół pociągowo-ssący
suction attachmentprzyssawka
suction-blanket markślady filcu nośnego
suction blowerssawa
suction blowerekshaustor
suction boxskrzynka ssąca
suction boxssawka
suction box coverpokrycie skrzynki ssącej
suction box markspasma spowodowane nierównomiernym podciśnieniem wskrzynce ssącej”
suction-box slotszczelina skrzynki ssącej
suction box with barsskrzynka ssąca listwowa
suction breast rollwalec czołowy ssący
suction couchwyżymak ssący
suction couch rollwalec ssący wyżymaka
suction couch rollwyżymak ssący
suction couch roll with cellswyżymak ssący komórkowy
suction couch shellpłaszcz wyżymaka ssącego
suction cylindercylinder ssawny
suction cylindercylinder ssący
suction deckle edgebrzeg formatowy wstęgi uzyskany ssaniem
suction drumbęben ssący
suction dustingodsysanie pyłu
suction dustingodpylanie ssaniem
suction extractorprasa ekstraktorowa ssąca
suction fanwentylator wyciągowy
suction fanekshaustor
suction feedzasilanie pneumatyczne
suction feedersamonakładak pneumatyczny
suction feedersamonakładacz z ssawkami
suction felt rollwałek ssący podfilcowy
suction felt rollpralka filcowa ssąca
suction filterfiltr ssący
suction flaskkolba próżniowa
suction flaskkolba ssawkowa
suction flat boxskrzynka ssąca płaska
suction formercylinder formujący ssący
suction formerformer ssący
suction headwysokość wzniesienia cieczy
suction headwysokość ssania
suction hosewąż ssawny
suction hosewąż próżniowy
suction hosewąż gumowy grubościenny
suction mouldcylinder ssący formujący
suction nozzlessawa
suction nozzledysza ssąca
suction pick-up feltfilc odbioru próżniowego
suction pick-up feltfilc samoodbiorczy
suction pick-up transferprzeniesienie wstęgi z odbiorem próżniowym
suction pickuppróżniowy odbiór wstęgi
suction pickup rollwalec odbioru próżniowego
suction pickup rollwalec ssący typu pick-up
suction piperura ssawna
suction piperura ssąca
suction pipe lineprzewód ssawny
suction pressprasa ssąca
suction-press feltfilc prasy ssącej
suction press rollwalec ssący prasowy
suction primary pressprasa wstępna ssąca
suction pumppompa ssąca
suction rollwalec ssący
suction-roll markślady otworów walca ssącego
suction screenwyławiacz sęków próżniowy
suction screenwyławiacz sęków membranowy
suction straight-through pressprasa przelotowa ssąca
suction straight-through pressprasa zwykła ssąca
suction transferprzeniesienie próżniowe wstęgi
suction transfer rollwalec ssący odbioru próżniowego
suction tubingprzewód ssawny
suction valvezawór ssawny
suction valvezawór ssący
suction water-ring pumppompa próżniowa z pierścieniem wodnym
suction wringer presspralka wałowa ssąca
suede paperpapier welurowy
sugar acidskwasy cukrowe
sugar-bag paperpapier na torby do cukru
sugar-bag paperpapier na worki do cukru
sugar canetrzcina cukrowa
sugar cane bagassebagassa
sugar cane bagassewytłoki trzciny cukrowej
sugar cane fibrewłókno trzciny cukrowej
sugar cane fibrewłókno bagassy
sugar mapleklon cukrowy
sugar paperpapier do pakowania cukru
sugar pinesosna cukrowa
sugarscukry
sugarssacharydy
sugarswęglowodany
suit boardtektura na opakowania odzieży
suitabilityprzydatność
suitabilityodpowiedniość
suitcase boardtektura walizkowa
sulfamic acidkwas amidosulfonowy
sulfanilic acidkwas sulfanilowy
sulfanilic acidkwas p-aminobenzenosulfonowy
sulfatesiarczan
sulfate boardtektura siarczanowa
sulfate cookinggotowanie siarczanowe
sulfate cookingwarzenie siarczanowe
sulfate cooking liquorług warzelny siarczanowy
sulfate insulating paperpapier siarczanowy izolacyjny
sulfate insulating paperpapier natronowy izolacyjny
sulfate linerkarton pokryciowy siarczanowy
sulfate liquorciecz warzelna siarczanowa
sulfate liquorług warzelny siarczanowy
sulfate methodmetoda siarczanowa
sulfate millcelulozownia siarczanowa
sulfate paperpapier siarczanowy
sulfate paperpapier natronowy
sulfate processmetoda siarczanowa
sulfate processproces roztwarzania siarczanowego
sulfate pulpmasa celulozowa siarczanowa
sulfate pulpceluloza siarczanowa
sulfate pulp millcelulozownia siarczanowa
sulfate semichemical pulpmasa półchemiczna siarczanowa
sulfate soapmydło siarczanowe
sulfate tissue paperbibułka siarczanowa
sulfate tissue paperbibułka natronowa
sulfate turpentineterpentyna siarczanowa
sulfate wrapping paperpapier pakowy siarczanowy
sulfate wrapping paperpapier pakowy natronowy
sulfated ash contentzawartość popiołu siarczanowego
sulfidationsiarczkowanie
sulfidesiarczek
sulfiditysiarczkowość
sulfitationsiarkowanie
sulfitationobróbka dwutlenkiem siarki
sulfitationsiarczynowanie
sulfitesiarczyn
sulfite alcoholspirytus siarczynowy
sulfite bag paperpapier siarczynowy torebkowy
sulfite bondpapier piśmienny luksusowy siarczynowy
sulfite brownpapier siarczynowy brązowy
sulfite cookinggotowanie siarczynowe
sulfite cookingwarzenie siarczynowe
sulfite cooking acidkwas warzelny siarczynowy
sulfite liquorciecz warzelna siarczynowa
sulfite liquorkwas warzelny siarczynowy
sulfite methodmetoda siarczynowa
sulfite millcelulozownia siarczynowa
sulfite millfabryka celulozy siarczynowej
sulfite paperpapier siarczynowy
sulfite paperJawa I
sulfite paperpapier celulozowo-siarczynowy
sulfite processmetoda siarczynowa
sulfite processproces roztwarzania siarczynowego
sulfite pulpmasa celulozowa siarczynowa
sulfite pulpceluloza siarczynowa
sulfite pulpingroztwarzanie siarczynowe
sulfite spent liquorług posiarczynowy
sulfite spent liquorług powarzelny siarczynowy
sulfite turpentineterpentyna siarczynowa
sulfite turpentinecymol
sulfite vinassewywar posiarczynowy
sulfite wrapping paperpapier pakowy siarczynowy
sulfo (group)sulfo
sulfo (group)grupa sulfonowa
sulfomateamidosulfonian
sulfonatesulfonian
sulfonatesulfonować
sulfonated chemimechanical pulp (SCMP)masa chemomechaniczna sulfonowana
sulfonated chemimechanical pulp (SCMP)ścier chemorafinerowy sulfonowany
sulfonationsulfonowanie
sulfonesulfon
sulfonic acidkwas sulfonowy
sulfonylsulfonyl
sulfonyl chloridechlorek kwasu sulfonowego
sulfonyl chloridesulfochlorek
sulfonyl halidehalogenek kwasu sulfonowego
sulfonyl halidesulfohalidek
sulfoxidesulfotlenek
sulfursiarka
sulfurS
sulfur burnerpiec siarkowy
sulfur burningspalanie siarki
sulfur dioxidedwutlenek siarki
sulfur dioxide recoveryregeneracja dwutlenku siarki
sulfur dyebarwnik siarkowy
sulfur impregnated boardtektura nasycona siarką
sulfur lossstraty siarki
sulfur trioxidetrójtlenek siarki
sulfur trioxidebezwodnik siarkowy
sulfuretted hydrogensiarkowodór
sulfuric acidkwas siarkowy
sulfurizationsiarkowanie
sulfurizationwprowadzanie siarki
sulfurizednasycony siarką
sulfurized boardtektura nasycona siarką
sulfurous acidkwas siarkawy
sulfurous anhydridbezwodnik siarkawy
sulfurous anhydriddwutlenek siarki
summer fellingścinka letnia
summerwooddrewno późne
summerwooddrewno letnie
sumpzbiornik ściekowy
sumposadnik
sumpmiska olejowa
sumpstudzienka zbiorcza
sump pumppompa odwadniająca
sun-driedwysuszony na słońcu
sunflower stemsłodygi słonecznikowe
sunn hempkonopie indyjskie
sunn hempkrotolaria
super coatingpowlekanie specjalne
super newspapier gazetowy wysokogatunkowy gładzony
super patent-coated boardtektura z bardzo białą warstwą pokryciową
super tintedpodbarwiany na kalandrze
supercalenderkalander
supercalendersuperkalander
supercalendersatynować
supercalendergładzić na kalandrze wielowalcowym
supercalender stackzestaw walców kalandra
supercalenderedgładzony na kalandrze wielowalcowym
supercalenderedsatynowany
supercalendered cover paperpapier okładkowy satynowany
supercalendered finishgładzenie na kalandrze
supercalendered finishsatynowanie
supercalendered finishwykończenie na kalandrze wielowalcowym
supercalendered paperpapier satynowany
supercalendered printing paperpapier drukowy satynowany
supercalenderingsatynowanie
supercalenderingkalandrowanie
supercalenderinggładzenie na kalandrze wielowalcowym
supercord rayonjedwab sztuczny superkordowy
Supercritical Water Oxidation of sludges (SCWO)nadkrytyczne utlenianieosadów na mokro”
superfinebardzo drobny
superfinebardzo delikatny
superfine cream wovepapier welinowy kremowy satynowany
superfine duplex press feltfilc prasowy podwójny bardzo cienki
superfine press feltfilc prasowy bardzo cienki
superfinerrafiner typy Superfiner
superfinished paperpapier o wysokim połysku i wysokiej gładkości
superglazedgładzony na wysoki połysk
superglazed finishwykończenie na wysoki połysk
superglossy paperpapier o bardzo wysokim połysku
superhardboardpłyta pilśniowa bardzo twarda
superheated steampara przegrzana
superheaterprzegrzewacz
superheatingprzegrzanie
superheatingprzegrzewanie
superintendentkierownik techniczny produkcji
superintendentkierownik oddziału
superintendentinspektor
supernatant liquidciecz sklarowana nad osadem
superphosphatesuperfosfat
supersonicultradźwiękowy
superstandard kraft wrapping paperpapier pakowy siarczanowyponadstandardowy”
superstandard newspapier gazetowy maszynowo gładki
supervisionnadzór
supervisiondozór
supervisornadzorca
supervisorgłówny mistrz
supplementuzupełnienie
supplementdodatek
supplement paperpapier na dodatki nadzwyczajne do gazet
supplierdostawca
supplyzasilanie
supplyzaopatrzenie
supplyzapas
supplypodaż
supplyzasilać
supplyzaopatrywać
supply binzasobnik
supply linelinia zasilająca
supply lineprzewód doprowadzający
supply piperura zasilająca
supply piperura doprowadzająca
supply pumppompa zasilająca
supply roommagazyn
supportwspornik
supportdźwigar
supportoparcie
support standstojak
support standstatyw
support standpodpórka
supporting rollwalec nośny filcu
supporting rollwalec podtrzymujący filc
supporting structurekonstrukcja nośna
supporting substancenośnik
supporting webwstęga makulatury
surfacepowierzchnia
surface absorbencyabsorpcja powierzchniowa
surface absorbencypochłanianie powierzchniowe
surface-active agentśrodek powierzchniowo-czynny
surface activityaktywność powierzchniowa
surface analyzerprofilograf
surface analyzergładkościomierz
surface applicationnakładanie na powierzchnię
surface applicationnanoszenie powierzchniowe
surface applicationstosowanie powierzchniowe
surface applicationtraktowanie powierzchniowe
surface areapole powierzchni
surface areapowierzchnia właściwa
surface bonding strengthwytrzymałość na zrywanie powierzchni
surface chargeładunek powierzchniowy
surface coatedpowlekany
surface-colouredbarwiony powierzchniowo
surface coloured paperpapier barwiony powierzchniowo
surface colouringbarwienie powierzchniowe
surface condenserskraplacz przeponowy
surface contourprofil powierzchni
surface contourukształtowanie powierzchni
surface coolerchłodnica ociekowa
surface coolerchłodnica przeponowa
surface coolerchłodnica powierzchniowa
surface crackpęknięcie powierzchniowe
surface crackskaza powierzchniowa
surface finishwykończenie powierzchni
surface finishjakość powierzchni
surface finishwykończanie powierzchniowe
surface fuzzpył na powierzchni
surface germ numberliczba zarodków na powierzchni
surface glosspołysk powierzchni
surface hardeningutwardzanie powierzchniowe
surface hardeninghartowanie powierzchniowe
surface impregnationimpregnowanie powierzchniowe
surface layerwarstwa powierzchniowa
surface liftingzrywanie warstwy powierzchniowej
surface of printed matterpowierzchnia zadrukowywanego materiału
surface of printed matterpowierzchnia nadruku na podłożu drukowym
surface of printing carrierpowierzchnia podłoża drukowego
surface peelingzdzieranie powierzchni
surface peelingodrywanie powierzchni
surface pHpH powierzchni
surface pickingzrywanie powłoki
surface pickingzrywanie powierzchni papieru
surface picking’skubanie’
surface plateblacha odbłyskowa
surface platematryca
surface porosityporowatość powierzchniowa
surface pressuredocisk
surface propertieswłasności powierzchniowe
surface qualityjakość powierzchni
surface qualitygładkość powierzchni
surface receptivitychłonność powierzchniowa
surface resistanceodporność powierzchni
surface resistivityrezystywność powierzchniowa
surface resistivityopór właściwy powierzchni
surface roughnessszorstkość powierzchni
surface roughnesschropowatość powierzchni
surface-size pressprasa zaklejająca powierzchniowo
surface-size pressprasa klejarska
surface sizedzaklejony powierzchniowo
surface-sized paperpapier zaklejany powierzchniowo
surface sizingzaklejanie powierzchniowe
surface softnessmiękkość powierzchni
surface strengthwytrzymałość powierzchni
surface structurestruktura powierzchni
surface tensionnapięcie powierzchniowe
surface testeraparat do badania jakości powierzchni
surface texturejakość powierzchni
surface texturetekstura powierzchni
surface tintedbarwiony powierzchniowo
surface tintedpodbarwiany powierzchniowo
surface treatmentobróbka powierzchni
surface treatmenttraktowanie powierzchniowe
surface waterwoda powierzchniowa
surface wettabilityzwilżalność powierzchniowa
surface wettability testpróba zwilżalności powierzchni
surface wettability testoznaczanie zwilżalności powierzchni
surfactantśrodek powierzchniowo czynny
surge binzasobnik wyrównawczy
surge chamberkomora wyrównawcza
surge tankzbiornik wyrównawczy
surge tankzbiornik buforowy
surgical dressing paperpapier opatrunkowy chirurgiczny
surgical dressing paperpapier bandażowy
surplusnadwyżka
surplusnadmiar
surplussuperata
surveyprzegląd
surveyobserwacja
surveyinspekcja
surveyprzeglądać
surveyobserwować
surveyor’s paperpapier dla mierniczych, geodetów
SUS (solid unbleached sulfate)tektura lita siarczanowa niebielona
SUS (solid unbleached sulfate)tektura lita siarczanowa brązowa
susceptibilitypodatność
susceptibilitywrażliwość
suspended matterzawiesina
suspended solidszawiesina ciała stałego
suspending dryersuszarka powietrzna
suspensionzawiesina
suspension burningspalanie zawiesinowe
suspension of pulpzawiesina masy włóknistej
sustained yieldwydajność utrzymywana
Sutherland testeraparat typu Sutherland
swamp ashjesion czarny
swamp birchbrzoza żółta
swamp chestnut oakdąb
swamp cottonwoodtopola
swamp gumbłotnia wodna
swamp oakdąb błotny
swamp spruceświerk czarny
swamp white oakdąb dwubarwny
swatchzbiór próbek
sweat dryercylinder chłodzący
sweat rollwalec chłodzący
sweating of paperpocenie się papieru
Swedish aspenosika
Swedish aspentopola osika
Swedish aspentopola drżąca
Swedish birchbrzoza brodawkowata
Swedish filter paperpapier filtracyjny Berzeliusa
Swedish filter paperbibuła filtracyjna bezpopiołowa
sweeperurządzenie do usuwania kory z bębna korującego
sweeping scraperskrobak zgarniający
sweet birchbrzoza cukrowa
sweet birchbrzoza wiśniowa
sweet chestnutkasztan jadalny
sweet gumambrowiec amerykański
sweet willowwierzba
sweetenermasa na warstwę filtracyjną
sweetmeat wrappingpapier do pakowania cukierków
sweetmeat wrappingpapier do owijania cukierków
swellpęcznieć
swellingpęcznienie
swelling agentśrodek spęczniający
swimming rollwalec pływający
swimming rollwalec o regulowanym ugięciu
swing armramię wahliwe
switchłącznik
switchprzełącznik
switchwyłącznik
switchboardtablica rozdzielcza
switchboardrozdzielnia
switchgearaparatura łączeniowa
switchgearsprzęt łączeniowy
switchingprzełączanie
switchingłączenie
sword hygrometerwilgotnościomierz bagnetowy
sword hygrometerhigrometr prętowy
sycamoreplatan zachodni
sycamore mapleklon jawor
sycamore maplejawor
sylvic acidkwas abietynowy
Sym-Formerczęść mokra maszyny papierniczej typu Sym-Former
symmetrysymetria
synchronismsynchronizm
synchronoussynchroniczny
synchronous motorsilnik synchroniczny
synopsisstreszczenie
synopsissynopsis
synthesissynteza
synthesisreakcja syntezy
syntheticsyntetyczny
synthetic adhesiveklej syntetyczny
synthetic-content dryer feltsusznik z zawartością włókien syntetycznych
synthetic feltfilc z włókien syntetycznych
synthetic fibrewłókno syntetyczne
synthetic fibre paperpapier z włókien syntetycznych
synthetic forming fabricsito formujące z włókien syntetycznych
synthetic paperpapier syntetyczny
synthetic polymerspolimery syntetyczne
synthetic pulpmasa włóknista syntetyczna
synthetic resinżywica syntetyczna
synthetic resin adhesiveklej na bazie żywic syntetycznych
synthetic resin adhesiveklej z żywic sztucznych
synthetic rubberkauczuk syntetyczny
synthetic silicate pigmentpigment krzemianowy syntetyczny
synthetic sizeklej syntetyczny
synthetic stonekamień ścieraka sztuczny
syphonsyfon
systemukład
systemurządzenie
systemsystem
systematic(al) errorbłąd systematyczny
systematic(al) errorbłąd regularny
systems engineeringprojektowanie systemów
T(g) (glass transition temperature)temperatura zeszklenia
T.S.S. (total suspended solids)całkowita zawartość zawieszonych substancjistałych”
T.S.S. (total suspended solids)całkowita zawartość zawiesiny
T4S ( trimmed 4 sides)obcięty z 4 stron
tabetykietka
tabfiszka
tabpętelka
tabklapka
tab card stockkarton na karty kartotekowe
tab endsścinki bawełniane
Taber abraderaparat Tabera do oznaczania ścieralności
Taber stiffness testoznaczanie sztywności (papieru i tektury) metodąTabera”
tablestół
tabletablica
table cutting machinekrajarka stołowa
table dryersuszarka komorowa
table rollwałek rejestrowy
table-roll deflectordeflektor wałka rejestrowego
table-roll raillinia rejestrowa
table roll sectionczęść rejestrowa
table top paperpapier obrusowy
table top paperpapier podłożowy na pokrycie stołowe
tableclothobrus
tablecloth paperpapier obrusowy
tablettabletka
tabletblok
tablet-back boardtektura na podkładki do usztywniania bloków
tablet blottingbibuła do bloków korespondencyjnych
tablet boardtektura sztywna na podkładki do usztywniania blokównotatnikowych”
tablet bristolkarton biały na okładki do bloków notatnikowych
tablet newspapier na bloki biurowe ołówkowe
tablet paperpapier średniogatunkowy do pisania na bloki notatnikowe
tablet writing paperpapier do pisania na bloki korespondencyjne
tabulating boardkarton kalibrowany do maszyn statystycznych
tabulating cardkarta dziurkowana
tabulating cardkarta perforowana
tabulating card paperpapier na karty perforowane
tabulating card paperpapier na karty dziurkowane
tabulating cardboardkarton na karty dziurkowane
tabulating cardboardkarton na karty perforowane
tabulating paperpapier na taśmy do kas automatycznych
tabulating paperpapier do maszyn liczących
tabulationtablicowanie
tabulationujmowanie w tabele
tabulationzestawianie tabel
Tacamahac poplartopola balsamiczna
tachometertachometr
tachometerobrotomierz
tachometerlicznik obrotów
tackprzyczepność
tackprzylepność
tackkleistość
tack-freenieprzyczepny
tack-freewyschnięty dotykowo
tack-freepyłosuchy
tackieszanieczyszczenia lepkie
tacklenóż nożowiska dennego
tackleunożowienie holendra
tacklenożowisko
tackylepki
tackykleisty
tagetykietka
tagprzywieszka
tagkartka ze znakiem fabrycznym
tag boardkarton na przywieszki
tag boardżółty mocny karton na okładki do akt i koperty
tag paperpapier na przywieszki
tag paperkarton na przywieszki
tag stockkarton manila
tag stockkarton na przywieszki
tag-ticketprzywieszka
tag-ticketetykietka
tag-washer manila paperpapier sztywny manila do wzmacniania obrzeżydziurek w przywieszkach”
tailszpica
tailklin wstęgi
tail cutternóż do odcinania klina wstęgi
tail gasgaz resztkowy
tail gasgaz wydmuchowy
tail gluerklej do sklejania ze sobą końców wstęgi
tail waterwoda sitowa
tailingbrak
tailingodpad
tailingsodrzut
tailingsodrzynki
tailings screenposortownik
tailings screensortownik odrzutu
tailor-madewyprodukowany zgodnie z zamówieniem
tailor-madewyprodukowany na miarę
take offzdejmowanie
take offzdejmować
take offodbierać
take-off boardstół do nakładania papieru
take-off boardsamonakładak
take-off boardstół odbiorczy
take readingsdokonywać odczytu
take readingsodczytywać
take upzbierać
take uppodnosić
take upzdejmować
take uppodejmować
take upwybierać
take-up factorstosunek długości wstęgi papieru na falę do długości warstwypofalowanej”
take-up feltfilc odbierający
take-up mechanismmechanizm kompensacyjny
take-up pressprasa odbierająca
take-up rollwalec odbierający
take-up suction rollwalec odbierający ssący
take-up the slackwyeliminować luz
take-up the slackwybrać luz
takerurządzenie odbierające
talctalk
talcumtalk
tall birchbrzoza żółta
tall oilolej talowy
tall oil fatty acidkwas tłuszczowy oleju talowego
tall oil pitchsmoła oleju talowego
tall oil rosinkalafonia z oleju talowego
tall oil rosinkalafonia talowa
tall oil skimmingsmydła siarczanowe surowe
tall oil soapmydło siarczanowe
taller ashjesion wysoki
tallowwoodeukaliptus
tally rollrolka papieru w maszynach sumujących
tally rolltaśma rejestrująca
tamarackmodrzew amerykański
tampingubijanie
tampingprzybitka naboju
tampontampon
tangarbnik
tangarbować
tanbark oakdąb
tandem arrangementukład posobny
tandem arrangementustawienie tandemowe
tandem arrangementukład tandemowy
tangentialstyczny
tangential sectionprzekrój styczny
tangential stressnaprężenie styczne
tangential stressnaprężenie ścinające
tankzbiornik
tankkadź
tankwanna
tankcysterna
tank capacitypojemność zbiornika
tank carwagon-cysterna
tank carwagon zbiornikowy
tankmanoperator zbiorników
tannic acidkwas garbnikowy
tanningarbnik
tannintanina
tannin damageuszkodzenie garbnikiem
tanning agentgarbnik
tanning agentśrodek garbujący
tanning paperpapier ścierny do nadawania szorstkości skórze
tanoakdąb
tapzawór
tapspała
tapkurek
tappobierać
tapspuszczać
tapczerpać
tap holeotwór spustowy
tap waterwoda wodociągowa
tapatapa
tapetaśma
tapetaśmować
tape-applying machinemaszyna do oklejania taśmą
tape-applying machinemaszyna do owijania taśmą
tape brakehamulec taśmowy
tape dispenserdozownik taśmy przylepnej
tape dispenseraparat do pobierania taśmy przylepnej w stanie gotowym doużycia”
tape measuretaśma miernicza
tape mergingłączenie taśmy przez zgrzewanie
tape paperspapiery maskujące
tape paperspodłoże na taśmy powleczone klejem
tape punchdziurkarka taśmy
tape readerczytnik taśmy perforowanej
tape recorderczytnik taśmy perforowanej
tape recordermagnetofon
tape splicingsklejanie taśm
tape splicingłączenie końców dwóch wstęg
tape transporterpomost taśmowy
tapedzaklejony taśmą
tapedzamykany za pomocą taśm powleczonych klejem
tapedoklejony taśmą
taped boxpudełko zaklejane taśmą
taperzbieżność
taperstożek
taperstożkowatość
taperedstożkowy
taperedzbieżny
tapered trunkpień
tapered trunkstrzała
tapesprzenośnik taśmowy tkaninowy
tapingotaśmowywanie
tapingmierzenie odległości taśmą
tapingowijanie taśmą
taping machinemaszyna do otaśmowywania
taping machinemaszyna do obciągania taśmą
tapioca plantmaniok
tapioca starchskrobia tapiokowa
tapioca starchskrobia maniokowa
TAPPITechnical Association of the Pulp and Paper Industry
TAPPI opacitynieprzezroczystość oznaczona metodą TAPPI
tappingujęcie wody
tappingpobieranie
tappingżywicowanie
tarsmoła
tardziegieć
tarsmołować
tar boardtektura asfaltowana
tar building paperpapier budowlany smołowany
tar paperpapier nasycony lub powlekany smołą lub asfaltem
tar pitchpak smołowy
tar productsprodukty smołowe
target boardtektura na tarcze strzeleckie
target paperpapier na tarcze strzeleckie
tariff paperpapier na kolejowe tabele taryfowe
tarnishnalot
tarnishzmatowienie
tarnishmatowieć
tarnishtracić połysk
tarnish resistanceodporność na matowienie
tarnishingutrata połysku
tarnishingstrata połysku
tarnishingciemnienie
tarnishproof boardtektura antykorozyjna
tarnishproof boardtektura nie powodująca ciemnienia i utraty połyskuzapakowanych przedmiotów metalowych”
tarnishproof paperpapier antykorozyjny
tarnishproof paperpapier nie powodujący matowienia i ciemnieniazapakowanych przedmiotów metalowych”
tarpaulinbrezent impregnowany
tarpaulinbrezent smołowany
tarredsmołowany
tarrednasycony dziegciem
tarredasfaltowany
tarred brownpapier siarczanowy smołowany
tarred brownpapier siarczanowy asfaltowany
tarred brown paperpapier siarczanowy smołowany
tarred brown paperpapier dwuwarstwowy sklejany asfaltem
tarred brown paperpapier powlekany asfaltem
tarred brown paperpapier bitumowany
tarred duo kraftpapier siarczanowy dwuwarstwowy sklejony smołą
tarred felttektura asfaltowana dachowa i izolacyjna
tarred felttektura smołowana dachowa lub izolacyjna
tarred sheathingpapier budowlany izolacyjny nasycony smołą węglową
tarred slaters felttektura dachowa smołowana podkładowa
tarred thread felttektura budowlana izolacyjna smołowana wzmocniona nićmi
tarred thread paperpapier bitumowany wzmocniony nićmi lub tkaniną
tarred thread paperpapier asfaltowany wzmocniony tkaniną lub nićmi
tart bagtorba do przenoszenia tortów
tart boxpudełko do pakowania tortów
tastesmak
tastesmakować
TCDF ( tetrachlorinated dibenzofurans)tetrachlorodibenzofurany
tea bagtorebka do parzenia herbaty
tea bag paperpapier na torebki do parzenia herbaty
tea cartridgepapier do pakowania herbaty
tea paperpapier szczelny do pakowania herbaty
teaktek
teaktik
tealeaf willowwierzba
teamzespół
tearprzedarcie
tearprzedzieranie
tearprzedzierać
tearrozdzierać
tear factorwspółczynnik wytrzymałości na przedarcie
tear indexwskaźnik wytrzymałości na przedarcie
tear indexwskaźnik przedarcia
tear-off calendarkalendarz z kartkami do zrywania
tear-off deviceurządzenie odrywające
tear-off padbloczek notatnika z kartkami do wyrywania
tear-off reelrolka papieru do oddzierania
tear-off sealzamknięcie do oddzierania
tear-outspróbki papieru wydzierane ze wstęgi papieru
tear ratiowskaźnik wytrzymałości na przedarcie
tear tapetaśma do oddzierania
tear testoznaczanie oporu przedarcia
tearingprzedzieranie
tearing areapowierzchnia przedarcia
tearing forcesiła przedarcia
tearing resistanceopór przedarcia
tearing strengthwytrzymałość na dalsze przedzieranie
tearing testeraparat do oznaczania oporu przedarcia
teaseldrapać
technical base paperpodłoże na papiery techniczne
technical characteristicswłaściwości techniczne
technical controlkontrola techniczna
technical datadane techniczne
technical documentationdokumentacja techniczna
technical drawing paperpapier rysunkowy techniczny
technical drawing paperpapier kreślarski
technical drawing paperpapier na rysunki techniczne
technical feltfilc techniczny
technical hard boardtektura twarda techniczna
technical paperpapier techniczny
technical paperpapier do celów przemysłowo-technicznych
technical requirementswymagania techniczne
technical schooltechnikum
technical specificationswarunki techniczne
technical staffpersonel techniczny
technical tissuebibułka przemysłowa
technical tissuepapier techniczny cienki
techniciantechnik
techniquemetoda
techniquesposób postępowania
techniqueumiejętność
techniquetechnika
technologicaltechnologiczny
technologicaltechniczny
technological propertieswłasności technologiczne
technologistpracownik naukowo-techniczny
technologytechnika
technologynauki techniczne
teeteownik
TEF ( toxic equivalent factor)równoważnik toksyczności
teleautograph paperpapier dalekopisowy
teleautograph paperpapier do dalekopisów
telegraph blankspapier na blankiety telegraficzne
telegraph paperpapier telegramowy
telegraph paperpapier na blankiety telegraficzne
telegraph tapetaśma telegraficzna
telegraph-tape paperpapier na taśmę telegraficzną
telemeteringpomiar zdalny
telephone cable paperpapier kablowy telefoniczny
telephone-directory paperpapier na książki telefoniczne
telephone memo paperpapier na notatniki telefoniczne
teleprint paperpapier do dalekopisów
teleprinterdalekopis
teleprinterteleks
telescoped rollzwój o nierówno nawiniętych bokach
telescoped rollzwój o teleskopowych czołach
telescopic design boxpudełko teleskopowe
telescopingteleskopowe ukształtowanie czoła zwoju
teletype paperpapier do dalekopisów
teletype perforator tapetaśma dalekopisowa do perforowania
teletype tapetaśma dalekopisowa
telewriter paperpapier do dalekopisów
telex rollzwoik papieru do dalekopisu
telex rolls paperpapier na zwoiki do dalekopisów
telitaleurządzenie ostrzegawcze
telitalewskaźnik poziomu cieczy
tellerkasjer
tellerautomat bankowy
tellerliczarka
teller rollsrolki papieru do automatów bankowych
TEM (transmission electron microscope)mikroskop elektronowyprześwietlający”
temperaturetemperatura
temperature controlregulacja temperatury
temperature controllerregulator temperatury
temperature curvekrzywa temperatur
temperature dropspadek temperatury
temperature increasewzrost temperatury
temperature recordertermograf
temperature recorderrejestrator temperatury
temperature recordertermometr rejestrujący
temperature-rise limitprzyrost temperatury dopuszczalny
temperature sensorczujnik temperatury
temperature strainodkształcenie termiczne
temperature stressnaprężenie termiczne
temperature stressnaprężenie cieplne
tempered hardboardpłyta pilśniowa bardzo twarda
temperinghartowanie
temperingodpuszczanie stali
temperingobróbka termiczna
templatewzornik
templatekopiał
templateszablon
templet boardtektura matrycowa
templet boardtektura na szablony
temporarytymczasowy
temporaryprowizoryczny
temporary hardnesstwardość węglanowa
temporary hardnesstwardość przemijająca
tenaciousspoisty
tenaciousciągliwy
tenaciouslepki
tenacitywytrzymałość na rozciąganie
tenacityprzyczepność
tenderpracownik dozorujący pracę maszyny
tenderoferta
tenderoperator
tendermaszynista
tenderkruchy
tendermiękki
tendersłaby
tendingdozorowanie
tendingobsługa
tending aisleprzejście między stronami obsługi
tending sidestrona obsługi
tensilerozciągający
tensilerozciągliwy
tensile breaking strengthwytrzymałość na rozciąganie
tensile breaking strengthwytrzymałość na rozerwanie
tensile energy absorption (TEA)pochłanianie energii rozciągania
tensile energy absorption (TEA)zdolność pochłaniania energii rozciągania
tensile failurerozerwanie przy rozciąganiu
tensile fatigue testpróba zmęczeniowa rozciąganiem
tensile forcesiła rozciągająca
tensile impact testpróba udarowa rozciągania
tensile indexwskaźnik wytrzymałości na rozciąganie
tensile loadobciążenie rozciągające
tensile propertieswłasności mechaniczne przy rozciąganiu
tensile stiffnesssztywność rozciągania
tensile strainnaprężenie rozciągające
tensile strainodkształcenie przy rozciąganiu
tensile strengthwytrzymałość na rozciąganie
tensile strengthwytrzymałość na rozerwanie
tensile strength perpendicular to the surfacewytrzymałość na rozciąganiepionowo do powierzchni”
tensile stressnaprężenie rozciągające
tensile stressrozciąganie
tensile stretchrozciągliwość
tensile stretchwydłużenie przy rozciąganiu
tensile testpróba rozciągania
tensile testeraparat do oznaczania wytrzymałości na rozciąganie
tensile testerdynamometr
tensile testerzrywarka
tensile testermaszyna do prób rozciągania
tensiometertensjometr
tensionrozciąganie
tensionnapięcie
tension barpręt napinający
tension barpręt naprężający
tension controlregulacja naciągu
tension creep-testing machinepełzarka
tension creep-testing machinemaszyna do prób pełzania
tension failurezerwanie na skutek rozciągania
tension impact testpróba udarnościowa rozciągania
tension reelnawijarka
tension rollwalec naprężający
tension rollwałek napinający
tension sensing rollwałek pomiarowy naciągu
tension strainodkształcenie przy rozciąganiu
tension testpróba rozciągania
tension wooddrewno ciągliwe
tension wooddrewno napięciowe
tensional stressnaprężenie rozciągające
tensioningnapinanie
tensioningrozpinanie
tensioningnaprężanie
tentative standardnorma próbna
termite resistanceodporność na termity
terpenesterpeny
terpentine pinesosna bagienna
terpineneterpinen
terpineolterpineol
terpinolterpin
terpinoleneterpinolen
terra albabiała glinka
terra albakaolin
tertiary (cell) wallbłona trzeciorzędowa
tertiary lamellabłona trzeciorzędowa
tertiary lamellawarstwa wewnętrzna błony wtórnej
tertiary treatmentoczyszczanie trzeciego stopnia
testpróba
testbadanie
testbadać
testpróbować
test benchstoisko do prób
test benchstół pomiarowy
test boardtektura pudełkowa zgodna z wysokimi wymaganiamiwytrzymałościowymi”
test boardpróbka płyty pilśniowej do badań
test boring (of pulp)pobieranie próbki metodą wywiertkową
test chipboardkarton kryty makulaturowy na pudła z tektury falistej
test cockzawór probierczy
test cockkran probierczy
test cuttingcięcie próbne
test equipmentaparatura badawcza
test jute boardkarton dwuwarstwowy celulozowo-makulaturowy na warstwypokryciowe tektury falistej”
test laboratorylaboratorium pomiarowe
test linerpapier siarczanowo-makulaturowy na warstwy pokryciowe tekturyfalistej”
test linerboardkarton pokryciowy celulozowo-makulaturowy
test linerboardpapier siarczanowo-makulaturowy na warstwy pokryciowetektury falistej”
test loadobciążenie próbne
test methodmetoda badania
test methodmetoda analityczna
test methodsposób badania
test paperpapierek wskaźnikowy
test paperpapierek odczynnikowy
test paperpapier indykatorowy
test piecepróbka laboratoryjna
test piecepróbka do badań
test printdruk próbny
test printpróba druku
test samplepróbka laboratoryjna
test samplepróbka do badań
test sheetarkusz laboratoryjny, próbny
test strip cuttergilotynka laboratoryjna do cięcia pasków
test tubeprobówka
testeraparat do przeprowadzania prób
testerprzyrząd do badań
testerprzyrząd probierczy
testingbadanie
testingpróba
testingwykonywanie prób
testing apparatusaparat do przeprowadzania prób
testing atmosphereatmosfera znormalizowana do badań
testing instrumentprzyrząd pomiarowy
testing proceduremetoda pomiarowa
testing procedurepostępowanie badawcze
testing roompomieszczenie laboratoryjne
testing roompokój do badań
testing scheduleharmonogram rutynowych badań
testing strappasek do badania
testlinerpapier siarczanowo-makulaturowy na pokrycie tektury falistej
Tetra-Pak cartonopakowanie kartonowe typu Tetra-Pak
tetrachlorideczterochlorek
tetrasodium pyrophosphatepirofosforan czterosodowy
tetrosetetroza
Texas cottonwoodtopola Sargenta
Texas poplartopola teksańska
text finishwykończenie tekstowe
text paperspapiery dziełowe bezdrzewne
text paperspapiery dziełowe luksusowe
textbook paperpapier do druku podręczników szkolnych
textilewłókienniczy
textile bindingoprawa płócienna
textile bindingoprawa w płótno
textile fibreswłókna przędzalnicze
textile paperpapier tkaninowy
textile paperpapier pakowy dla przemysłu włókienniczego
textile pulpmasa celulozowa włókiennicza
textile pulpceluloza włókiennicza
textile spool paperpapier cewkowy
textile spool paperpapier na cewki przędzalnicze
textile tissuebibułka przędna
textile transfer-paperpapier do drukowania transferowego na tkaninach
textile wares wrappingpapier do pakowania wyrobów włókienniczych
textile wastesodpady z przemysłu włókienniczego
textile wastesodpady włókiennicze
textile winding boardtektura do nawijania tkanin
textile wrapperspapier do pakowania tkanin
texturetekstura
textureukład włókien
texturestruktura powierzchni
TGA (thermogravimetric analysis)analiza termograwimetryczna
theme paperpapier do pisania bezdrzewny do użytku szkolnego
theoretical commercial dryness (of pulp)suchość teoretyczna handlowa
thermalcieplny
thermaltermiczny
thermal analysisanaliza termiczna
thermal analysisanaliza cieplna
thermal capacitypojemność cieplna
thermal capacitypojemność termiczna
thermal conductionprzewodzenie ciepła
thermal conductivityprzewodność cieplna
thermal conductivityprzewodnictwo cieplne właściwe
thermal conductivitywspółczynnik przewodzenia ciepła
thermal decompositionrozkład termiczny
thermal decompositionpiroliza
thermal deformationodkształcenie termiczne
thermal deformationodkształcenie cieplne
thermal degradationdegradacja termiczna
thermal diffusiontermodyfuzja
thermal diffusiondyfuzja termiczna
thermal diffusivitydyfuzyjność cieplna
thermal diffusivitywspółczynnik wyrównywania temperatur
thermal efficiencysprawność cieplna
thermal efficiencysprawność termiczna
thermal enduranceodporność na zmęczenie cieplne
thermal energyenergia cieplna
thermal expansionrozszerzalność cieplna
thermal gradientgradient temperatury
thermal insulationizolacja cieplna
thermal measurementpomiar cieplny
thermal paperpapier termoczuły
thermal paperpapier wrażliwy na ciepło
thermal performancesprawność cieplna
thermal performancesprawność termiczna
thermal pollutionzanieczyszczenie środowiska ściekami podgrzanymi
thermal powermoc cieplna
thermal propertieswłasności termiczne
thermal radiationpromieniowanie cieplne
thermal recording paperpapier termograficzny
thermal recording paperpapier rejestracyjny termoczuły
thermal refiner mechanical pulp (TRMP)masa mechaniczna termorafinerowa
thermal resistanceopór cieplny
thermal resistanceodporność cieplna
thermal sensitivityciepłoczułość
thermal sensitivitytermoczułość
thermal sensitivitywrażliwość na ciepło
thermal shockszok termiczny
thermal stabilitystabilność cieplna
thermal stressesnaprężenia termiczne
thermal transmissionprzenikanie ciepła
thermal transmissionprzesyłanie ciepła
thermistortermistor
thermo-coupletermoelement
thermo-coupletermopara
thermo-coupleogniwo termoelektryczne
thermo-hardeningtermoutwardzanie
thermo-hardeningtermoutwardzalny
thermo-mechanical defibrationrozwłóknianie termomechaniczne
thermocompressortermokompresor
thermocompressortermosprężarka
thermocompressorstrumienica
thermocopying processmetoda kopiowania termicznego
thermocopying processproces termokopiowania
thermocopying processproces kopiowania termograficznego
thermocoupletermoelement
thermocoupleogniwo termoelektryczne
thermocoupletermopara
thermodynamicstermodynamika
thermographtermograf
thermographtermometr piszący
thermographic paperpapier termograficzny
thermographic paperpapier do kopiowania termograficznego
thermographytermografia
thermographykopiowanie termograficzne
thermogravimetric analysis (TGA)analiza termograwimetryczna
thermogravimetric analysis (TGA)termograwimetria
thermohardening resinsżywice termoutwardzalne
thermolysistermoliza
thermomechanical pulp (TMP)masa termomechaniczna
thermomechanical pulp (TMP)ścier termorafinerowy
thermomechanical pulp plantwytwórnia masy termomechanicznej
thermomechanical pulpingrozwłóknianie termomechaniczne
thermometertermometr
thermometer for paper pilestermometr do pomiaru temperatury papieru wstosach”
thermometer pocketkróciec dla termometru
thermometer stubkróciec do pomiaru temperatury
thermometrytermometria
thermoplastictermoplastyczny
thermoplastic inkfarba drukarska termoplastyczna
thermoplastic resinżywica termoplastyczna
thermoplastic resintworzywo sztuczne termoplastyczne
thermoplastic resintermoplast
thermoplasticstermoplasty
thermoregulatorregulator temperatury
thermoregulatortermoregulator
thermosensitive paperpapier ciepłoczuły
thermosensitive paperpapier termoczuły
thermosensitive paperpapier wrażliwy na ciepło
thermosetsmateriały termoutwardzalne
thermosettingtermoutwardzanie
thermosettingutwardzanie na gorąco
thermosettingtermoutwardzalny
thermosettingtermoutwardzający
thermosetting matrix boardtektura matrycowa termoutwardzalna
thermosetting resinżywica termoutwardzalna
thermostabletermostabilny
thermostattermostat
thesisdysertacja
thesispraca (rozprawa) doktorska
thesisteza
THF (tetrahydrofuran)tetrahydrofuran
thickgruby
thickgęsty
thick Chinakarton powlekany cienki
thick chipzrębek ponadwymiarowy
thick chipzrębek za gruby
thick printing paperpapier drukowy 'pulchny’
thick waste liquorług powarzelny zagęszczony
thickenzagęszczać
thickenerzagęstnik
thickenerzagęszczarka
thickenerśrodek zagęszczający
thickener cylinderbęben zagęszczający
thickener with couch rollzagęszczarka z walcem wyżymakowym
thickener with doctorzagęszczarka z odbiorem za pomocą skrobaka
thickeningzagęszczanie
thickeningzgrubienie
thickeningzagęszczenie
thickening agentśrodek zagęszczający
thickening cylindercylinder zagęszczajacy
thickening drumbęben zagęszczający
thickfibred wooddrewno grubowłókniste
thicknessgrubość
thicknesskonsystencja
thickness calendergładziarka kalibrująca
thickness calenderkalibrownik
thickness calenderkalander kalibrujący
thickness calibrationkalibrowanie grubości
thickness control systemukład regulacji grubości
thickness gaugegrubościomierz
thickness of papergrubość papieru
thickness of sheetpilegrubość pliku arkuszy
thickness testergrubościomierz
thicksszmaty do produkcji tektury dachowej
thicksetgęsty
thicksetścisły
thier pilestos
thincienki
thinrzadki
thin letter paperpapier listowy cienki
thin letter paperpapier listowy lotniczy
thin liquorług rzadki
thin liquorpopłuczki
thin paperpapier cienki
thin paperbibułka
thin printing paperpapier drukowy cienki
thin printing paperbibułka drukowa
thin timberdrewno cienkie
thin-walledcienkościenny
thinnedrozrzedzony
thinnedrozcieńczony
thinnerrozcieńczalnik
thinnerśrodek rozcieńczający
thinningrozcieńczanie
thinningtrzebież
thinningrozrzedzanie
thinningscienizna leśna
thinnings chipperrębak do cienizny
thioalcoholmerkaptan
thioalcoholthioalkohol
thiocyanate testpróba rodankowa
thiolignintiolignina
thiosulfatetiosiarczan
thiosulfonatetiosulfonian
third handtrzeci pomocnik
third presstrzecia prasa
thirdsszmaty bawełniane i lniane brudne
thixotropictiksotropowy
thixotropytiksotropia
thrashing (of rags)odpylanie i trzepanie
threadgwint
threadnić
thread paperpapier przędny
thread paperpapier na sznurek
thread reinforced paperpapier wzmocniony nićmi
thread-sealedszyty termonićmi
thread sealingszycie termonićmi
thread-sealing bindingoprawa za pomocą nici topliwych
thread stitchingszycie nićmi
thread stitchingzszywanie nićmi
threadingzaprowadzenie wstęgi
threading-in of paperzaprowadzanie papieru
threading speedprędkość zaprowadzania
threadless bindingoprawa bezszyciowa
threadless bindingoprawa bezszwowa
threadsosnowa
three-arm reel standgwiazda obrotowa na trzy zwoje
three-knife guillotinegilotyna do jednoczesnego obcinania stosu z trzechstron”
three-knife guillotinetrójnóż
three-knife guillotinekrajarka trójnożowa
three-layertrójwarstwowy
three-layer boardtektura trójwarstwowa
three-layer paperpapier trójwarstwowy
three-nip pressprasa o trzech strefach styku
three-phase currentprąd trójfazowy
three-piece Lambertpudełko szufladkowe trzyczęściowe
three-plytrójwarstwowy
three-ply boardkarton trójwarstwowy
three-ply boardkarton triplex
three ply paperpapier trójwarstwowy
three-pocket grinderścierak trójprasowy
three-shift workpraca na trzy zmiany
three side guillotinemaszyna do obcinania z trzech stron
three side guillotinetrójnóż
three-sided joggingwyrównywanie trójstronne
three-stagetrójstopniowy
three-stage bleachingbielenie trzystopniowe
three-way cockkurek trójdrogowy
three-way cornernarożnik trójścienny
three-way slide valvezawór suwakowy trójdroźny
three-way switchprzełącznik trzyobwodowy
three-way valvezawór trójdrogowy
three-webtrójwstęgowy
thresherwilk-szarpak
thresherodpylacz
thresholdpróg
thresholdwartość graniczna
throatgardziel
throttlezawór dławiący
throttledławik
throttleprzepustnica
throttledławić
throttlingdławienie
through driersuszrka przedmuchowa
through dryingsuszenie przedmuchowe
through drying machinemaszyna do suszenia przedmuchowego
through drying machinesuszarka przedmuchowa
through-tear testeraparat do oznaczania wytrzymałości na przedarcie wedługBrechta-Imseta”
throughputprzerób
throughputwydajność
throughputprzepustowość
throw-outsarkusze odrzucone
throwingścinka
thumb holewycięcie kciukowe
thumb indexindeks na brzegu książki
thumb-tackpluskiewka kreślarska
thyristortyrystor
ticker paperpapier na taśmę telegraficzną
ticker tapetaśma telegraficzna
ticketbilet
ticket boardkarton biletowy
ticket boardtektura biletowa
ticket board in reels for slat machineskarton w bobinach do automatówbiletowych”
ticket bristolkarton biletowy
ticket middlestektura makulaturowa na warstwy środkowe biletów sklejanych
ticket paperpapier biletowy
tickler refinerrafiner egalizujący
tickler refinerrafiner domielający
tie coatpowłoka gruntowa wstępna
tie coatpowłoka podkładowa wiążąca
tie-onzawieszać
tie-onprzywieszać
tie-onprzymocować
tie-onprzywiązywać
tie-on labelprzywieszka
tie-on labeletykieta do przywiązywania
tier pilestos ułożony drewna
tier pilesąg
tightdopasowany
tightciasny
tightnapięty
tightszczelny
tightobcisły
tightnaciągnięty
tight airpowietrze doszczelniające
tight backgrzbiet bez grzbietówki
tight backgrzbiet przyklejony do bloku
tight drawnaciąg naprężony
tight edgebrzeg skurczony
tight jointszczelne złącze
tight knotsęk zrośnięty
tight rollzwój ściśle nawinięty
tightenuszczelniać
tightenzaciskać
tightennapinać
tightenernaprężacz
tightnessszczelność
tightnessdoszczelnianie
tilepłytka ceramiczna
tiledachówka
tilepustak
tile hangingpapier obiciowy na tapety wytłaczane
tile stockpapier biały bezdrzewny na tapety wytłaczane
tile tankkadź wykładana płytkami ceramicznymi
tiltable digesterwarnik obrotowy
timberdrewno użytkowe
timberbelka drewniana
timbermandrwal
time at temperatureczas gotowania w temperaturze maksymalnej
time behaviourprzebieg czasowy
time behaviourcharakterystyka czasowa
time behaviourzachowanie się w czasie
time cardkarta obecności
time-card bristolkarton na karty obecności
time constantstała czasowa
time delayzwłoka
time delayopóźnienie
time intervalprzedział czasu
time lagopóźnienie
time lagzwłoka
time switchwyłącznik zegarowy
time-table paperpapier na rozkłady jazdy
time to temperatureczas podgrzewania do maksymalnej temperatury gotowania
timerprzekaźnik czasowy
timing deviceprzyrząd do pomiaru czasu
timing deviceczasomierz
tincyna
tinpuszka
tinSn
tinblaszanka
tin-foil paperpapier staniolowy
tin-foil paperpapier cynfoliowy
tinctorial strengthmoc barwienia
tinctorial strengthintensywność wybarwienia
tinderdrewno zgniłe
tinfoil paperpapier cynfoliowy
tinfoil paperpapier staniolowy
tingleodcień
tinglelekkie zabarwienie
Tingle bromide numberliczba bromowa Tingle’a
Tingle bromide numberstopień roztworzenia według Tingle’a
tinned sheetblacha ocynowana
tinnycynowy
tinnyblaszany
tinnyzawierający cynę
tintodcień
tintzabarwienie
tintedpodbarwiony
tintedtonowany
tintedniuansowany
tinted backtektura wielowarstwowa z dolną warstwą barwioną w masie
tinted boardtektura barwiona
tinted boardtektura kolorowa
tinted paperpapier barwiony
tinted paperpapier podbarwiany
tinted whitepapiery białe niuansowane
tintingpodbarwianie
tintingniuansowanie
tinting strengthintensywność podbarwienia
tintometrkolorymetr
tintometrkomparator
tip paperkarton do czapek
tip paperkarton do kapeluszy
tipping feeopłata za korzystanie z wysypiska odpadów stałych
tipping paperpapier ustnikowy
tipplepomost załadowczy
tipplewahliwe urządzenie załadowcze
tire cordtkanina kordowa do opon
tire cordkord do opon
tire wrapperpapier do pakowania opon
tissuetkanka
tissuebibułka
tissue diaperspieluszki z bibułki higienicznej
tissue diaperspieluchy z waty celulozowej
tissue excelsiorwełna papierowa
tissue for envelope liningbibułka na podszewki do kopert
tissue for manufacture of mica tissuebibułka mikowa
tissue liningsbibułki do wykładania opakowań
tissue machinemaszyna do wyrobu papierów cienkich i bibułek
tissue manilabibułka o żółtawym zabarwieniu
tissue napkinserwetki z bibułki manila
tissue paperbibułka
tissue stencilwoskówka
tissue stencilmatryca powielaczowa
tissue toilet paperbibułka toaletowa
tissue towelsręczniki z bibułki toaletowej
tissue waddingwata celulozowa
tissue wrapperbibułka pakowa
tissue wrapping for glassbibułka do pakowania wyrobów ze szkła
titaniumtytan
titaniumTi
titanium dioxidedwutlenek tytanu
titanium dioxidetlenek tytanowy
titanium pigmentpigment tytanowy
titanium whitebiel tytanowa
title paperpapier na strony tytułowe
titratable acidkwas dający się miareczkować
titratable alkalialkalia dające się miareczkować
titratemiareczkować
titrationmiareczkowanie
TLC (thin layer chromatography)chromatografia cienkowarstwowa
TMP (thermomechanical pulp)masa termomechaniczna
tobacco manilapapier jasnożółty do pakowania tytoniu
tobacco paperpapier do pakowania tytoniu
tobacco wrapperpapier do pakowania tytoniu
TOC (total organic carbon)węgiel organiczny całkowity
TOCl ( total organic chlorine)ogólny chlor organiczny
TOCl ( total organic chlorine)całkowity chlor organiczny
TOFA (tall oil fatty acids)kwasy tłuszczowe oleju talowego
toilet creped paperpapier toaletowy marszczony
toilet paperpapier toaletowy
toilet paper rollrolka papieru toaletowego
toilet-roll cutterkrajarka do zwoików papieru toaletowego
toilet-roll dispenseruchwyt do zwoika papieru toaletowego
toilet-seat coverpapier na pokrycie desek sedesowych
toilet tissuepapier toaletowy
toilet tissuebibułka toaletowa
tolerancetolerancja
tolerance rangepole tolerancji
tolerance rangezakres tolerancji
toluenetoluen
toluenemetylobenzen
tontona
tonedpodbarwiany
tonedtonowany
toned paperpapier podbarwiany
tonerutrwalacz tonujący
tonerpigment organiczny
tonertoner
toner absorptionabsorpcja utrwalacza tonującego
toolnarzędzie
tool kitzestaw narzędzi
toothząb
toothszorstkość powierzchni papieru
toothostrze
toothed borderbrzeg ząbkowany
toothed cutcięcie ząbkowane
toothpick paperpapier do pakowania wykałaczek lub słomek do picia
topwierzchołek szczyt
topkorona drzewa
topstrona filcowa
topstrona górna
top and bottom wrapper dispenserpodajnik papieru pakowego z góry i z dołu
top blowgazowanie górne
top blowgazowanie końcowe
top blowdekompresja warnika
top board feltfilc górny odbierający
top chestkadka górna
top couch rollgórny walec wyżymaka
top edgebrzeg górny
top edgekrawędź górna
top entering agitatormieszadło pionowe wprowadzane od góry
top feltfilc górny
top felt presspralka wałowa górnego filcu
top linerwarstwa pokryciowa
top linerkarton pokryciowy górny
top logkłoda wierzchołkowa
top press rollwalec prasowy górny
top reliefodgazowanie górne
top reliefgazowanie końcowe
top rollwalec górny
top separatorseparator górny
top sidestrona górna
top sidestrona filcowa
top sizedzaklejony powierzchniowo
top sizingzaklejanie powierzchniowe
top slicegórna listwa szczeliny wypływowej
top slicegórna ścianka szczeliny wypływowej
top wearzużycie górnej strony sita
top wiresito górne
top wooddrewno wierzchołkowe
toppingobcinanie wierzchołków ściętych drzew
toppingogławianie drzewa stojącego
TOR (tall oil rosin)kalafonia talowa
torchon paperpapier akwarelowy
torn deckleimitacja brzegu papieru czerpanego
torn sheetsniepełne arkusze z wyrwami i uszkodzeniami w ryzie
torquemoment obrotowy
torquemoment skręcający
Torrey pinesosna
torsionskręt
torsionskręcanie
torsion strengthwytrzymałość na skręcanie
torsion tear testoznaczanie oporu przedarcia przy skręcaniu
torsion tearing resistanceopór przedarcia pod naprężeniem skręcającym
torsion testpróba skrecania
torsion test machineskręcarka
torsion test machinemaszyna do prób skręcania
torsionalskrętny
torsional forcesiła skręcająca
torsional strainodkształcenie skrętne
torsional strengthwytrzymałość na skręcanie
torsional strengthodporność na skręcanie
torsional strength testeraparat do oznaczania wytrzymałości na skręcanie
torsional stressnaprężenie skręcające
Tortworth chestnutkasztan jadalny
torula yeastdrożdże szczepu Torula
toruszatyczka
total aciditykwasowość ogólna
total aciditykwasowość całkowita
total alkalialkalia całkowite
total alkalinityalkaliczność ogólna
total alkalinityzasadowość ogólna
total aluminiumglin całkowity
total ashpopiół całkowity
total chlorinechlor całkowity
total cooking timecałkowity czas gotowania
total cooking timeogólny czas gotowania
total elemental sulfursiarka elementarna całkowita
total germ numberliczba całkowita zarodków
total hardnesstwardość całkowita
total immersion testchłonność wagowa próbki zanurzonej w cieczy
total ironżelazo całkowite
total loadobciążenie całkowite
total organic carbon ( TOC)węgiel organiczny całkowity
total reducing compoundszwiązki redukujące całkowite
total resistanceopór całkowity
total solidszawartość całkowita substancji stałych
total solidssucha pozostałość
total stressnaprężenie całkowite
total sulfursiarka całkowita
total sulfursiarka ogólna
total sulfur dioxidedwutlenek siarki całkowity
total sulfur dioxide on woodilość całkowitego dwutlenku siarki w stosunkudo drewna”
total suspended solids (TSS)zawiesina całkowita substancji stałych
total-tree chipszrębki zielone
total-tree chipszrębki z całego drzewa
totally enclosedcałkowicie obudowany
totally enclosedcałkowicie zamknięty
totally enclosed hoodosłona całkowicie zamknięta
touch paperpapier saletrowany
touch paperpapier do celów pirotechnicznych
touch paperpapier na fajerwerki
touching-upretuszowanie
touching-upsłabe podbarwianie
tough checktektura biletowa kolorowa sztywna
toughnesswytrzymałość na uderzenie
toughnessudarność
tourzmiana robocza
tour bosszmianowy
tour bossmistrz zmiany
towpakuły
towwyczeski
towholować
towelręcznik
towel crepepapier ręcznikowy marszczony
towel dispenserpojemnik na ręczniki czyste
towel disposalpojemnik na ręczniki zużyte
towel machinemaszyna do wyrobu ręczników papierowych
towel tissuebibułka ręcznikowa
toweletteręczniczek
toweletteserwetka
towelingbibułka ręcznikowa
towelingpapier ręcznikowy
toweling paperspapiery ręcznikowe marszczone
towerwieża
towerkolumna
tower acidkwas surowy
tower acidkwas wieżowy
tower fillingwypełnienie wieży
toxictrujący
toxictoksyczny
toxic hazardniebezpieczeństwo zatrucia
toxic limitstężenie toksyczne graniczne
toxic valuewartość toksyczna
toxicitytoksyczność
tpd (tons per day)ton na dobę
tpy (tons per year)ton rocznie
trace analysisanaliza śladowa
trace elementpierwiastek śladowy
trace elementmikroelement
tracerpierwiastek wskaźnikowy
tracerwskaźnik
tracheanaczynie przewodzące wodę
tracheary tubeswiązki naczyniowe
tracheidcewka
tracheidtracheida
tracheidal ray cellscewki poprzeczne promieni rdzeniowych
tracheids of early woodcewki wczesne
tracheids of early woodtracheidy wczesne
tracheids of late woodcewki późne
tracheids of late woodtracheidy późne
tracingkopiowanie na papierze przezroczystym
tracingśledzenie
tracingkopia na przezroczystej kalce szkicowej
tracing clothkalka kreślarska płócienna
tracing paperkalka kreślarska
tracing tissuekalka szkicowa cienka
track mobile craneżuraw jezdniowy gąsienicowy
track rail carwózek szynowy
tradehandel
tradebranża
tradezajęcie
trade-markznak towarowy
trade-markznak fabryczny
trade-markznak handlowy
trade namenazwa handlowa
trade standardnorma branżowa
trade waste watersścieki przemysłowe
trade wastesścieki przemysłowe
trade wastesodpady przemysłowe
trading stamp paperpapier na znaczki firmowe
tragacanth gumtragakant
tragacanth gumguma tragakantowa
trailing bladeskrobak elastyczny
trailing bladeskrobak dozujący
trailing blade coaterpowlekarka ze skrobakiem elastycznym
trailing blade coatingpowlekanie metodą skrobaka elastycznego
trailing edgekrawędź tylna
trailing edgekrawędź brzeszczotu skrobaka, po której spływa mieszankapowlekająca”
trainingszkolenie
training coursekurs szkoleniowy
tramp ironzanieczyszczenia drobne żelazne
tramp materialsciała obce
transducerprzetwornik
transferprzenoszenie nadruku
transferkalkomania
transferodbitka przedrukowa
transferprzelew
transferprzekazywanie
transferprzedruk
transferprzedrukować
transfer (on stone)przedruk
transfer base paperpodłoże papieru do drukowania transferowego
transfer base paperpodłoże na papier odbijankowy
transfer cylindercylinder ogumowany
transfer paperpapier przedrukowy
transfer paperpapier odbijankowy
transfer paperpapier do drukowania transferowego
transfer-picture paperpapier z nadrukiem dekoracyjnym do kalkomanii
transfer-picture paperodbijanka papierowa z nadrukowanym obrazkiem
transfer posterplakat do przenoszenia metodą dekalkomanii z papieru napodłoże”
transfer pressmaszyna do przenoszenia kopii
transfer pressprasa przenosząca
transfer pressprasa przedrukowa
transfer press feltfilc prasy przekazującej
transfer rollwałek przenoszący
transfer roll coaterpowlekarka wielowalcowa z walcami rozcierającymi iprzenoszącymi mieszankę”
transfer storage casesegregator
transformertransformator
transformer boardtektura transformatorowa
transformer coil winding paperpapier transformatorowy nawojowy
transformer oilproof boardtektura transformatorowa olejoodporna
transient lightświatło przechodzące
transient statestan przejściowy
transient statestan nieustalony
transition lamellawarstwa zewnętrzna błony wtórnej
transition metalsmetale przejściowe
transition pointtemperatura przemiany
transition pointpunkt krytyczny
transition temperaturetemperatura przejściowa
transition temperaturetemperatura przemiany stanu
transition temperaturetemperatura stanu równowagi
transition zonestrefa przejściowa
translucencyprzeświecalność
translucentprzeświecający
translucentpółprzezroczysty
translucent coatingpowłoka półprzezroczysta
translucent coatingpowłoka przepuszczająca światło
translucent coatingpowłoka przeświecająca
translucent drawing paperkalka kreślarska
translucent master paperpapier światłoczuły transparentowy
translucent paperpapier prześwitujący
translucent paperpapier przeświecający
transmissionprzekładnia
transmissionprzekazywanie
transmissionprzenikanie
transmissionnapęd
transmissionprzesyłanie
transmissionprzepuszczanie
transmissionpędnia
transmission densitometerdensytometr do pomiaru w świetle przechodzącym
transmission electron microscope (TEM)mikroskop elektronowyprześwietlający”
transmission electron microscope (TEM)mikroskop elektronowy transmisyjny
transmission rateszybkość przenikania
transmissivityprzepuszczalność właściwa
transmitprzekazywać
transmitprzesyłać
transmittancewspółczynnik przepuszczania
transmittanceprzepuszczalność
transmittanceprzenikanie
transmitted lightświatło przechodzące
transmitternadajnik
transparencyprzezroczystość
transparencyprzezrocze
transparencyoryginał przezroczysty
transparency ratiowspółczynnik przezroczystości
transparentprzezroczysty
transparentprzejrzysty
transparent bagtorebka przezroczysta
transparent boxpudełko przezroczyste
transparent cellulosetworzywo celulozowe przezroczyste
transparent copykopia przezroczysta
transparent diazotype copy paperkalka światłoczuła diazotypowa
transparent diazotype copy paperpapier światłoczuły diazotypowytransparentowy”
transparent glueklej przezroczysty
transparent lacquerlakier przezroczysty
transparent lacquerlakier bezbarwny
transparent lightsensitive tracing paperkalka światłoczuła transparentowa
transparent manifold paperpapier przebitkowy przezroczysty
transparent manifold paperpapier pergaminowy cienki
transparent packageopakowanie przezroczyste
transparent paperpapier przezroczysty
transparent spot in coatingcętka przezroczysta w powłoce
transparent tissue paperbibułka przezroczysta
transparent tracing paperkalka kreślarska
transparent transfer paperpapier przedrukowy przezroczysty
transparent transfer paperpapier odbijankowy przezroczysty
transparent transfer paperpapier przezroczysty do drukowaniatransferowego”
transparentizationnadawanie przezroczystości
transparentizing agentśrodek do nadawania przezroczystości
transpirationtranspiracja
transpirationpocenie się
transporttransport
transportprzewóz
transport fabricsito transportowe
transport feltfilc transportowy
transport feltfilc przenoszący
transport plateblacha obiegowa
transport plateblacha transportowa
transportabilityzdolność towaru do przewozu
transportabilityzdolność przewozowa
transportableprzenośny
transportableprzewoźny
transporterurządzenie transportowe
transporterprzenośnik
transuded moisturewilgoć przesiąkająca
transuded moisturewoda zawarta w porach
transversal flow pressprasa o poprzecznym przepływie
transversepoprzeczny
transverse porosityporowatość poprzeczna
transverse resin canalprzewód żywiczny poprzeczny
transverse sectionprzekrój poprzeczny
transverse wavefala poprzeczna
trapsyfon kanalizacyjny
trapwyławiacz zanieczyszczeń
trapzapadka
trashodpady
trashśmieci
trash dischargewylot zanieczyszczeń
trash dischargeusuwanie zanieczyszczeń
trash screenkrata wlotowa
travelskok
travelprzesunięcie
travelprzesuw
travel sickness bagtorebka higieniczna na wypadek choroby lokomocyjnej
travelling bladeskrobak ruchomy
travelling bridgesuwnica mostowa
travelling chipperrębak przewoźny
travelling craneżuraw przejezdny
traytaca
traykorytko
traypaleta
traytacka
trayrynna
tray boardtektura tackowa
tray conveyorprzenośnik członowy płytkowy
tray waterwoda podsitowa
treadle platenmaszyna dociskowa
treadle platenpedał
treadle platenpedałówka
treadle platentygiel
treasury bill reelrolka papieru do kas automatycznych
treated butchers paperpapier uszlachetniony do pakowania mięsa
treated feltfilc uszlachetniony
treated waterwoda uzdatniona
treatmentobróbka
treatmenttraktowanie
treatmentoczyszczanie
treatmentnasycanie
treatment on brush machineszczotkowanie
treatment on brush machinegładzenie na kalandrze szczotkowym
treble lined corrugated boardtektura falista pięciowarstwowa
treble lined corrugated boardtektura falista podwójna
treble slide boxpudełko szufladkowe trójdzielne
trebleswieszaki
treedrzewo
tree conesszyszki
tree farmgospodarstwo leśne
tree fellingścinka
tree fellingpozyskiwanie drewna
tree-length logdłużyca
tree-length systemsystem przerobu dłużyc
tree of heavenbożodrzew
tree processorsmaszyny do pozyskiwania całych drzew
tree stemstrzała drzewa
trefoil pressprasa koniczynowa
trembling aspenosika amerykańska
trembling poplartopola osika
trembling poplarosika
trembling poplartopola drżąca
trenchkanał
trenchwykop
trenchdren
trenchspust
trendtrend
trendtendencja
tri-wall corrugated boardtektura falista siedmiowarstwowa
trialpróba
trial-and error methodmetoda prób i błędów
trial assemblymontaż próbny
trial runseria próbna
trial runpróbny bieg
triboelectric effectefekt tryboelektryczny
trichloroethylenetrójchloroetylen
trichomeswłoski
trickling condenserskraplacz natryskowy
trickling filterzłoże biologiczne zraszane
trickling high-rate filterzłoże wysokoobciążone
trickling low-rate filterzłoże zraszane nisko obciążone
trimobcinek
trimszerokość obcięta wstęgi papieru
trimobcinać
trimprzycinać
trim conveying systemukład odsysania obcinka
trim conveying systemukład odprowadzania obcinka
trim knock-off showerobcinarka strumieniowa
trim markznak cięcia
trim showernatrysk formatowy
trim squirttryskawka obcinka
trim squirtnatrysk formatowy
trim to sizeobcinać do formatu znormalizowanego
trim wasteścinki
trim wasteobcinek boczny
trim wasteodpady z obcinania
trimetal platepłyta trimatalowa
trimetal platepłyta trimataliczna
trimethylcellulosetrójmetyloceluloza
trimmedobcięty
trimmed sheet paperpapier obcięty
trimmed sizeformat znormalizowany
trimmed sizeformat obcięty
trimmed splicesklejenie wstęg z obciętymi końcówkami
trimmed stripobcinek
trimmed widthszerokość obcięta wstęgi papieru
trimmerobrzynarka podłużna
trimmermaszyna do obcinania
trimmerformatyzerka podłużna
trimmerbrzegarka
trimmer pressgilotyna
trimmer presskrajarka arkuszy
trimmingobcinanie
trimmingprzyrzynanie
trimmingformatowanie
trimmingokrzesywanie
trimmingobrzynanie
trimmingprzycinanie
trimmingprzykrawanie
trimming allowancetolerancja na obcięcie
trimming knifenóż do obcinania
trimming machineprzyrzynarka
trimming machineformatówka
trimming machinebrzegarka
trimming markznak obcinania
trimming of fibreboardsobrzynanie płyt pilśniowych
trimming of fibreboardsformatyzowanie płyt
trimming pressprasa do obcinania
trimming sawobrzynarka podłużna
trimming sawformatyzerka podłużna
trimmingsścinki
trinitratetrójazotan
triosetrioza
trioxidetrójtlenek
trip hammermłot spadowy
trip hammerstępa
triplepotrójny
tripletrojaki
tripletrzykrotny
triple bondwiązanie potrójne
triple effect evaporatorwyparka trójstopniowa
triple flute corrugated boardtektura falista siedmiowarstwowa
triple fourdrinier machinemaszyna papiernicza o trzech sitach płaskich
triple knives high speed cutterprzekrawacz szybkobieżny trójnożowy
triple knives high speed cuttertrójnóż szybkobieżny
triple-layertrójwarstwowy
triple-layertriplex
triple paperskładka trzech arkuszy papieru
triple-roller milltrójwalcówka
triple-roller millucieraczka trójwalcowa
triple-wall corrugated boardtektura falista siedmiowarstwowa
triple-wire machinemaszyna papiernicza trójsitowa
triplex boardkarton dwustronnie kryty
triplex boardtektura trójwarstwowa
triplex boardtektura dwustronnie kryta
triplex guillotinegilotyna do obcinania z trzech stron
triplex guillotinetrójnóż
triplex paperpapier trójwarstwowy
triplex paperpapier triplex
tripperwyłącznik samoczynny
tripperwyzwalacz
trisodium (ortho)phosphateortofosforan trójsodowy
trisodium (ortho)phosphatefosforan sodowy
tristimulus valuemoduł koloru
tristimulus valuetrójbodziec
triterpenstrójterpeny
trituraterozcierać na proszek
triturateucierać na proszek
triturationrozcieranie na proszek
triturationmielenie
tropical chamberkomora tropikalna
tropicalization testpróba przystosowania do warunków tropikalnych
troubletrudności produkcyjne
troubleniedomagania w pracy
trouble-freeniezakłócony
trouble-freebezawaryjny
trouble-freeniezawodny
troubleshootingwykrywanie usterek
troubleshootingusuwanie trudności ruchowych
troughkadź
troughkoryto
troughwanna
troughingwanna holendra
TRS (total reduced sulfur)całkowita siarka zredukowana
trucksamochód ciężarowy
truckwózek
truckciężarówka
truckloadładunek samochodowy
trueprawdziwy
truerzeczywisty
truewierny
truefaktyczny
true densitygęstość rzeczywista
true errorbłąd bezwzględny poprawiony
true free sulfur dioxidedwutlenek siarki rzeczywiście wolny
true hempkonopie
true specific gravitygęstość rzeczywista
true watermarkznak wodny rzeczywisty
truingostrzenie
truingnastawianie
truing deviceaparat do ostrzenia kamienia
truncatedobcięty
truncatedścięty
truncatedstępiony
trunkpień
trunkwaliza
trunkstrzała
trunkkufer
trunk and case fibrefibra walizkowa
trunk boardtektura walizkowa
trunk fibre-boardfibra walizkowa
trunk paperpapier walizkowy
trunk paperpapier do wylepiania walizek
trunk wooddrewno strzały
trunk wrapperpapier do owijania waliz
TSS (total suspended solids)zawiesina całkowita
TT (tissue and towel)bibułka i papiery ręcznikowe
tubwanna
tubkadź
tub-colouredbarwiony powierzchniowo
tub colouringbarwienie przez zanurzenie
tub colouringbarwienie powierzchniowe
tub linerspapiery tłuszczoszczelne do wykładania pojemników
tub-size pressprasa do zaklejania powierzchniowego
tub-size starch (on paper)klej skrobiowy na powierzchni papieru
tub-size vatwanna do zaklejania powierzchniowego
tub-sizedzaklejony powierzchniowo
tub-sized paperpapier zaklejony powierzchniowo
tub sizingzaklejanie powierzchniowe
tuberura
tubetubka
tubedętka
tubelampa elektronowa
tuberurka
tube and slide boxpudełko dwuczęściowe okrągłe
tube boardkarton cewkowy
tube boardkarton do zwijania tulei
tube cleanerpiasecznik rurowy
tube cutterkrajarka gilz
tube-making machinegilziarka
tube of paper sacktutka worka
tube paperpapier cewkowy
tube paperpapier szpulkowy
tube paperpapier do zwijania tulei
tube plateściana sitowa
tube platedno sitowe
tube rollwalec rejestrowy
tube rotorwirnik rurowy
tube stockpapiery i kartony cewkowe
tube winderzwijarka cewek
tube windingzwijanie tulei
tube windingzwijanie cewek
tube winding and glueing machinemaszyna do zwijania i sklejania tulei
tube winding boardkarton do znijania tulei
tube winding boardkarton cewkowy
tube-winding machinegilziarka
tube-winding machinemaszyna do wytwarzania gilz nawojowych
tube-winding machinezwijarka cewek
tubeduformowany w tuleję
tubeduformowany w cewkę
tubingprzewód rurowy
tubingorurowanie
tubularrurowy
tubular containertubus
tubular containerpojemnik rurowy
tubular spray dampernawilżarka rozpryskowa
tubular spray moistenernawilżarka rozpryskowa
tuckfałda
tuckzakładka
tuck and folding boxpudełko składane z zasuwaną zakładką
tuck-in flap type folding boxpudełko składane z zasuwanym wieczkiem
tulip-treetulipanowiec amerykański
tumblercylinder wahliwy
tumblerbęben do badania odporności pudeł na uderzenia przy wielokrotnymspadku”
tumblerkorowarka bębnowa
tumblermaszyna drukarska z cylindrem wahliwym
tumblerbęben korujący
tumbling errorniewyważenie dynamiczne
tumbling mixermieszarka bębnowa
tung oilolej tungowy
tung oilolej drzewny
tunnel driersuszarka kanałowa
tunnel driersuszarka tunelowa
tupelo gumbłotnia
tupelo gumbłotnia wodna
turbidmętny
turbidimeterturbidimetr
turbiditymętność
turbineturbina
turbo-aeratorurządzenie turbinowe do napowietrzania
turbogeneratorprądnica turbinowa
turbogeneratorzespół turbinowo-prądnicowy
turbogeneratorturbogenerator
turboseparatorturboseparator
turbulenceburzliwość
turbulenceturbulencja
turbulence generatorgenerator turbulencji
turbulence generatorgenerator burzliwości przepływu
turbulent flowprzepływ burzliwy
Turkey oakdąb turecki
Turkey red oilolej turecki
Turkey red oilolej rącznikowy sulfonowany
turnobrót
turn-around unitkołowrót
turn insulation paperpapier siarczanowy izolacyjny kablowy nasycany
turn-key projectprojekt instalacji do oddania 'pod klucz’
turn-outprodukować
turn-outwytwarzać
turn-upwymiana tamborów
turned edgebrzeg podwinięty
turned edgebrzeg zawinięty
turning boxpudełko wieczkowe
turning boxpudełko teleskopowe
turnkey plantinstalacja dostarczona w stanie gotowym do eksploatacji
turnoverobrót pieniężny
turnoverobrót towarowy
turnovers at the edgepomarszczony brzeg
turnovers at the edgefałdy na brzegach zwoju
turnovers at the edgezmarszczki i fałdy na brzegu zwoju
turntableobrotnica
turntablestół obrotowy
turntablepodstawa obrotowa
turpentineterpentyna
turpentine oilolejek terpentynowy
turpentine recoveryodzyskiwanie terpentyny
turpentine resistanceodporność na przenikanie terpentyny
turpentine testpróba terpentynowa
turpsterpentyna
twiggałązka
twigwitka
twigpręt
twill weavesplot skośny
twinpodwójny
twinbliźniaczy
twinzdwojony
twin flute (corrugated) boardtektura falista pięciowarstwowa
twin flute (corrugated) boardtektura falista z podwójną falą
twin fourdrinier machinemaszyna papiernicza o dwóch sitach płaskich
twin grinderścierak bliźniaczy
twin packopakowanie podwójne
twin wire boardkarton wytworzony na maszynie dwusitowej
twin-wire formingformowanie papieru na maszynie dwusitowej
twin-wire fourdrinierczęść mokra o dwóch sitach płaskich
twin-wire machinemaszyna papiernicza dwusitowa
twin wire paperpapier dwuwarstwowy uformowany na maszynie dwusitowej
twin wire sectionczęść mokra dwusitowa
twineszpagat
twinesplot
twinesznurek
twinezwój
twinver pressprasa podwójna typu twinver
twinver press feltfilc prasy typu twinver
twinverform machinemaszyna papiernicza dwusitowa typu twinverform
twistskręt
twistwichrowatość
twistskręcenie
twistedskręcony
twistedzwichrowany
twistingzwijanie
twistingzawijanie
twistingskręcanie spiralne włókien
twisting paperpapier przędny
twisting paperpapier na sznurek
twisting tissuepapier przędny cienki
twisting wrappapier do zawijania
twisting wrappapier do pakowania metodą skręcania owinięć
twistsdruty mocujące
two-bladed propellerśmigło dwuramienne
two-layer boardtektura dwuwarstwowa
two-layer paperpapier dwuwarstwowy
two-layer photo protecting paperpapier dwuwarstwowy ochronny do materiałówfotograficznych”
two-nip pressprasa o dwóch strefach styku
two-piece Lambertpudełko szufladkowe dwuczęściowe
two-piece slip-on lid boxpudełko wieczkowe dwuczęściowe z wieczkiemnasuwanym”
two-piece tuck flap boxpudełko przeciągane dwuczęściowe
two-plydwuwarstwowy
two-ply boardkarton dwuwarstwowy
two-ply boardtektura dwuwarstwowa
two-ply hanging paperpapier obiciowy dwuwarstwowy
two-ply toilet tissuepapier toaletowy dwuwarstwowy
two-ply toilet tissuebibułka toaletowa dwuwarstwowa
two-pocket magazine grinderścierak dwumagazynowy
two-reel unwinding standodwijarka dwuzwojowa
two-revolution printing machinemaszyna drukarska dwuobrotowa
two-roll calendergładziarka dwuwalcowa
two-side coateddwustronnie powlekany
two-side coatedobustronnie powlekany
two-side coated paperpapier dwustronnie powlekany
two-side coaterpowlekarka do dwustronnego powlekania
two-side coaterpowlekarka dwustronna
two-side coatingpowlekanie dwustronne
two-side coatingpowlekanie obustronne
two-sideddwustronny
two-sided paperpapier dwustronny
two-sided paperpapier różnostronny
two-sided ruling machineliniarka obustronna
two-sided waxingparafinowanie dwustronne
two-sidednessdwustronność
two-sides coatedpowlekany dwustronnie
two-sides coated paperpapier dwustronnie powlekany
two-sides coloureddwustronnie barwiony
two-sides coloureddwustronnie kolorowany
two-sides coloured boardtektura dwustronnie barwiona
two-sides coloured paperpapier dwustronnie barwiony
two-sides coloured paperpapier dwustronnie kolorowany
two-stage acid-alkaline processroztwarzanie dwustopniowe kwaśnoalkaliczne
two-stage acid-neutral processroztwarzanie dwustopniowe kwaśno-alkaliczne
two-stage alkaline-acid processroztwarzanie dwustopniowe alkalicznokwaśne
two-stage cookinggotowanie dwustopniowe
two-stage neutral-acid processroztwarzanie dwu-stopniowe obojętno-kwaśne
two-stage pulpingroztwarzanie dwustopniowe
two-stage pumppompa dwustopniowa
two-stage screeningsortowanie dwustopniowe
two-step processproces dwustopniowy
two-toneddwukolorowy
two-tower systemsystem dwuwieżowy
two-way palletpaleta zwrotna
two-way tapkurek dwudrogowy
two-wire machinemaszyna papiernicza dwusitowa
two-wire paperpapier wytworzony na maszynie dwusitowej
twosszmaty drugiego gatunku
tying machinemaszyna do obwiązywania sznurkiem lub drutem
tying machinemaszyna do wiązania
tyloseswcistki
tympan paperpapier obciągowy dekla
tympan paperpapier na obciąg cylindra drukowego
typetyp
typeczcionka
typerodzaj
type of paperrodzaj papieru
type-paperpapier maszynowy
type-paperpapier do maszyn do pisania
type samplepróbka wzorzec
types of pulprodzaje masy włóknistej
typewritermaszyna do pisania
typewriter carbon paperkalka maszynowa
typewriter carbon paperbibułka karbonowa
typewriter paperpapier do pisania na maszynie
typewriter ribbontaśma do maszyn do pisania
typewriter tissuepapier pelur
typewriter tissuepapier przebitkowy
typewriter tissuebibułka maszynowa
typewriting manifold paperpapier przebitkowy
typewriting manifold paperbibułka przebitkowa
typewriting manifold paperprzebitka maszynowa
typewriting paperpapier do pisania na maszynie
typewriting paperpapier maszynowy
typewriting paperpapier do maszyn do pisania
typing carbon paperkalka maszynowa
typographytypografia
U-tuberura w kształcie litery U
U-tube manometermanometr cieczowy otwarty
U-tube manometerU-rurka
U.O.D. ( ultimate oxygen demandcałkowite biochemiczne zapotrzebowanietlenu”
u.t.s.(ultimate tensile strengthwytrzymałość na rozciąganie
UF (urea-formaldehyde)żywica mocznikowo-formaldehydowa
UG (unglazed paper) (uncoated groundwood sheet)papier niegładzony
UG (unglazed paper) (uncoated groundwood sheet)papier drzewnyniepowlekany”
Uhle boxssawka podfilcowa typu Uhle
Uhle boxpralka filcu typu Uhle
UHY (ultrahigh-yield)bardzo wysoka wydajność
ULCW (ultra lightweight coated)papier powlekany o bardzo niskiejgramaturze”
ULCW (ultra lightweight coated)papier cienki z powłoką o bardzo niskiejgramaturze”
ultimateostateczny
ultimatekrańcowy
ultimategraniczny
ultimatemaksymalny
ultimate adhesionwytrzymałość spoiny klejowej
ultimate analysisanaliza elementarna
ultimate analysisanaliza pierwiastkowa
ultimate bending strengthwytrzymałość graniczna na zginanie
ultimate breaking loadobciążenie przy zerwaniu
ultimate breaking strengthwytrzymałość przy zerwaniu
ultimate compression strengthwytrzymałość krańcowa na zgniatanie
ultimate elongationwydłużenie przy zerwaniu
ultimate loadobciążenie niszczące
ultimate oxygen demand (U.O.D.)całkowite biochemiczne zapotrzebowanietlenu”
ultimate strengthwytrzymałość
ultimate strengthgranica wytrzymałości
ultimate strengthwytrzymałość graniczna
ultimate stressnaprężenie niszczące
ultimate tensile strengthgraniczna wytrzymałość na rozciąganie
ultra-low coating weight paper (ULCW)papier cienki o bardzo niskiejgramaturze powłoki”
ultracentrifugeultrawirówka
Ultraformerczęść formująca typu Ultraformer
ultramicroscopeultramikroskop
ultrasonicultradźwiękowy
ultrasonicnadsłyszalny
ultrasonic flaw detectordefektoskop ultradźwiękowy
ultrasonic frequencyczęstotliwość ultradźwiękowa
ultrasonic generatorgenerator ultradźwiękowy
ultrasonic wavesfale ultradźwiękowe
ultrasonicsultraakustyka
ultrasound cleaningczyszczenie ultradźwiękami
ultrastructureultrastruktura
ultrastructurestruktura submikroskopowa
ultrastructure of woodsubmikroskopowa budowa drewna
ultravioletnadfioletowy
ultraviolet (UV) spectroscopyspektroskopia w nadfiolecie
ultraviolet lamppromiennik lampowy nadfioletu
ultraviolet microscopybadanie mikroskopowe w nadfiolecie
ultraviolet radiationpromieniowanie nadfioletowe
ultraviolet radiationnadfiolet
ultraviolet rayspromienie ultrafioletowe
ultraviolet spectrumwidmo w nadfiolecie
ULW (ultra lightweight)bardzo niska gramatura
ULW (ultra lightweight)o bardzo niskiej gramaturze
ULWC (ultralightweight coated)papier o bardzo niskiej gramaturze i bardzocienkiej powłoce”
umbraumbra
umbrapigment nieorganiczny
umbrella pinepinia
unaryjednoskładnikowy
unattendednie wymagający dozoru
unattendedbez dozoru
unattendedbez obsługi
unavailableniedostępny
unbalancedniewyważony
unbalingotwieranie beli
unbarkedniekorowany
unbeaten stockmasa niemielona
unbendingsztywny
unbendingnie zginający się
unbleachedniebielony
unbleached folding boxboardtektura niebielona na pudełka składane
unbleached kraft pulpmasa celulozowa siarczanowa niebielona
unbleached paperpapier niebielony
unbleached pulpmasa celulozowa niebielona
unbleached pulpmasa włóknista niebielona
unboundnieoprawiony
unbound copy of a bookksiążka nieoprawiona
unbound copy of a bookezgemplarz nieoprawiony
unbound waterwoda wolna
uncalenderedniekalandrowany
uncalenderedniegładzony
uncalendered paperpapier niekalandrowany
uncalendered paperpapier niegładzony
uncoatedniepowlekany
uncoated blanksniepowlekane arkusze lub wykroje tektury sklejanej z białympokryciem”
uncoated book paperpapier dziełowy niepowlekany
uncoated folding boxboardtektura niepowlekana pudełkowa z białympokryciem”
uncoated free sheetpapier niepowlekany bezdrzewny chłonny
uncoated groundwood (UG)papier drzewny niepowlekany
uncoated mill blanksniepowlekany karton na karty
uncoated paperspapiery niepowlekane
uncoated playing card stockniepowlekany karton na karty do gry
uncoated postal-card stockkartony pocztówkowe niepowlekane
uncoated printing paperniepowlekany papier do druku
uncoated printing paperniepowlekany papier dziełowy
uncoated weight (raw weight)gramatura papieru bez powłoki
uncoilodwijać
uncolouredniebarwiony
uncolouredniekolorowany
uncooked chipsniedowarki
uncutnieobcięty
uncut bookksiążka nieobcięta
uncut edgesbrzegi nieobcięte
under-bark (u.b.)bez kory
under rollwalec dolny
under-runsprodukcja i dostawa niepełna
undercoatpodkład
undercoatpowłoka gruntowa
undercoatnakładanie powłoki gruntowej
undercoatingpowłoka podkładowa
undercoatingpodkład
undercookniedogotowanie
undercooknie dogotować
undercookedniedostatecznie roztworzony
undercookedniedogotowany
undercooked chipsniedowarki
underdrynie dosuszyć
underfeltfilc dolny
underground waterwody wgłębne
underground waterwody gruntowe
underlaypodkładka przyrządowa pod płyty lub pod arkusze
underlaypodkładanie
underlay paperpapier na wykroje
underlinerwarstwa podkładkowa
underlinerpodkładka
underpressurepodciśnienie
undersidestrona sitowa
undersidestrona dolna
undersizepodwymiar
undersizewymiar podsitowy
undersizedza mały
undersizedpodwymiarowy
undersizedniewymiarowy
underslungpodwieszony
underweightniedoważenie
underweightniepełna masa
undulatedpofalowany
undulatedfalisty
unequal sidednesswykończenie różne
unevennierówny
unevennieparzysty
unevennierównomierny
uneven selvedgenierówny brzeg
uneven surfacepowierzchnia nierówna
unevennessnierówność
unevennessnierównomierność
unfadingświatłotrwały
unfadingnieblaknący
unfermentableniepodatny na fermentację
unfilled stockmasa papiernicza bez wypełniacza
unfinishedniewykończony
unfinishedniegładzony
unfinished paperpapier niegładzony
unfinished paperpapier o szorstkiej powierzchni
unfinished paperpapier niewykończony
unfoil unitskrzynia odwadniająca próżniowa typu Unfoil
unfoldrozwijać
unfoldrozszerzać
unfoldedrozwinięty
unfoldedrozpostarty
unglazedniegładzony
unglazed paperpapier niegładzony
unglazed paperpapier o szorstkiej powierzchni
Uni-pressprasa kombinowana Uni-press
uniaxial stressnaprężenie jednoosiowe
unidirectionaljednokierunkowy
unidirectional webswstęgi o jednokierunkowej wytrzymałości
uniflowjednostrumieniowy
uniflowprzelotowy
uniformjednorodny
uniformjednolity
uniform bindingoprawa jednolita
uniform formationformowanie jednorodne
uniform formationprzezrocze równomierne
uniform formationformowanie równomierne
uniformityjednorodność
uniformityjednolitość
uniformityrównomierność
unilateraljednostronny
unilateralasymetryczny
uninflammableniepalny
uninflammableniezapalny
unionpołączenie
unionzwiązek
unionzłączka
union kraftpapier siarczanowy dwuwarstwowy sklejony asfaltem
union paperpapier dwuwarstwowy sklejony bitumem
unipolarjednobiegunowy
uniseriate raypromień rdzeniowy jednoszeregowy
unitjednostka
unitjedność
unitzespół
unit elongationwydłużenie względne
unit loadładunek jednostkowy
unit loadobciążenie jednostkowe
unit packageopakowanie jednostkowe
unit pressureciśnienie
unit pressurenacisk jednostkowy
unit weightmasa jednostki objętości
unitaryjednostkowy
unitaryjednolity
unitizełączyć w całość
unitizescalać
unitized handlingmanipulowanie znormalizowane
universal book-binding machinemaszyna introligatorska uniwersalna
unlaidbez znaków wodnych
unlined corrugated paperpapier falisty bez pokrycia
unloadedniewypełniony
unloadednieobciążony
unloadedodciążony
unloaded paperpapier bez wypełniaczy
unloaded paperpapier nieobciążony
unloaderurządzenie wyładowcze
unloaderwyładowywacz
unloaderwinda wyładowcza
unloadingwyładunek
unloadingodciążenie
unloadingwyładowanie
unloadingrozładowywanie
Uno-Run blow boxskrzynka przedmuchowa typu Uno-Run
unprintedniezadrukowany
unprinted paperpapier niezadrukowany
unprinted paper webwstęga papieru niezadrukowanego
unprinted paper webtaśma papieru niezadrukowanego
unprocessed paperpapier naturalny
unprocessed paperpapier nieuszlachetniony
unprocessed paperpapier nieprzetworzony
unrealiableniepewny
unrealiablezawodny
unreelingodwijanie
unreelingrozwijanie
unreeling standodwijak
unreeling standodwijarka
unreinforcedniewzmocniony
unrollodwijać
unruled paperpapier nieliniowany
unsaponifiableniezmydlający się
unsaponifiable mattersubstancja niezmydlająca się
unsaturated fatty acidnienasycony kwas tłuszczowy
unsaturated vapourpara nienasycona
unscreenedniesortowany
unscreened yieldwydajność masy nie sortowanej
unscreened yieldwydajność masy warnikowej
unsealed stocknieopakowane ryzy papieru
unseasoned wooddrewno świeże
unseasoned wooddrewno niesezonowane
unsewn bindingoprawa bezszyciowa
unsewn bindingklejenie bezszwowe
unshrinkableniekurczliwy
unsizednieklejowy
unsizedniezaklejony
unsized paperpapier nieklejony
unsized paperpapier niezaklejony
unskilledniewykwalifikowany
unslaked limewapno palone
unslaked limewapno niegaszone
unsortedniesortowany
unsoundwadliwy
unsounduszkodzony
unsoundniezdrowy
unsound knotsęk zepsuty
unstableniestateczny
unstableniestabilny
unstableniestały
unstablenietrwały
unstackbrać ze stosu
unstackrozbierać stos
unsteady flowprzepływ nieustalony
unterpentined wooddrewno nieżywicowane
untierozwiązać
untightnieszczelny
untreatednieobrobiony
untreatedsurowy
untreatednieoczyszczony
untrimmednieobcięty
untrimmed bookksiążka nieobcięta
untrimmed edgesbrzegi nie obcięte
untrimmed machine widthszerokość nieobciętej wstęgi
untrimmed paperpapier nieobcięty
untrimmed sheet sizeformat arkusza surowy
untrimmed sizeformat surowy
untrimmed sizeformat fabryczny
untrimmed sizeformat nieobcięty
unwindodwijać
unwind standstojak do odwijania
unwind standstojak odwijarki
unwinderodwijarka
unwinderodwijak
unwindingodwijanie
unwinding and rewinding uniturządzenie do przewijania
unwinding drumbęben odwijający
unwinding standstojak odwijarki
unwinding standodwijarka
upflow towerwieża o przepływie masy z dołu do góry
upgradingpodnoszenie jakości
upgradinguszlachetnianie
upgradingpolepszanie
uphill wiresito pochyłe
upper feltfilc górny
upper knife shaftwał nożowy górny
upper layerwartwa górna
upper limitgranica górna
upper logkłoda wierzchołkowa
upper rollwalec górny
upper sidestrona górna
upsetzakłócenie
upstreampod prąd
upstreamw górę rzeki
uptakestopień nasycenia
uptakepobieranie
uptakeilość wchłoniętego impregnatu
uptakepobór
upward-flow towerwieża o przepływie masy z dołu do góry
ureamocznik
ureakarbamid
urea-formaldehyde resin (UF)żywica mocznikowo-formaldehydowa
urea glueklej mocznikowy
urea resinżywica mocznikowa
urethaneuretan
urethanekarbaminian etylu
urethanekarbaminian
urethaneuretan etylu
uronic acidkwas uronowy
US gallongalon amerykański
usabilityprzydatność
usabilityużyteczność
usable lifeżywotność użytkowa
usageużycie
usagestosowanie
usagepraktyka
usage of tradezwyczaj handlowy
use standard sizeformat znormalizowany
use standard sizeformat 'obcięty’
usedużywany
usedzużyty
usedzawrócony do obiegu
usefulużyteczny
usefulprzydatny
useful effectmoc użytkowa
useful lifetrwałość użyteczna
useful loadobciążenie użyteczne
useful loadciężar ładunku użytecznego
userużytkownik
user’s manualinstrukcja obsługi
USS (United States standard)norma amerykańska
utility wooddrewno ogólnego użytku
utilizationwykorzystanie
utilizationużytkowanie
utilizationutylizacja
utilization factorwspółczynnik wykorzystania
utilizeużytkować
utilizewykorzystać
UV (ultra-violet radiation)nadfiolet
UV (ultra-violet radiation)promieniowanie nadfioletowe
UV (ultraviolet)nadfiolet
UWC (uncoated woodcontaining)papier niepowlekany drzewny
UWF (uncoated woodfree)papier niepowlekany bezdrzewny
V-beltpasek klinowy
V-belt drivenapęd paskami klinowymi
V-belt pulleykoło pasowe rowkowe
V-cutnacięcie klinowe
V-cutnacięcie V
V-notchprzelew trójkątny
V-notchkarb trójkątny
V-notchnacięcie klinowe
V-notchprzelew Thomsona
V.C.I. paperpapier antykorozyjny
V.C.I. paperpapier nasycony lotnym inhibitorem korozji
V.P.I. (vapour-phase corrosion inhibitor)lotny inhibitor korozji
V.P.I. (vapour-phase corrosion inhibitor)inhibitor korozji działający wfazie gazowej”
Va-purge processmetoda 'Va-purge’
vacuometerwakuometr
vacuometerpróżniomierz
vacuumpróżnia
vacuumpodciśnienie
vacuum air micrometermikrometr próżniowy
vacuum boxskrzynka ssąca
vacuum box coverpokrycie skrzynki ssącej
vacuum chamberkomora próżniowa
vacuum chamberzbiornik próżniowy
vacuum cleanerodkurzacz
vacuum cleanerodpylacz próżniowy
vacuum cleaner bagworeczek do odkurzacza
vacuum cleaner paperpapier na woreczki do odkurzaczy
vacuum coatingpowlekanie próżniowe
vacuum couchwyżymak ssący
vacuum depositionosadzanie przez zasysanie
vacuum depositionnaparowywanie próżniowe
vacuum distillationdestylacja próżniowa
vacuum distillationdestylacja pod zmniejszonym ciśnieniem
vacuum driersuszarka próżniowa
vacuum drum dryersuszarka bębnowa próżniowa
vacuum drum filterodwadniarka próżniowa bębnowa
vacuum drum filterfiltr bębnowy próżniowy
vacuum dryingsuszenie próżniowe
vacuum dryingsuszenie w podciśnieniu
vacuum evaporatorwyparka próżniowa
vacuum fanwentylator wyciągowy
vacuum feedersamonakładak pneumatyczny
vacuum feedersamonakładacz ssawkowy
vacuum fillernapełniarka próżniowa
vacuum filterfiltr ssący
vacuum filterfiltr próżniowy
vacuum filtrationfiltracja próżniowa
vacuum flatboxskrzynka ssąca płaska
vacuum foil bladelistwa pokryciowa skrzynki ssącej
vacuum foil boxskrzynka próżniowa listwowa
vacuum foil boxskrzynka mokra próżniowa
vacuum foil unitskrzynka listwowa ssąca
vacuum foil unitskrzynka listwowa próżniowa
vacuum formingformowanie próżniowe
vacuum forming machinemaszyna do formowania próżniowego
vacuum gaugepróżniomierz
vacuum gaugemanometr próżniowy
vacuum metalizingmetalizacja próżniowa
vacuum mouldingformowanie próżniowe
vacuum mouldingformowanie podciśnieniowe
vacuum packageopakowanie próżniowe
vacuum packingpakowanie próżniowe
vacuum paper cleanerodpylacz do papieru
vacuum paper cleanerurządzenie próżniowe do usuwania pyłu z papieru
vacuum pick-upodbiór próżniowy
vacuum pressurepodciśnienie
vacuum pumppompa próżniowa
vacuum regulatorregulator próżni
vacuum regulatorregulator podciśnienia
vacuum rollwalec ssący
vacuum save-allwyławiacz włókien próżniowy
vacuum sheet cleanerodpylacz arkuszy próżniowy
vacuum sheet cleanerurządzenie próżniowe do odpylania arkuszy
vacuum transferodbiór próżniowy
vacuum transferprzeniesienie próżniowe wstęgi
vacuum type thickenerzagęszczarka próżniowa
vacuum washerfiltr próżniowy do mycia masy
vacuum washerpróżniowa pralka filcu
valencewartościowość walencyjna
valid standardnorma obowiązująca
valid standardnorma aktualna
Valley beaterholender laboratoryjny Valleya
valuationoszacowanie wartości
valuationocena
valuewartość
valvezawór
valve bagworek zamknięty
valve bagworek wentylowy
valve headgrzybek zaworu
valve positionernastawnik zaworu
valve sackworek zamknięty
valve sackworek wentylowy
valve spindletrzon zaworu
valve spindletrzpień zaworu
valve spindlewrzeciono zaworu
valve spindlewrzeciono zasuwy
vanełopatka
vane wheelkoło łopatkowe
vanillinwanilina
vanillinaldehyd 3-metoksy-4-hydroksybenzoesowy
vaporizationodparowywanie
vaporizationparowanie
vaporizeodparowywać
vaporizeparować
vaporizerodparowywacz
vaporizerwyparka
vaporizeraparat wyparny
vapourpara
vapouropar
vapour barrierbariera paroszczelna
vapour barrierizolacja przeciw wilgoci
vapour barrierprzegroda paroszczelna
vapour barrierizolacja paroszczelna
vapour exhaust fanwentylator wyciągowy oparów
vapour hoodosłona do usuwania oparów
vapour hoodokapturzenie do usuwania pary
vapour nozzledysza parowa
vapour permeabilityprzepuszczalność pary
vapour phasepara
vapour phasefaza gazowa
vapour-phase chromatographychromatografia gazowa
vapour-phase cookinggotowanie w fazie parowej
vapour-phase corrosion inhibitor (VPI)lotny inhibitor korozji
vapour-phase corrosion inhibitor (VPI)inhibitor korozji działający w faziegazowej”
vapour-phase inhibitor paper (VPI-paper)papier z lotnym inhibitoremkorozji”
vapour-phase pulpingroztwarzanie w fazie gazowej
vapour pressureprężność pary
vapour-tightparoszczelny
vapourproofparoszczelny
vapourproof paperpapier paroszczelny
variabilityzmienność
variabilityliczba stopni swobody
variability coefficientwspółczynnik zmienności
variablezmienna
variable crown rollwalec z regulowanym ugięciem
variable crown rollwalec z regulowaną bombiastością
variable loadobciążenie zmienne
variable speed drivenapęd bezstopniowy
variable-speed motorsilnik z regulacją prędkości
variable stressnaprężenie zmienne
variancewariancja
varietyodmiana
varietyrozmaitość
variformerczęść sitowa typu variformer
varnishpokost
varnishlakier
varnish coatpowłoka lakierowa bezbarwna
varnish-label paperpapier na etykiety lakierowane
varnish resistanceodporność na działanie lakieru
varnishabilitypodatność na lakierowanie
varnishedpokostowany
varnishedlakierowany
varnished boardkarton lakierowany
varnished boardtektura lakierowana
varnished paperpapier nasycony pokostem
varnished paperpapier lakierowany
varnished wallpapertapeta lakierowana
varnishinglakierowanie
varnishingpowlekanie lakierem
varnishing machinemaszyna do lakierowania
varnishing machinelakierówka
varnishing paperpapier do lakierowania
varnishing paperpodłoże na papier lakierowany
vascularnaczyniowy
vascular bundlewiązka naczyniowa
vascular tissuetkanka naczyniowa
vascular tissuetkanka przewodząca
vascular tracheidcewka naczyniowa
vatkadź
vatpapier czerpany
vatwanna
vat agitatormieszadło kadziowe
vat colouredbarwiony powierzchniowo
vat colouredkolorowany powierzchniowo
vat colouringbarwienie powierzchniowe
vat dyebarwnik kadziowy
vat dyeingbarwienie barwnikami kadziowymi
vat-lined boardtektura z warstwą pokryciową z innej masy włóknistejwyprodukowana na kartoniarce z sitami cylindrycznymi”
vat-lined strawboardtektura słomowa z niesłomowym pokryciem
vat linerwarstwa pokryciowa tektury wielowarstwowej
vat liningwykładzina kadzi
vat machinetekturnica z sitem cylindrycznym
vat machinemaszyna okrągłositowa
vat machinemaszyna okrągłositowa do wytwarzania tektury zwijanej
vat paperpapier czerpany
vat paperpapier wytworzony na maszynie z sitem cylindrycznym
vat pigmentpigment kadziowy
vat pigmentbarwnik kadziowy nierozpuszczalny
vat sectionczęść mokra kartoniarki z sitami cylindrycznymi
vat sizingzaklejanie powierzchniowe
vatmanczerpalnik
vegetable (genuine) parchmentpergamin roślinny
vegetable (genuine) parchmentpergamin sztuczny
vegetable blackczerń roślinna
vegetable cellkomórka roślinna
vegetable crate linerpapier do wykładania skrzynek z jarzynami
vegetable fibreswłókna roślinne
vegetable glueklej roślinny
vegetable gumguma roślinna
vegetable oilolej roślinny
vegetable parchment (paper)pergamin sztuczny
vegetable parchment (paper)pergamin roślinny
vegetable parchment (paper)pergamin kwasowy
vegetable silkwłoski nasienne
vegetable silkpuch nasion
vegetable tissuetkanka roślinna
vegetable wrapperpapier do pakowania jarzyn
vegetationroślinność
vehiclenośnik
vehiclespoiwo
vehiclepojazd
veinedżyłkowany
veinedmelirowany !
veined boardtektura marmurkowa
veined boardtektura żyłkowana
veined paperpapier marmurkowy
veined paperpapier żyłkowany
veined paperpapier batikowy
veiningżyłkowanie
veiningmarmurkowanie
velinpapier do pisania
velinpapier welinowy
velinwelin
velin dandy-rolleguter welinowy
vellumpapier do pisania gładki
vellumpapier do pisania dokumentowy
vellum bindingoprawa pergaminowa
vellum boardkarton o powierzchni imitującej pergamin
vellum finishwykończenie welinowe
vellum finishpowierzchnia imitująca pergamin
vellum paperpapier welinowy
vellum paperwelin
vellum paperpapier do pisania gładki
velocityprędkość
velocityszybkość
velocity at impactprędkość udarowa
velocity controlregulacja prędkości
velocity headciśnienie dynamiczne
velocity indicatorprędkościomierz
velocity indicatorszybkościomierz
velocity measurementpomiar predkości
velocity meterprędkościomierz
velocity of flowprędkość przepływu
velocity pressureciśnienie hydromechaniczne
velocity pressureciśnienie dynamiczne
velocity pressureciśnienie kinetyczne
velocity pressureciśnienie prędkości
velourwelur
velourzamsz
velour coverskartony okładkowe welurowe
velour paperpapier welurowy
velvetwelwet
velvetaksamit
velvet bindingoprawa welurowa
velvet cardboardkarton welurowy
velvet finishwykończenie aksamitne
velvet finishwykończenie welwetowe
velvet finishwykończenie satynowane matowe
velvet paperpapier welurowy
velvet printingspapiery drukowe luksusowe o aksamitnym wykończeniu
velveteenwelwet
vending machineautomat sprzedajacy
veneerłuszczka
veneerkarton gładzony okładkowy
veneerfornir
veneer boardfornir oklejony dwustronnie papierem
veneer corewałek połuszczarski
veneer-faced boardpłyta fornirowana
veneer-faced boardpłyta oklejona fornirem
veneer paperpapier podgumowany do czołowego sklejania forniru
veneer tapetaśma podgumowana do sklejania forniru
veneer wasteodpady połuszczarskie
veneer wasteodpady forniru
ventodpowietrznik
ventotwór wentylacyjny
ventodpowietrzać
ventwentylować
vent gasgaz odlotowy
vent holeotwór odpowietrzający
vent hole sackworek wentylowy
vent piperurka odpowietrzająca
vent valvezawór odpowietrzający
venta-nip pressprasa żłobkowana
venta-nip pressprasa typu venta-nip
ventilating hoodokap
ventilating hoodwyciąg
ventilating hoodosłona wyciągowa
ventilating hoodosłona wentylacyjna
ventilating rollwałek nawiewny
ventilating rollwałek wentylacyjny
ventilationprzewietrzanie
ventilationwentylacja
ventingodpowietrzanie
venturi flumekanał mierniczy zwężkowy
venturi flumekanał mierniczy Venturiego
venturi scrubberpłuczka gazowa zwężkowa
venturi scrubberpłuczka Venturiego
venturi spray burnerpalnik rozpylający Venturiego
venturi tubezwężka Venturiego
verdigrisoctan miedziowy
verdigrispatyna
verdol paperpapier werdolowy
verdol paperpapier żakardowy
vergŠżeberkowany
verificationsprawdzanie
verificationlegalizacja
versatilewszechstronny
versatileosadzony przegubowo
versatilewielostronny
versatileuniwersalny
vertaformermaszyna papiernicza o dwóch sitach pionowych
verticalpionowy
vertical agitatormieszadło pionowe
vertical centrifugewirówka pionowa
vertical chestkadź pionowa
vertical digesterwarnik pionowy
vertical flowprzepływ pionowy
vertical-flow pressprasa o pionowym biegu wstęgi
vertical forming machinemaszyna formująca pionowa
vertical forming machineformer pionowy
vertical resin canal (duct)przewód żywiczny podłużny
vertical rotary digesterwarnik obrotowy cylindryczny pionowy
vertical screensortownik pionowy
vertical sedimentation tankosadnik pionowy
vertical shaft pulperrozwłókniacz z wałem pionowym
vertical shaft pulperrozczyniacz z wałem pionowym
vertical size pressprasa zaklejająca pionowa
vertical size pressprasa klejarska pionowa
vertical tube evaporatorwyparka z rurkami pionowymi
vertical vatkadź pionowa
Vertiformaczęść mokra typu Vertiforma
vesselnaczynie
vibratedrgać
vibratewibrować
vibrating conveyorprzenośnik wstrząsowy
vibrating feederzasilacz wibracyjny
vibrating flat screensortownik płaski wibracyjny
vibrating Jonsson screensortownik wstępny wibracyjny
vibrating Jonsson screensortownik Jonssona
vibrating knot screenwyławiacz sęków wibracyjny
vibrating screenrafka wibracyjna
vibrating screensito wstrząsane
vibrating screensito wibracyjne
vibrating screensortownik obrotowo-wibracyjny
vibrating screensortownik wibracyjny cylindryczny
vibrating strainerrafka wibracyjna
vibrating tablestół wibracyjny
vibrationdrganie
vibrationwibracja
vibration dampertłumik drgań
vibration damperamortyzator drgań
vibration excitationwzbudzanie drgań
vibratorwibrator
vibratorprzybieracz
vibratorwstrząsak
vibratorydrgający
vibratory conveyorprzenośnik wstrząsowy
vibratory conveyorprzenośnik wibracyjny
vibratory flat screensortownik płaski wibracyjny
vibratory knotterwyławiacz sęków wibracyjny
vibratory millmłyn wibracyjny
vibratory rotary screensortownik obrotowy wibracyjny
vibratory screensortownik wibracyjny
Vickers (pyramid) hardnesstwardość według Vickersa
Vickery felt conditionerpralka filcu typu Vickery
viewerczytnik
viewerprzeziernik
viewerprzeglądarka
viewing conditionswarunki badania wizualnego
vinyl acetateoctan winylu
vinyl alcoholalkohol winylowy
vinyl chloridechlorek winylu
vinyl chloridechloroetylen
vinyl plasticstworzywa sztuczne winylowe
vinylidene chloridechlorek winylidenu
vinylidene resinżywica winylidenowa
virgin fibrewłókno pierwotne
virgin pulpmasa włóknista pierwotna
virgin stockmasa włóknista papiernicza pierwotna
Virginia ashjesion wirginijski
Virginia juniperjałowiec wirginijski
Virginia pinesosna wirginijska
Virginian pencil cedarjałowiec wirginijski
viscidlepki
viscidkleisty
viscidzawiesisty
viscoelastic propertieswłaściwości lepkosprężyste
viscoelasticitylepkosprężystość
viscometrywiskozymetria
viscosewiskoza
viscose (rayon) staplewłókno cięte wiskozowe
viscose fibrewłókno wiskozowe
viscose filamentwłókno wiskozowe
viscose filamentnić wiskozowa
viscose foilfolia wiskozowa
viscose foilfolia celulozy regenerowanej
viscose pulpmasa celulozowa wiskozowa
viscose rayonwłókno wiskozowe
viscose rayonjedwab sztuczny wiskozowy
viscosimeter (viscometer)lepkościomierz
viscosimeter (viscometer)wiskozymetr
viscositylepkość
viscosity control agentśrodek do regulacji lepkości
viscosity indexwskaźnik lepkości
viscosity numberliczba lepkości
viscosity ratiolepkość względna
viscosity ratiolepkość umowna
viscosity stabilitystałość lepkości
viscosity stabilitystabilność lepkości
viscosity-velocity productiloczyn lepkości x prędkość
viscouslepki
viscous flowprzepływ płynu lepkiego
viscous frictiontarcie lepkościowe
viseimadło
visible lightświatło widzialne
visionwidzenie
visionwizja
visionpogląd
visiting cardkarta wizytowa
visiting cardwizytówka
visiting card paperpapier na wizytówki
visiting cardboardkarton wizytówkowy
visor boardtektura na daszki do czapek
visualwzrokowy
visualwizualny
visual classificationklasyfikacja wizualna
visual efficiencysprawność wizualna
visual efficiencyefektywność wzrokowa
visual examinationbadanie wzrokowe
vitrauphanic paperpapier przeświecający
vitrauphanic paperpapier do druku kolorowych witraży
vitreous fibreswłókna szklane
vitrificationzeszklenie
vitrificationwitryfikacja
vitrified bound grinder stonekamień ścieraka ceramiczny
vitrified paperpapier przeświecający
vitrified paperpapier, któremu nadano podobieństwo do szkła pod względemprzezroczystości”
vitriolsiarczan
VOC (volatile organic compound)lotny związek organiczny
voidpusta przestrzeń
voidpustka
voidluka
voidpora
void detectordetector dziur
void fractionporowatość
void fractionobjętość względna pustek
void ratiowskaźnik porowatości
void ratiowspółczynnik porowatości
void volumeobjętość pustek
void volumeobjętość międzyziarnowa
vol. (volume)objętość
vol. (volume)objętościowy
volatilelotny
volatile acidskwasy lotne
volatile corrosion inhibitor (VCI)lotny inhibitor korozji
volatile corrosion inhibitor (VCI)inhibitor korozji działający w faziegazowej”
volatile corrosion inhibitor paperpapier zawierający lotny inhibitorkorozji”
volatile dustpył lotny
volatile mattersubstancja lotna
volatile matterczęści lotne
volatile oilolejek eteryczny
volatile solidsstrata podczas spalania
volatile solventrozpuszczalnik lotny
volatile solventrozpuszczalnik niskowrzący
volatile suspended solidszawiesina lotnych ciał stałych
volatilessubstancje lotne
volatilesfrakcja lotna
volatilityaktywność ciśnieniowa
volatilitylotność
volatilityfugatywność
volatilizeulatniać się
volatilizeprzeprowadzać w stan lotny
voltagenapięcie
volumeobjętość
volumetom
volumenatężenie dźwięku
volumepojemność
volumegłośność
volume contractionskurcz objętościowy
volume contractionzmniejszenie objętości
volume expansionrozszerzalność objętościowa
volume flow rateobjętościowe natężenie przepływu
volume of productionwielkość produkcji
volume tabletabela miąższości
volume throughputwydajność produkcyjna
volumeterobjętościomierz
volumeterwolumetr
volumetric analysisanaliza objętościowa
volumetric analysisanaliza miareczkowa
volumetric flaskkolba miarowa
volumetric measurementpomiar objętościowy
volumetric ratiostosunek objętościowy
volumetric shrinkageskurcz objętościowy
volumetric strainodkształcenie objętościowe
volumetric swellingpęcznienie objętościowe
volumetrywolumetria
voluntary standardnorma nieobowiązująca
vorject cleanerhydrocyklon typu vorject
vortexwir
vortex cleanerpiasecznik wirowy
vortex cleanerpiasecznik rurowy
vortex flowprzepływ wirowy
vortex screensortownik wirowy
vortex separatorseparator wirowy
vortex separatorrozdzielacz wirowy
vortrappiasecznik wirowy ciśnieniowy typu vortrap
VPI-paperpapier z lotnym inhibitorem korozji
vulcanizewulkanizować
vulcanizedojrzewać
vulcanized boardtektura wulkanizowana
vulcanized boardfibra
vulcanized fibrefibra
vulcanizingwulkanizowanie
vulcanizing agentśrodek wulkanizujący
vulcanizing of rubber stereoswulkanizacja klisz gumowych do drukowania
vulcanizing papersurowiec fibrowy
vulcanizing paperpodłoże do wyrobu fibry
vulnerabilitypodatność na uszkodzenie
vulnerablepodatny na uszkodzenie
W-boardtektura W
W.F. (water finish)wykończenie wodne
W.F.boardtektura z wykończeniem wodnym
W.F.paperpapier z wykończeniem wodnym
W.P. (waterproof)wodoodporny
W.P. (waterproof)wodoszczelny
W.V.P. (water vapour permeability)przepuszczalność pary wodnej
W.V.T. (water vapour transmission)przepuszczalność pary wodnej
wadtampon
wadplik
wadprzybitka
wad stockkarton przybitkowy
waddingwata
waddingwata celulozowa
waddingprzybitka
waddingwata do utykania
wadding filterfiltr z waty
wadding for packing purposeswata celulozowa do celów opakowaniowych
wafer boxpudełko na wafle
waferboardtektura wielowarstwowa o budowie komórkowej
waferboardpłyta wiórowa 'wafelkowa’
wage costskoszty robocizny
wage ratestawka płacy
wagespłaca
wageszapłata
wagonwagon towarowy
wagonfurgon
waiting timeczas oczekiwania
wake effecttworzenie się bruzd
walkie stackerwózek ręczny do układania stosu
walkwayprzejście
walkwaychodnik
walkwaykładka obsługi
wallściana
wall coveringokładzina ścienna
wall effectefekt ściankowy
wall liningokładzina ścienna
wall liningpokrycie ściany
wall mapmapa ścienna
wall pasteboardtektura sklejana izolacyjna ścienna
wallboardpłyta pilśniowa
wallboardpłyta ścienna
wallboardpłyta włóknista
wallpaperobicie papierowe
wallpapertapeta
wallpaper base stockpapier obiciowy
wallpaper base stockpapier tapetowy
wallpaper coating plantinstalacja do powlekania obić papierowych
wallpaper embossing machinewytłaczarka do tapet
wallpaper embossing machinekalander do wytłaczania tapet
wallpaper embossing machinemaszyna do wytłaczania wzorów na obiciachpapierowych”
wallpaper machinemaszyna do wytwarzania obić papierowych
wallpaper machinetapeciarka
wallpaper oil printing inksfarby olejne do drukowania obić papierowych
wallpaper printing machinetapeciarka
wallpaper printing machinemaszyna do drukowania tapet
wallpaper raw stockpapier obiciowy
wallpaper raw stockpapier tapetowy
walnut treeorzech włoski
Ward-Leonard systemukład Ward-Leonarda
warehousemagazyn
warehousedom towarowy
warehousehurtownia
warehouseskład
warehousingmagazynowanie
warmgrzać
warmciepły
warm-setting adhesiveklej wiążący na ciepło
warm water penetration testpróba przenikania wody ciepłej
warming-up periodczas podgrzewania
warning indiciawskaźniki ostrzegawcze przed fałszowaniem banknotów
warposnowa
warpwypaczenie
warp treadsnici osnowy
warp wiresdruty osnowy
warpagedeformacja
warpagewypaczenie się
warpagezwichrowanie
warpagespaczenie
warpingpaczenie się
warpingkrzywizna
warpingkrzywienie się
warping of book coverpaczenie się okładki książki
washmycie
washzmywanie
washprzemywanie
washpłukanie
washmyć
washpłukać
washprzemywać
wash awayzmywać
wash awayspłukiwać
wash beaterholender pralny
wash bottletryskawka
wash bottlekolba tryskawkowa
wash drumbęben do mycia masy
wash drumbęben pralny
wash filterfiltr myjący
wash offwyprać
wash outodmycie
wash outwymywać
wash outwypłukiwać
wash rollwalec pralki filcu
wash roomoddział mycia masy
wash towerskruber
wash towerpłuczka wieżowa
wash waterwoda do mycia
wash waterwoda do płukania
wash waterwoda do przemywania
washabilityzmywalność
washabilityodporność na zmywanie
washabilitypodatność na mycie
washabilityłatwość zmywania
washablezmywalny
washableodporny na zmywanie
washable paperpapier zmywalny
washable paperhangingspapiery tapetowe zmywalne
washable soda lossstraty soli sodowych przez wymywanie
washable wallpapertapeta papierowa zmywalna
washable wallpaperobicie papierowe zmywalne
washboard marksfałdy skośne na zwoju
washboard markssfalowania na kształt 'pralki’ na zwoju
washboardingsfalowanie pokrycia tektury falistej
washboarding (in corrugated board)tworzenie się 'pralki’ w tekturzefalistej”
washed brown stockmasa niebielona wymyta
washed claykaolin pławiony
washed claykaolin szlamowany
washed pulpmasa włóknista myta
washed pulpmasa celulozowa wymyta
washerpłuczka
washerpodkładka
washerfiltr do mycia masy
washer roomoddział mycia masy
washingmycie
washingpranie
washingprzemywanie
washingpłukanie
washing beaterholender pralny
washing-blue paperpapier do farbkowania bielizny
washing-blue paper’papierek’ niebieski do niuansowania pranej bielizny
washing departmentoddział mycia masy
washing drumbęben pralny
washing drumbęben filtra do mycia masy
washing filterfiltr do mycia masy
washing liquorciecz myjąca
washing of colour lake (pulp colour)przemywanie barwnej laki wytrąconej nasubstracie”
washing plantoddział mycia masy
washing systeminstalacja do mycia masy
washing tankzbiornik do mycia
washing towerwieża do mycia masy
washing zonestrefa mycia
washingspopłuczki
washingspopłuczyny
wastagestraty
wastagemarnotrawstwo
wastebrak
wasteścieki
wastemarnotrawstwo
wasteodpadki
wasteodpady
wastemarnotrawić
wastemarnować
waste-based flutingpapier makulaturowy na warstwę pofalowaną tekturyfalistej”
waste disposalusuwanie odpadów
waste disposalgospodarka odpadami
waste gasesgazy odlotowe
waste heatciepło odpadkowe
waste-heat boilerkocioł na ciepło odpadkowe
waste-heat boilerkocioł bezpaleniskowy
waste-heat boilerkocioł utylizacyjny
waste liquorług odpadkowy
waste liquorciecz powarzelna
waste liquorług powarzelny
waste liquor combustion plantinstalacja do spalania ługu powarzelnego
waste liquor recoveryregeneracja ługu powarzelnego
waste liquor tankzbiornik ługu powarzelnego
waste of reel paperodpady papieru w zwojach
waste packagingopakowanie bezzwrotne
waste papermakulatura
waste paper balerprasa do belowania makulatury
waste paper baling pressprasa do belowania makulatury
waste paper binkomora na suchy brak własny
waste paper boardtektura makulaturowa
waste paper contrarieszanieczyszczenia makulatury
waste paper deinkabilityodbarwialność makulatury
waste paper desintegratorrozwłókniacz makulatury
waste paper gradersortowacz makulatury
waste paper preparation plantoddział przerobu makulatury
waste paper preparation plantmakulaturownia
waste paper pressprasa do belowania makulatury
waste paper processingprzetwarzanie makulatury
waste paper processingprzerób makulatury
waste paper pulpmasa makulaturowa
waste paper pulperrozwłókniacz braku
waste paper pulperrozwłókniacz makulatury
waste paper pulperrozczyniacz makulatury
waste paper recoveryodzyskiwanie makulatury
waste paper shredderrozdrabniacz makulatury
waste paper shredderszarpacz makulatury
waste paper sorting tablestół do sortowania makulatury
waste paper stockmasa makulaturowa
waste paper utilizationwykorzystanie makulatury
waste recoveryprzerób odpadów
waste recoveryodzyskiwanie odpadów
waste sheetarkusz makulaturowy
waste sheetsmakulatura
waste sheetsarkusze odrzucone
waste sludgeosad odpadowy
waste steampara odlotowa
waste steamopary
waste sulfate liquorług posiarczanowy
waste sulfite liquorług posiarczynowy
waste timberodpady drzewne
waste treatmentoczyszczanie ścieków
waste utilizationzużytkowanie odpadów
waste utilizationużytkowanie odpadów
waste waterwoda odciekowa
waste waterścieki
waste-water disposalusuwanie ścieków
waste-water disposalgospodarka ściekami
waste water purificationoczyszczanie ścieków
waste-water purifying plantoczyszczalnia ścieków
waste water treatmentoczyszczanie ścieków
waste-water treatment plantoczyszczalnia ścieków
waste wooddrewno odpadkowe
waste-wood chipperrębak do odpadów tartacznych
waste-wood hogrozdrabniacz odpadów drzewnych
watchmaker tissuebibułka zegarmistrzowska
waterwoda
water absorbencyzdolność pochłaniania wody
water absorbencynasiąkliwość wodą
water absorbencyzdolność absorbowania wody
water absorbency – area basisabsorpcja wody – powierzchniowa
water absorbency – capillary riseabsorpcja wody – chłonność liniowa
water absorbency – mass basisabsorpcja wody – masowa
water-absorbentwodo-chłonny
water absorptionpochłanianie wody
water absorptionwodochłonność
water absorptionabsorpcja wody
water absorptionnasiąkliwość wodą
water absorption abilityzdolność wchłaniania wody
water absorptivitychłonność wody
water absorptivitynasiąkliwość wodą
water analyzerautomatyczny analizator wody
water and fibre balancebilans wody i włókien
water balancebilans wodny
water bathłaźnia wodna
water bleedingupuszczanie wody
water bleedingwymywanie wodą
water boxskrzynka wodna
water boxskrobak wodny
water box doctorskrobak wodny
water chamberkomora wodna
water channelkanał wodny
water circleobieg wodny
water circulationobieg wody
water circulationcyrkulacja wody
water clarificationoczyszczanie wody
water clarificationuzdatnianie wody
water clarifierodstojnik wody
water cleaningoczyszczanie wody
water-colourakwarela
water-colourfarba wodna
water-colour (drawing) paperpapier akwarelowy
water-colour printingdrukowanie farbami wodnymi
water consumptionzużycie wody
water contaminationzanieczyszczenie wód
water contentzawartość wody
water-cooled spring rollwalec naprężający chłodzony wodą
water coolingchłodzenie wodą
water cooling towerchłodnia kominowa
water-crepedmarszczony na mokro
water crˆpe(d) paperpapier marszczony na mokro
water crˆpingmarszczenie na mokro
water-dispersion coatingpowlekanie dyspersją wodną
water doctorskrobak wodny
water drainageodwadnianie
water drop testpróba wchłaniania kropli wody
water economicsgospodarka wodna
water-edgebrzeg papieru czerpanego
water extractwyciąg wodny
water extractekstrakt wodny
water fastnessodporność na działanie wody
water-film pipe precipitatorelektrofiltr mokry
water filterfiltr wody
water finish (W.F.)wykończenie wodne
water-finished paperpapier o wykończeniu wodnym
water flowprzepływ wody
water-freebezwodny
water gaugewodowskaz
water glasssszkło wodne
water hardnesstwardość wody
water hosewąż wodny
water immersionzanurzenie w wodzie
water-imperviousnieprzepuszczalny dla wody
water inletdopływ wody
water insolublenierozpuszczalny w wodzie
water installationinstalacja wodna
water intakeujęcie wody
water jacketpłaszcz wodny
water jetobcinarka strumieniowa
water jetstrumień wody
water jetdysza wodna
water-jet pumppompa strumieniowa wodna
water-jet pumpstrumienica wodna
water leak testpróba wodoszczelności
water legrura barometryczna
water legsłup wody
water levelstan wody
water levelzwierciadło wody
water levellustro wody
water levelpoziom wody
water level indicatorwodowskaz
water level indicatorpoziomowskaz wody
water-lined paperpapier z liniami wodnymi
water maingłówny przewód wodny
water mainwodociąg główny
water mainmagistrala wodna
water managementgospodarka wodna
water mapleklon czerwony
water measuring tankzbiornik wodomierzowy
water meterwodomierz
water-misciblemieszający się z wodą
water movementruch wody
water nozzledysza wodna
water oakdąb błotny
water of capillaritywoda kapilarna
water of combinationwoda konstytucyjna
water of combinationwoda związana
water of crystallizationwoda krystalizacyjna
water outletodpływ wody
water packinguszczelnienie wodne
water penetrationprzenikanie wody
water penetrationpenetracja wody
water penetration testeraparat do oznaczania przepuszczalności wody
water permeability (of paper)przepuszczalność wody
water permeability (of paper)przemakalność
water-pipewodociąg
water-piperurociąg wodny
water-piperura wodna
water-pipe networksieć wodociągowa
water pollutionzanieczyszczenie wód
water-pollution controlochrona wód przed zanieczyszczeniem
water-power plantzakład hydroenergetyczny
water-power planthydroelektrownia
water preheaterpodgrzewacz wody
water purificationoczyszczanie wody
water purificationuzdatnianie wody
water purification plantoczyszczalnia wody
water purification plantstacja uzdatniania wody
water qualityjakość wody
water ratiomoduł cieczy
water reclamationodzyskiwanie wody
water recycling systemukład zamkniętego obiegu wody
water removalusuwanie wody
water removalodwadnianie
water repellencehydrofobowość
water repellenceodpychanie wody
water repellenthydrofobowy
water repellentniezwilżalny
water repellent paperpapier niezwilżalny wodą
water repellent paperpapier hydrofobowy
water repellent paperpapier odpychający wodę
water requirementzapotrzebowanie wody
water reservoirzbiornik wodny
water resistancewodoodporność
water-resistantwodoodporny
water-resistant glueklej wodoodporny
water-resistant paperpapier wodoodporny
water resourcezasoby wodne
water retention power (WRP)zdolność zatrzymania wody
water retention value (WRV)wskaźnik zatrzymania wody
water reuseużycie ponowne wody
water reusezawracanie wody do obiegu
water-ring pumppompa o pierścieniu wodnym
water rubber markznak wodny wytłaczany
water saturationnasycenie wodą
water sealzamknięcie wodne
water sealuszczelnienie wodne
water sealsyfon
water sealinguszczelnianie wodne
water sealingzamknięcie wodne
water sensitivitywrażliwość na wodę
water separatoroddzielacz wody
water separatorodwadniacz
water slurryzawiesina wodna
water softenerzmiękczacz wody
water softeningzmiękczanie wody
water solubilityrozpuszczalność w wodzie
water-solublerozpuszczalny w wodzie
water-soluble aciditykwasowość wyciągu wodnego
water soluble alkalinityalkaliczność wyciągu wodnego
water-soluble chlorideschlorki rozpuszczalne w wodzie
water-soluble sulfatessiarczany rozpuszczalne w wodzie
water-solublessubstancje rozpuszczalne w wodzie
water solutionroztwór wodny
water spotscętki wodne
water spraywoda rozpylona
water spraynatrysk wodny
water-spray nozzledysza do natrysku wodnego
water-spray nozzlerozpylaczowa dysza wodna
water spruceświerk czarny
water stagestan wody
water-stainedpokryty cętkami wodnymi
water-steam mixturemieszanina wodno-parowa
water streakssmugi mokre
water streakspasma mokre
water supplyzaopatrzenie w wodę
water suspensionzawiesina wodna
water systemukład wodny
water systemsieć wodociągowa
water systemsystem wodny
water tablepoziom wód gruntowych
water tablezwierciadło wód gruntowych
water tankzbiornik wodny
water tightnesswoodoszczelność
water-to-solids ratiostosunek ilościowy wody do części stałych
water-to-solids ratiomoduł cieczy
water towerwieża ciśnień
water trapoddzielacz wody
water trapstudzienka kontrolna
water treatmentoczyszczanie wody
water treatmentuzdatnianie wody
water-treatment plantoczyszczalnia wody
water-treatment plantstacja uzdatniania wody
water treatment worksoczyszczalnia wody
water treatment worksstacja uzdatniania wody
water troughrynna wodna
water troughkoryto wodne
water-tube boilerkocioł wodno-rurkowy
water-tube boilerkocioł opłomkowy
water tupelobłotnia wodna
water turbineturbina wodna
water vapourpara wodna
water vapour barrierwarstwa barierowa wobec pary
water vapour impermeabilitynieprzepuszczalność pary wodnej
water vapour impermeable boardkarton paroszczelny
water vapour impermeable boardkarton nie przepuszczający pary wodnej
water vapour impermeable paperpapier nie przepuszczający pary wodnej
water vapour impermeable paperpapier paroszczelny
water vapour permeabilityprzepuszczalność pary wodnej
water-vapour proof paperpapier nie przepuszczajacy pary wodnej
water-vapour proof paperpapier paroszczelny
water-vapour proofnessnieprzepuszczalność pary wodnej
water-vapour proofnessparoszczelność
water vapour transmission (W.V.T.)przepuszczalność pary wodnej
water vapour transmission rate (W.V.T.R.)przenikalność pary wodnej
water-vapourproof boardkarton paroszczelny
water-vapourproof boardkarton nie przepuszczający pary wodnej
water wellstudnia
waterbleed fastnessodporność na działanie wody
waterbleed fastnessodporność na 'krwawienie’ barwnika pod działaniem wody
watercourseciek wodny
watercoursewodociek
waterleafarkusz mokrego papieru czerpanego
waterleafpapier nieklejony
waterleaf paperpapier nieklejony
waterleaf paperpapier niezaklejony i bez wypełniaczy
watermarkznak wodny
watermarkfiligran
watermark apparatusaparat do znaków wodnych
watermark calenderkalander do wyciskania znaków wodnych
watermark dandy-rolleguter do znaków wodnych
watermark laid dandyeguter żeberkowany do wyciskania znaków wodnych
watermark rollwalec do wytłaczania znaków wodnych
watermark wove dandyeguter welinowy ze znakiem wodnym
watermarked paperpapier ze znakiem wodnym
watermarking to registernanoszenie znaków wodnych dokładnie w ustalonemiejsca”
waterproofwodoodporny
waterproofwodoszczelny
waterproofnieprzemakalny
waterproof adhesiveklej wodoodporny
waterproof glueklej wodoodporny
waterproof paperpapier wodoszczelny
waterproof paperpapier odporny na wilgoć
waterproof paperpapier woodoodporny
waterproof sheathingpapier asfaltowany podkładowy
waterproof sheathingpapa izolacyjna
waterproof tagprzywieszka wodotrwała
waterproof wrappingpapier pakowy wodoszczelny
waterproof(ed) boardtektura wodoszczelna
waterproofingnadawanie wodoszczelności
waterproofingimpregnacja wodoodporna
waterproofinghydrofobizacja
waterproofing agentśrodek do nadawania wodoodporności
waterproofing agentśrodek hydrofobizujący
waterproofnesswodoodporność
waterproofnesswodoszczelność
waterproofnessnieprzemakalność
waterswody powierzchniowe
watersheddział wodny
watershedwododział
watertightwodoszczelny
waterwaydroga wodna
waterwaykanał żeglugowy
waterwheelkoło wodne
wattleakacja australijska
wavefala
wave motionruch falowy
wave numberliczba falowa
wavelengthdługość fali
wavinessfalistość
wavinesspofalowanie papieru
wavingnessfalowanie
wavypofalowany
wavyfalisty
wavy edgesbrzegi pofalowane
wavy grainukład włókien falisty
wavy-grained wooddrewno o falistym układzie
wavy paperpapier pofalowany
waxwosk
waxparafina
waxwoskować
waxparafinować
wax absorptivenessabsorpcyjność wosku
wax absorptivenesszdolność wchłaniania parafiny
wax-coatpowłoka wosku
wax-coatpowłoka parafiny
wax-coatwoskować
wax-coatparafinować
wax coated paperpapier woskowany
wax coated paperpapier parafinowany
wax coatingwoskowanie
wax coatingpowłoka parafinowa
wax coatingparafinowanie
wax coatingpowłoka woskowa
wax coatingpowlekanie parafiną
wax contentzawartość wosku
wax contentzawartość parafiny
wax dispersiondyspersja wosku (parafiny)
wax emulsionemulsja woskowa
wax holdoutzatrzymanie wosku (parafiny) na powierzchni papieru
wax laminatelaminat sklejany parafiną
wax-laminatedlaminowany woskiem
wax-laminatedsklejany woskiem
wax matrixwoskówka
wax matrixmatryca powielaczowa
wax paperpapier parafinowany
wax paperpapier woskowany
wax-pick testoznaczanie wytrzymałości powierzchni papieru na zrywanie zapomocą wosku Dennisona”
wax-polymer blendmieszanka woskowo-polimerowa
wax-polymer blendmieszanka parafinowo-polimerowa
wax repellencyodpychanie wosku
wax repellencynieprzyjmowanie parafiny
wax resistanceodporność na wosk
wax sizeklej parafinowy do zaklejania papieru
wax-sized paperpapier zaklejany emulsją parafinową
wax spotscętki niezdyspergowanej parafiny
wax strength numberliczba wytrzymałości powierzchni na zrywanie woskiem
wax testpróba wytrzymałości powierzchni na zrywanie woskiem
waxedwoskowany
waxedparafinowany
waxed boardkarton parafinowany
waxed boardkarton woskowany
waxed boardtektura parafinowana
waxed bread wrapperpapier parafinowany do pakowania chleba
waxed butcherspapier parafinowany do pakowania mięsa
waxed coatingpowłoka parafinowa
waxed coatingpowłoka woskowa
waxed continuous household rollrolka papieru parafinowanego dlagospodarstwa domowego”
waxed glassinepapier pergaminowy satynowany parafinowany
waxed kraftpapier siarczanowy parafinowany
waxed kraftpapier natronowy parafinowany
waxed opacitynieprzezroczystość papieru parafinowanego
waxed paperpapier woskowany
waxed paperpapier parafinowany
waxed stencil paperpapier woskowany na matryce powielaczowe, woskówki
waxed tissuebibułka parafinowana
waxed tissuepapier cienki parafinowany
waxed tissue excelsior’wełna’ z kolorowej bibułki parafinowanej
waxed toffi wrapperpapier parafinowany do zawijania cukierków
waxerparafiniarka
waxingwoskowanie
waxingparafinowanie
waxing body paperpodłoże do parafinowania
waxing machineparafiniarka
waxing machinemaszyna do parafinowania
waxing manilapapier bezdrzewny do parafinowania
waxing paperpodłoże do parafinowania
waxing paperpapier do parafinowania
waxing stencil raw paperpapier-podłoże na matryce powielaczowe, woskówki
waxing tissuebibułka-podłoże do parafinowania
waybill manilapapier manila na listy przewozowe
weaksłaby
weakjasny
weakblady
weak acidsłaby kwas
weak acid towerwieża kwasu słabego
weak black liquorług czarny rzadki
weak liquorług słaby
weak washpopłuczki
weak white liquorług biały słaby
weakenosłabiać
wearzużycie
wearzużywanie się
wearścierać
wearzużywać
wear and tearzużycie normalne w eksploatacji
wear offzetrzeć
wear offścierać
wear offzużywać
wear plateblacha ochronna
wear resistanceodporność na zużycie
wear resistanceodporność na ścieranie
wear-resistantodporny na zużycie
wear-resistantodporny na ścieranie
wear testpróba zużywalności
wear testpróba ścieralności
wear testeraparat do prób ścierania
wearabilityodporność na zużycie
wearing capacityzużywalność
wearing capacityścieralność
wearing partsczęści zużywalne
wearproofodporny na zużycie
wearproofodporny na ścieranie
weatherpogoda
weather proofingnadawanie odporności na wpływy atmosferyczne
weather resistanceodporność na wpływy atmosferyczne
weather-resistingodporny na wpływy atmosferyczne
weatherabilityodporność na działanie warunków atmosferycznych
weatherboardtektura odporna na wpływy atmosferyczne
weatheredzwietrzały
weatheredwyblakły
weatheredspłowiały
weathered stumpskarpina przemysłowa
weatheringstarzenie w warunkach atmosferycznych
weatheringsuszenie naturalne
weathering testpróba odporności na wpływy atmosferyczne
weatherproofodporny na działanie warunków atmosferycznych
weatherproof poster for cinemaspapier na afisze kinowe, odporny na wpływyatmosferyczne”
weatherproof records drawing paperpapier dla geodetów odporny na wpływyatmosferyczne”
weatherproofnessodporność na wpływy atmosferyczne
weaveoscylacja wstęgi przy przewijaniu
weave (woven) metal wiresito metalowe tkane
weavessploty
weaving loomkrosno tkackie
webwstęga
web breakzerwanie wstęgi
web break detectorczujnik zerwania wstęgi
web break detectoraparat do wykrywania zrywów wstęgi
web calenderinggładzenie wstęgi
web cleanerurządzenie do oczyszczania wstęgi papieru z pyłu
web cleaning brushszczotka do oczyszczania wstęgi
web cutting and rewinding machinekrajarko-zwijarka
web cutting and rewinding machineprzewijarko-krajarka
web edgebrzeg wstęgi
web edgebrzeg taśmy
web embossingwytłaczanie wstęgi
web-fed cuttingprzekrawanie ze zwoju
web-fed machinemaszyna przetwórcza zwojowa
web-fed offset rotary (machine)maszyna offsetowa rotacyjna rolowa
web-fed printing pressmaszyna drukarska rolowa
web-fed rulerliniarka zwojowa
web feedingwprowadzanie wstęgi
web feedingpodawanie taśmy
web feedingpodawanie wstęgi
web formationformowanie wstęgi
web glazinggładzenie wstęgi
web guideurządzenie prowadzące wstęgę
web guideprowadzenie wstęgi
web guideprowadzenie taśmy
web handlingprowadzenie wstęgi
web impregnationnasycanie wstęgi
web impregnationimpregnacja wstęgi
web lead rollerwałek prowadzący taśmę papieru
web newspapier gazetowy w zwojach
web of paperwstęga papieru
web offset newsprintpapier gazetowy offsetowy w zwojach
web offset paperpapier offsetowy w zwojach
web offset printingdrukowanie offsetowe zwojowe rotacyjne
web offset printingoffset rolowy
web paperpapier rotacyjny
web paperpapier rolowy
web paperpapier w zwojach
web pasterurządzenie do sklejania wstęg papieru
web printingdrukowanie ze zwoju
web printingdrukowanie z roli
web printing paperpapier drukowy w zwojach
web printing paperpapier drukowy rolowy
web propertieswłasności wstęgi
web rotarydrukowanie rotacyjne rolowe
web saturationnasycanie wstęgi
web saturationimpregnacja wstęgi
web-sizedzaklejany powierzchniowo w postaci wstęgi
web spreaderwałek rozfałdowujący wstęgę
web spreaderwałek spiralny
web spreaderwałek rozprowadzający wstęgę
web stabilizerstabilizator biegu wstęgi
web tensionnaciąg wstęgi
web tensionnaprężenie wstęgi
web tension controlregulacja naciągu wstęgi
web tension controlregulacja ciągów
web tension measuring deviceprzyrząd do pomiaru naprężenia taśmy (wstęgi)papieru”
web threaderurządzenie do zaprowadzania wstęgi
web transferprzenoszenie wstęgi
web travel speedprędkość biegu wstęgi
web turnerurządzenie do odwracania wstęgi
web wasteodpady papierowe ze zwojów
web widthszerokość wstęgi
web widthszerokość taśmy
webbing-inwprowadzanie taśmy papieru
wedding bristolkarton do druku okolicznościowych zaproszeń
weddingskartony bezdrzewne luksusowe na zawiadomienia towarzyskie
wedgeklin
Wedge furnacepiec pirytowy Wedge’a
wedge methodmetoda klina
weed treedrzewo chwast leśny
weeping willowwierzba płacząca
weftwątek
weftnitki wątku
weft bobbin (tube)cewka wątkowa
weft threadsnici wątkowe
weft threadsdruty wątkowe
weft wiredrut wątku
weighważyć
weighodważać
weigh scalewaga
weighed amountodważka
weighingważenie
weighing conveyorwaga automatyczna przenośnikowa
weighing hooperlej nasypowy z wagą
weightmasa
weightodważnik
weightgramatura
weight leverdźwignia wyważona
weight per unit length of fibremasa jednostki długości włókna
weight ratiostosunek ciężarowy
weight tolerancetolerancja gramatury
weighted average fiber lengthśrednia ważona długość włokien
weightingobciążenie
weightometerwaga rejestrująca
weirjaz
weirprzelew
weldabilityspawalność
weldabilityzgrzewalność
weldingspawanie
wellstudnia
well-closed formationprzezrocze zwarte i równomierne
well-sizeddobrze zaklejony
well-sizedpełnoklejony
well waterwoda studzienna
weltspręgi
western balsam firjodła balsamiczna
western hemlockchoina górska
western jack pinesosna
western larchmodrzew amerykański zachodni
western red cedarżywotnik olbrzymi
western tamarackmodrzew zachodnio-amerykański
western white pinesosna zachodnia
western yellow pinesosna żółta
western yewcis odm. krótkoigłowa
wet abrasion testoznaczanie ścieralności na mokro
wet ash methodmetoda spopielania na mokro
wet ashingspopielanie na mokro
wet barkingkorowanie na mokro
wet beatingmielenia smarne
wet beatingmielenie tłuste
wet board machinetekturówka
wet board machinemaszyna do wyrobu tektury zwijanej
wet boxesskrzynki ssące mokre
wet break testpróba wytrzymałości w stanie mokrym
wet brokebrak mokry
wet-bulb temperaturetemperatura termometru wilgotnego
wet-bulb thermometertermometr wilgotny
wet bursting strengthwytrzymałość na przepuklenie w stanie mokrym
wet cleanerskruber
wet cleanermokry oczyszczalnik gazu
wet combustionspalanie na mokro
wet craping dryercylinder krepujący
wet-crepedmarszczony na mokro
wet-crepedkrepowany na mokro
wet crˆped paperpapier marszczony na mokro
wet crˆped paperpapier krepowany na mokro
wet crˆpingmarszczenie na mokro
wet crˆpingkrepowanie na mokro
wet curlzwijanie się papieru po zwilżeniu
wet disintegrationrozdrabnianie na mokro
wet disintegrationrozczynianie na mokro
wet drawnaciąg wstęgi między sekcjami części mokrej
wet endczęść mokra
wet-end additivesśrodki pomocnicze dodawane do masy papierniczej w częścimokrej maszyny papierniczej”
wet-end finishwykończenie papieru w części mokrej
wet feltfilc mokry
wet feltfilc prasowy
wet felting processspilśnianie na mokro
wet filterfiltr mokry
wet finger testpróba ścierania powłoki mokrym palcem
wet finger testbadanie odporności powłoki na zrywanie mokrym palcem
wet finishwykończenie na mokro
wet-forming processformowanie wstęgi na mokro
wet grindingścieranie na mokro
wet laparkusz mokrej masy włóknistej
wet lapmata wilgotna
wet lapskładka mokrej masy
wet lapformatka wilgotna
wet lap forming machinemaszyna formująca
wet lap forming machinemaszyna odwadniająca
wet lap machineodwadniarka
wet lap machinemaszyna odwadniająca
wet lapped pulparkusze mokrej masy
wet lapped pulpskładki mokrej masy włóknistej
wet lapping of pulpformowanie składek z mokrych arkuszy masy włóknistej
wet long-fibred stuffmasa długowłóknista smarna
wet machineodwadniarka
wet machinemaszyna odwadniająca
wet machine boardtektura zwijana
wet machine boardtektura ręczna
wet machine tenderoperator odwadniarki
wet machine tendermaszynista odwadniarki
wet mottlewilgotne ciemne plamy
wet Mullenwytrzymałość na przepuklenie w stanie mokrym
wet on dry coatingpowlekanie metodą 'mokre na suche’
wet on wet coatingpowlekanie metodą 'mokre na mokre’
wet-on-wet printingdrukowanie metodą 'mokre na mokre’
wet oxidation plantinstalacja do utleniania na mokro
wet partczęść mokra
wet pick (picking)zrywanie powierzchni w stanie mokrym
wet pick (picking)wytrzymałość powierzchni na zrywanie w stanie mokrym
wet ply separationrozwarstwianie na mokro
wet pressprasa mokra
wet press feltfilc mokry prasowy
wet-press rollwalec prasy mokrej
wet-pressed boardkarton wielowarstwowy wyprodukowany na kartoniarcewielositowej”
wet pressingprasowanie w części mokrej
wet-process hardboardpłyta pilśniowa twarda wykonana sposobem mokrym
wet pulpmasa włóknista mokra
wet pulpmasa włóknista smarna
wet rollzwój zamoczony
wet rollzwój uszkodzony przez zamoczenie
wet rotzgnilizna wilgotna
wet rotzgnilizna pleśniowa
wet rubścieranie na mokro
wet-rub fastnessodporność na ścieranie na mokro
wet-rub resistanceodporność na ścieranie na mokro
wet rub strengthwytrzymałość na ścieranie na mokro
wet rub testoznaczanie odporności na ścieranie na mokro
wet rub testeraparat do oznaczania ścieralności na mokro
wet sawprzecinarka poprzeczna
wet screeninganaliza sitowa na mokro
wet scrubberpłuczka gazowa mokra
wet-scuffing resistanceodporność na ścieranie na mokro
wet separationoddzielanie na mokro
wet-set inkfarba drukarska utrwalana na mokro
wet shear adhesionadhezja na mokro przy naprężeniu ścinającym
wet shear adhesionwytrzymałość sklejenia w stanie mokrym przy naprężeniustycznym”
wet short-fibred stuffmasa smarna krótkowłóknista
wet shredderszarpak na mokro
wet shredderrozdrabniacz
wet shreddingrozdrabnianie na mokro
wet steampara mokra
wet steampara nasycona
wet stockmasa papiernicza smarna
wet stockmasa włóknista smarnie zmielona
wet storageskładowanie w wodzie
wet storagemagazynowanie w stanie mokrym
wet streaksmokre smugi
wet streaksmokre pasma
wet-strengthwodotrwałość
wet-strengthwodotrwały
wet-strength abrasive paperpapier ścierny wodootrwały
wet-strength additiveśrodek nadający wodotrwałość
wet-strength agentśrodek zwiększający wytrzymałość w stanie mokrym
wet-strength boardtektura wodotrwała
wet-strength brokemakulatura wodotrwała
wet-strength paperpapier wodotrwały
wet-strength resinżywica podwyższająca wodotrwałość
wet strength retentionwskaźnik zachowania wodotrwałości
wet-strength sack paperpapier workowy wodotrwały
wet strength testoznaczanie wodotrwałości
wet stuffmasa papiernicza smarna
wet suction boxskrzynka ssąca mokra
wet tensile breaking strengthwytrzymałość na zerwanie w stanie mokrym
wet vacuum boxmokra skrzynka ssąca
wet vacuum box coverpokrycie mokrej skrzynki ssącej
wet-waxed paperpapier powlekany parafiną
wet-waxed paperpapier z powłoką parafinową nagle oziębioną
wet webmokra wstęga papieru
wet web formerformer mokrej wstęgi
wet web formermaszyna do formowania wstęgi na mokro
wet web strengthwytrzymałość mokrej wstęgi na zerwanie
wet web strengthwytrzymałość pierwotna w stanie mokrym
wet weightgramatura mokrych arkuszy masy włóknistej
wet weltmokre pasmo
wet weltmokra pręga
wet wrinklezmarszczka powstała w części mokrej
wetnesssmarność
wetness testeraparat do oznaczania smarności
wettabilityzwilżalność
wettabilitypodatność na zwilżanie
wettingnawilżanie
wettingzwilżanie
wetting agentśrodek zwilżający
wetting agentzwilżacz
wetting down wood pilesnawilżanie stosów drewna
wetting machinezwilżarka
wetting machinenawilżarka
wetting machineurządzenie do nawilżania
wetting powerzdolność zwilżania
wetting powerzwilżalność
wetting resistanceodporność na zwilżanie
wetting tensionnapięcie zwilżania
wetwooddrewno mokre
wetwoodwodosłój
Weymouth-pinesosna amerykańska
Weymouth-pinewejmutka
Whatman paperpapier (karton) rysunkowy Whatmana
Whatman paperpapier filtracyjny Whatmana
wheatpszenica
wheat starchskrobia pszeniczna
wheat starchskrobia pszenna
wheat strawsłoma pszeniczna
Wheatstone paperpapier na taśmę telegraficzną
whirlwir
whirl mixermieszalnik wirowy
whirling motionruch wirowy
whiskeringtworzenie się 'wąsów’ z mieszanki powlekającej
whitebiel
whitebiały
white abeletopola biała
white alderolsza szara
white alderolsza biała
white ashjesion amerykański
white beech (US)grab pospolity
white birchbrzoza papierowa
white box coverpapier biały na pokrycie pudełek
white box coverpapier biały do oklejania pudełek
white card cuttingsścinki białych kartonów
white cedarżywotnik zachodni
white cedartuja
white coated shavingsścinki białych papierów powlekanych
white coated shavingsścinki białe powlekane
white cottonsszmaty białe bawełniane
white dextrinedekstryna biała
white elmwiąz amerykański
white European birchbrzoza omszona
white fiber sheathingpapier biały poszyciowy budowlany
white fibrefibra biała
white firjodła jednobarwna
white heavy lettermakulatura biała bezdrzewna
white hemlockchoina kanadyjska
white hickoryorzesznik owłosiony
white hickoryprzeorzech
white hickoryhikora
white lakelaka biała
white lined chipboardtektura makulaturowa z białym pokryciem
white lined folding boxboardtektura z białym pokryciem na pudełkaskładane”
white-lined manilatektura niepowlekana na pudełka składane
white liquorług biały
white liquor mudszlam pokaustyzacyjny
white liquor mudbłotko pokaustyzacyjne
white liquor mudosad z klarowania ługu białego
white liquor storagemagazynowanie ługu białego
white liquor storagezbiornik magazynowy ługu białego
white manila paperpapier biały pakowy
white mapleklon cukrowy
white mechanical pulpścier
white mechanical pulp boardtektura biała drzewna
white millboardtektura biała zwijana
white millboardtektura biała ręczna
white mudszlam pokaustyzacyjny
white mudbłotko pokaustyzacyjne
white news wrappingpapier gazetowy pakowy
white oakdąb biały
white paperpapier niezadrukowany
white paper doyley cuttingsścinki białe papieru serwetkowego
white-peeledkorowany na biało
white pigment coatingkredowanie
white pigmentspigmenty białe
white pinesosna amerykańska
white pinewejmutka
white poplartopola biała
white poplarbiałodrzew
white print base stockpodłoże na papier światłoczuły diazotypowy
white rotzgnilizna biała
white rotzgnilizna jasna
white shavingsścinki białe
white spruceświerk biały
white sulfite paperpapier siarczynowy biały
white tag fibrebiała fibra na przywieszki
white unprintedmakulatura biała niezadrukowana
white walnutorzech szary
white wastemakulatura biała
white waterwoda podsitowa
white waterwoda obiegowa
white water chestkadź wody obiegowej
white water clarifierklarownik wody podsitowej
white water clarifierodstojnik wody podsitowej
white water systemukład wody obiegowej
white water trayrynna wody podsitowej
white water treatmentoczyszczanie wody obiegowej
white willowwierzba biała
white woody shavingsścinki białe drzewne
whitebark pinesosna
whitenerwybielacz optyczny
whitenerrozjaśniacz
whitenessbiałość
whitening agentwybielacz optyczny
whitening agentrozjaśniacz
whitening agentśrodek rozjaśniający
whiteprint paperpapier światłoczuły diazotypowy
whitesszmaty białe
whitewashmleko wapienne
whitewooddrewno białe
whitey brownpapier pakowy do dzianin
whitingwęglan wapniowy
whitingkreda pławiona
whole log barkerkorowarka do dłużyc
whole stuffmasa mielona szmaciana
whole stuffmasa papiernicza
whole-surface gluingklejenie pełnopowierzchniowe
whole-surface gluingpowlekanie klejem całej powierzchni
whole tree chipszrębki z całego drzewa
wide angle refinermłyn stromostożkowy
wide angle refinerrafiner stromostożkowy
wide angle refinermłyn szerokokątny
wide-grained wooddrewno szerokosłoiste
wide-ringedszerokosłoisty
widthszerokość
width of a reelszerokość zwoju
width of a rollszerokość zwoju
width of cutszerokość cięcia
width of paper sheetszerokość arkusza papieru
width of paper sheetszerokość wstęgi
width of slotszerokość szczeliny
width of the webszerokość wstęgi
wild formationchmurność przezrocza
wild formationchmurkowatość przezrocza
wild lookthroughchmurne przezrocze
wild yeastdrożdże dzikie
Williams testeraparat Williamsa
willowwierzba
willow cottonwoodtopola wąskolistna
willow oakdąb złotolistny
Willstaeter ligninlignina Willstaetera
Wilson’s stainodczynnik barwny Wilsona
winchwciągarka
winchmotowidło
windnawijać
windzwijać
wind offodwijać
wind onnawijać
wind upnawijać
wind upnakręcać
wind upzwijać
windbreakwiatrołom
windbreakłamanie drzew przez wiatr
windbreakwiatrochron
windbreakosłona od wiatru
windbreakpas wiatrochronny
windernawijarka
winderprzewijarka
winderprzewijarko-krajarka
winder cracksnaderwania wstęgi na krajarce wzdłużnej
winder cracksnaderwania na przewijarko-krajarce
winder shaftdrąg nawojowy
winder weltsgrzbiety wstęgi powstałe na przewijarko-krajarce
winder wrinkleszmarszczki powstałe na przewijarko-krajarce
windermanoperator przewijarko-krajarki
windfallwiatrołom
windingzwijanie
windingnawijanie
windingowijanie
winding drumbęben nawijający
winding drumcylinder nawijający
winding paperpapier na tuleje
winding paperpapier do zwijania tulei, cewek itp.
winding shaftdrąg nawijający
winding tightnesstwardość nawijania
winding tubetuleja nawojowa
windlasskołowrót
window boxpudełko okienkowe
window boxpudełko z okienkiem
window-envelopekoperta z okienkiem
window-envelopekoperta okienkowa
window-envelope paperpapier na koperty okienkowe
window-envelope varnishlakier do okienek kopert
window patchwykrój okienka w kopercie
window-patching machinemaszyna do wykrawania i wklejania okienek wkopertach”
window-patching machinewykrawarka i wklejarka okienek w kopertach
windshield towelściereczka do szyb samochodowych
windshield wiping paperpapier na ścierki do szyb samochodowych
winged elmwiąz
wipeścierać
wipewycierać
wipezetrzeć
wipe-off paperpapier do ścierania
wiperwycieraczka
wiperzgarniacz
wiperwycierak
wiresito
wiredrut
wire areapowierzchnia sita
wire birchbrzoza topololistna
wire brushszczotka druciana
wire-carrying beambelka rejestrowa
wire-carrying rollwałek rejestrowy
wire changingwymiana sita
wire-changing arrangementurządzenie do wymiany sita
wire cleaningczyszczenie sita
wire-cleaning brushszczotka do czyszczenia sita
wire clothsito maszyny papierniczej
wire control deviceregulator biegu sita
wire-covered table rollwałek rejestrowy sitowy
wire-covered table rollwałek rejestrowy eguterowy
wire-covered tube rollwałek rejestrowy eguterowy
wire-covered tube rollwałek rejestrowy sitowy
wire dandy rolleguter sitowy
wire directionkierunek podłużny
wire endczęść sitowa
wire endczęść mokra
wire framestół sitowy
wire guideregulator biegu sita
wire guide rollwalec prowadzący sito
wire guidingprowadzenie sita
wire impressionślady sita
wire leading rollwałek prowadzący sito
wire lengthdługość sita
wire lifeczas pracy sita
wire lifetrwałość sita
wire lifeżywotność sita
wire-life extenderśrodek do zwiększania żywotności sita
wire-life extenderśrodek do przedłużania czasu pracy sita
wire lineskresy
wire loadingobciążenie sita
wire loadingobciążenie stołu sitowego
wire loadingdodawanie wypełniacza do mokrej masy na sicie
wire marksślady sita
wire marksżeberka
wire marksmarkowanie przez sito
wire-mesh numbernumer sita
wire mesh screensito sortownicze
wire mouldsito czerpalne
wire mouldsito cylindryczne
wire oscillatortrzęsak sita
wire partczęść sitowa
wire pitzbiornik wody sitowej
wire pressprasa sitowa
wire retentionretencja na sicie
wire retentionzatrzymanie masy papierniczej na sicie
wire return rollswałki prowadzące powrotną część sita
wire ridgenierówność sita
wire ridgezałamania sita
wire rollwałek prowadzący sito
wire ropelina stalowa
wire ropelina druciana
wire running regulatorregulator biegu sita
wire screensiatka obiegowa
wire screensiatka transportowa
wire sectionczęść sitowa
wire sidestrona sitowa
wire sidestrona dolna
wire speedprędkość sita
wire spotślad uszkodzenia sita na papierze
wire-stitchedszyty drutem
wire stitched rigid boxpudełko zszywane
wire stitcherzszywarka
wire stitchermaszyna do spinania
wire stitchermaszyna do szycia drutem
wire stitcherblokówka
wire stitcher for saddle stitchingmaszyna do szycia zeszytowego drutem
wire stitcher for saddle stitchingmaszyna do szycia drutem przez grzbiet
wire stitchingszycie drutem
wire stitching machinezszywarka
wire stitching machinemaszyna do zszywania drutem
wire strappingwiązanie drutem
wire stretcherregulator naprężenia sita
wire stretchingnaprężanie sita
wire stretchingnapinanie sita
wire suction boxskrzynka ssąca płaska
wire suction rollwyżymak ssący
wire supportbelka rejestrowa
wire tablestół sitowy
wire tankzbiornik wody podsitowej
wire tensionnaciąg sita
wire tension control systemregulator naprężenia sita
wire tension control systemukład regulacji naprężenia sita
wire tension governorregulator naprężenia sita
wire tension regulatorregulator naprężenia sita
wire turning rollwał zwrotny napędowy sita
wire tying machinemaszyna do wiązania paczek drutem
wire warposnowa sita
wire warpnitki osnowy
wire weaving loomkrosno do tkania sita
wire weftwątek sita
wire weftdruty wątku sita
wire widthszerokość sita
wire wound equalizer rodskrobak prętowy owinięty spiralnie drutemkalibrowanym”
wire-wound rod coaterpowlekarka z prętem dozującym owiniętym spiralniedrutem”
wire-wrap paperpapier pakowy do drutów
wiringodrutowanie
wiring diagramschemat połączeń
witch hazelambrowiec amerykański
with-the-grainkierunek podłużny
withdrawodciągnąć
withdrawwyciągnąć
withdrawal of cooking liquorodciąganie cieczy warzelnej
witheritewiteryt
witheritebiel patentowa
withstandprzeciwdziałać
withstandwytrzymać
withstandopierać się
wooddrewno
wood alcoholspirytus drzewny
wood alcoholmetanol
wood anatomyanatomia drewna
wood assortmentsortyment drewna
wood balancebilans drewna
wood-based materialtworzywo drewnopochodne
wood-based materialtworzywo drzewne
wood-based panelspłyty drewonopochodne
wood borerkołatek
wood celluloseceluloza drzewna
wood chargewsad drewna
wood chemical industryprzemysł chemicznego przerobu drewna
wood chemistrychemia drewna
wood chip boardpłyta wiórowa
wood chipperrębak drewna
wood chipszrębki drewna
wood chopperrębak
wood chopperrozdrabniarka drewna
wood consumptionzużycie drewna
wood-containingdrzewny
wood containing boardtektura drzewna
wood containing boardkarton drzewny
wood containing paperpapier drzewny
wood-containing printing paperpapier drukowy drzewny
wood-containing wrapping paperpapier pakowy drzewny
wood decayzgnilizna drewna
wood densitygęstość drewna
wood-derived dirtzanieczyszczenia pochodzące z drewna
wood-destroying fungigrzyby niszczące drewno
wood digesterwarnik do roztwarzania drewna
wood disckrążek drewna
wood distillationpiroliza drewna
wood distillationdestylacja rozkładowa drewna
wood distillationsucha destylacja drewna
wood extractivessubstancje ekstrakcyjne drzewne
wood feederpodajnik drewna
wood fellingścinka drewna
wood fellingpozyskiwanie drewna
wood fellingwyrąb
wood fibrewłókno drzewne
wood-filled boardtektura z warstwami środkowymi z masy makulaturowejdrzewnej”
wood fillingwkładka drewniana międzynożowa
wood flourmączka drzewna
wood graintekstura drewna
wood grinderścierak
wood grindingścieranie drewna
wood gumsgumy drzewne
wood handlingmanipulowanie drewnem
wood hogrębak odpadów drzewnych
wood humidity metermiernik wilgotności drewna
wood hydrolysishydroliza drewna
wood manilapapier etykietowy drzewny
wood mealmączka drzewna
wood measurementpomiar drewna
wood moisture contentwilgotność drewna
wood moisture contentzawartość wilgoci w drewnie
wood naval storesprodukty przerobu żywic naturalnych
wood parenchymatkanka miękkiszowa drzewna
wood parenchymaparenchyma drzewna
wood-particle boardpłyta wiórowa drzewna
wood-particle boardpłyta z wiórów drzewnych
wood pilestos drewna
wood preparationprzygotowanie drewna
wood preparation departmentoddział przygotowania drewna
wood procurementpozyskanie drewna
wood procurementuzyskiwanie drewna
wood productprodukt drzewny
wood propertieswłasności drewna
wood pulpmasa włóknista drzewna
wood-pulp boardkarton biały drzewny
wood-pulp boardtektura drzewna
wood pulp board for pressingkarton biały do tłoczenia
wood-pulp grinderścierak
wood pulpingroztwarzanie drewna
wood raypromień rdzeniowy
wood refuseodpady drzewne przemysłowe
wood resinżywica ekstrakcyjna
wood roomoddział przygotowania drewna
wood room effluentsścieki z korowalni
wood rosinżywica drzewna
wood rosinkalafonia ekstrakcyjna
wood sawingpiłowanie drewna
wood sciencenauka o drewnie
wood sliversdrzazgi
wood spiritspirytus drzewny
wood spiritmetanol
wood splittingłupanie drewna
wood-splitting machinełuparka do drewna
wood storageskładowanie drewna
wood storageskładnica drewna
wood structurebudowa drewna
wood structurekonstrukcja drewniana
wood substitutenamiastka drewna
wood substitutesubstytut drewna
wood sugarscukry drzewne
wood supplydostawa drewna
wood supplypodaż drewna
wood tarsmoła drzewna
wood-tar pitchpak drzewny
wood technologytechnologia drewna
wood turpentinetepentyna ekstrakcyjna
wood vat-lined chipboardkarton makulaturowy z pokryciem ze ścieru
wood volumemiąższość drewna
wood wasteodpady drzewne
wood woolwełna drzewna
wood-working machineobrabiarka do drewna
wood yieldwydajność masy z drewna
woodcraftleśnictwo
woodcroppingpozyskiwanie drewna
woodendrewniany
wooden chestkadź drewniana
wooden coretuleja nawojowa drewniana
wooden corecewka drewniana
wooden plugszatyczki drewniane tulei nawojowych
woodfreebezdrzewny
woodfree boardkarton celulozowy
woodfree boardbarton bezdrzewny
woodfree boardtektura bezdrzewna
woodfree manila paperpapier celulozowy manila
woodfree paperpapier bezdrzewny
woodfree wastemakulatura z papierów bezdrzewnych
woodland operationspozyskiwanie drewna w lesie
woodlandslasy
woodlandsobszary zalesione
woodlotlas chłopski
woodlotlas drobnych posiadaczy
woodlotlasek
woodworkingobróbka drewna
woodworking industryprzemysł drzewny
woodylesisty
woodydrewniany
woodyzdrewniały
woodydrzewiasty
woodyzalesiony
woody fibrewłókno zdrewniałe
woody pamsksiązki, czasopisma i broszury z papieru drzewnego
woody tissuetkanka drzewna
woodyardplac drzewny
woodyardskładowisko drewna
woolwełna
wool-asbestos boardtektura wełniano-azbestowa
wool-cotton feltfilc bawełniano-wełniany
wool feltfilc wełniany
wool felt boardtektura dźwiękochłonna
wool felt boardtektura wojłokowa
woolen dryer feltsusznik wełniany
woolen feltfilc wełniany
woolen paperpapier kalandrowy
woolen paperpapier na walce kalandrowe
woolly grainwełnistość powierzchni
work hardeningumocnienie przez zgniot
work in progressprace w toku
work in progressprodukcja w toku
work injuryuraz na skutek wypadku przy pracy
work of deformationpraca odkształcenia
work safetybezpieczeństwo pracy
work samplingtechniczne normowanie pracy
work studyanaliza pracy
workabilityobrabialność
workabilityprzerabialność
workabilitypodatność na obróbkę
working conditionswarunki pracy
working lifeokres użytkowania
working lifetrwałość użytkowa
working loadobciążenie robocze
working platformpomost roboczy
working pressureciśnienie robocze
working speedprędkość robocza
working stationstanowisko robocze
working widthszerokość robocza
workplacestanowisko robocze
workszakłady
workswytwórnia
worksfabryka
workszakład przemysłowy
workshopwarsztat
workshopoddział produkcyjny
workshop drawingrysunek wykonawczy
worktimeczas pracy
wormślimak
worm conveyorprzenośnik ślimakowy
worm extruderwytłaczarka ślimakowa
worm extruderekstruder ślimakowy
worm feederpodajnik ślimakowy
worm felt rollwałek rozfałdowujący spiralny
worm gearprzekładnia ślimakowa
worm pressprasa ślimakowa
worm pressprasa śrubowa
worm rollwalec spiralny
worm wheelkoło ślimakowe
worm wheelślimacznica
wormed rollwałek spiralny
wormsprześwity poprzeczne
worn-outzużyty
wortbrzeczka
wound rollnawijany zwój
wound rollzwinięta tuleja
wovewelinowy
wovenieżeberkowany
wove dandyeguter welinowy
wove envelope (paper)papier kopertowy bezdrzewny
wove mouldsito czerpalne welinowe
wove paperpapier welinowy
wove paperwelin
wove paperpapier bez żeberkowania
woventkany
woven fabrictkanina
woven fabricsito plastykowe
woven mouldsito czerpalne welinowe
woven sackworek tkany
woven sackworek z tkaniny
woven wiresito tkane
wovespapiery welinowe
wovesweliny
wrapopasanie
wrappapier pakowy
wrapowinięcie
wrapkąt opasania
wrap anglekąt opasania
wrap curlzwijanie się papieru
wraparound packopakowanie przez owinięcie
wrapperpapier pakowy
wrapperopakowanie
wrapperpakowarka
wrappingpakowanie
wrappingzawijanie
wrapping crepepapier pakowy marszczony
wrapping crepepapier pakowy krepowany
wrapping machinemaszyna do pakowania
wrapping machinezawijarka
wrapping manilapapier pakowy manila
wrapping manilapapier pakowy dla handlu mięsem
wrapping materialsmateriały opakowaniowe
wrapping paperpapier pakowy
wrapping paper from waste paperspapier pakowy makulaturowy
wrapping paperspapiery pakowe
wrapping tissuebibułka do zawijania
wrapping tissuebibułka pakowa
wrappingspapiery pakowe
wrappingsmateriały opakowaniowe
wrenchklucz maszynowy
wringwyżymać
wringwykręcać
wringerwyżymarka
wringerwyżymaczka
wringer presspralka wałowa
wringer presspralka wyżymakowa
wringer rollwalec wyżymający
wringer rollwał pralki filcu
wrinklefałda
wrinklezmarszczka
wrinklezaprasowane zagięcie
wrinkle proofingnadawanie odporności na gniecenie
writabilityzdatność do pokrywania pismem
writabilityprzydatność do pisania
writingpismo
writing bristolskartony do pisania
writing inkatrament
writing paperpapier do pisania
writing paperpapier piśmienny
writing paper for the blindpapier do pisma Braille’a
writingspapiery do pisania
wrong sideniewłaściwa strona
wrong sideodwrotna strona
WRP (water retention power)zdolność zatrzymania wody
WRV (water retention value)wskaźnik zatrzymania wody
wt (weight)masa
WV (water vapour)para wodna
wych elmwiąz polny
wych elmwiąz pospolity
X-paperpapier siarczanowy na wykroje krawieckie
X-radiationpromieniowanie X
X-radiationpromieniowanie rentgenowskie
x-radiographyrentgenografia
x-radiographyradiografia rentgenowska
x-radiographydefektoskopia rentgenowska
X-ray analysisanaliza rentgenowska
X-ray analysisbadania rentgenograficzne
X-ray diffraction (XRD)dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
X-ray examinationbadanie rentgenowskie
X-ray film coversopakowanie błon rentgenowskich
X-ray film coversokładki do błon rentgenowskich
X-ray film coverskoperty do błon do zdjęć rentgenowskich
X-ray fluorescencefluorescencja rentgenowska
X-ray photoelectron spectroscopyspektroskopia rentgenowskafotoelektronowa”
X-ray photoelectron spectroscopyESCA
X-ray spectrometerspektrometr rentgenowski
X-ray spectroscopyspektroskopia rentgenowska
X-ray spectrumwidmo rentgenowskie
X-ray thickness gaugegrubościomierz rentgenowski
X-rayspromieniowanie rentgenowskie
X-rayspromienie X
X-rayspromienie Rentgena
xanthateksantogenian
xanthateksantat
xanthate groupgrupa ksantogenianowa
xanthationksantogenowanie
xanthationsiarczkowanie
xenonksenon
xenonXe
xenon lamplampa ksenonowa
xero-printingdruk kserograficzny
xerocopy paperpapier kserograficzny
xerographic printerkserograf
xerographykserografia
xerographydrukowanie elektrostatyczne
xerophiloussucholubny
xerophilouskserofilny
xeroprintodbitka kserograficzna
XRD (X-ray diffraction)dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
xylanksylan
xylary raypromień rdzeniowy
xylemksylem
xylemdrewno
xylemtkanka drzewna
xylem parenchymaparenchyma drzewna
xylem raypromień drzewny
xylene (xylogen)ksylen
xylene (xylogen)dwumetylobenzen
xylenesulfonateksylenosulfonian
xylenolksylenol
xylenoldwumetylofenol
xylographdrzeworyt
xylographydrzeworytnictwo
xylographyksylografia
xyloid coallignit
xyloid coalksylit
xylometerksylometr
xyloniteceluloid
xylophagouszjadający drewno
xylophagousdrewnożerny
xyloseksyloza
xylotomyksylotomia
xylotomyanatomia drewna
Y-iodine stainbarwnik jodowy
Yankee cylindercylinder Yankee
Yankee cylindercylinder suszący połyskowy typu Yankee
Yankee dryercylinder suszący typu Yankee
Yankee drying cylindercylinder suszący typu Yankee
Yankee lick-up feltfilc samoodbierający
Yankee machinemaszyna papiernicza samoodbierająca typu Yankee
Yankee press rollwalec prasy niemieckiej
Yankee press rollwalec prasy dociskającej
yardjard
yardplac
yardagewymiar w jardach
yarderżuraw placowy
yarderżuraw do papierówki
yardingzrywka
yardmanrobotnik placowy
yardmanrobotnik na placu drzewnym
yarnprzędza
year outputprodukcja roczna
yearbook (year book)rocznik
yearly cutroczny wyrąb
yearly cutetat roczny
yearly productionprodukcja roczna
yeastdrożdże
yellowżółcień
yellowżółknąć
yellowżółty
yellow birchbrzoza żółta
yellow buckeyekasztanowiec żółty
yellow copyingpapier drzewny przebitkowy żółty
yellow cottonsżółta bawełna
yellow cottonwoodtopola balsamiczna
yellow cottonwoodPopulus balsamifera
yellow cypresscyprysik nutkajski
yellow cypresscyprysik błotny
yellow earthochra
yellow filterfiltr świetlny żółty
yellow longleaf pinesosna
yellow ochreochra żółta
yellow paperpapierek żółty indantrenowy
yellow poplartulipanowiec amerykański
yellow pulpmasa słomowa niebielona
yellow rosinkalafonia
yellow strawboardtektura słomowa żółta
yellow strawpaperpapier słomowy żółty
yellow waybill copying tissuebibułka przebitkowa żółta na kopie listówprzewozowych”
yellowed paperpapier pożółkły
yellowingżółknięcie
yellowingutrata białości
yellowing tendencyskłonność do żółknięcia
yellowing tendencytendencja do żółknięcia
yellowishżółtawy
yellowness coefficientwspółczynnik żółknięcia
Yeso spruceświerk
yewcis pospolity
yew pineświerk czarny
yieldwydajność
yielduzysk
yielddawać
yielddawać plon
yield pointgranica plastyczności
yield strengthgranica plastyczności
yield stressnaprężenie przy granicy plastyczności
yield tabletabela miąższości
yield tabletablica zasobności
yield valuegranica płynności
yokejarzmo
yoke elmgrab
yoshimobibułka japońska z włókien Broussonetia papyrifera
young standmłodnik
Young’s modulusmoduł sprężystości wzdłużnej
Young’s modulusmoduł Younga
yr (year(s)lata
yr (year(s)rok
Yukon birchbrzoza jukońska
Yukon birchbrzoza Eastwooda
Z-direction tensile strengthwytrzymałość na rozerwanie w kierunku pionowymdo powierzchni”
Z-direction tensile strengthspoistość wiązań wewnętrznych
Z-direction(al) strengthwtrzymałość papieru w kierunku pionowym dopowierzchi”
Z-direction(al) strengthwytrzymałość wewnętrzna
Z-direction(al) strengthspoistość
Zahn cupkubek Zahna
zeinzeina
zeolitezeolit
zeolite bedzłoże zeolitowe
zeolite water softenerzeolitowy zmiękczacz wody
zero graduationkreska zerowa podziałki
zero graduationwskaźnik zerowy
zero markkreska zerowa
zero markpunkt zerowy
zero markzero
zero settingnastawianie na punkt zerowy
zero spanzerowa długość wpięcia
zero-span breaking lengthsamozerwalność przy zerowej długości wpięcia
zero-span tensile strengthwytrzymałość na rozciąganie przy zerowejdługości wpięcia”
zero-span tensile testoznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy zerowejdługości wpięcia”
zeroingzerowanie
zeroingustawianie na zero
zeta potentialpotencjał zeta
zeta potentialpotencjał elektrokinetyczny
zig-zag (zigzag)zygzak
Zimmermann processmetoda Zimmermanna spalania na mokro
zinccynk. Zn
zinc caseinmieszanka powlekająca z udziałem kazeiny i dodatkiem związkówcynku”
zinc chloridechlorek cynkowy
zinc finishwykończenie między płytami cynkowymi
zinc finishgładzenie płytami cynkowymi
zinc hydrosulfitepodsiarczyn cynkowy
zinc linerpłyta cynkowa do gładzenia papieru
zinc oxidetlenek cynkowy
zinc oxidebiel cynkowa, ZnO
zinc-oxide paperpapier powlekany tlenkiem cynkowym
zinc-oxide paperpapier elektrofotograficzny z powłoką zawierającą tlenekcynkowy”
zinc printing platepłyta drukowa cynkowa
zinc stearatestearynian cynkowy
zinc sulfatesiarczan cynkowy
zinc sulfidesiarczek cynkowy
zinc whitebiel cynkowa
zinc whitetlenek cynkowy
zinc yellowżółcień cynkowa
zinc yellowchromian cynkowy
zincspłyty cynkowe polerowane do gładzenia papieru
zipperzamek błyskawiczny
zonestrefa
zonepas
zoneobszar
zone controlled adjustable crown press rollwalec prasowy o strefowej regulacji bombiastości
zone heatingnagrzewanie strefowe
zone testpróba strefowa
zymasezymaza
Scroll to Top