FAQ tektura falista

Bigowanie

jest to proces wygniatania na tekturze falistej, litej, papierze, kształtu pozwalającego na poprawę składania w konkretnym miejscu.

Najczęściej spotykacie bigowanie jednopunktowe oraz bigowanie trzypunktowe. Pozwala ono rozprężyć materiał, minimalizuje pękanie przetwarzanego surowca, zmniejszając naprężenia działające na nie w trakcie naszej ingerencji, czyli składania.

Sztancowanie

jest to proces wygniatania na tekturze falistej, litej, papierze, kształtu pozwalającego na poprawę składania w konkretnym miejscu.

Najczęściej spotykacie bigowanie jednopunktowe oraz bigowanie trzypunktowe. Pozwala ono rozprężyć materiał, minimalizuje pękanie przetwarzanego surowca, zmniejszając naprężenia działające na nie w trakcie naszej ingerencji, czyli składania.

Perforacja

jest to miejscowe sztancowanie. Prawie jak alfabet morsa, czyli kreska – kropka – kreska i tak do końca. Są różne długości kropek i kresek by osiągnąć docelowy efekt, np. oderwanie części pudełka.

Rycowanie

polega na nacięciu jednej warstwy tektury, papieru lub zakładanej grubości surowca w taki sposób, aby nie została przecięta na wylot.

Wykrojnik

jest to narzędzie umożliwiające wykonanie cięcia, bigowania, perforacji, rycowania zgodnie z projektem graficznym. Wykrojnik posiada wykończenia umożliwiające precyzyjną pracę i podwyższenie żywotności.

Poszukujesz sprawdzonego dostawcy? Skontaktuj się

Kaszerowanie

proces polegający na sklejeniu do siebie dwóch warstw za pomocą kleju. Najczęściej papier nadrukowany do tektury falistej lub litej.

Przyrząd, przezbrojenie

proces polegający na zmianie narzędzi, ustawieniu niezbędnych sekcji zgodnie z wymaganą technologią i rysunkiem technicznym.

Stacja oczyszczania

sekcja maszyny „sztanca płaska”, pozwalająca na wykonanie oczyszczenia arkusza tektury falistej z odpadów, które nie są częścią zasadniczą gotowego produktu. Istnieje możliwość częściowego oczyszczania, ale również całkowitego wokół i w środku arkusza.

Słownik poligraficzny polsko angielski

A-flutefala A tektury falistej
A-printingklasa drzewnych papierów do druku
a.c. (alternating current)prąd przemienny
a.d. (air dry)powietrznie suchy
abacakonopie manilskie
abacaabaka
abatementzmniejszenie
abatementwióry
abatementosłabienie
abatementstrużyny
abeletopola biała
abelebiałodrzew
abhesionabhezja
abhesionnieprzyczepność
abhesionnieprzylepność
abhesiveśrodek antyadhezyjny
abhesive paperpapier abhezyjny
abhesive paperpapier nieprzyczepny
abietic acidkwas abietynowy
abradantścierniwo
abradantmateriał ścierny
abradeścierać
abradekorować
abradeszlifować
abrasibilityścieralność
abrasionścieranie
abrasionzużycie ścierne
abrasion lossstrata ścierania
abrasion resistanceodporność (wytrzymałość) na ścieranie
abrasion resistance testeraparat do badania ścieralności
abrasion resistantodporny na ścieranie
abrasion testpróba ścieralności
abrasion testerścieralnościomierz
abrasion testeraparat do oznaczania odporności na ścieranie
abrasivemateriał ścierny
abrasiveścierniwo
abrasiveścierny
abrasive actiondziałanie ścierne
abrasive actionścieranie
abrasive bandtaśma ścierna
abrasive base paperpodłoże na papier ścierny
abrasive beltpłótno ścierne
abrasive-coated paperpapier ścierny
abrasive fibrefibra-podłoże na tarcze ścierne
abrasive paperpapier ścierny piaskowy
abrasive paperpapier ścierny
abrasivenesswłasności ścierne
abrasivenessścieralność
abrasiveness of paperścieralność papieru
absolutebezwzględny
absolute drybezwzględnie suchy
absolute dry weightciężar b.s. (bezwzględnie suchy)
absolute errorbłąd bezwzględny
absolute humiditywilgotność bezwzględna
absolute pressureciśnienie bezwzględne
absolute reflectancebezwzględny współczynnik odbicia
absolute temperaturetemperatura bezwzględna
absolute viscositylepkość dynamiczna
absorbabsorbować
absorbpochłaniać
absorbwchłaniać
absorbabilitynasiąkliwość
absorbance (absorbancy)absorbancja
absorbance (absorbancy)wartość absorpcji
absorbed powermoc pobierana
absorbencyabsorpcja
absorbencypochłanianie
absorbencychłonność
absorbency testeraparat do oznaczania absorpcji (chłonności, pochłaniania)
absorbentmateriał chłonny
absorbentchłonny
absorbent lightweight paperbibułka chłonna
absorbent padwkładka chłonna
absorbent paperbibuła atramentowa
absorbent paperpapier chłonny
absorbent paper for drop catcherspapier chłonny do łapaczy kropel
absorbent paper for drop catchersbibuła do łapaczy kropel
absorberamortyzator
absorberabsorber
absorberśrodek absorbujący
absorbertłumik (drgań)
absorberaparat absorpcyjny
absorbing capacityzdolność absorpcyjna
absorbing capacityabsorpcyjność
absorptionabsorpcja
absorptionpochłanianie
absorptionwchłanianie
absorption coefficient (factor)współczynnik absorpcji
absorption coefficient (factor)absorpcyjność
absorption columnkolumna absorpcyjna
absorption of waternasiąkanie wodą
absorption of waterpochłanianie (absorpcja) wody
absorption testeraparat (przyrząd) do określania chłonności (wsiąkliwości)
absorption towerwieża absorpcyjna
absorption towerkolumna absorpcyjna
absorptive capacitywartość absorpcji
absorptivenesschłonność
absorptivity (absorbance, absorbency)chłonność
acaciaakacja
acacia gumguma arabska
acacia gumguma senegalska
accelerated ageingstarzenie przyspieszone
accelerated ageingstarzenie sztuczne
accelerating agentprzyspieszacz
accelererated storage testpróba przyspieszona składowania (magazynowania)
acceptmasa przyjęta
acceptablemożliwy do przyjęcia
acceptabledopuszczalny
acceptable level of pollutiondopuszczalny stopień zanieczyszczenia
acceptanceprzyjęcie
acceptanceodbiór (wyrobów)
acceptance inspectionkontrola odbiorcza
acceptance samplingodbiór wyrywkowy
acceptance samplingwyrywkowe badanie odbiorcze
acceptance specificationswymagania odbiorcze
acceptance testpróba odbiorcza
accepted chipszrębki przyjęte
accepted stockmasa przyjęta
accepted stockmasa włóknista przesortowana
accepted stockmasa sortowana
accepted stock outletodpływ masy przyjętej
accesibilitydostępność
accesoriesprzybory
accesorieswyposażenie dodatkowe
accesoriesakcesoria
accesoriesosprzęt
accessdostęp
accessdojście
accidentwypadek
accidental errorbłąd przypadkowy
accordion foldzłożenie harmonijkowe
accordion foldzłożenie zygzakowate
account book paperpapier na księgi handlowe
account book paperpapier do księgowania
accounting boardkarton do księgowania
accounting formformularz do księgowania
accounting machine paperpapier do maszyn do liczenia
accounting machine reelpapier w zwoikach do maszyn do liczenia
accounting paperpapier do księgowości
accumulationakumulacja
accumulationnagromadzenie
accumulationgromadzenie
accumulator crape (crˆpe) paperpapier marszczony akumulatorowy (na separatory)
accuracydokładność
accuracyścisłość
accuracyprecyzja
accuracy to sizedokładność wymiarów
accuracy to sizedokładność formatu
acetateoctan
acetate fibrewłókno octanowe
acetate filmfolia octanowa
acetate pulpmasa celulozowa octanowa
acetate pulpmasa celulozowa do przerobu na włókna lub tworzywa octanowe
acetic anhydridbezwodnik octowy
acetic esteroctan etylu
acetoneaceton
acetylcelluloseoctan celulozy
acetylenic bondwiązanie acetylenowe
acetylenic bondwiązanie potrójne
acidkwas
acidkwaśny
acidkwasowy
acid anhydridbezwodnik kwasowy
acid bleachingbielenie w środowisku kwaśnym
acid cooking liquorkwas warzelny
acid dyes (acid dyestuffs)barwniki kwasowe
acid-freebezkwasowy
acid-freenie zawierający wolnego kwasu
acid-free paperpapier bezkwasowy
acid-free paperpapier wolny od kwasu
acid-free tissuebibułka bezkwasowa
acid halideshalogenki kwasowe
acid hydrolysis (acidolysis)hydroliza kwasowa
acid hydrolysis (acidolysis)acydoliza
acid insoluble ashpopiół nierozpuszczlny w kwasie
acid-insoluble ligninlignina nierozpuszczalna w kwasie
acid makingprzygotowanie kwasu warzelnego
acid method (process)metoda kwaśna
acid numberliczba kwasowa
acid numberL.K.
acid plantoddział przygotowania kwasu warzelnego
acid-proof liningwykładzina kwasoodporna
acid rainkwaśny deszcz
acid reactionodczyn kwaśny
acid recovery plantoddział regeneracji kwasu warzelnego
acid resistancekwasoodporność
acid resistance testpróba kwasoodporności
acid-resistantkwasoodporny
acid resistant steelstal kwasoodporna
acid resisting feltpapa izolacyjna kwasoodporna
acid resitant paperpapier kwasoodporny
acid sizeklej o dużej zawartości wolnej żywicy
acid sizeklej 'kwaśny’
acid-soluble ligninlignina rozpuszczalna w kwasie
acid sulfite processmetoda roztwarzania kwaśnym siarczynem
acid sulfite pulpmasa celulozowa siarczynowa
acid sulfite pulpceluloza siarczynowa
acid towerwieża kwasowa
acid treatmentobróbka kwasem
acid treatmenttraktowanie kwasem
acid washmycie kwaśne
acid washmycie wodą zakwaszoną
acidiferouszawierający kwas
acidificationzakwaszanie
acidifyzadawać kwasem
acidifyprzeprowadzać w kwas
acidifyzakwaszać
aciditykwasowość
acidity of paperkwasowość papieru
acidolysisacydoliza
acidolysishydroliza kwasowa
acidproof paperpapier kwasoodporny
acidproofnesskwasoodporność
acoustic absorptionchłonność akustyczna
acoustic absorptivitydżwiękochłonność
acoustic boardpłyta dźwiękochłonna
acoustic boardtektura dźwiękochłonna
acoustic insulationizolacja dźwiękowa
acoustic propertieswłaściwości akustyczne
acoustic transmittivitytransmitywność
acoustic transmittivityprzenikalność akustyczna
acoustical absorption coefficientwspółczynnik pochłaniania dźwięku
acoustical boardtektura dźwiękochłonna
acoustical fibre boardpłyta pilśniowa do izolacji akustycznej
acoustical propertieswłaściwości akustyczne
acoustical transmissivityprzewodzenie dźwięku
acousticsakustyka
across the fibrekierunek poprzeczny papieru (drewna)
acrylateakrylan
acrylate resinsżywice akrylowe
acrylic acidkwas akrylowy
acrylic compoundszwiązki akrylowe
acrylic resinsżywice akrylowe
acrylonitryleakrylonitryl
acrylonitrylenitryl kwasu akrylowego
actinometer paperpapier aktynometryczny
actinometer paperpapier do aktynometrii
activateaktywować
activated carbonwęgiel aktywny
activated sludgeosad czynny
activated sludge loadingobciążenie osadu czynnego
activated sludge methodmetoda osadu czynnego
activated sludge processmetoda osadu czynnego
activating agentaktywator
activating agentpobudzacz
activating agentśrodek aktywujący
activation analysisanaliza aktywacyjna
activation energyenergia aktywacji
activatoraktywator
activatorpobudzacz
activatorśrodek aktywujący
activeaktywny
activeczynny
active alkaliczynne alkalia
active carbonwęgiel aktywny
active chlorinechlor czynny
active cutting edgeaktywna krawędż tnąca (skrawająca)
active sulfursiarka czynna
activity coefficientwspółczynnik aktywności
actual capacityrzeczywista zdolność produkcyjna
actual capacityrzeczywista pojemność
actual costskoszty rzeczywiste
actual outputwydajność rzeczywista
actuateuruchamiać
actuateporuszać
actuatewzbudzać
actuating leverdżwignia uruchamiająca
actuating switchprzełącznik uruchamiaący
ad (advertisement)ogłoszenie w czasopiśmie
ad (advertisement)reklama
ad (advertisement)inserat
ad (advertisement)anons
adaptationprzystosowanie
adaptationadaptacja
adding machine paperpapier do sumatorów (do maszyn sumujących)
additiondodatek
additiondodawanie
addition polymerpolimer addycyjny
addition polymerizationpolimeryzacja addycyjna
addition polymerizationpoliaddycja
additivesdodatki
additivessubstancje dodane
additivesśrodki pomocnicze
address cardwizytówka
address-label paperpapier na nalepki adresowe
addressing-machine paperpapier do adresarek
addressing-machine paperpapier na nalepki adresowe
addressograph (addressing machine)adresarka
addressograph (addressing machine)adrema
addressograph rollszwoiki papieru do adresarek
adherenceprzyleganie
adherenceprzywieranie
adherenceprzyczepność (np. powłoki)
adhesionadhezja
adhesionprzyleganie
adhesion coefficientwspółczynnik przyczepności
adhesion testsbadania przyczepności
adhesiveklej
adhesivespoiwo
adhesivelepiszcze
adhesivelepki
adhesiveprzyczepny
adhesive applicationnanoszenie kleju
adhesive bond strengthmoc spoiny klejowej
adhesive bond strengthwytrzymałośc spoiny klejowej
adhesive-bonded jointpołączenie klejowe
adhesive-bonded jointzłącze klejowe
adhesive-bonded jointspoina klejowa
adhesive capacityprzyczepność
adhesive capacityprzylepność
adhesive feltpapier podłożowy lub usztywniający do wyrobów ze skóry lub polichlorku winylu (np. okładki książek)
adhesive foilfolia klejąca
adhesive glassine tapetaśma papieru pergaminowego powleczona klejem (do sklejania książek, banknotów itp.)
adhesive joint (bond)połączenie klejowe
adhesive joint (bond)spoina klejowa
adhesive joint (bond)złącze klejowe
adhesive labelnalepka
adhesive labeletykietka powleczona klejem
adhesive migrationmigracja kleju
adhesive paperpapier podgumowany
adhesive paperpapier gumowany
adhesive paperpapier powleczony klejem
adhesive resistancenieprzyczepność (dla kleju)
adhesive strength (power)siła adhezyjna
adhesive strength (power)siła przylegania
adhesive strength (power)siła klejenia
adhesive tapetaśma powleczona klejem
adhesive tapeplaster lepki
adhesive tapetaśma podgumowana
adhesive tapeprzylepiec
adhesive tapetaśma klejąca
adhesivenesszdolność wiązania
adhesivenesssiła wiązania
adhesivenessprzyczepność
adhesivenesssiła przyczepności
adiabaticadiabatyczny
adipateadypinian
adipic acidkwas adypinowy
adjacentsąsiedni
adjacentprzylegający
adjacentotaczający
adjective dyebarwnik pośredni
adjustnastawiać
adjustregulować
adjustuzgadniać
adjustablenastawny
adjustable curved rollnastawny wałek łukowy (wygięty)
adjustingadiustacja
adjustmentnastawienie
adjustmentregulator
adjustmentregulacja
administrative paperpapier kancelaryjny
administrative paperpapier biurowy
admissibledopuszczalny
admissible errorbłąd dopuszczalny
admissible loadobciążenie dopuszczalne
admission ticketbilet wstępu
admission ticketkarta wstępu
admission ticketbilet wejściowy
admission valvezawór wlotowy
admixdomieszać
admixturedomieszka
admixtureprzymieszka
ADMT( air dry metric tons)ton metrycznych powietrznie suchych
adsorbadsorbować
adsorbatadsorbat
adsorbatsubstancja adsorbowana
adsorbentadsorbent
adsorbentsubstancja adsorbująca
adsorberadsorber
adsorberaparat adsorpcyjny
adsorptionadsorpcja
adsorptionpochłanianie powierzchniowe
adsorptive capacityadsorpcyjność
advance copyegzemplarz próbny (sygnalny)
advertisementogłoszenie
advertisementreklama
advertisement boardtektura (karton) reklamowa
advertisement boardtektura afiszowa
advertisement paperpapier afiszowy
advertisement wrapperpapier pakowy reklamowy
advertising aidspomocnicze środki reklamowe
advertising blotting paperbibuła reklamowa
advertising stickersnalepki reklamowe samoprzylepne
aeratenapowietrzać
aerated pondstaw napowietrzający
aerated pondstaw do napowietrzania ścieków
aerationnapowietrzanie
aeration basin (chamber)komora napowietrzania
aeration tankkomora napowietrzania
aeration tankzbiornik napowietrzania
aeration tuberura napowietrzania
aeratorurządzenie napowietrzające
aeratoraparat do napowietrzania
aerobestlenowce
aerobesaeroby
aerobesbakterie tlenowe
aerobicaerobowy
aerobictlenowy
aerobic bacteriabakterie aerobowe
aerobic bacteriabakterie tlenowe
aerobic biological oxidationaerobowe utlenianie biologiczne
aerobic processmetoda tlenowa
aerobic processproces aerobowy
aerobic treatmentoczyszczanie ścieków metodą tlenową
affectdziałać na…
affectwywierać wpływ
affinitypowinowactwo
affinitypokrewieństwo
after-shrinkagekurczenie wtórne
after-shrinkagekurczenie następcze
after-treatmentobróbka następcza
after-treatmentutrwalanie wybarwienia
after-treatmentobróbka końcowa
afterdryercylinder dosuszający
agaliteuwodniony krzemian magnezowy
agalitewłóknisty krzemian magnezowy
agar-agaragar
agateagat
agate marble paperpapier marmurkowy agatowy
agate marble paperpapier-imitacja agatu
agate paperpapier agatowy
agate tissue papercienki papier gładzony
agate tissue paperbibułka gładzona
agaveagawa
ageingstarzenie
ageingstarzenie się
ageing propertieswłasności starzenia
ageing resistanceodporność na starzenie
ageing-resistantodporny na starzenie
ageing testpróba starzenia
agentczynnik
agentśrodek
agglomerateaglomerat
agglomerateskupienie
agglomerationscalanie
agglomerationzbrylanie
agglomerationskupianie
aggregatezespół
aggregateagregat
agitatemieszać
agitating chestkadź mieszalna
agitationmieszanie
agitationwzbudzanie
agitatormieszadło
agitatormieszalnik
agricultural residuesodpady rolnicze
aidpomoc
aidśrodek pomocniczy
airpowietrze
air barrierwarstwa nie przepuszczająca powietrza
air barrierwarstwa szczelna dla powietrza
air bathłaźnia powietrzna
air bellpęcherz powietrzny
air bladenóż powietrzny
air bladeskrobak powietrzny
air blowerdmuchawa powietrzna
air-brushszczotka powietrzna
air-brush coatedpowlekany metodą szczotki powietrznej
air-brushed paperpapier powlekany szczotką powietrzną
air bubblepęcherz powietrzny
air capokapturzenie do suszenia dyszowego
air chamberkomora powietrzna
air chuckuchwyt pneumatyczny
air clampzacisk pneumatyczny
air classificationsortowanie pneumatyczne
air-classification forming processproces pneumatycznego formowania kobierca
air compressorsprężarka powietrza
air condenserchłodnica powietrzna
air-conditionklimatyzować
air-conditionerklimatyzator
air-conditioneraparat klimatyzacyjny
air conditioningklimatyzacja
air contentzawartość powietrza
air-cooledchłodzony powietrzem
air coolingchłodzenie powietrzne
air coolingchłodzenie powietrza
air curtainkurtyna powietrzna
air curtainosłona powietrzna
air cushionpoduszka powietrzna
air dampernawilżarka powietrza
air deckledysza powietrzna obcinka
air depositionformowanie wstęgi metodą suchą
air doctorskrobak powietrzny
air driedwysuszony na powietrzu
air-dried boardtektura powietrznie sucha
air-dried paperpapier powietrznie suchy
air-dried paperpapier suszony na powietrzu
air-dry mass (of pulp)masa w stanie powietrznie suchym
air-dry pulpmasa włóknista powietrznie sucha
air-dry wooddrewno powietrznie suche
air dry, a.d.powietrznie suchy
air dry, a.d.wysuszony na powietrzu
air dryersuszarka powietrzna
air dryingsuszenie powietrzne
air dryingsezonowanie
air dryingsuszenie na powietrzu
air entrainmentzapowietrzanie
air excess factorwspółczynnik nadmiaru powietrza
air filterfiltr powietrza
air filtration paperpapier do filtrowania powietrza
air-float dryersuszarka fluidyzacyjna
air flowprzepływ powietrza
air flow methodmetoda przepływu powietrza
air foilpłat nośny
air heaterpodgrzewacz powietrza
air humidifying machinenawilżarka powietrza
air impacter’pędzel’ powietrzny
air impermeabilitynieprzepuszczalność powietrza
air impingementuderzenie powietrza
air impingement dryingsuszenie dyszowe powietrzem
air impingement dryingsuszenie iniekcyjne (inżekcyjne)
air impingement velocityprędkość uderzania powietrza
air inletwlot powietrza
air intakechwyt powietrza
air intakewlot powietrza
air jetstrumień powietrza
air jetdysza powietrzna
air knifenóż powietrzny
air knifeskrobak powietrzny
air knife coated paperpapier powlekany na powlekarce z nożem powietrznym
air-knife coaterpowlekarka z nożem powietrznym
air knife coatingpowlekanie metodą noża powietrznego
air-knife markznakowanie przez nóż powietrzny
air-knife markmarkowanie przez nóż powietrzny
air leak methodmetoda przenikalności powietrza
air-loaded tension devicepneumatyczny regulator naciągu
air-lockpoduszka powietrzna
air moistenernawilżarka powietrza
air nozzledysza powietrzna
air paperpapier listowy lotniczy
air paperpapier lotniczy
air permeabilityprzepuszczalność powietrza
air permeabilityprzenikalność powietrza
air permeability testeraparat do mierzenia przepuszczalności powietrza
air permeanceprzenikanie powietrza
air permeancewnikanie powietrza
air pipe lineprzewód powietrzny
air pipingprzewód powietrzny
air pocketkorek powietrzny
air pocket’kieszeń’ powietrzna
air pollutionzanieczyszczenie powietrza
air preheaterpodgrzewacz powietrza
air pressure controllerregulator ciśnienia powietrza
air pressure regulatorregulator ciśnienia powietrza
air qualityjakość powietrza
air-releaseodpowietrzenie
air-releaseodpowietrznik
air-relief valvezawór odpowietrzający
air resistanceopór powietrza
air rollwałek nadmuchowy
air rollwalec powietrzny
air seasoningsuszenie na powietrzu
air supplyzasilanie powietrzem
air tubingprzewód powietrzny
air valvezawór powietrzny
airborneprzenoszony powietrzem
airborneprzenoszony w powietrzu
airborneunoszony
airborneprzystosowany do transportu powietrznego
airborne web dryersuszarka z powietrznym prowadzeniem wstęgi
airmail envelope paperpapier na koperty lotnicze
airmail paperpapier listowy lotniczy
airproofnie przepuszczający powietrza
airproofszczelny
airproofhermetyczny
airproof paperpapier nie przepuszczający powietrza
airproof paperpapier szczelny wobec powietrza
airtightnie przepuszczający powietrza
airtightpowietrzoszczelny
airtightszczelny
airtighthermetyczny
airtight sealinghermetyzacja
aisleprzejście
ajustable crown press rollwalec prasowy o regulowanym ugięciu
ajustable crown press rollwalec prasowy 'pływający’
ajustable crown press rollwalec prasowy o regulowanej bombiastości
alabaster cardboardkarton alabastrowy
alabaster paperpapier alabastrowy
ALB-Semicell processmetoda ALB-Semicell
album board (for photographic albums)karton na albumy fotograficzne
album cardboard (album board)karton albumowy
album paperpapier albumowy
album paperboardkarton albumowy
albumen (albumin) glueklej albuminowy
albumenized paperpapier białkowany
albumenized paperpapier albuminowy
albuminsalbuminy
alburnumbiel
alburnumdrewno bielu
alcoholalkohol
alcohol-benzene solubilityekstrakt alkoholowo-benzenowy
alcohol-benzene solubilitywyciąg alkoholowo-benzenowy
alcohol solublessubstancje rozpuszczalne w alkoholu
alcoholysisalkoholiza
alderolsza
alderolcha
aldosealdoza
Alexandria paperpapier aleksandryjski
alfa (grass)esparto
alfa (grass)ostnica
alfa (grass)trawa alfa
alfa printing paperpapier do druku z masy z esparto
alfa writing paperpapier do pisania z masy z esparto
algaeglony
algaealgi
alginate (algin)alginian
alginic acidkwas alginowy
algraphyalgrafia
algraphyaluminografia
alicyclic compoundszwiązki alicykliczne
alignustawiać w linii
alignosiować
alignorientować kierunkowo
aligning paperlekki papier mapowy (wykresowy)
aligning paperpapier maszynowy rozciągliwy
alignment (aligning)ustawianie w linii
alignment (aligning)justowanie
alignment (aligning)osiowanie
alignment (aligning)zestrajanie
aliquot (fraction)podwielokrotność
alkafide processmetoda roztwarzania alkafid
alkali activityaktywność alkaliów
alkali activityczynność alkaliów
alkali cellulosealkaliceluloza
alkali contentzawartość alkaliów
alkali cookinggotowanie (roztwarzanie) alkaliczne
alkali extractionekstrakcja alkaliczna
alkali-freenie zawierający alkaliów
alkali-freewolny od alkaliów
alkali ligninalkalilignina
alkali processmetoda alkaliczna
alkali ratiostosunek ilości czynnych alkaliów do masy drewna
alkali recoveryregeneracja alkaliów
alkali recoveryodzyskiwanie alkaliów
alkali refinement (refining)uszlachetnianie alkaliami
alkali-resistanceodporność na działanie alkaliów
alkali resistant celluloseceluloza odporna na działanie alkaliów
alkali-resistingodporny na działanie alkaliów
alkali-resistingługoodporny
alkali solubilityrozpuszczalność w roztworach NaOH
alkali solubilityrozpuszczalność w alkaliach
alkali-solublerozpuszczalny w alkaliach
alkali-staining resistanceodporność na zabarwienie alkaliami
alkali to wood ratiostosunek ilości alkaliów do masy drewna
alkali treatmentobróbka alkaliami
alkali treatmenttraktowanie alkaliczne
alkaliesalkalia
alkalifyalkalizować
alkalinealkaliczny
alkaline bleachingbielenie alkaliczne
alkaline cookinggotowanie alkaliczne
alkaline cookingroztwarzanie alkaliczne
alkaline cooking liquoralkaliczna ciecz warzelna
alkaline fillerwypełniacz alkaliczny
alkaline methodmetoda alkaliczna
alkaline processproces alkaliczny
alkaline processmetoda alkaliczna
alkaline pulpmasa celulozowa wytworzona metodą alkaliczną
alkaline pulpingroztwarzanie alkaliczne
alkaline pulpingroztwarzanie metodą alkaliczną
alkaline refininguszlachetnianie alkaliczne
alkaline sizeklej alkaliczny
alkaline sizingzaklejanie w środowisku alkalicznym
alkaline solutionroztwór alkaliczny
alkaline solventrozpuszczalnik alkaliczny
alkalinityalkaliczność
alkalinityzasadowość
alkaliproofodporny na działanie alkaliów
alkaliproofługoodporny
alkaliproof paperpapier odporny na działanie alkaliów
alkaliproof paperpapier ługoodporny
alkaliproof soap-box boardtektura (karton)na pudełka do mydła odporna na działanie alkaliówdziałanie alkaliów”
alkalizationalkalizowanie
alkalizationalkalizacja
alkalizealkalizować
alkenesalkeny
alkeneswęglowodory etylenowe
alkyd resinsżywice alkidowe
alkyd resinsalkidale
alkyl groupsgrupy alkilowe
alkylationalkilowanie
alkynesalkiny
alkyneswęglowodory acetylenowe
all-rag bible paperpapier szmaciany do druku, cienki
all-rag bible paperpapier szmaciany biblijny
all-rag litho paperpapier litograficzny szmaciany
all-rag paperpapier czysto szmaciany
all-rag paperpapier całkowicie szmaciany
alleather composztuczna skóra
alligator imitation paperpapier-imitacja skóry krokodylowej
allowabledopuszczalny
allowable defectbłąd dopuszczalny
allowable loadobciążenie dopuszczalne
allowable stressnaprężenie dopuszczalne
allowancenaddatek materiału
allowancepoprawka
allowancezniżka
almond-leaf willow (almond willow)wierzba migdałowa
along the fibre (US fiber)kierunek wzdłużny
alpha-cellulosealfa-celuloza
alpha gauge (US gage)miernik promieniowania alfa
alpha gauge (US gage)alfametr
alpha gauge (US gage)czujnik promieniowania alfa
alpha-pulpmasa celulozowa o wysokiej zawartości alfa-celulozy
alpine asheukaliptus
Alpine stone pinesosna limba
Alpine stone pinelimba
alternating impact testbadanie metodą uderzeń przemiennych
alternating stress (stressing)naprężenie przemienne
alumałun
alumsiarczan glinu
alum caketechniczny siarczan glinowy
alum dissolveraparat do rozpuszczania siarczanu glinu
alum dissolving plantinstalacja do rozpuszczania ałunu (siarczanu glinowego)
alum liquorciecz ałunowa
alum spotcętka ałunu
alum spotcętka siarczanu glinowego
alumina hydratewodzian glinowy
aluminateglinian
aluminiumglin
aluminiumaluminium
aluminiumAl
aluminium chloridechlorek glinowy
aluminium coated paperpapier powlekany aluminium
aluminium dustpył aluminiowy
aluminium foilfolia aluminiowa
aluminium foil backing paperpapier podłoże pod folię aluminiową
aluminium foil backing paperpapier do sklejania z folią aluminiową
aluminium hydroxidewodorotlenek glinowy
aluminium oxidetlenek glinowy
aluminium paperpapier powlekany aluminium
aluminium paperpapier metalizowany 'srebrny’
aluminium paperpapier sklejony z folią aluminiową
aluminium silicatekrzemian glinowy
aluminium stearatestearynian glinowy
aluminium sulfatesiarczan glinowy
aluminium sulfateałun papierniczy
aluminizingaluminiowanie
Ambari hempketmia konopiowata
ambient airpowietrze otaczające
ambient temperaturetemperatura otoczenia
American arborvitaecyprysik amerykański
American aspenosika amerykańska
American basswoodlipa amerykańska
American beechbuk amerykański
American elmwiąz amerykański
American hornbeamgrab amerykański
American plane treeplatan zachodni
American red elmwiąz amerykański czerwony
American red gumambrowiec amerykański
American sycamoreplatan zachodni
American whitewoodtulipanowiec
American yewcis kanadyjski
amideamid
amideamidek
amide polymerspolimery amidowe
amidosulfonic acidkwas amidosulfonowy
amine polymerspolimery aminowe
aminesaminy
amino plasticsaminoplasty
amino plasticstworzywa aminowe
aminoacidaminokwas
aminoacidkwas aminokarboksylowy
aminoethyl celluloseceluloza etyloaminowa
aminolysisaminoliza
aminopropyl celluloseceluloza propyloaminowa
aminoresinsżywice aminowe
ammoniaamoniak
ammonia-base liquorkwas warzelny siarczynowy z zasadą amonową
ammonia-base sulfite pulpingroztwarzanie siarczynowe z zasadą amonową
ammoniumamon
ammonium base cooking liquorkwas warzelny o zasadzie amonowej
ammonium bisulfitewodorosiarczyn amonowy
ammonium bisulfitekwaśny siarczyn amonowy
ammonium chloridechlorek amonowy
ammonium chloridesalmiak
ammonium hydroxidewodorotlenek amonowy
ammonium phosphatefosforan amonowy
ammonium stearatestearynian amonowy
ammonium sulfatesiarczan amonowy
ammonium sulfitesiarczyn amonowy
ammonolysisamonoliza
ammunition boardtektura nabojowa
ammunition cartridgepapier nabojowy
ammunition paperpapier nabojowy
amorphousbezpostaciowy
amorphousamorficzny
amorphous regionobszar bezpostaciowy
amphotericamfoteryczny
ampoule packageopakowanie ampułek
amylaseamylaza
amyloidamyloid
amylomaizeskrobia o wysokiej zawartości amylazy
amylopectinamylopektyna
amyloseamyloza
amylumskrobia
amylumkrochmal
anaerobesbeztlenowce
anaerobesanaeroby
anaerobesbakterie beztlenowe
anaerobicbeztlenowy
anaerobicanaerobowy
anaerobic biological treatmentbiologiczne oczyszczanie anaerobowe
anaerobic decompositionrozkład beztlenowy
anaerobic processproces anaerobowy (beztlenowy)
analysisanaliza
analysisbadanie
analysis of varianceanaliza wariancji
analytical balancewaga analityczna
analytical filter paperbibuła filtracyjna analityczna
analytical methodmetoda analityczna
anataseanataz
anatase titanium dioxidedwutlenek tytanu anatazowy
anatomical characteristicscechy anatomiczne
anatomical structurebudowa anatomiczna
anatomy of woodanatomia drewna
anemometeranemometer
anemometerwiatromierz
angiospermous wooddrewno liściaste
angle cut paperpapier cięty skośnie
angle cut paperpapier o skośnym formacie
angle cutterprzekrawacz skośny
angle cuttingcięcie pod kątem
angle cutting machineprzekrawacz skośny
angle of contactkąt opasania
angle of contactkąt przylegania
angle-of-contact methodbadanie metodą kąta zetknięcia
angle of cutkąt cięcia
angle of heelkąt nachylenia
angle of inclinationkąt nachylenia
angle of inclinationkąt pochylenia
angle of lapkat opasania
angle of rotationkąt obrotu
angle of slopekąt nachylenia
angle of slopekąt pochylenia zbocza
angle paperformat skośny papieru
angle paperpapier cięty skośnie
angular cutcięcie pod kątem
angular paperpapier o skośnym formacie
angular speedprędkość kątowa
angular speedprędkość obrotowa
angular velocityprędkość kątowa
anhydridebezwodnik
anhydriteanhydryt
anhydritegips bezwodny
anhydroglucoseanhydroglukoza
anhydroglucosereszta glukozowa
anhydrousbezwodny
anhydrous limewapno palone
anhydrous sodium carbonatebezwodny węglan sodowy
anilineanilina
anilineaminonenzen
aniline dyebarwnik anilinowy
aniline-formaldehyde resinsżywice anilinowo-formaldehydowe
aniline-formaldehyde resinsżywice anilinowe
aniline inkfarba anilinowa
aniline inkfarba do druku anilinowego
aniline pressdrukarka anilinowa
aniline pressmaszyna do druku anilinowego
aniline printingdruk anilinowy
aniline printingdruk fleksograficzny
aniline rubber plate printingdruk fleksograficzny
Aniloxfleksografia Anilox
animal fibreswłókno zwierzęce
animal glueklej zwierzęcy
animal parchmentpergamin naturalny
animal parchmentpergamin zwierzęcy
animal sizeklej zwierzęcy
animal-sizedzaklejany klejem zwierzęcym
anionanion
anionjon ujemny
anion exchangewymiana anionów
anion-exchange resinżywica anionitowa
anion-exchange resinanionit
anion-exchange resinwymieniacz anionów
anion exchangerwymieniacz anionowy
anion exchangeranionit
anionic compoundzwiązek anionowy
anisoleanizol
anisolemetoksybenzen
anisotropyanizotropia
annalinebezwodny siarczan wapnia
annealingwyżarzanie
announcementsbezdrzewne papiery do pisania zawiadomień(
annual growthprzyrost roczny
annual growthsłój roczny
annual incrementprzyrost roczny
annual layerwarstwa roczna
annual layerprzyrost roczny
annual plantroślina jednoroczna
annual ringsłój roczny
annual ringprzyrost roczny
annular agitatormieszadło pierścieniowe
annular vesselsnaczynia pierścieniowate
anodeanoda
anodeelektroda dodatnia
anodic protectionochrona anodowa
anorganic paperpapier nieorganiczny
antacidśrodek zobojętniający kwas
antacidśrodek wiążący kwas
antacid manila paperpapier izolacyjny kablowy kwasoochronny
anthraquinoneantrachinon
anthraquinone dyebarwnik antrachinonowy
anti-acid manilamocny,brązowy papier pakowy odporny na działanie kwasów
anti-adhesive paperpapier nieprzyczepny
anti-corrosiveprzeciwkorozyjny
anti-corrosivezabezpieczający przed korozją
anti-corrosive paperpapier przeciwkorozyjny
anti-corrosive paperpapier antykorozyjny
anti-corrosive paperpapier rdzoochronny
antiblocking agentśrodek abhezyjny
antiblocking agentśrodek zapobiegający sklejaniu się w blok
anticorrosion packagingopakowanie przeciwkorozyjne
anticorrosive boardtektura przeciwkorozyjna
anticorrosive boardtektura rdzochroonna
anticrawl agentśrodek zapobiegający marszczeniu się
anticrawl agentśrodek przeciw paczeniu
antideflection rollwalec przeciwugięciowy
antifalsification paperpapier uniemożliwiający fałszowanie
antiflocculantśrodek antyflokulacyjny
antifoaming agentśrodek przeciwdziałający pienieniu
antifoaming agentśrodek przeciwpianowy
antifog(ging) agentssubstancje przeciwzadymiające
antifriction bearingłożysko toczne
antifroth(ing) agentśrodek przeciwdziałający pienieniu
antifungal agentśrodek grzybobójczy
antifungal protectionzabezpieczenie przed grzybami
antimagnetic paperpapier antymagnetyczny
antioxidantprzeciwutleniacz
antioxidantantyutleniacz
antiprecipitantśrodek zapobiegający strącaniu
antiprecipitantstabilizator dyspersji
antique boardkarton matowy
antique book paperpapier do druku książek, 'pulchny’ i matowy
antique bristolbrystol matowy
antique cover paperniepowlekany papier okładkowy 'pulchny’ matowy
antique eggshell paperpapier o wykończeniu antycznym z szorstką powierzchnią
antique finishwykończenie antyczne
antique laid bondpapier listowy żeberkowany cienki
antique laid bondpapier dokumentowy drobno żeberkowany
antique-laid paperpapier żeberkowany matowy
antique printing paperpapier do druku matowy, żeberkowany
antirustprzeciwrdzewny
antirust paperpapier rdzochronny
antirust paperpapier antykorozyjny
antirust paperpapier przeciwkorozyjny
antisepticantyseptyk
antisepticśrodek bakteriobójczy
antisepticantyseptyczny
antisepticbakteriobójczy
antiseptic paperpapier antyseptyczny
antiseptic paperpapier odkażający
antiskidśrodek przeciwpoślizgowy
antiskid coatingpowłoka przeciwpoślizgowa
antiskid treatmentobróbka przeciwpoślizgowa
antiskid treatmenttraktowanie przeciwpoślizgowe
antiskinning agentśrodek przeciw kożuszeniu
antislime agentśrodek przeciwśluzowy
antislip coatingpowłoka przeciwpoślizgowa
antistatic agentśrodek anty(elektro)statyczny
antistatic agentśrodek antystatyczny
antistatic finishingwykończenie anty(elektro)statyczne
antistic agent (abhesive)środek zapobiegający sklejaniu się
antitarnishchroniący powierzchnie metalowe przed tworzeniem się nalotu korozyjnego 
antitarnish boardtektura antykorozyjna
antitarnish boardtektura rdzochronna
antitarnish paperpapier przeciwkorozyjny
antitarnish paperpapier antykorozyjny
antitarnish paperpapier zapobiegający ciemnieniu metali
antitarnish tissuebibułka przeciwkorozyjna
antitarnish tissuebibułka przeciwnalotowa
any purpose tissuebibułka uniwersalna
AOX (adsorbable organic halogens)ulegające adsorpcji organiczne chlorowce
apertureotwór
apertureszczelina
aperture cardkarta okienkowa
aperture cardkarta aperturowa
apparatusaparat
apparatusprzyrząd
apparatusaparatura
apparentwidoczny
apparentpozorny
apparentjawny
apparent densitypozorna masa właściwa
apparent densitygęstość pozorna
apparent specific volumepozorna objętość właściwa
apparent viscositylepkość pozorna
appearancewygląd
appearancepojawienie się
appearancezjawisko
appearancepowierzchowność
apple and pear wrapsbibułka do owijania lub pakowania owoców
applianceprzyrząd
appliancezastosowanie
applianceurządzenie
applicabilityodpowiedniość
applicabilityzastosowalność
applicabilitymożność zastosowania
applicationzastosowanie
applicationpodanie
applicatornakładka
applicatorurządzenie nakładające
applicatoraplikator
applicatorurządzenie powlekające
applicator rollwalec nakładający
applicator rollwałek nanoszący
applied researchbadania stosowane
applied stressnaprężenie przyłożone
applyzastosować
applynakładać
applyprzykładać
applying feltfilc nakładający
appraisalocena
appraisalwycena
appraisaltaksacja
appraisalszacunek
approach flowdopływ masy
approach-flow systemukład doprowadzenia masy do wlewu
apricot paperbibułka do owijania owoców
apricot paperpapier o żółto pomarańczowj barwie
apronfartuch sitowy
apron boardpłyta fartuchowa
apron boardstół sitowy
apron boardpłyta fartucha wlewowego
apron boardlistwa podsitowa
apron conveyorprzenośnik płytowy
apron leatherfartuch wlewowy
apron-plate conveyorprzenośnik płytowy
aptitudezdolność
aptitudezdatność
aptitudeskłonność
AQ (antraquinone)antrachinon
aqua-fortisakwaforta
aqua-fortiskwas azotowy
aquarel drawing paperpapier rysunkowy akwarelowy
aquarel(le)akwarela
aquarel(le)farba wodna
aquarel(le) paperpapier akwarelowy
aquatintakwatinta
aquatintobraz malowany tuszem
aquatone printingdruk akwatonowy
aqueouswodny
aqueous dyesbarwniki wodne
aqueous solutionroztwór wodny
arabanaraban
arabic gumguma arabska
arabic gumguma senegalska
arabinosearabinoza
arabogalactanarabinogalaktan
arbour vitaeżywotnik zachodni
arch-type driersuszarka o konstrukcji łukowej
archingzawieszanie się materiału sypkiego w zbiorniku
archingprzesklepianie się
areaobszar
areapole
area shrinkageskurcz powierzchni
areometerareometr
areometergęstościomierz
arm mixermieszadło łapowe
armature paperpapier uszczelkowy
armature paperpapier do izolacji armatury
aromaproofszczelny dla zapachów
aromaproofzapachoszczelny
arrangementukład
arrangementrozmieszczenie
arrangementuporządkowanie
arrowroot (cassava)maranta
arrowroot (cassava)maniok
arrowroot starchtapioka
arsenical paperpapier arszenikowy
arsenical paperpapier zawierający arszenik
art boardkarton dwustronnie kredowany ilustracyjny
art of printingsztuka drukarska
art paperpapier dwustronnie kredowany
art paperpapier dwustronnie powlekany do druku ilustracji
art parchmentimitacja pergaminu artystycznego
art poster boardkarton powlekany plakatowy
art printingdruk artystyczny
art printing paperspapiery dwustronnie powlekane ilustracyjne
art vegetable parchmentpergamin sztuczny do druku artystycznego
artesian wellstudnia artezyjska
articulated joint couplingsprzęgło przegubowe
articulating paperpapier do badania zgryzu
artificialsztuczny
artificial ageingstarzenie sztuczne
artificial corundumelektrokorund
artificial cottonsztuczna wata
artificial draughtciąg sztuczny
artificial fibresztuczne włókno
artificial fibrewłókno chemiczne
artificial flower paperpapier na sztuczne kwiaty
artificial leathersztuczna skóra
artificial leatherdermatoid
artificial leather paperpapier imitacja skóry
artificial leather paper basepapier podłoże na sztuczną skórę
artificial parchmentpapier pergaminowy
artists’ illustration boardkarton do prac artystycznych
artists’ illustration boardkarton dla malarstwa artystycznego
asbestosazbest
asbestos boardkarton azbestowy
asbestos boardtektura azbestowa
asbestos-cement boardpłyta azbestowo-cementowa
asbestos-cotton feltfilc azbestowo-bawełniany
asbestos diaphragm paperpapier azbestowy na diafragmy
asbestos diaphragm paperpapier azbestowy membranowy
asbestos electrical insulation paperpapier azbestowy elektroizolacyjny
asbestos feltfilc azbestowy
asbestos fibrewłókno azbestowe
asbestos fibre paperpapier z włókien azbestowych
asbestos fibre paperpapier azbestowy
asbestos lumberpłyta azbestowo-cementowa
asbestos millboardtektura azbestowa ognioodporna
asbestos paperpapier azbestowy
asbestos roofing feltpapa azbestowa
asbestos roofing felttektura dachowa azbestowa
asbestos slaters felttektura azbestowa gontowa
asbestos wallboardpłyta ścienna azbestowa
asbestos waterproofing feltfilc azbestowy nasycany asfaltem
aseptic paperpapier aseptyczny
aseptic paperpapier sterylny
ashpopiół
ashjesion
ash contentzawartość popiołu
ash-freebezpopiołowy
ash removing (removal)odpopielanie
ash removing (removal)usuwanie popiołu
ashlessbezpopiołowy
ashless filter flocmasa celulozowa filtracyjna bezpopiołowa
ashless filter paperbibuła filtracyjna bezpopiołowa
ashless paperpapier o niskiej zawartości popiołu
ASP (alkaline sulfite pulping)alkaliczne roztwarzanie siarczynowe
aspentopola osika
aspenosika
aspentopola drżąca
asphaltasfalt
asphalt boardtektura asfaltowa
asphalt-coated paperpapier powlekany asfaltem
asphalt-coated paperpapier bitumowany
asphalt coatingasfaltowanie
asphalt coatingbitumowanie
asphalt coatingpowlekanie asfaltem
asphalt-coating and-laminating machinebituminiarka
asphalt-coating and-laminating machinemaszyna do powlekania i sklejania asfaltem
asphalt emulsionemulsja asfaltowa
asphalt feltpapa bitumiczna
asphalt feltpapa dachowa nasycona asfaltem
asphalt-laminated paperpapier wielowarstwowy sklejany asfaltem
asphalt paperpapier asfaltowany
asphalt paperpapier bitumowany
asphalt paperpapier smołowany
asphalt pitchpak asfaltowy
asphalt roofingpapa dachowa asfaltowana
asphalt saturated paperpapier nasycany asfaltem
asphalt saturated paperpapier asfaltowany
asphalt sheating paperpapier asfaltowany izolacyjny
asphalt sheating paperpapier asfaltowany budowlany
asphalted boardtektura asfaltowana
asphalted boardtektura powleczona asfaltem
asphaltingasfaltowanie
asphaltingpowlekanie nasycanie lub sklejanie asfaltem
asphalting boardtektura surowa do asfaltowania
asphalting paperpapier podłoże do asfaltowania
aspirated pitjamka lejkowata zamknięta
aspirationzasysanie
aspirationwdychanie
aspirationzamykanie się jamek lejkowatych
aspirationwsysanie
aspiratorssawka
aspiratorpompa wodna z ejektorem ssawnym
aspiratoraspirator
aspiratorzasyczacz
aspiratorwsysacz
Asplund-defibratordefibrator
Asplund-defibratortermorozwłókniacz
Asplund processmetoda Asplunda
assayoznaczanie
assaybadanie
assaybadać
assemblemontować
assembleskładać
assemblermonter
assemblerwierszownik
assemblertranslator języka symbolicznego
assemblerślusarz na montażu
assembling the stonezamocowanie kamienia ścieraka
assembly (assembling)zespół
assembly (assembling)montaż
assembly (assembling)zestaw
assembly (assembling)łączenie
assembly costskoszty montażu
assembly drawingrysunek montażowy
assembly hall (room, shop)montownia
assembly hall (room, shop)hala montażowa
assessmentocena
assessmentwycena
assignmentwyznaczanie
assignmentustalenie
assignmentprzeznaczenie
assignmentwydzielanie
assignmentoznaczenie
assignmentprzydział
assignmentpodział
assimilationprzyswajanie
assimilationasymilacja
assimilative capacityzdolność asymilacyjna
assimilative capacitydopuszczalne obciążenie BZT
assortsortować
assortklasyfikować
assorting linelinia sortownicza
assorting lineciąg sortujący
asthma paperpapier przeciw astmie
ASTM (American Society for Testing Materials)Amerykański Komitet Normalizacyjny
ASTM (American Society for Testing Materials)Amerykańskie Stowarzyszenie Badania Materiałów
atlasatlas
atlas paperpapier mapowy
atlas paperpapier kartograficzny
atm. (atmosphere)atmosfera
atmosphereatmosfera
atmosphereatmosfera fizyczna
atmospheric dryersuszarka powietrzna
atmospheric humiditywilgotność powietrza
atmospheric pollutionzanieczyszczenie atmosfery
atmospheric pressureciśnienie atmosferyczne
atomizationrozpylanie
atomizernawilżarka rozpryskowa dyszowa
atomizerrozpylacz
atomizing nozzledysza rozpylająca
attachzamocować
attachprzyłączać
attachingmocowanie
attachmentzamocowanie
attachmenturządzenie
attachmentprzyłączenie
attachmentprzyrząd
attapulgitebezwodny minerał krzemian glinu
attapulgite clayglinka atapulgitowa
attendantoperator
attendantpracownik obsługi
attendantpracownik nadzorujący
attenuationtłumienie
attenuationosłabianie
attenuatortłumik
attenuatorwyrównywacz ciśnienia
attenuatortłumik pulsacji
attritionzużycie przez ścieranie
attritionścieranie się
attrition millmłyn tarczowy do rozcierania kaolinu
attrition testpróba na ścieranie
auger conveyorprzenośnik ślimakowy
auto-panel boardtektura karoseryjna
auto tire wrappapier do owijania opon samochodowych
autochrome printing paperpapier powlekany do ilustracji wielobarwnych
autoclaveautoklaw
autoclavereaktor ciśnieniowy
autographic printing paperpapier autograficzny
autographic raw paperpodłoże na papier autograficzny
autographic register paperpapier maszynowy cienki
autographical printingautografia
automaticautomatyczny
automaticsamoczynny
automatic box-bottom and collar-fitting machineautomat do wyrobu części dolnych pudełek i wstawiania szyjek”
automatic boxmaking machineautomat do wyrobu pudełek
automatic control (regulation)regulacja samoczynna
automatic control (regulation)sterowanie automatyczne
automatic control (regulation)regulacja automatyczna
automatic cutting and creasing pressautomat do nagniatania i wykrawania
automatic cutting machineautomat tnący
automatic cutting machinekrajarka automatyczna
automatic drawing and embossing pressautomat do wytłaczania
automatic envelope and bag making machineautomat do wyrobu kopert i torebek
automatic feed printer-slotterdrukarko-wykrawarka z automatycznym zasilaniem (nakładaniem)”
automatic feederzasilacz samoczynny
automatic feedersamonakładacz
automatic folder-gluerautomat do złamywania i klejenia
automatic folder-gluerautomatyczna składarko-sklejarka
automatic guide rollautomatyczny wałek (walec) prowadzący
automatic lead over of papersamoczynny odbiór wstęgi
automatic pulp moulding machineautomat spilśniający ssąco tłoczący
automatic pulp moulding machineautomat do formowania wyrobów z masy włóknistej
automatic reel changerurządzenie do automatycznej (samoczynnej) wymiany zwojów
automatic register controlregulator registru automatyczny
automatic wire guide rollautomatyczny walec prowadzący sito
automobile (automotive) boardtektura samochodowa
automobile (automotive) boardtektura karoseryjna
automobile boardtektura samochodowa
automobile tire rolls (wraps)papier w rolkach do owijania nowych opon samochodowych
autopanel paperpapier obiciowy samochodowy
autopasterautomatyczne urządzenie do sklejania wstęgi papieru podczas biegu maszyny przetwórczej
autopasterautomatyczna sklejarka wstęgi
autoradiographyautoradiografia
autoradiographyradioautografia
autoslicesamonastawna szczelina wypływowa
autotype paperpapier na formularze bez końca
autotype paperpapier na formularze wielokartkowe
autotype paperpapier na formularze bezkalkowe
autumn wooddrewno późne
auxiliary agentśrodek pomocniczy
auxiliary deviceurządzenie pomocnicze
auxiliary materialsurowiec pomocniczy
auxiliary meansśrodki pomocnicze
auxiliary meansmateriały pomocnicze
auxiliary roll standstojak pomocniczy do zwojów
auxiliary strainer (screen)sortownik (rafka) pomocniczy
availablerozporządzalny
availablebędący do dyspozycji
available chlorinechlor czynny
avenized paperpapier pakowy do środków spożywczych
averagewartość przeciętna
averagewartość średnia
averagebrać przeciętną
averagewynosić przeciętnie
averageobliczać przeciętną
average fibre lengthśrednia długość włókna
average samplepróbka średnia
axialosiowy
axial flow pumppompa osiowa
azo dyebarwnik azowy
azocompoundzwiązek azowy
azocompoundazozwiązek
azurelazur
azurebłękit
azure bluelazurowobłękitny
azure laid (writing)paperpapier do pisania niebieski, żeberkowany
azure-wovepapier do pisania lekko niebieski welinowy
B-flutefala B
B-flutefala drobna
B.D.U. (Bone Dry Unit)jednostka miary objętości zrębków
b.f.m.(board foot measure)miara miąższości drewna w stopach deskowych
b.ft (board foot)stopa deskowa
B.O.D. (biochemical oxygen demand)biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
b.p. (boiling point)temperatura wrzenia
B.P. chromopapier do podkładania
babulakacja
baby dryercylinder suszący wstępny
baby dryercylinder wprowadzający
baby pressprasa wstępna
backdolna strona tektury wielowarstwowej
backstrona napędu maszyny papierniczej
back (of book or cover)grzbiet
back coverokładka tylna
back-currentprąd wsteczny
back-currentprzeciwprąd
back edge of sheetbrzeg tylny arkusza
back flowprzepływ wsteczny
back flowcofka
back fly-leafwyklejka tylna
back fly-leafwyklejka na tylnej karcie okładki
back gaugesiodełko
back gildingzłocenie grzbietu
back gluingklejenie grzbietu
back gripperłapka tylna
back knotterwyławiacz sęków pomocniczy
back linerpapier pokryciowy dolny tektury wielowarstwowej
back of the machinestrona napędu
back pagestrona parzysta
back pagestronica parzysta
back pressureciśnienie wsteczne
back pressureprzeciwciśnienie
back pressure cylindercylinder dociskowy
back pressure rollrolka dociskowa
back pressure rollwałek dociskowy
back pressure rollerwalec dociskowy
back-pressure turbineturbina przeciwprężna
back sidestrona napędu
back tablestół tylny
back tableczęść tylna stołu krajarki
back tenderpomocnik maszynisty maszyny papierniczej
back titletytuł grzbietowy
back to back design of rollsukład zdwojony walców
back-up impression cylindercylinder dociskowy
back-up impression cylinderwalec dociskowy stalowy
back-up impression cylinderpreser
back water (backwater)woda obiegowa
back water (backwater)woda zawracana do obiegu
back water (backwater)woda odciekowa z maszyny papierniczej
back water basinzbiornik wody obiegowej
back water tankzbiornik wody obiegowej
backerurządzenie do obciskania
backerurządzenie do zaokrąglania grzbietów
backfallpróg holendra
backing and rounding machinemaszyna do obciskania i zaokrąglania
backing boardtektura do oklejania
backing boardtektura podkładowa pod lustra, obrazy itp.
backing boarddeska obciskająca (obijająca)
backing boardtektura do kaszerowania
backing hammermłotek do ręcznego zaokrąglania grzbietu bloku książkowego
backing machinepowlekarka
backing machinemaszyna do obciskania grzbietów bloków książkowych
backing materialmateriał grzbietowy
backing materialmateriał na grzbiety
backing paperpapier do podklejania
backing paperpapier podłoże pod tapety
backing paperpapier podkładowy
backing paperpapier podłożowy
backing paper for laminatespapier wyrównawczy do laminatów
backing paper for laminatespapier przeciwprężny do laminatów
backing rollwałek (walec) podtrzymujący
backing rollwalec dociskowy
backing-roll markznakowanie walcem dociskowym
backing rollerwałek obciskający
backing sheetarkusz podkładkowy
backing sheetarkusz do podklejania
backing sheetpapier podkładowy
backing spot, (butterfly)kropla rozgniecionej mieszanki powlekającej
backing varnishlakier podkładowy
backing wiresito grube bębna odwadniającego
backing wiresito podkładowe
backstandodwijarka
backstandstojak dla zwojów
bacteriabakterie
bactericidal paperpapier bakteriobójczy
bactericidal paperpapier dezynfekcyjny
bactericideśrodek bakteriobójczy
bacteriological examinationbadanie bakteriologiczne
bacteriostaticbakteriostatyczny
bad-shaped reelzwój zdeformowany
bad-shaped reelzwój zniekształcony
bad splicewadliwe sklejenie wstęgi
badgerresztka masy
baffleścianka kierująca
baffleprzegroda
baffledeflektor
baffle boardlistwa odwadniająca
baffle boardpłyta ochronna
baffle boardodgroda
baffle platepłyta odbijająca
baffle platepłyta wyrównująca
baffle slicelinijka
bagtorebka
bagworek
bagtorba
bag and envelope making machinemaszyna do wyrobu toreb i kopert
bag bottom adhesiveklej 'krótki’
bag chancery paperpapier na koperty biurowe
bag closurezamknięcie torby
bag closurezamknięcie worka
bag-filling machinemaszyna do napełniania toreb
bag filterfiltr workowy (rękawowy) przeciwpyłowy
bag-in-box containeropakowanie wysyłkowe (transportowe) pudło z włożonym workiemworkiem”
bag linerspapiery na wewnętrzną warstwę toreb lub worków wielowarstwowych
bag liningpodszewka torebki
bag machinemaszyna do wyrobu toreb
bag machinetorebkarka
bag makingprodukcja torebek
bag-making machinemaszyna do wyrobu toreb (worków)
bag paperpapier torebkowy
bag paperpapier workowy
bag-sealing machinemaszyna do zamykania worków
bag seam adhesiveklej 'długi’
bag valvewentyl worka
bagassebagassa
bagasse boardpłyta z bagassy
bagasse boardtektura z bagassy
bagasse-depithing machinemaszyna do odrdzeniania bagassy
bagasse paperpapier z bagassy
bagasse pulpmasa celulozowa z bagassy
bagasse pulpceluloza z bagassy
baggermaszyna do napełniania worków
baggerworkownica
bagginessworkowatość
bagginesszwis wstęgi
bagginesswybrzuszenie papieru
baggingworkowanie
baggingtkanina na worki
baggingładowanie w worki
baggyluźny
baggyworkowaty
baggy rollluźno nawinięty zwój
bakelitebakelit
bakeliteżywica fenolo-formaldehydowa
bakelite paperpapier bakelizowany
bakelizing paperpodłoże do bakelizowania
baker’s wrappapier do zawijania pieczywa
baker’s yeastdrożdże piekarnicze
bakingsztuczne suszenie warstwy pokryciowej
bakingwypalanie
bakingsuszenie
baking paperpapier do pieczenia
balancewaga
balancewyważenie
balancebilans
balancewyważać
balanceutrzymywać w równowadze
balancebilansować
balance weightprzeciwciężar
balance weightciężar wyważający
balancingwyważanie
balancingzrównoważenie
balancingsporządzanie bilansu
balancingrozprowadzanie masy na sicie czerpalnym
bald cypresscyprysik błotny
balebela
bale breakerurządzenie do rozrywania bel
bale breakertargarka bel
bale hoopingtaśmowanie bel
bale hoopingwiązanie bel taśmą
bale pluckerautomatyczna targarka bel
bale pulperrozczyniacz bel
bale pulperrozwłókniacz bel
bale strappingtaśmowanie bel
bale strappingwiązanie bel taśmą
baledzbelowany
baledw belach
baled newszbelowana makulatura gazetowa
balerprasa do belowania
balingprasowanie w bele
balingbelowanie
baling departmentoddział belowania
baling machineprasa do belowania i pakowania
baling paperpapier obwolutowy
baling pressprasa do belowania
baling wiredrut do belowania
ball bearingłożysko kulkowe
ball hardnesstwardość według Brinella
ball millmłyn kulowy
ball-point penpióro kulkowe
ball-point pendługopis
ballot paperpapier na kartki wyborcze
balmbalsam
balooningtworzenie się pęcherzy na włóknach na skutek pęcznienia
balsam firjodła balsamiczna
balsam poplartopola balsamiczna
bamboobambus
bamboo paperpapier bambusowy
bamboo paperpapier z masy bambusowej
bamboo pulpmasa celulozowa bambusowa
ban oakdąb
bandtaśma
bandpasmo
bandopaska
band aidsmateriały opatrunkowe
band brakehamulec taśmowy
band conveyorprzenośnik taśmowy
band conveyorprzenośnik tasiemkowy
band drivenapęd linowy
band dryer (drier)suszarka taśmowa
band filter pressprasa filtracyjna taśmowa
band packinguszczelnianie taśmowe
band sawpiła taśmowa
band sawtaśmówka
band sawpilarka taśmowa
band stockpapier pakowy do wyrobów włókienniczych
band stockpapier banderolowy
bandagesmateriał opatrunkowy
bandagesbandaże
banderoling machinemaszyna do banderolowania
bandingbandażowanie
bandingnakładanie pasków
bangersłopatki wygarniające
bankpapier do pisania twardy
bankwysokogatunkowy papier korespondencyjny, cienki
bank paperpapier do pisania twardy
bank paperpapier korespondencyjny cienki wysokogatunkowy
bank paperpapier listowy wysokogatunkowy
banknotebanknot
banknote paperpapier banknotowy
bankspapiery bankowe najwyższej jakości
banquet-table cover paperpapier obrusowy
barpręt
barnóż
bar applicatorpręt do nanoszenia
bar coaterpowlekarka z prętowym nanoszeniem mieszanki
bar codekod paskowy
bar thicknessgrubość noża
bar widthszerokość noża
bar widthgrubość noża
Barber driedsuszony powietrzem metodą Barbera
barber’s headrest paperpapier na serwetki fryzjerskie
barber’s neck bondpapier na serwetki fryzjerskie
bargebarka
bargeczłon nanoszący
baritebaryt
bariteszpat ciężki
barite paperpapier barytowany
barium carbonatewęglan barowy
barium chloridechlorek barowy
barium hydroxidewodorotlenek barowy
barium sulfitesiarczyn barowy
barium whitebiel barowa
barium whitebiel barytowa
barium,Babar
barium sulfatesiarczan barowy
barkkora
barkkorować
bark allowancenadmiar na korę
bark beetlekornik
bark boilerkocioł korowy
bark chopperłamacz kory
bark dryersuszarka kory
bark furnacepiec do spalania kory
bark furnacepalenisko do spalania kory
bark gaugeprzyrząd do pomiaru grubości kory
bark paperpapier celulozowy z dodatkiem celulozy odpadkowej
bark peeling machinemaszyna do łuszczenia kory
bark pocketzakorek
bark pressprasa kory
bark processingprzerób kory
bark ringed knotsęk obrączkowy
bark ringed knotsęk otoczony korą
bark screensortownik kory
bark shredderrozdrabniarka kory
bark speckscętki kory
barkedkorowany
barkedokorowany
barkerkorowarka
barker drumbęben korujący
barker drumkorowarka bębnowa
barkingkorowanie
barking drumkorowarka bębnowa
barking drumbęben korujący
barking ironośnik do korowania drewna
barking machinekrorowarka
barking machinestrugarka
barking plantkorowalnia
barking plant effluentścieki z korowalni
barley strawsłoma jęczmienna
barometer pressureciśnienie barometryczne
barometric legrura barometryczna
barometric pressureciśninie atmosferyczne
barometric pressureciśnienie barometryczne
barrel linerpapier do wykładania beczek
barrierbariera
barrierbariera
barrierprzegroda
barrierpróg
barrier boardtektura barierowa
barrier boardtektura ochronna
barrier coatingpowłoka barierotwórcza
barrier coatingpowłoka szczelna
barrier filmfolia barierowa
barrier filmwarstewka barierowa
barrier layerwarstwa barierowa
barrier materialmateriał ochronny
barrier materialmateriał barierotwórczy
barrier paperpapier ochronny
barrier paperpapier barierowy
barrier propertieswłasności barierowe
barrier sheetpapier barierowy
barrier sheetpapier szczelny
barringwahania gramatury wstęgi regularne
barringprążkowanie
baryta base paperpodłoże do barytowania
baryta base paperpapier do barytowania
baryta boardkarton barytowany
baryta coated photographic paperpapier barytowany fotograficzny
baryta coatingbarytowanie
baryta coating machinepowlekarka do barytowania
baryta paperpapier barytowany
baryta whitebiel barytowa
baryta whitebiel permanentna
baryta whiteblanc fixe
barytagebarytowanie
baryte(s)baryt
baryte(s)szpat ciężki
basaltbazalt
basalt lavalawa bazaltowa
basalt tacklenożowisko z lawy bazaltowej
basepodstawa
basezasada
basebaza
basepodłoże
base boardkarton podłożowy
base boardtektura podłożowa
base board for the packaging of deep frozen foodstektura podłożowa na opakowania głęboko mrożonych środków spożywczych
base coatingpodkład
base coatingpowłoka gruntowa
base coatingpowłoka podkładowa
base for pigment paperpodłoże na papier pigmentowy
base layerwarstwa podkładowa
base paperpodłoże papierowe
base paperpapier podłożowy
base paper for diazotypepodłoże na papier światłoczuły
base paper for protecting layer in laminatespapier ochronny do laminatów
base paper for the packaging of frozen foodspapier podłożowy na opakowaniamrożonych środków spożywczych”
base paper for vulcanized fibresurowiec fibrowy
base paper for vulcanized fibrepodłoże fibrowe
base paper for washable paper hangingspapier obiciowy zmywalny
base platepłyta fundamentowa
base stockpapier-surowiec
basementpodpiwniczenie
basewad paperpapier na tulejki ustalające
basicpodstawowy
basiczasadowy
basic alumałun prawdziwy
basic dyebarwnik zasadowy
basic sizepodstawowy format
basic weightmasa ryzy
basinbasen
basinzbiornik
basispodstawa
basisbaza
basis weightgramatura
basketkosz
basket centrifugewirówka bębnowa
basket linerpapier do wykładania koszy
basket oakdąb
basket willowwierzba wiciowa
basket willowwitwa konopianka
basket willowwiklina
basswoodlipa amerykańska
bastłyko
bast fibrewłókno łykowe
bast hempwłókno konopne
bast paperbrązowy papier pakowy
bast paperpapier celulozowy z dodatkiem celulozy odpadkowej
bast pulpmasa celulozowa łykowa
bast pulpmasa z włókien łykowych
bastard sycamorejawor klon
bastosewłókno jutowe
batchwsad
batchseria
batchpartia
batchporcja
batch beatingmielenie okresowe
batch bleachingbielenie okresowe
batch cookingwarzenie okresowe
batch cookinggotowanie okresowe
batch digesterwarnik okresowy
batch digestionroztwarzanie okresowe
batch digestiongotowanie okresowe
batch processproces okresowy
batch processproces nieciągły
batch pulperrozczyniacz okresowy
batch pulperrozwłókniacz okresowy
batch refiningmielenie okresowe
batch rollzwój surowy
batch rollzwój schodzący z maszyny papierniczej
batch washingmycie okresowe
batcherdozownik
batcherdozator
batcherurządzenie dozujące
bathłaźnia
bathkąpiel
bathroom tissuesbibułka toaletowa
batik paperpapier imitacja batiku
batik paperpapier batikowy
battruno
battsplecione włókna
batterybateria
battery boardtektura bateryjna
battery paperpapier bateryjny
battery separator paperpapier akumulatorowy
battingwata
Bauer-McNett classifierfrakcjonator masy włóknistej Bauer-McNetta
bauer millmłyn Bauera
BaumŠ degreestopień BaumŠ
BaumŠ degreeřBŠ
bay willowwierzba
BB (bleached board)tektura z masy bielonej
B.B.note bookpapier notatnikowy
BCMP (bleached chemimechanical pulp)masa chemomechaniczna bielona
BCTMP ( bleached chemi-thermomechanical pulp)masa chemotermomechaniczna bielona
b.d.(bone dry)bezwzględnie suchy
bd.ft (board foot)stopa deskowa
beadpaciorek
beadzawinięcie obrzeża
beadtłoczone wgłębienie usztywniające
beadkulka
bead coaterpowlekarka kroplowa
beadingzawijanie obrzeża
beakerzlewka
beambelka
beamwiązka promieniowania
beamdźwigar
beaming boardkarton do pakowania tekstyliów
bearerelement nośny
bearerelement oporowy
bearingłożysko
bearing seatgniazdo łożyska
beatmleć
beatabilitymielność
beatabilitypodatność na mielenie
beaten stuff (pulp)masa mielona
beaten stuff testeraparat do oznaczania stopnia zmielenia
beaterholender
beater additivedodatek do holendra
beater additivedodatek do masy papierniczej
beater barnóż holendra
beater chestkadź holendra
beater chestwanna holendra
beater colouredbarwiony w masie
beater coverosłona holendra
beater curbosłona holendra
beater dyedbarwiony w masie
beater dyeingbarwienie w masie
beater engineholender
beater fillingwsad do holendra
beater fillingnożowisko holendra
beater flybarnóż walca holendrowego
beater hoodosłona holendra
beater householendrownia
beater knifenóż holendrowy
beater loadingobciążanie holendra
beater loadingwsad holendra
beater platenożowisko denne holendra
beater plate barnóż nożowiska holendra
beater processing of pulpbadanie masy włóknistej za pomocą holendralaboratoryjnego”
beater rollwalec nożowy
beater rollbęben nożowy
beater roll barnóż walca holendrowego
beater roomholendrownia
beater sizeklej do zaklejania masy
beater sizedzaklejony w masie
beater sizingzaklejanie w masie
beater stockmasa mielona w holendrze
beater tacklenożowisko holendra
beater tackleunożowienie holendra
beater tankwanna holendra
beater testpróba mielenia
beater testoznaczanie stopnia zmielenia
beater troughwanna holendra
beatermanholendrowy
beatermanmielarz
beatingmielenie
beating areapowierzchnia mieląca
beating controlkontrola przebiegu mielenia
beating controlregulacja mielenia
beating degreestopień zmielenia
beating pressureciśnienie mielenia
beating processproces mielenia
beating rateszybkość mielenia
beating rollwalec nożowy
beating rollbęben nożowy
beating-set plantzespół mielący
beating testpróba mielenia
beating timeczas mielenia
beating timeokres mielenia
beating unitzespół mielący
beating uniturządzenie mielące
beaverboardtektura budowlana twarda
bedzłoże
bedwarstwa
bed knifenóż dolny stały
bed knifeprzeciwnóż
bed knivesnożowisko holendra
bed kniveszgrzeblisko holendra
bed loadciśnienie mielenia
bed platepłyta podstawowa
bed platezgrzeblisko
bed platepłyta fundamentowa
bed platenożowisko denne
bed plate barnóż nożowiska dennego
bed stone (bedstone)kamień dolny gniotownika
beddingułożyskowanie
bee-treelipa amerykańska
beechbuk
beech sulfate pulpmasa celulozowa siarczanowa bukowa
beech sulfate pulpceluloza siarczanowa bukowa
beechwooddrewno bukowe
beer coasterpodstawka do piwa
beer coaster boardtektura na podstawki do piwa
beer filter massemasa do filtrowania piwa
beer-glass matpodstawka pod kufle piwa
beer plaquepodstawka pod piwo
beer-plaques boardtektura na podstawki do piwa
bees’s stingdziurka w papierze
beeswaxwosk pszczeli
beetlingrozbijanie
beetlingtrzepanie
behaviourzachowanie się
Bekk methodmetoda Bekka
Bekk testeraparat Bekka
Belfour pinesosna Belfoura
bellpęcherzyk
bellbańka powietrza
bellingtworzenie się pęcherzyków powietrza
Bellmer bleacherholender bielący Bellmera
bellowsmiech
bellowsurządzenie do podnoszenia dużych form czerpalnych z kadzi
bellowsmieszek
belt breakerwyłącznik pasa
belt conveyorprzenośnik taśmowy
belt driersuszarka taśmowa
belt drivenapęd pasowy
belt gearprzekładnia pasowa
belt pulleykoło pasowe
belt stressnaprężenie pasa
belt stretchernapinacz pasa
belt transmissionprzekładnia pasowa
bendfałda
bendzgięcie
bendzginać
bendgiąć
bendwyginać
bend overprzechylać
bend overprzeginać
bend qualityzginalność
bend qualitywytrzymałość na zginanie
bend resistanceodporność na zginanie
bend strengthwytrzymałość na zginanie
bend testpróba zginania
benderkarton giętki
benderkarton podatny na zginanie
bendingzginanie
bendinggięcie
bendingwyginanie
bending anglekąt łamania
bending anglekąt zgięcia
bending anglekąt zagięcia
bending breakpęknięcie na skutek zginania
bending chipkarton makulaturowy na pudełka składane
bending fatigue testeraparat do oznaczania zmęczenia przy zginaniu
bending forcesiła łamiąca
bending forcenaprężenie łamiące
bending linelinia ugięcia
bending linestrzałka ugięcia
bending loadobciążenie łamiące
bending loadsiła łamiąca
bending machinenagniataczka
bending machinegiętarka
bending numberliczba zgięć
bending qualityelastyczność
bending qualitysprężystość
bending qualitypodatność na zginanie
bending resistanceodporność na zginanie
bending resistancewytrzymałość na zginanie
bending stifnesssztywność zginania
bending strengthodporność na łamanie
bending strengthwytrzymałość na łamanie (tektury),
bending strengthwytrzymałość na zginanie
bending strength testeraparat do oznaczania naprężenia łamiącego
bending stressnaprężenie zginające
bending testpróba zginania
Bendtsen roughness numbergładkość Bendtsena
Bendtsen roughness numberszorstkość Bendtsena
Bendtsen testeraparat Bendtsena do oznaczania gładkości
bentonitebentonit
benzen-alcohol solubilityrozpuszczalność w mieszaninie alkoholowobenzenowej
benzen-alcohol solubilitywyciąg alkoholowo-benzenowy
benzoatebenzoesan
benzoic acidkwas benzoesowy
benzyl alcoholalkohol benzylowy
benzylationbenzylowanie
benzylcellulosebenzyloceluloza
Berlin poplartopola berlińska
berry-box boardkarton na opakowania do jagód
Berzelius paperpapier filtracyjny Berzeliusa
Berzelius paperpapier filtracyjny szmaciany wysokogatunkowy
beta-cellulosebeta-celuloza
beta gaugemiernik cząstek beta
beta gaugebetametr
beta-thickness gaugemiernik grubości za pomocą promieniowania beta
beta-thickness gaugebetametr do pomiaru grubości wstęgi
between-lay paperpapier przekładkowy
between-lay paperpapier do przekładania druków
bevel gearprzekładnia stożkowa
bevel spur wheelkoło stożkowe
Bewoid sizeklej Bewoid
bi-nip pressprasa o dwóch obszarach styku
biasskos
biasbłąd systematyczny
biasodchylenie
bible paperpapier biblijny
bible paperpapier drukowy cienki
bibulouschłonny
bicarbonatewodorowęglan
bicarbonatekwaśny węglan
bicompenent fiberswłókna dwuskładnikowe
Biffar millmłyn Biffara
bifurcationrozwidlenie
big tree (bigtree)mamutowiec olbrzymi
bigpod eucalyptuseukaliptus
bigtooth aspenosika wielkozębna
bill head paperpapier wekslowy
bill head paperpapier czekowy
bill head paperpapier fakturowy
bill paperpapier wekslowy
bill paperpapier fakturowy
bill-strap paperpapier banderolowy
bill strapsbanderole
billboardpapier światłoodporny plakatowy
billetszczapa
billetwałek
billetblok
billetkłoda łuszczarska
billing machinemaszyna do fakturowania
billing machine paperpapier do maszyn fakturujących
bills-of-lading paperpapier konosamentowy
bills-of-lading paperpapier na listy przewozowe
bimetal platepłyta bimetalowa
binsilos
binzasobnik
bin dischargerurządzenie do opróżniania silosów (zasobników)
bindwiązać
bindoprawiać książki
bindłączyć
binderspoiwo
bindermaszyna do oprawy książek
binderintroligator
binderoprawa
binderlepiszcze
bindersegregator
binderśrodek wiążący
binder boardtektura introligatorska
binder migrationmigracja środka wiążącego
binder migrationmigracja spoiwa
binder speckcętka spoiwa
binder speckcętka kleju
binder twinesznurek
binder twineszpagat
binder’s paste boardtektura sklejana introligatorska
binder’s presspahnpreszpan introligatorski
binder’s presspahnpreszpan konfekcyjny
binders’ wasteścinki introligatorskie
binders’ wasteodpady introligatorskie
bindery departmentoddział introligatorski
bindery departmentintroligatornia
bindery equipmentwyposażenie introligatorni
bindingwiązanie
bindingoprawa książek
binding agentspoiwo
binding agentśrodek wiążący
binding agentlepiszcze
binding clampspinacz
binding clothpłótno introligatorskie
binding qualitieswłaściwości wiążące
binding tapetaśma podgumowana
binding tapetaśma klejąca
binding tapetaśma do oklejania
biochemical oxygen demand (BOD)biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
biochemical oxygen demand (BOD)BZT
biochemistrybiochemia
biocidesbiocydy
biodegradabilitypodatność na rozkład biologiczny
biodegradablepodatny na rozkład biologiczny
biodegradationrozkład biologiczny
biofilterzłoże zraszane
biofilterzłoże biologiczne
biofilterfiltr biologiczny
biological conversion (control)przetwarzanie biologiczne
biological sewage treatmentbiologiczne oczyszczanie ścieków
biological treatmentoczyszczanie biologiczne
biological treatment plantoczyszczalnia biologiczna ścieków
biomassbiomasa
biosynthesisbiosynteza
biplex boardtektura dwuwarstwowa
biplex boardduplex
birchbrzoza
birch pulpmasa celulozowa brzozowa
birchwooddrewno brzozowe
bird’s eye maplejawor cukrowy
biscuit cap paperpapier do pakowania sucharów
biscuit cap paperpapier do pakowania herbatników
biscuit cupspapiery jednostronnie gładkie cienkie, białe na torebki docukierków”
bisquit paperpapier na opakowania sucharów
bisulfitewodorosiarczyn
bisulfitekwaśny siarczyn
bisulfite cookinggotowanie wodorosiarczynowe
bisulfite liquorciecz warzelna wodorosiarczynowa
bisulfite pulpmasa celulozowa otrzymana metodą wodorosiarczynową
bitelinia styku dwóch walców
biteznakowanie
bitumenbitum
bitumen boardpapa bitumiczna
bitumen boardtektura bitumowana
bitumen-bonded fibreboardpłyta pilśniowa bitumowana
bitumen-bonded fibreboardpłyta pilśniowa asfaltowana
bitumen bonded insulating boardpłyta izolacyjna sklejona warstwowolepiszczem bitumicznym”
bitumen bonded insulating boardpłyta pilśniowa izolacyjna bitumowana
bitumen coatingpowlekanie bitumem
bitumen coatingpowlekanie asfaltem
bitumen impregnatedbitumowany
bitumen impregnatednasycany bitumem
bitumen impregnatedasfaltowany
bitumen impregnated insulating boardpłyta pilśniowa bitumowana
bitumen impregnated insulating boardpłyta izolacyjna nasycona substancjąbitumiczną”
bitumen-laminatedlaminowany bitumem
bitumen-laminatedsklejony bitumem
bituminizebitumować
bituminized paperpapier bitumowany
bituminized paperpapier asfaltowany
bituminous boardpłyta pilśniowa bitumowana
Bj’rkman ligninlignina Bj’rkmana
Bj’rkman ligninlignina oznaczona metodą Bj’rkmana
Bj’rkman numberliczba Bj’rkmana
BKME (bleached kraft mill effluent)ścieki z fabryki celulozy siarczanowejbielonej”
BKP (bleached kraft pulp)masa celulozowa siarczanowa bielona
blackczerń
blacksadza
blackczarny
black (photo) paperpapier czarny pakowy
black (photo) paperpapier pakowy fotograficzny
black album paperpapier albumowy czarny
black alderolsza czarna
black ashjesion czarny
black balsamjodła jednobarwna
black balsamjodła kalifornijska
black balsam firjodła kalifornijska
black birchbrzoza nadrzeczna
black birchbrzoza czarna
black-bordered paperpapier 'żałobny’
black-bordered paperpapier listowy żałobny
black cook’czarne gotowanie’
black cottonwoodtopola kalifornijska
black gumbłotnia leśna
black gumbłotnia wodna
black hardware paperpapier do pakowania wyrobów metalowych
black hemlockchoina kanadyjska
black ironbarkeukaliptus
black jack oakdąb marylandzki
black knotsęk czarny
black-line paperpapier światłoczuły
black liquorług powarzelny
black liquorług posiarczanowy
black liquorług czarny
black locustrobinia akacjowa
black locustgrochodrzew
black locustrobinia biała
black locustakacja biała
black mapleklon cukrowy
black mapleklon wielkolistny
black needle paperpapier pakowy czarny do igieł
black oakdąb czarny
black oakdąb aksamitny
black-out paperpapier do zaciemniania
black paperpapier wypełniany sadzą
black photo wrappingpapier pakowy fotograficzny
black photo wrappingpapier czarny do pakowania materiałów światłoczułych
black pinesosna czarna
black poplartopola czarna
black poplarsokora
black poplartopola nadwiślańska
black spruceświerk czarny
black tupelobłotnia leśna
black walnutorzech czarny
black walnutorzech amerykański
black waterproof paperpapier asfaltowany wodoszczelny izolacyjny
black willowwierzba czarna
black wrapping paperpapier pakowy czarny
blackened (by calendering)pociemniały
blackeningciemnienie papieru na kalandrach
blackhearttwardziel fałszywa
blackwooddrewno akacjowe
bladeostrze
bladełopatka wirnika
bladełopata
bladerakiel
bladebrzeszczot
blade coated paperpapier powlekany metodą skrobakową
blade coaterpowlekarka skrobakowa
blade coatingpowlekanie skrobakowe
blade cutprzecięcie wstęgi skrobakiem
blade marksznakowanie przez skrobak
blade scratchrysy skrobakowe
blade scratch pickzrywanie powierzchni papieru przez skrobak
blade wheelkoło łopatkowe
blade wrinklezmarszczka spowodowana skrobakiem
blankwykrój
blankformularz
blankpółwyrób
blank book paperpapier notatnikowy
blank book paperpapier dziełowy niezadrukowany
blank fixebiel barytowa
blank fixebiel permanentna
blank fixesiarczan barowy
blank formblankiet
blank formformularz
blank newspapier gazetowy niezadrukowany
blank newsmakulatura gazetowa niezadrukowana
blank pilestos wykrojów
blank sheetarkusz nie zadrukowany
blank sheetarkusz czysty
blank trialślepa próba
blanketfilc drukarski
blanketguma offsetowa
blanket cylindercylinder gumowy
blanket cylindercylinder z obciągiem gumowym
blanket markślady filcu
blanket markślady gumy offsetowej
blanket-to-blanket pressmaszyna drukarska z systemem guma-guma
blanket-to-blanket pressprasa typu guma-guma
blanking diewykrojnik
blanking diewycinak
blanking paperpapier plakatowy niepowlekany
blanking paperpapier na pokrycie plakatów
blanking toolswykrojniki
blanking toolswycinaki
blankstektury wielowarstwowe plakatowe
blast machinedmuchawa
blasting paperpapier nabojowy
bleabiel
bleachbielenie
bleachśrodek bielący
bleachbielić
bleach consumptionzużycie środka bielącego
bleach demandzapotrzebowanie środków bielących
bleach liquorciecz bieląca
bleach liquorroztwór bielący
bleach plantbielarnia
bleach requirementzapotrzebowanie środków bielących
bleach-resistant paperspapiery kolorowe odporne na odbarwianie
bleach scalecętka środka bielącego
bleach sludgeszlam z bielarni
bleachabilitybielność
bleachabilitypodatność na bielenie
bleachablełatwobielny
bleachablepodatny na bielenie
bleachablebielny
bleachedbielony
bleached boardtektura biała
bleached boardtektura z masy bielonej
bleached chemical pulpbielona masa celulozowa
bleached chemical pulpceluloza bielona
bleached corrugating materialpapiery białe na tekturę falistą
bleached food boardtektura bezdrzewna biała na opakowanie żywności
bleached kraft paperpapier siarczanowy biały
bleached lined folding boxboardkarton z białym pokryciem na pudełkaskładane”
bleached manila-lined boardtektura oklejana biało-żółtawym papierem
bleached manila-lined boardtektura z warstwą pokryciową z biało-żółtawegopapieru”
bleached packaging paperboardkarton biały opakowaniowy
bleached packaging paperboardtektura biała opakowaniowa
bleached paperpapier biały
bleached paperpapier z bielonej masy celulozowej
bleached pulpmasa włóknista bielona
bleacherbielnik
bleachermanbielarz
bleacherybielarnia
bleachingbielenie
bleaching agentśrodek bielący
bleaching beaterholender bielący
bleaching chemicalschemikalia bielące
bleaching effluentsścieki pobielarskie
bleaching liquorroztwór bielący
bleaching liquorciecz bieląca
bleaching plantbielarnia
bleaching powderpodchloryn wapniowy
bleaching powderwapno bielące
bleaching powerzdolność do bielenie
bleaching powerbielność
bleaching power testoznaczanie bielności
bleaching power testbadanie podatności na bielenie
bleaching sequenceschemat bielenia
bleaching stagestopień bielenia
bleaching towerbielnik pionowy
bleaching towerwieża bieląca
bled timberdrewno żywicowane
bleedobcięcie druku
bleedobcięcie ilustracji
bleedprzeciekać
bleedobcinać brzeg
bleedplamić
bleedwytwarzać zacieki
bleed trimbiałe ścinki z drukarni
bleedingprzeciekanie
bleedingodsączanie
bleedingupust
bleedingwymywanie fazy nieruchomej w chromatografii
bleedingzabarwienie powierzchni papieru, tektury lub materiałówprzyległych przez migrujący asfalt”
bleedingprzesączanie
bleedingodprowadzanie cieczy
bleedingpowstawanie zacieków
bleeding resistanceodporność na puszczanie kolorów
bleeding test for dyed papersoznaczanie wytrzymałości papierów barwionychna 'puszczanie kolorów'”
bleeding test for dyed papersbadanie trwałości wybarwienia papierówkolorowych”
blemishbłąd
blemishwada
blendmieszanka
blendzestaw składników
blendmieszać składniki
blend chestkadź mieszalna
blendermieszarka do ciał sypkich
blendingsporządzanie mieszanki
blendingzestawianie mieszanki
blending chestkadź mieszalna
blending chestskrzynia mieszalna
blind blockingwygniatanie napisów
blind blockingznakowanie na gorąco
blind-holed fibreboardpłyta pilśniowa nawiercana
blind knotsęk ślepy
blind knotsęk zarośnięty
blind stampingtłoczenie ślepe
blind stampingdruk na sucho
blind stampingdruk tłoczony
blind toolingtłoczenie ślepe
blisterpęcherz
blisterpowstawanie pęcherzy w papierze pergaminowym pod wpływem ciepła
blister boardtektura podłożowa na opakowania konturowe
blister coatingpowlekanie pęcherzykowe
blister cutfałda cięta
blister cutzagniecenie
blister packopakowanie konturowe
blister packopakowanie pęcherzowe
blister packopakowanie typu blister
blister pickzrywanie powierzchni papieru w miejscu pęcherzy
blister pickzrywanie pęcherzy
blister pickwprasowane pęcherze
blister ply separationrozwarstwianie tektury na skutek pęcherzy
blister resistanceodporność na tworzenie się pęcherzy
blister testpróba pęcherzowa
blisteringtworzenie się pęcherzy
blockblok
blockklisza drukarska
blockblok
blockklocek
block bottomdno krzyżowe
block bottom bagtorebka krzyżowa
block bottom bagtorebka z dnem krzyżowym
block bottom paper-sack making machinekrzyżownica
block diagramschemat blokowy
block stitchingszycie blokowe
block stitchingzszywanie blokowe
block stitching machineblokówka
block stitching machinemaszyna do zszywania bloków książkowych drutem
blockingsklejanie się w 'blok’
blockingzłocenie
blockingwytłaczanie
blocking inhibitorśrodek do zapobiegania sklejaniu się w blok
blocking pointpunkt sklejania się w blok
blocking resistanceodporność na sklejanie się w blok
bloodproof paperpapier nie przepuszczający krwi
bloomnalot
bloomosad
bloomwykwit
blottabilitychłonność
blotter absorptivenesschłonność wody przez papier zaklejony
blotting boardkarton chłonny
blotting padpodkładka chłonna
blotting paperbibuła atramentowa
blotting paperpapier chłonny
blotting paperbibuła zeszytowa
blowwydmuch warnika
blowpęcherz powietrza
blowwydmuchiwać
blowdmuchać
blownadmuchiwać
blow-backprzepływ wsteczny gazów
blow boxskrzynka przedmuchowa
blow boxskrzynka nadmuchowa
blow colourbarwa ługu powarzelnego
blow down apparatusaparat do regulacji wydmuchu
blow lineprzewód wydmuchowy
blow liquorług powarzelny z wydmuchu
blow-off cockkurek spustowy
blow-off linerurociąg wydmuchowy
blow-off piperura wydmuchowa
blow-off pitkadź wydmuchowa
blow-off valvezawór wydmuchowy
blow pressureciśnienie wydmuchu
blow refinerrafiner wydmuchowy
blow rollwalec nadmuchowy
blow tankzbiornik wydmuchowy
blow testbadanie ługu powarzelnego z wydmuchu
blow-through dryingsuszenie przedmuchowe
blow-through steampara przedmuchowa
blow valvezawór spustowy
blow valvezawór wypływowy
blow valvezawór upustowy
blowdownspust warnika
blowdownwydmuch warnika
blowdown heatciepło z wydmuchu warnika
blowdown heatciepło ze spustu warnika
blowdown treewywrót
blowdown treewykrot
blowerdmuchawa
blowingdmuchanie
blowingwydmuchiwanie
blowing agentśrodek porotwórczy
blowing agentporofor
blowing machinedmuchawa
blowoffwydmuch
blowoffspust
blue ashjesion amerykański
blue beechgrab amerykański
blue firjodła jednobarwna
blue firjodła kalifornijska
blue fluorescencefluorescencja niebieska
blue glass methodmetoda niebieskiej szyby
blue gumeukaliptus
blue-laid paperpapier do pisania, żeberkowany, niebieski
blue oakdąb dwubarwny
blue plasterboardniebieska tektura okładzinowa
blue rosin sheathing paperpapier hydrofobowy okładzinowy niebieski
blue rotsinizna
blue rotzgnilizna sina
blue spruceświerk Engelmanna
blue stainniebieska cętka
blue stainsinizna
blue stainniebieska plama
blue stainsina zgnilizna
blue tracing paperkalka kreślarska niebieska
blueingniuansowanie na niebiesko
blueingsinienie
blueingniebieszczenie
blueingfarbkowanie na niebiesko
blueing paperpapier do farbkowania bielizny
blueing paper’papierek’ niebieski do bielizny
blueprintświatłokopia
blueprintcyjanotyp
blueprint paperpapier światłoczuły
blueprint paperpapier światłoczuły niebieski
blueprint paperpapier diazotypowy
blueprint paper base stockpodłoże na papier światłoczuły
blueprintingsporządzanie światłokopii
blunt knifenóż tępy
blunted gritstępienie ziarna
blush coatingpowlekanie lekkie podkładowe
blush coatinggruntowanie
blushingzmętnienie
blushingzaczerwienienie
blushingzarumienienie
BMP (bleached market pulp)bielona masa włóknista towarowa
BMP (bleached market pulp)bielona masa celulozowa towarowa
boardkarton
boardtektura
boardpłyta
boarddeska
board and box liningpapier na pokrycie tektury i pudełek
board barrelbeczka tekturowa
board barrelbęben tekturowy
board converting machinemaszyna przetwórcza do przerobu tektury
board coverokładka tekturowa
board dampernawilżarka tektury
board drumbęben tekturowy
board feltfilc samoodbiorczy mokry
board fillerwarstwa środkowa tektury wielowarstwowej
board fillerwarstwa wewnętrzna tektury wielowarstwowej
board fillerwarstwa podstawowa tektury wielowarstwowej
board-foot measuremiara miąższości drewna w stopach deskowych
board-foot measurestopa deskowa
board for bootstektura obuwiowa
board for bootstektura szewska
board for electrical conduitskarton do rurek izolacyjnych Bergmana
board for pressingtektura do tłoczenia
board humidifiernawilżarka tektury
board industryprzemysł tekturniczy
board linermaszyna do oklejania tektury
board linerpapier na pokrycie tektury
board machinekartoniarka
board machinetekturnica
board machinetekturówka
board millfabryka tektury
board millfabryka płyt pilśniowych
board milltartak produkujący tylko tarcicę grubości 1 – 2 cali
board paperczęść wyklejki przyklejona do wewnętrznej powierzchni okładkiksiążki”
board scoring machinemaszyna do nacinania tektury
board scoring machinerycówka
board without finishtektura bez wykończenia
board without finishtektura niewykończona
bobbinzwoik
bobbinbobina
bobbincewka
bobbin cutting machinebobiniarka
bobbin paperpapier cewkowy
bodykorpus
bodypodłoże
bodykadłub
body boardkarton podłożowy
body boardtektura podłożowa
body colourfarba kryjąca
body for pigment paperpodłoże na papier pigmentowy
body linelinia pisma
body paperpapier podłożowy
body paperpodłoże papierowe
body stockkarton podłożowy
body stocktektura podłożowa
body stockpapier-surowiec
bof spruceświerk czarny
boguspapier pakowy makulaturowy
boguskarton makulaturowy
bogusnieprawdziwy
bogusudawany
bogusimitujący
bogus boardtektura makulaturowa
bogus boardkarton makulaturowy
bogus bristolkarton makulaturowy z białym lub barwnym obustronnympokryciem”
bogus corrugating mediumkarton makulaturowy na warstwę pofalowaną
bogus drawing paperpapier rysunkowy makulaturowy
bogus duplexpapier jednostronnie barwiony
bogus duplexkarton dwuwarstwowy jednostronnie barwiony
bogus flutingpapier makulaturowy na warstwę pofalowaną
bogus lining paperpapier makulaturowy do sklejania
bogus lining paperpapier makulaturowy na pokrycie
bogus manilapapier makulaturowy barwiony na żółto
bogus mill wrapspapier obwolutowy fabryczny
bogus paperpapier pakowy makulaturowy
bogus pasting paperspapiery makulaturowe do sklejania
bogus saturating paperspapiery makulaturowe do nasycania
bogus screeningspapier makulaturowy ze ścinków
bogus tagkarton makulaturowy na przywieszki
bogus wrapperpapier pakowy gorszego gatunku
bogus wrapping paperpapier makulaturowy pakowy
boilerwarnik
boilerkocioł
boiler casingposzycie kotła
boiler coveringotulina kotła
boiler-feed waterwoda zasilająca kocioł
boiler-feed waterwoda kotłowa
boiler housekotłownia
boiler scalekamień kotłowy
boiler waterwoda kotłowa
boiling paperpapier do gotowania
boiling pointtemperatura wrzenia
boilproofodporny na gotowanie
boledłużyca
bolestrzała
bolekłoda
bolewyrzynek
boltśruba
boltzasuwa
boltkłoda
boltsworzeń
boltwałek
boltłączyć śrubami
boltześrubowywać
bolted jointpołączenie śrubowe
bonbon cupstalerzyki na czekoladki
bondwiązanie
bondspoiwo
bondobligacja
bondpapier dokumentowy
bondłączyć
bondwiązać
bondspajać
bond circular paperpapier na druki reklamowe
bond failurerozerwanie spoiny
bond failurerozerwanie sklejenia
bond paperpapier korespondencyjny cienki
bond paperpapier bankowy
bond printing paperpapier do druku papierów wartościowych
bond printing paperpapier dokumentowy
bond strengthwytrzymałość spoiny
bond strengthmoc wiązania
bondedzwiązany
bondedspojony
bondedzlepiony
bondedsklejony
bonded areapowierzchnia związana
bonded sealzamknięcie przez sklejenie
bonded-web fabricwłóknina wielowarstwowa w postaci wstęgi
bondingwiązanie
bondingłączenie
bonding agentspoiwo
bonding agentlepiszcze
bonding agentśrodek wiążący
bonding qualityjakość wiązania
bonding qualitywytrzymałość spoiny klejowej
bonding qualityspoistość
bonding strength (power)siła wiązania
bonding strength (power)siła wiązania
bonding strength (power)energia wiązania
bonding strength (power)przyczepność
bonding testbadanie przyczepności
bondspapiery bankowe
bone char(coal)węgiel kostny
bone dry (b.d.)bezwzględnie suchy
Bone Dry Unit (B.D.U)jednostka miary objętości zrębków
bone dry weightmasa bezwzględnie sucha
bone fibrefibra bardzo twarda
bone glueklej kostny
bonnetokapturzenie
bookksiążka
book back linerpapier na wyklejki grzbietów książek
book-back rounding machinemaszyna do zaokrąglania grzbietów
book-back rounding machineobijaczka
book bindingoprawianie książek
book bindingintroligatorstwo
book blockblok książkowy
book boardtektura okładkowa
book bulkgrubość pliku arkuszy papieru do druku
book caseoprawa książkowa
book casetekturowe pudełko na książkę
book-cover paperpapier okładkowy
book-cover paperpapier na okładki książek
book coversokładki książek
book-end paperpapier na wyklejki
book-end paperpapier na forzace
book endswyklejki
book jacketobwoluta
book-keeping machines cardboardkarton do maszyn księgujących
book labeltytuł nagrzbietowy
book linenpłótno introligatorskie
book-liningpapier do oklejania tektury makulaturowej
book markzakładka w książce
book-match boardkarton zapałczany
book paperpapier dziełowy
book paperpapier do druku książek
book shavingsścinki introligatorskie
book sizeformat książki
book sizeformat książkowy
book typographydruk książek techniką druku typograficznego
book wrapperpapier do owijania książek
book wrapperpapier do okładanie książek
bookbinderintroligator
bookbinder’s boardtektura introligatorska
bookbinder’s calicokaliko introligatorskie
bookbinder’s calicopłótno introligatorskie
bookbinder’s cardboardtektura introligatorska
bookbinder’s clothtkanina introligatorska
bookbinding glueklej introligatorski
bookbinding leatherskóra introliogatorska
bookbinding machinemaszyna introligatorska
bookbinding materialmateriał introligatorski
bookbinding pressprasa introligatorska
bookbinding shoppracownia introligatorska
bookkeeping machine paperpapier do maszyn księgujących
bookkeeping machine paperkarton do maszyn księgujących
bookletbroszura
boot boardtektura obuwiowa
boot boardtektura szewska
bordergranica
borderobrzeże
bordered pitjamka lejkowata
bordered pitjamka z otoczką
bore holechodnik owadzi
borerkołatek
borohydridesborowodorki
botanical drying paperpapier zielnikowy
both sides white lined boardkarton z dwustronnym białym pokryciem
bottle cap boardtektura na kapsle do butelek
bottle cap boardtektura biała do tłoczenia
bottle cap paperpapier na 'kapsle’ do butelek
bottle carrierprzenośne opakowanie na butelki
bottle labelling paperpapier an etykiety do butelek
bottle lidzamknięcie butelki
bottle packing paperpapier butelkowy
bottle tissuebibułka pakowa do butelek
bottle traytacka pod butelki
bottle wrappapier pakowy butelkowy
bottle wrapping paperpapier do owijania butelek
bottle wrapping tissuebibułka butelkowa
bottomdno
bottomspód
bottom couch rolldolny walec wyżymaka
bottom cylindercylinder suszący dolny
bottom diematryca dolna
bottom diedolna część tłocznika
bottom feltfilc dolny
bottom felt pressprasa z filcem dolnym
bottom fittingkolano wydmuchowe
bottom fittingkolano spustowe
bottom layerwarstwa dolna
bottom layerstrona dolna tektury
bottom paintfarba gruntowa
bottom panelwykrój denny
bottom panelwykrój dna
bottom part of boxczęść dolna pudełka
bottom pressprasa dolna
bottom press rolldolny walec prasowy
bottom punchwykrojnik dolny
bottom rollwalec dolny
bottom wiresito dolne
bottomerformowaczka den
bottoming machineformowarka den
boughkonar
boundzwiązany
boundwiązany
bound moisturewoda związana
bound waterwoda związana
bound waterwoda imbibicyjna
bound waterwoda higroskopijna
boundarygranica
boundaryobszar graniczny
boundarygraniczny
boundary conditionswarunki brzegowe
boundary conditionswarunki graniczne
boundary layerwarstwa graniczna
boundary layerwarstwa przyścienna
bowpałąk
bowkabłąk
bowwygięcie
bow-wave finishwykończenie faliste powierzchni
bowed rollwałek wygięty
bowed rollwałek łukowy
bowingkrzywizna
bowlwalec kalandra
bowlmisa
bowl paperpapier kalandrowy
bowl paperpapier na walce kalandrowe
boxpudełko
boxskrzynia
boxpudło
boxskrzynka
box blankwykrój pudełka
box bodykorpus pudełka
box bodykorpus pudła
box bottomdno pudełka
box capwieczko pudełka
box clippingsścinki kartonaży
box compression strengthwytrzymałość pudła na zgniatanie
box compression testoznaczanie wytrzymałości pudła na zgniatanie
box coverpokrycie pudełka
box coverwieczko pudełka
box cover paperpapier do oklejania pudełek
box coveringpokrywanie pudełka
box coveringoklejanie pudełka
box-covering machinemaszyna do oklejania pudełek
box cutwykrój na pudełko
box edging machinemaszyna do oklejania pudełek taśmą
box elderklon jesionolistny
box enamelspapier do oklejania pudełek
box enamelspapier powlekany kolorowany z połyskiem do oklejania pudełek
box filesegregator
box flapklapa pudła
box flow-linelinia potokowa do wyrobu pudełek
box foldersegregator
box folding and glueing machinemaszyna do składania i sklejania pudełek
box folding machinemaszyna do składania pudełek
box folding machinemaszyna do złamywania pudełek
box forming machinemaszyna do formowania pudełek
box lidwieczko pudełka
box linerpapier do wyklejania pudełek
box-making machinemaszyna do wyrobu pudełek
box palletpaleta skrzynkowa
box partition slotting machinemaszyna do nacinania wkładów kratowych dopudeł”
box partitionswkłady rozdzielcze do pudeł
box-punching pressmaszyna do wycinania kartonaży
box sealing unitaparat do zamykania pudeł
box wire stitching machinemaszyna zszywająca drutem do wyrobów z tektury
box with fit-over lidpudełko wieczkowe
boxboardtektura pudełkowa
boxboardkarton na pudełka
boxboard containerpudło tekturowe
boxboard containerpojemnik tekturowy
boxboard scoreraparat do nagniatania tektury pudełkowej
boxed writingspapier do pisania zapakowany w pudełko
Brabantica poplartopola brabancka
braceusztywniać
bracewzmacniać
bracketwspornik
bracketkonsola
bracket firjodła kalifornijska
Braille paperpapier do pisma Braille’a
Braille printing paperpapier do druku pismem Braille’a
brakehamulec
braking of the rollhamowanie zwoju
branchgałąź
branchodgałęzienie
branchłańcuch boczny
branchbranża
branchkonar
branch timberdrewno gałęziowe
branchwooddrewno gałęziowe
brandgatunek
Brazilian pinesosna brazylijska
bread-bag paperpapier na torebki do chleba
bread labelpapier na etykiety firmowe na chleb
bread wrap paperpapier do owijania chleba
bread wrapperspapiery do owijania chleba
bread wrappingpapier do owijania chleba
breakzerwanie
breakpęknięcie
breakrozerwanie
break (of the paper web)zryw
break-even pointpróg opłacalności
break resistancewytrzymałość na zerwanie
break resistanceodporność na zerwanie
break uprozdrabniać
breakagezerwanie
breakagestłuczka
breakagerozerwanie
breakagezłamanie
breakdownzałamanie się
breakdownawaria
breakerszarpacz
breakerwyłącznik
breakerholender półmasowy
breaker beaterholender rozczyniający
breaker beaterholender półmasowy
breaker stackgładziarka mokra
breaker stackgładzik mokry
breakingzryw
breakingrozczynianie
breaking’łamanie’ powłoki klejowej papierów podgumowanych dla zmniejszeniatendencji do zwijania się”
breaking energypraca zrywania
breaking energypochłanianie energii na zerwanie
breaking forcesiła zrywająca
breaking lengthsamozerwalność
breaking length testeraparat do oznaczania samozerwalności
breaking loadobciążenie zrywające
breaking strengthobciążenie zrywające
breaking strengthwytrzymałość na rozerwanie
breaking strengthwytrzymałość na zerwanie
breaking strength testeraparat do oznaczania samozerwalności
breaking strength testerdynamometr
breaking stressnaprężenie zrywające
breaking stressnaprężenie niszczące
breaking testpróba na zerwanie
breaking weightobciążenie zrywające
breast boxskrzynia wlewowa
breast boxwlew
breast box with sliceswlew linijkowy
breast height diameterpierśnica
breast height diameterśrednica drzewa na wysokości piersi
breast height girthobwód drzewa na wysokości piersi
breast rollwalec czołowy
breast suction rollwalec czołowy ssący
bright enamelpapier kolorowany z wysokim połyskiem
brightenrozjaśniać
brightenerśrodek rozjaśniający
brighteningrozjaśnianie
brighteningbielenie
brightening agentwybielacz optyczny
brightening agentrozjaśniacz
brightnessbiałość
brightness reversionutrata białości
brightness reversionciemnienie bielonej masy
brillianceluminancja
brilliancejaskrawość
brilliant colourfarba z połyskiem
brilliant whitebiel prześwitująca
brinesolanka
brinewoda morska
Brinell hardnesstwardość według Brinella
briquettebrykiet
briquettekostka prasowana
briquettingbrykietowanie
bristle markingznakowanie szczotką
bristlecone firjodła kalifornijska
bristol boardbrystol
bristol boardkarton – brystol
bristol paperpapier brystolowy
British Columbia mapleklon wielkolistny
British gumdekstryna żółta
British oakdąb szypułkowy
British thermal unit, (Btu)brytyjska jednostka ciepła
brittlekruchy
brittle failurepęknięcie kruche
brittle willowwierzba krucha
brittlenesskruchość
brittlenessłamliwość
broad laidżeberka podłużne szerokie
broad leaf treedrzewo liściaste
broad-leaved mapleklon wielkolistny
broadleaved speciesgatunki liściaste
broadleaved treedrzewo liściaste
broadleaved wooddrewno liściaste
brocade paperpapier brokatowy
brochure paperpapier broszurowy
brokebrak
brokeodpad
brokebrak własny
broke dissolving machinerozwłókniacz braku
broke lossstraty z powodu zrywów
broke pulperrozwłókniacz braku
broken edgesnaderwane krawędzie
broken paperpapier uszkodzony
broken paperpapier wybrakowany
broken pulpbrak z wyżymaka
brokesmlewo
brokes screensortownik mlewa
bromic silver boardkarton bromosrebrowy
bromic silver paperpapier bromosrebrowy
bromide boardkarton bromosrebrowy
bromide paperpapier bromosrebrowy
bronzebrąz
bronzebrąz
bronzebrązować
bronze crepepapier marszczony brązowany
bronze paperpapier brązowany
bronze paperpapier powlekany brązem
bronze paperpapier 'złoty’
bronze paperpapier złocony
bronze speckcętka brązu
bronze wiresito brązowe
bronze wiredrut brązowy
bronzingbrązowanie
broomingrozczesywanie
broomingfibrylowanie
broussonetiamorwa papierowa
broussonetiapapierówka chińska
broussonetiakodzu
brownbrązowy
brownniebielony
brown ashjesion czarny
brown groundwoodścier brązowy
brown-lined chipboardtektura makulaturowa z brązowym pokryciem
brown mechanical pulp boardtektura brązowa drzewna
brown millboardtektura brązowa ręczna
brown millboardtektura brązowa zwijana
brown mixed pulp boardtektura brązowa mieszana
brown oakdąb szypułkowy
brown ropepapier pakowy satynowany
brown solid boardtektura brązowa lita
brown spotcętka brązowa
brown wood boardkarton brązowy
brown wood boardtektura brązowa drzewna
brown wrapping paperpapier pakowy brązowy
brownprint paperpapier światłoczuły brązowy
brownprint paperpapier światłoczuły transparentowy
brownsbrązowe papiery pakowe
brownstockmasa celulozowa siarczanowa niebielona
brownstock washingmycie masy niebielonej
bruisemiażdżenie
bruisingmiażdżenie
bruisingfibrylacja wewnętrzna włókien
brushszczotka
brushchrust
brushpędzel
brushdrobnica leśna
brush coated paperpapier powlekany metodą szczotkową
brush coated paperpapier powlekany szczotkowo
brush coaterpowlekarka szczotkowa
brush coatersmarówka
brush coatingpowlekanie szczotkowe
brush dampernawilżarka szczotkowa
brush damping systemsystem zwilżania szczotkowy
brush doctorskrobak szczotkowy
brush enamel paperpapier jednostronnie kolorowany z wysokim połyskiem
brush finished paperpapier szczotkowany
brush finishingszczotkowanie
brush marksmarkowanie szczotką
brush marksślady szczotki
brush matrixpapier matrycowy
brush matrixpapier stereotypowy
brush moistening machinenawilżarka szczotkowa
brush polishing machinegładziarka szczotkowa
brush proofodbitka szczotkowa
brush roll dampernawilżarka szczotkowa
brush rollerwalec szczotkowy
brushing outfibrylacja
brushing outczesanie włókien
brushing refinermłyn wykończający
brushwoodchrust
brushwooddrobnica leśna
brushwoodfaszyna
BSCP (bleached semichemical pulp)masa półchemiczna bielona
Btu (British thermal unit)brytyjska jednostka ciepła
bubblepęcherz
bubblepęcherzyk
bubble coated paperpapier z powłoką pęcherzykową
bubble coated paperpapier powlekany metodą pęcherzykową
bubble coated paperpapier powlekany pianką
bubble coatingpowlekanie pęcherzykowe
bubble testpróba pęcherzykowa
bubblerbełkotka
bubblerbarboter
bubblingwydzielanie się pęcherzyków
bubblingbarbotowanie
buck-eyekasztanowiec biały
buck-eyekasztanowiec zwyczajny
bucket conveyorprzenośnik kubełkowy
bucket-sizing testmetoda kubkowa (tyglowa) oznaczania stopnia zaklejenia
buckingprzypiłowywanie
buckingprzyrzynanie
buckingogławianie
buckingprzerzynanie dłużyc na kłody
buckleskrzywienie
bucklewypaczenie
bucklewykrzywić
buckleskrzywić
bucklespaczyć
bucklingwyboczenie
bucklingwykrzywienie
buckling resistanceodporność na wyboczenie
buckling strengthwytrzymałość na wyboczenie
buffżółtawy
buffchamois
buff copying paperpapier powielaczowy o żółtawym zabarwieniu
buff copying paperpapier przebitkowy żółty
buff printingspapiery do druku o brązowo-żółtym odcieniu
buffed surfacepowierzchnia gładzona
bufferbufor
bufferroztwór buforowy
buffermieszanina buforowa
bufferbuforować
buffing paperpapier ścierny garbarski
buffing paperpapier ścierny gładzący
buffing wheeltarcza polerska
building boardtektura budowlana
building boardpłyta pilśniowa budowlana
building fibre boardpłyta pilśniowa budowlana
building-upnarastać
building-upnawarstwiać się
built-inwbudowany
built-in-strainodkształcenie papieru utrwalone suszeniem
built-in-strainodkształcenie wsuszone
built-in-stressnaprężenie utrwalone suszeniem
built-in-stressnaprężenie wsuszone
bulgewybrzuszenie
bulgewypukłość
bulgewybrzuszać
bulge heightwysokość wybrzuszenia
bulge resistanceodporność na wybrzuszanie
bulgingwybrzuszenie
bulgingrozpęczanie
bulgingwypukłość
bulgingroztłaczanie
bulkobjętość właściwa
bulkgrubość pliku arkuszy papieru
bulk densityciężar objętościowy
bulk densitygęstość nasypowa
bulk handlingprzewóz materiałów luzem
bulk modulusmoduł odkształcenia objętościowego
bulk modulusmoduł ściśliwości
bulk productionprodukcja masowa
bulk productionprodukcja wielkoseryjna
bulk specific gravitypozorny ciężar właściwy
bulk storagemagazynowanie luzem
bulk storage binzbiornik na materiały składowane luzem
bulk volumeobjętość nasypowa
bulk weightmasa nasypowa
bulk weightmasa materiału nasypanego
bulkheadprzegroda
bulkinesspulchność
bulkinessduża objętość właściwa
bulking boardtektura nie gładzona pulchna
bulking boardkarton pulchny nie gładzony
bulking book paperpapier dziełowy pulchny
bulking dummymakieta książki
bulking pressuredocisk czujnika przy pomiarze grubości pliku
bulking thicknessgrubość papieru w pliku
bulky’pulchny’
bulkyobjętościowy
bulky paperpapier 'pulchny’
bulky printing paperpapier drukowy 'pulchny’
bulky printing paperpapier 'piórkowy’
bullrushsitowie
bullscreenwyławiacz drzazg
bullscreensortownik wstępny nieckowaty
bullwooddrewno ciśnieniowe
bullwoodtwardzica
bunch-tube headboxwlew wielorurowy
bundlewiązka
bundlestos arkuszy tektury o masie 50 funtów
bundlejednostka wysyłkowa papieru
bundlepęczek
bundle tying machinemaszyna do wiązania paczek sznurkiem
bundled newsmakulatura gazetowa w belach
bundlingformowanie wiązek
bundlingpakietowanie
bunkerzasobnik
bunkerzbiornik
buoyancywypór hydrostatyczny
buret(te)biureta
burlapgruba tkanina workowa
burlaptkanina jutowa
burlap finishwykończenie imitujące tkaninę jutową
burlap finishwykończenie papieru obiciowego metodą wytłaczania
burlap lined paperpapier wzmocniony tkaniną
burlap lined paperpapier sklejony z tkaniną
burnspalać (się)
burnpalić (się)
burnerpalnik
burnerkomora spalania
burner gasgaz prażalny
burner nozzledysza palnika
burningpalenie (się)
burningspalanie
burnished finishwykończenie na wysoki połysk
burnishernagniatacz
burnisherkalander do gładzenia na wysoki połysk
burnishinggładzenie
burnishing’spalenie’ papieru
burnishingpolerowanie
burnishingkalandrowanie
burntpapier przesuszony i kruchy
burntmasa celulozowa przegrzana i sciemniała w procesie gotowania
burnt cookczarne gotowanie
burnt limewapno palone
burrguz
burrrolka do ostrzenia
burrnabrzmienie
burringostrzenie rolką
burring intervalokres ostrzenia kamienia
burrow holeschodniki owadzie
burstprzepuklenie
burstwytrzymałość na przepuklenie
burstodporność na przepuklenie
burst factorwspółczynnik przepuklenia
burst indexwskaźnik przepuklenia
burst ratiowspółczynnik przepuklenia
burst strengthwytrzymałość na przepuklenie
burst testeraparat do oznaczania wytrzymałości na przepuklenie
bursting areapowierzchnia przepuklająca
bursting areapowierzchnia przepuklenia
bursting powerciśnienie przepuklające
bursting strainnaprężenie przepuklające
bursting strengthwytrzymałość na przepuklenie
bursting strengthodporność na przepuklenie
bursting strength testeraparat do oznaczania wytrzymałości naprzepuklenie”
bursting testoznaczanie odporności na przepuklenie
bursting testoznaczanie przepuklenia
bushtuleja
bushzarośla
bushpanewka
bushkrzew
bushingpanew
bushingtulejka
bushingtuleja
business cardskarty handlowe
business cardswizytówki firmowe
business formformularz handlowy
business form paperpapier na formularze handlowe
2-butanonebutanon-2
2-butanoneketon metyloetylowy
butcher’s dry finishpapier pakowy do mięsa niegładzony
butcher’s fibrepapier pakowy do mięsa
butcher’s paperpapier pakowy do mięsa
butt endodziomkowa część kłody
butt-end rotzgnilizna odziomkowa
butt-end rotmursz odziomkowy
butt jointpołączenie stykowe
butt jointpołączenie na styk czołowy
butted splicesklejenie na styk dwóch końców wstęgi
butter-bag paperpapier na torebki do masła
butter-box linerpapier do wykładania pudeł z masłem
butter chip boardkarton do porcji masła
butter paperpapier do pakowania masła
butter parchmentpergamin sztuczny do pakowania masła
butter wrapperpapier do pakowania masła
butterfly valvezawór skrzydełkowy
butterfly valvezawór motylkowy
butterfly valveprzepustnica
buttnutorzech szary
button boardtektura guzikowa
button boardkarton guzikowy
button speckscętki rozdrobnionych guzików
buttonwoodplatan
buttonwoodplatan zachodni
butyl rubberkauczuk butylowy
buyer’s guideinformator dla kupujących
buyer’s guidekatalog wyrobów
by-passobejście
by-passbocznik
by-passobjazd
by-productprodukt uboczny
byproductionprodukcja uboczna
Bchner funnellejek Bchnera
Bchner funnellejek sitowy
C (chlorination)chlorowanie
C-flutefala średnia w tekturze falistej
C-flutefala C
C.D.(cross direction)kierunek poprzeczny
c.m.d. (cross machine direction)kierunek poprzeczny
c.p. (chemically pure)chemicznie czysty
C1S (coated one side)jednostronnie powlekany
C2S (coated two sides)dwustronnie powlekany
cable conveyorprzenośnik linowy
cable cranedźwig kablowy
cable-drive pulleykoło napędu linowego
cable elevatordźwig kablowy
cable filling paperpapier kablowy
cable haulingtransport linowy
cable insulating paperpapier kablowy
cable liftdźwig kablowy
cable marking paperpapier do oznaczania kabli
cable paperpapier kablowy
cable spinning paperpapier kablowy nawojowy
cable wheelkoło linowe
cablewaydźwignica linomostowa
CAD (computer aided design)projektowanie wspomagane komputerem
caddypudełko na herbatę
cadmium ethylene diamineetylenodwuamina kadmu
cadmium ethylene diaminekadoksen
cadoxenkadoksen
cadoxenetylenodwuamina kadmu
cageklatka
cakeciastko
caketort
cakeplacek
cake boardtektura tortowa
cake boardkarton przekładkowy do ciastek
cake boxpudełko na torty
cake circlekrążek papierowy pod tort
cake laceskoronki papierowe pod tort
cake-pan liner paperpapier do wykładania form do pieczenia ciasta
cake wrapperpapier do pakowania keksów
cakingzbrylanie
cakingspiekanie
Calabrian pinesosna kalabryjska
calcined limewapno palone
calcined limetlenek wapniowy
calcining furnacekalcynator
calcining furnacepiec do kalcynacji
calcining furnacepiec do wypalania wapna
calciumwapń, Ca
calcium base cooking liquorciecz warzelna z zasadą wapniową
calcium base sulfite pulpingroztwarzanie siarczynowe z zasadą wapniową
calcium bisulfitewodorosiarczyn wapniowy
calcium bisulfitekwaśny siarczyn wapniowy
calcium bisulfitesiarczyn wapniowy jednozasadowy
calcium carbonatewęglan wapniowy
calcium chloratechloran wapniowy
calcium chloridechlorek wapniowy
calcium hardnesstwardość wapniowa
calcium hydrogen carbonatewodorowęglan wapniowy
calcium hydrogen carbonatekwaśny węglan wapniowy
calcium hydrogen sulfatewodorosiarczan wapniowy
calcium hydrogen sulfatekwaśny siarczan wapniowy
calcium hydrogen sulfidewodorosiarczek wapniowy
calcium hydrogen sulfitewodorosiarczyn wapniowy
calcium hydroxidewodorotlenek wapniowy
calcium hypochloritepodchloryn wapniowy
calcium lignosulfonatelignosulfonian wapniowy
calcium limewapno palone
calcium limetlenek wapniowy
calcium oxidetlenek wapniowy
calcium stearatestearynian wapniowy
calcium sulfatesiarczan wapniowy
calcium sulfitesiarczyn wapniowy
calcium sulfite pulpingroztwarzanie siarczynowe z zasadą wapniową
calculating machine paperpapier do maszyn liczących
calculationobliczanie
calculatormaszyna licząca
calculatorkalkulator
Calcutta hempjuta
calendarkalendarz
calendar blockkalendarz kartkowy (do zrywania)
calendar mountścianka tylna kalendarza
calendar padkalendarz kartkowy
calendar-pad bond paperpapier do druku kalendarzy kartkowych
calendar stockpapier do druku kalendarzy
calendar stocktektura na kalendarze ścienne i biurkowe
calendar writing paperpapier do pisania kalendarzowy
calenderkalander
calendergładziarka
calenderkalandrować
calendergładzić
calender and reel sectionczęść końcowa maszyny papierniczej
calender bending apparatuskalander do zginania
calender bending apparatuskalander do wyginania
calender blackeningciemnienie papieru przy kalandrowaniu
calender bowlwalec kalandra
calender bowl paperpapier kalandrowy
calender bowl paperpapier na walce kalandrowe
calender boxskrzynka kalandrowa
calender boxskrobak wodny do traktowania papieru na gładziarce
calender brokebrak suchy z gładziarki
calender brokebrak suchy z kalandra
calender coaterkalander powlekający
calender coaterpowlekarka na kalandrze
calender coatingpowlekanie papieru na gładziarce
calender colouredbarwiony na kalandrze
calender colouredbarwiony na gładziarce
calender colouringbarwienie na kalandrze
calender cooling systemukład chłodzenia walców gładziarki
calender creasezagniecenie fałdy na kalandrze
calender crushedprzegnieciony na kalandrze
calender crushedprzegnieciony na gładziarce
calender cutsprzecięcia na gładziarce
calender cutsfałdy cięte
calender cutszagniecenia
calender dustpył z kalandra
calender dyedbarwiony na kalandrze
calender embossingtłoczenie na kalandrze
calender embossingwytłaczanie na kalandrze
calender-finishedgładzony na gładziarce
calender-finishedgładzony na kalandrze
calender for wall papermaszyna do wytłaczania obić papierowych
calender for wall papermaszyna do wytłaczania tapet
calender marksślady wytworzone przez walce gładziarki
calender marks’markowanie’ na kalandrze
calender marksślady walców kalandra
calender paperpapier kalandrowy
calender pickzrywanie powierzchni papieru przez walce kalandra
calender rollwalec kalandra
calender-roll paperpapier kalandrowy
calender-roll paperpapier na walce kalandrowe
calender rollerwalec kalandra
calender scalespył z gładziarki
calender scalespył z kalandra
calender sectionsekcja gładziarek
calender-sized paperpapier zaklejany powierzchniowo na kalandrze
calender sizingzaklejanie powierzchniowe na gładziarce
calender spotsślady wytworzone przez walce kalandra
calender spotsplamy i cętki powstające na gładziarce
calender-stack crumbspył powstający na gładziarce
calender stainingbarwienie na kalandrze
calender stockzestaw walców gładziarki
calender stockgładzik maszynowy
calender streakspasma wytworzone przy kalandrowaniu
calender vellum finishwykończenie welinowe na kalandrze
calender water boxskrzynka wodna na kalandrze
calender water boxskrobak wodny na kalandrze
calendered boardtektura gładzona
calendered on both sidesobustronnie gładzony
calendered paperpapier gładzony na gładziarce
calenderinggładzenie papieru
calenderingsatynowanie
calenderingkalandrowanie
calendermankalandrowy
calendermanpracownik obsługujący kalander
calf paperpapier kolorowany wytłaczany z fakturą skóry cielęcej
calibratekalibrować
calibratewzorcować
calibrationkalibrowanie
calibrationcechowanie
calibrationwzorcowanie
calibration calenderkalibrownik
calibration calenderkalander kalibrujący
calibration calendergładzik kalibrujący
calibration curvekrzywa wzorcowania
calibration rollerwałek kalibrujący
calicokaliko
calicopłótno introligatorskie
calicopłótno angielskie do wykonywania okładek miękkich
calico paperpapier kaliko
California red firjodła kalifornijska czerwona
California red firjodła okazała
California redwoodsekwoja wiecznie zielona
California redwoodsosnogrom wiecznozielony
California white firjodła kalifornijska
California white firjodła jednobarwna
California yellow pinesosna żółta
California yewcis
calipergrubość
calipersprawdzian szczękowy
caliper calenderkalibrownik
caliper calendergładzik kalibrujący
caliper gaugegrubościomierz
caliper gaugesprawdzian szczękowy
calking paperpapier do kalkowania
calking paperkalka szkicowa
calling cardwizytówka
calorific capacitypojemność cieplna
calorific conductionprzewodnictwo cieplne
calorific valueciepło spalania
calorific valuewartość opałowa
calorimeterkalorymetr
camkrzywka
cam-actuatednapędzany krzywką
cam-actuatedporuszany krzywką
cam-operated slitterkrajarka wzdłużna ze sterowaniem krzywkowym
cam rollerpopychacz rolkowy
camberbombiastość
cambered rollwalec bombiasty
cambiummiazga
cambiumkambium
cambricbatyst
cambricbatystowy
cambric finishwykończenie batystowe
cambric paperpapier płótnowany imitujący tkaninę batystową
cambric paperpapier lakierowany wytłaczany
Cambridge bible paperpapier biblijny
Cambridge India paperpapier biblijny
cameo coated paperpapier o matowej powłoce
cameo coated paperpapier powlekany matowy
camphenkamfen
camphorkamfora
camshaftwał krzywkowy
camshaftwał rozrządny
canpuszka
can boardkarton do wyrobu puszek z pobocznicami zwijanymi
can carrierpudło do przenoszenia puszek
can fibretektura do formowania pobocznic zwijanych w puszkach
can machinemaszyna do wyrobu puszek
can stockmateriał do wytwarzania pobocznic w puszkach zwijanych
Canada balsambalsam kanadyjski
Canada balsamżywica kanadyjska
Canada hemlockchoina kanadyjska
Canadian ashjesion amerykański
Canadian aspenosika amerykańska
Canadian firjodła balsamiczna
Canadian hemlockchoina kanadyjska
Canadian poplartopola kanadyjska
Canadian poplartopola czarna
Canadian red pinesosna kanadyjska smołowa
Canadian rock elmwiąz Thomasa
Canadian spruceświerk kanadyjski
Canadian Standard Freeness (CSF)odwadnialność według normy kanadyjskiej
Canadian Standard Freeness (CSF)stopień zmielenia CSF
Canadian white pinesosna amerykańska
Canadian white pinesosna wejmutka
canalkanał
canal dryersuszarka tunelowa
canal dryertunel suszarniczy
canary dextrindekstryna żółta
canary writingpapier do pisania drzewny jasnożółty
cancelarkusz makulaturowy
candelakandela, cd
candelilla waxwosk kandelila
candle boardkarton na przekładki do pakowania świec
candle filterfiltr świecowy
candle paperpapier do pakowania świec
candle paperpapier pirotechniczny
candle paperpapier do pakowania materiałów wybuchowych
candle wrap(ping)papier do pakowania świec
candy-bag paperpapier na torebki do cukierków
candy bagstorebki na cukierki
candy-box dividerskarton przekładkowy do pomadek czekoladowych
candy-box linerpapier do wykładania bombonierek
candy-cup paperpapier na 'podstawki’ do czekoladek, pralin itp.
candy pails’koszyczki’ na cukierki
candy paperpapier do pakowania cukierków
candy paperpapier do owijania cukierków
candy slab paperpapier nieprzyczepny do pokrycia stołów przy produkcjicukierków”
candy twisting paperpapier parafinowany do maszynowego zawijaniacukierków”
candy wrapperpapier do pakowania cukierków
candy wrapperpapier do owijania cukierków
candy wrapping paperpapier do zawijania cukierków
canetrzcina
canisterpojemnik
canisterkanister
cannellatedżłobkowany
cannelureżłobkowanie, rowkowanie, żłobki, rowki
canopy hoodokapturzenie wyciągowe
canopy hoodosłona cylindra połyskowego
cantileverwspornik
cantilever beambelka wspornikowa
cantilever craneżuraw wspornikowy
cantilever-type fourdrinierczęść mokra wspornikowa maszyny płaskositowej
cantilevered designkonstrukcja wspornikowa
cantilevered wire partczęść sitowa wspornikowa
canvasbrezent
canvas beltpas tkany
canvas feltsusznik brezentowy
canvas lined paperpapier wzmocniony tkaniną
canvas lined paperpapier sklejony z tkaniną
canvas note paperpapier płótnowany
canvas note paperpapier imitujący płótno
capkołpak
cappapier pakowy cienki
capnakrywka
capkapsla
capnasadka
cap boardtektura na kapsle do butelek
cap boardtektura na pokrywki puszek i tulei
cap-makers boardtektura na daszki do czapek
cap paperpapier pakowy cienki
cap paperpapier na kapsle do butelek
cap paperpapier do ochrony roślin przed mrozem lub słońcem
cap paperpapier do wykładania beczek
cap paperpapier pakowy do herbaty
cap paperpapier drzewny jednostronnie gładki
cap stockpapiery na kapsle do butelek
cap stockmateriał na kapsle do butelek
capabilitywydajność
capabilityzdolność
capacitancekapacytancja
capacitancereaktancja pojemnościowa
capacitorkondensator
capacitor paperbibułka kondensatorowa
capacitor tissue paperbibułka kondensatorowa
capacitypojemność
capacityzdolność produkcyjna
capacityprzepustowość
capillaritywłoskowatość
capillaritykapilarność
capillaryrurka włoskowata
capillarykapilara
capillarywłoskowaty
capillarykapilarny
capillary elevationwzniesienie włoskowate
capillary elevationwzniesienie kapilarne
capillary risewysokość wzniesienia cieczy
capillary risechłonność liniowa
capillary risewzniesienie włoskowate
capillary risewzniesienie kapilarne
capillary tubekapilara
capillary tuberurka kapilarna
capillary tuberurka włoskowata
capillary viscometerlepkościomierz włoskowaty
capillary waterwoda kapilarna
capillary waterwoda higroskopijna
capital costskoszty inwestycyjne
capital expenditurewydatki inwestycyjne
capital expenditurenakłady kapitałowe
capital expenditureinwestycje
capital lettermajuskuła
capital letterwersalik
capped boxpudełko z wieczkiem odginanym
capping paperpapier do ochrony roślin
caprolactamkaprolaktam
capsulatedzakapsułkowany
capsulatedw kapsułkach
capsulekapsułka
capsulekapselka
capsule-making machinemaszyna do kapsułkowania
capsule paperpapier na kapsle do butelek
captionpodpis rysunku
captionnagłówek
captive palletpaleta bezzwrotna
captive palletpaleta do jednorazowego użytku
captive pulpmasa włóknista dla własnych potrzeb fabryki
car linerpapier do wykładania wagonów towarowych
car liner boardtektura samochodowa obiciowa
car lining paperpapier do wykładania wagonów
car-sign boardtektura na afisze umieszczane w środkach transportu
carbamidekarbamid
carbamidemocznik
carbamide resinsżywice mocznikowe
carbamide resinsaminoplasty
carbidewęglik
carbidewęglik wapniowy
carbidekarbid
carbohydrateswęglowodany
carbolic acidfenol
carbolic paperpapier karbolowy
carbolic paperpapier nasycony fenolem i stearyną
carbonwęgiel, C
carbon backed formformularz z powłoką kopiującą po stronie spodniej
carbon base paperbibułka karbonowa
carbon base paperpodłoże na kalkę
carbon blacksadza
carbon-black bag paperpapier na worki do sadzy
carbon body paperbibułka karbonowa
carbon body paperpodłoże na kalkę
carbon brickcegła grafitowa
carbon coatingpowlekanie masą karbonową
carbon coating machinepowlekarka do wyrobu kalki maszynowej
carbon copykopia przez kalkę
carbon copyprzebitka
carbon dioxidedwutlenek węgla
carbon disulfidedwusiarczek węgla
carbon fiberwłókno węglowe
carbon interleavingprzekładanie kalki maszynowej
carbon layerwarstwa masy karbonowej
carbon monoxidetlenek węgla
carbon paperkalka ołówkowa
carbon paperkalka maszynowa
carbon paperbibułka karbonowa
carbon paperkalka karbonowa
carbon paper stockbibułka karbonowa
carbon raw paper (tissue)bibułka karbonowa na kalkę ołówkową i maszynową
carbon spotscętki węglowe
carbon spotscętki popiołu
carbon tetrachloridczterochlorek węgla
carbon tetrachloridczterochlorometan
carbonaceouswęglowy
carbonaceouszawierający węgiel
carbonatewęglan
carbonate hardness of watertwardość węglanowa wody
carbonate hardness of watertwardość przemijająca
carbonate paperpapier wypełniany węglanem wapnia
carbonate pulpingroztwarzanie metodą węglanową
carbonateswypełniacze alkaliczne
carbonateswypełniacze zasadowe
carbonationnasycanie dwutlenkiem węgla
carbonicwęglowy
carboniczawierający węgiel
carbonizationzwęglanie
carbonizationkarbonizowanie
carbonizationproces przenoszenia nacisku za pomocą kalki na kolejneodbitki”
carbonizationnawęglanie
carbonized formsformularze powleczone masą kopiującą
carbonized rollskalka maszynowa w zwojach
carbonized rollszwoiki papieru karbonizowanego
carbonizing base paperbibułka karbonowa
carbonizing paperbibułka karbonowa
carbonless copy paper formsformularze z papieru samokopiującegobezkalkowego”
carbonless copy(ing) paperpapier samokopiujący bezkalkowy
carbonless paperpapier samokopiujący
carbonylkarbonyl
carbonyl groupgrupa karbonylowa
carborundumkarborund
carborundumwęglik krzemu
carborundum paperpapier ścierny karborundowy
carboxyalkyl cellulosealkilokarboksyceluloza
carboxyalkyl cellulosekarboksyalkiloceluloza
carboxyalkylationkarboksyalkilowanie
carboxyethyl cellulosekarboksyetyloceluloza
carboxyl groupgrupa karboksylowa
carboxylic acidkwas karboksylowy
carboxymethylationkarboksymetylowanie
carboxymethylcellulose (CMC)karboksymetyloceluloza
cardkarta
cardkartka
card indexkartoteka
card index bristolkarton na karty kartotekowe
card middlestektura makulaturowa na warstwę środkową tektur sklejanych
cardboardkarton
cardboardtektura
cardboardtektura lita
cardboard beveling machinemaszyna do ukosowania brzegów tektury
cardboard bindingoprawa tekturowa
cardboard boxpudełko tekturowe
cardboard boxpudełko z tektury
cardboard box corner staying machinemaszyna do łączenia rogów pudełek ztektury”
cardboard box machinemaszyna do wyrobu pudełek kartonowych
cardboard box makerfabryka kartonaży
cardboard box makerproducent kartonaży
cardboard box making machinemaszyna do wyrobu kartonaży
cardboard box productskartonaże
cardboard box productswyroby z tektury
cardboard box stitcherzszywarka pudeł tekturowych
cardboard calendergładziarka tektury
cardboard casepudło tekturowe
cardboard caseokładka kartonowa
cardboard-centre cutting machinemaszyna do cięcia papierowych tuleinawojowych”
cardboard coveroprawa tekturowa
cardboard creasing and cutting machinemaszyna do nagniatania i wykrawaniatektury”
cardboard cutterprzekrawacz kartonu
cardboard cutterprzekrawacz tektury
cardboard disckrążek tekturowy
cardboard finishwykończanie kartonowe
cardboard folding machinemaszyna do złamywania kartonu
cardboard folding machinemaszyna do falcowania (!) kartonu
cardboard folding machinemaszyna do składania kartonu
cardboard for Braille bookskarton do pisma Braille’a
cardboard for cigarette boxeskarton na pudełka do papierosów
cardboard for colour printingkarton do druku barwnego
cardboard for congratulation cardskarton na karty z życzeniami
cardboard for congratulation cardskarton na karty gratulacyjne
cardboard for cupskarton naczyniowy
cardboard for cupskarton do wyrobu kubków papierowych
cardboard for division cardskarton na karty rozdzielcze
cardboard for folderskarton skoroszytowy
cardboard for folderskarton na foldery
cardboard for gravure printingkarton wklęsłodrukowy
cardboard for postcardskarton pocztówkowy
cardboard for sample cardskarton do naklejania próbek
cardboard liningoklejanie tektury
cardboard lining machinemaszyna do oklejania tektury
cardboard liningspapiery do oklejania tektury
cardboard machinekartoniarka
cardboard machinetekturnica
cardboard matrixmatryca tekturowa
cardboard middleswarstwy środkowe tektur oklejanych
cardboard printingdruk na kartonie
cardboard printing pressmaszyna do druku na tekturze
cardboard slitting machinemaszyna do nacinania rowków w tekturze
cardboard tubegilza tekturowa
cardboard tubetuleja tekturowa
cardboard tube cutting machinemaszyna do cięcia gilz tekturowych
cardboard tube cutting machinemaszyna do cięcia tulei tekturowych
cardskarty do gry
carenekaren
carload lotnajmniejszy ładunek frachtowy papieru
carload lotładunek całowagonowy
carnauba waxwosk karnauba
carnival articlesozdoby karnawałowe
carnival articlesartykuły karnawałowe
carnival capsczapki karnawałowe
carnival noveltiestowary karnawałowe
Carolina hemlockchoina karolińska
Caroline poplartopola kanadyjska
Caroline poplartopola czarna amerykańska
carossery boardtektura karoseryjna
carpenter mothskołatek
carpet felttektura podkładowa
carpet feltpapier podkładowy głuszący
carpet liningpapier podkładowy pod dywany
carpet lining boardtektura podkładowa pod dywany
carpet tissuebibułka dywanowa
carpet yarnprzędza papierowa do wyrobu chodników
carriage boardtektura samochodowa, tektura karoseryjna
Carribean pinesosna karaibska
carriernośnik
carrierprzewoźnik
carrier bagtorba z uchwytem
carrier boardtektura na opakowania z uchwytem
carrier boardtektura podłożowa do powlekania
carrier boxpudełko z uchwytami
carrier of a colour lake (pulp colour)substrat laki
carrier paperpapier podłożowy do powlekania
carrier plateblacha obiegowa
carrier plateblacha transportowa
carrier rollwałek prowadzący
carroussel conveyerprzenośnik karuzelowy
carrying bagtorba z uchwytem
carrying bagtorba na zakupy
carrying cartonpudełko z uchwytami
carrying feltfilc nośny
carrying feltfilc podpierający
carrying rollwalec nośny
carrying rollwalec prowadzący
cartographic paperpapier mapowy
cartonpudełko składane
cartonpudełko tekturowe
cartonpudło wysyłkowe
cartonjednostka spedycyjna papieru
carton blankwykrój pudełka
carton blankużytek kartonowy 'przycięty’
carton bristolkarton-brystol
carton erecting machinemaszyna do formowania pudełek
carton erecting machinemaszyna do montowania pudełek
carton gluermaszyna do sklejania pudełek
carton labelsnalepki na pudełka
carton labelsetykiety na pudełka
carton liner paperpapier do wykładania pudełek
carton machinerymaszyny i urządzenia do wyrobu pudełek z tektury
carton-sealing paperpapier zgrzewalny do zamykania pudełek
carton stockkartony i tektury na pudełka składane
carton windowing machinemaszyna do wklejania okienek w pudełkach
cartoningpakowanie w pudełka tekturowe
cartoningpakowanie w pudełka kartonowe
cartoning machinemaszyna do wytwarzania pudełek
cartoning machinesmaszyny do pakowania w tekturowe pudełka
cartridge boardkarton nabojowy
cartridge boardkarton rysunkowy
cartridge paperpapier nabojowy
cartridge paperpapier rysunkowy gruby
cartridge paperpapier do pakowania materiałów wybuchowych
cartridge pasteboardtektura nabojowa sklejana
cartridge shell paperpapier nabojowy
cartridge shell paperpapier na łuski nabojów
cartridge waduszczelka łuski naboju
cascade coaterpowlekarka kaskadowa
cascade evaporatorwyparka kaskadowa
cascade systemukład kaskadowy systemu parowo-skroplinowego
casepudełko
caseokładka książki
casekaszta
casefuterał
casekaseta
case bindingoprawa twarda
case boardskartony pudełkowe
case boardstektury na pudła wysyłkowe
case-bound bookksiążka w sztywnej oprawie
case half clothokładka półpłócienna
case half leatheroprawa półskórkowa
case insetwkładka do pudła
case labelsetykiety na paczki
case-lid casepudło tekturowe z wiekiem
case-lining paperpapier do wykładania skrzynek i paczek
case makingprodukcja okładek
case makingwyrób pudeł
case makingwyrób okładek
case studybadania wyrywkowe
case whole leatherokładka całoskórzana
caseinkazeina
casein glueklej kazeinowy
cash bag manilapapier manila na torebki na płace
cash blockbloczek kasowy
cash blockkwitariusz
cash blockbloczek paragonowy
cash register paperpapier na taśmy do kas automatycznych
cash register rollzwoik papieru do kas rejestrujących
cash sales padsparagony
cash sales padskwitariusze
casingokładzina
casingkapsułka
casingstator
casingosłona
casingkapselka
casingobudowa
casing-inwstawianie bloków książkowych w okładkę
casing-in machinemaszyna do wstawiania bloków książkowych w okładkę
casing paperpapier pakowy do wykładania pojemników
casket paperpapier do wykładania szkatułek
cassavaskrobia z manioku
cassavatapioka
cassidskołatek
castodlew
cast bronzebrąz odlewniczy
cast bronzebrąz lany
cast coated boardtektura powlekana metodą odlewu
cast-coated paperpapier powlekany metodą odlewu
cast-coated paperpapier powlekany z wysokim połyskiem
cast coaterpowlekarka pracująca metodą odlewu
cast coatermaszyna do powlekania metodą odlewu
cast coatingpowlekanie metodą odlewu
cast ironżeliwo
cast iron rollwalec żeliwny
castingodlewanie
castingodlew
casting rollwałek do powlekania metodą odlewu
castor beanrącznik
castor oilolej rącznikowy
castor oilolej rycynowy
castor oil plantrącznik
castor oil testpróba olejem rycynowym
cataloguekatalog
catalogue envelopepapier siarczanowy pakowy do wysyłki katalogówhandlowych”
catalogue paperpapier katalogowy
catalpakatalpa
catalpasurmia
catalysiskataliza
catalystkatalizator
catalytickatalityczny
catalyzekatalizować
catalyzerkatalizator
catchzaczep
catchobsadnik z fasetą
catchzatrzask
catchzaczepka
catch-allwyławiacz
catch ditchkoryto zbiorcze
catch troughkoryto zbiorcze
catcherchwytak
catcherłapacz
catcherwyławiacz
catechinkatechina
catecholpirokatechina
caterpilar grinderścierak łańcuchowy
cathodekatoda
cathodeelektroda ujemna
cationkation
cationjon dodatni
cation exchangewymiana kationów
cation exchangerkationit
cation exchangerwymiennik kationowy
cationickationowy
cationic starchskrobia kationowa
catwalkpomost roboczy
Caucasian firjodła kaukazka
caul plateblacha obiegowa
caulkinguszczelnienie
caulsblachy przekładkowe
causticsubstancja żrąca
causticsoda żrąca
causticżrący
causticalkaliczny
caustic-chlorine pulpingroztwarzanie alkaliczno-chlorowe
caustic extractionekstrakcja alkaliczna
caustic limewapno gaszone
caustic limewodorotlenek wapniowy techniczny
caustic lime mudbłotko pokaustyzacyjne
caustic lime mudszlam wapienny
caustic lime mudszlam pokaustyzacyjny
caustic potashpotaż żrący
caustic potashwodorotlenek potasowy
caustic sodasoda kaustyczna
caustic sodasoda żrąca
caustic sodawodorotlenek sodowy
caustic soda lyeług sodowy
caustic solublessubstancje rozpuszczalne w alkaliach
causticitystopień kaustyzacji
causticitykaustyczność
causticizekaustyzować
causticizekaustyfikować
causticizerkaustyzator
causticizingkaustyzacja
causticizing efficiencystopień kaustyzacji
causticizing mudszlam pokaustyzacyjny
causticizing mudbłotko pokaustyzacyjne
causticizing plantoddział kaustyzacji
causticsalkalia
caustificationkaustyzacja
caustificationkaustyfikacja
cavitationkawitacja
cc (cubic centimeter)centymetr sześcienny
CCT (corrugated crush test)oznaczanie wytrzymałości warstwy pofalowanej nazgniatanie pionowe”
CD curlzwijanie się papieru wokół kierunku poprzecznego
CDA (cellulose diacetate)dwuoctan celulozy
Cebu hempkonopie manilskie
Cebu hempmanila
CEC (carboxyethyl cellulose)karboksyetyloceluloza
CED viscosity (cupriethylene diamine viscosity)lepkość w wodnym roztworzewodorotlenku etylenodwuaminomiedziowego”
cedarcedr
cedarized paperpapier nasycony olejkiem cedrowym
cedarized paperpapier pakowy zabezpieczający przed robactwem
ceiling boardtektura izolacyjna stropowa dźwiękochłonna
celery wrapperpergamin sztuczny do zawijania łodyg selerów
cellkomórka
cellogniwo
cell cavityprześwit komórkowy
cell cavityświatło komórki
cell cavitylumen
cell pitchżywica komórkowa
cell sapsok komórkowy
cell structurebudowa komórki
cell-suction filterfiltr ssący komórkowy
cell wallścianka komórkowa
cell wallścianka komórki
cellobiosecelobioza
cellobiouronic acidkwas celobiouronowy
cellophanefolia wiskozowa
cellophanecelofan
cellophanetomofan
cellosizeklej celulozowy
cellosizehydroksyetyloceluloza
cellotetraosecelotetroza
cellotriosecelotrioza
cellucottonwata celulozowa
cellularkomórkowy
cellular boardtektura o strukturze komórkowej
cellular boardtektura falista kryta
cellular structurebudowa komórkowa
cellular structurestruktura komórkowa
cellular suction rollwalec ssący komórkowy
cellular wood panelpłyta pustakowa drzewna
cellular wood panelpłyta komórkowa
cellular wood panelpłyta kratowa
cellulasecelulaza
cellulosanscelulozany
celluloseceluloza
cellulose acetateoctan celulozy
cellulose acetateacetyloceluloza
cellulose acetatobutyrateoctanomaślan celulozy
cellulose butyratemaślan celulozy
cellulose chainłańcuch celulozowy
cellulose degradationdegradacja celulozy
cellulose degradationdepolimeryzacja celulozy
cellulose derivativepochodna celulozy
cellulose diacetatedwuoctan celulozy
cellulose drying machinemaszyna celulozowa
cellulose drying machinemaszyna odwadniająca
cellulose drying machineodwadniarka masy celulozowej
cellulose esterester celulozy
cellulose ethereter celulozy
cellulose fibrewłókno celulozowe
cellulose filmfilm celulozowy
cellulose filmfolia celulozowa
cellulose formatemrówczan celulozy
cellulose graft copolymerskopolimery szczepione na celulozie
cellulose graft copolymerspolimery szczepione celulozy
cellulose latticesiatka krystaliczna celulozy
cellulose napkinsserwetki celulozowe
cellulose nitrateazotan celulozy
cellulose packing paperpapier pakowy celulozowy
cellulose paperpapier celulozowy
cellulose paperpapier bezdrzewny
cellulose phosphatefosforan celulozowy
cellulose plasticstworzywa sztuczne celulozowe
cellulose propionatepropionian celulozowy”cellulose
propionate”etanokarboksylan celulozowy
cellulose pulpmasa celulozowa
cellulose sulfatessiarczany celulozy
cellulose tissuebibułka celulozowa
cellulose triacetatetrójoctan celulozowy
cellulose waddingwata celulozowa
cellulose wadding converting machinemaszyna przetwórcza waty celulozowej
cellulose wadding converting machinemaszyna do konfekcjonowania watycelulozowej”
cellulose wadding cutting machineprzekrawacz waty celulozowej
cellulose wadding cuttingswykroje waty celulozowej
cellulose wadding diaperspieluszki z waty celulozowej
cellulose wadding machinemaszyna do wyrobu waty celulozowej
cellulose xanthateksantogenian celulozy
cellulosiccelulozowy
cellulosicstworzywa celulozowe
center stockwypełnienie
center stockwarstwa pośrednia
center stockwarstwa środkowa
center windingnawijanie
centipoisecentypuaz
central control unitcentralna jednostka sterująca
central control unitsterownia
central lubrication systemcentralny układ smarowania
centralized controlregulacja centralna
centralized controlsterowanie centralne
centreśrodek
centreośrodek
centretuleja nawojowa
centre-making machinegilziarka
centricleanersortownik wirowy bezsitowy
centricleanercentrikliner
centriclonehydrocyklon typu centriclone
centrifflerpiasecznik bezsitowy typu Centriffler
centrifinermłyn rozwłókniający typu Centrifiner
centrifiningrozwłóknianie końcowe
centrifiningegalizacja masy
centrifugalodśrodkowy
centrifugal blowerdmuchawa odśrodkowa
centrifugal classifinersortownik odśrodkowy
centrifugal cleanerpiasecznik rurowy wirowy
centrifugal cleanerhydrocyklon do oczyszczania masy
centrifugal cleanersortownik wirowy
centrifugal cleaningoczyszczanie masy w hydrocyklonach
centrifugal cleaningoczyszczanie masy w piasecznikach wirowych rurowch
centrifugal exhausterwentylator odśrodkowy wyciągowy
centrifugal filtrationfiltracja odśrodkowa
centrifugal forcesiła odśrodkowa
centrifugal mixermieszalnik odśrodkowy
centrifugal pumppompa odśrodkowa
centrifugal pumppompa wirowa
centrifugal screensortownik odśrodkowy
centrifugal separatorpiasecznik wirowy cylindryczny
centrifugal separatorseparator odśrodkowy
centrifugal shaketrzęsak odśrodkowy
centrifugal stock pumppompa masowa odśrodkowa
centrifugal strainerrafka odśrodkowa
centrifugal vacuum compressorturbossawa
centrifugationodwirowywanie
centrifugewirówka
centrifugeodwirowywać
centripetal forcesiła dośrodkowa
centriscreensortownik ciśnieniowy typu Centriscreen
centriscreenrafka ciśnieniowa Centriscreen
ceramic coatingpowłoka ceramiczna
ceramic fibreswłókna ceramiczne
ceramic grinding stonekamień ścieraka ceramiczny
ceramic liningwykładzina ceramiczna
ceramic suction boxskrzynka ssąca z pokryciem ceramicznym
ceramic transferodbijanka przenośna na wyroby ceramiczne
ceramic transferkalkomania ceramiczna
ceramic transferprzesuwanka
ceramic transfer paperpapier odbijankowy do wyrobów ceramicznych
ceramic transfer paperpapier do kalkomanii na porcelanie
cereal strawsłoma zbożowa
ceresin(e) (wax)cerezyna
ceresin(e) (wax)oczyszczony ozokeryt
cetyl alcoholalkohol cetylowy
chadless paper tapetaśma papierowa częściowo wstępnie perforowana
chadskonfetti
chaffsieczka
chaffplewy
chaff cuttersieczkarnia
chainłańcuch
chain conveyorprzenośnik łańcuchowy
chain drivenapęd łańcuchowy
chain-flail barkerkorowarka łańcuchowa
chain grateruszt łańcuchowy
chain grinderścierak łańcuchowy
chain lengthdługość łańcucha
chain lineskresy
chain linkogniwo łańcucha
chain markskresy w znaku wodnym
chain marksfalistość
chain pulleykoło łańcuchowe
chain sawpiła łańcuchowa
chain wheelkoło łańcuchowe
chain wiresdruty mocujące
chair-seat boardtektura na siedzenia krzeseł
chalkkreda
chalk overlaypapier kredowany do wytrawiania
chalk overlaypapier do trawionek
chalk overlay paperpapier kredowany na podkładki przy narządzaniu formy
chalk paperpapier do owijania kredy lub kredek
chalk proof paperpapier kredowany na odbitki korektorskie
chalkingpylenie
chalking of inkpylenie farby drukarskiej
chalky appearancewygląd matowy
chamberkomora
chamber drying ovensuszarka komorowa
chamber filterfiltr komorowy
chamber furnacepalenisko komorowe
chamber furnacepiec komorowy
chamferskos
chamfercięcie skośne
chamferfaza
chamois yellowkremowo-żółty
chamotte brickcegła szamotowa
Champion coaterpowlekarka typu Champion
chancerypapiery kancelaryjne
chancerypapiery biurowe
chancery paperpapier aktowy
chancery paperpapier kancelaryjny dokumentowy
chancery paperpapier biurowy
change gear boxprzekładnia zębata
change gear boxskrzynka przekładniowa
change gear boxskrzynia biegów
change of decklezmiana szerokości wstęgi na maszynie papierniczej
change of decklezmiana formatu
change overprzełączać
change overprzestawić się
changeable drivenapęd zmienny
changeable drivenapęd o zmiennej prędkości
changeover (change-over)zmiana programu produkcyjnego
channelkanał
channelceownik
channelkoryto
channelkorytko
channel blacksadza kanałowa
channel blacksadza gazowa
channel dryersuszarka kanałowa
channelledpofalowany
characterznak pisarski
characterlitera
character recognitionrozpoznawanie znaków
characteristiccecha charakterystyczna
characteristiccharakterystyka
characteristiccharakterystyczny
charcoalwęgiel drzewny
charcoal drawing paperpapier rysunkowy do rysowania węglem
charcoal kraft paperpapier siarczanowy na worki do węgla drzewnego
charcoal paperpapier rysunkowy do węgla
chargeładunek
chargewsad
chargeładować
charged area developmentwywoływanie powierzchni naładowanej
charged area developmentwywoływanie obrazu utajonego
chargingładowanie
charging doorotwór wsadowy
charging doordrzwi wsadowe
charging hoistwinda załadowcza
charging holeotwór załadowczy
charging hopperkosz zasypowy
charging hopperlej zasypowy
charging of the beaternapełnianie holendra
chartmapa
charttablica
chartkarta wykresowa
chartsporządzać mapę
chartsporządzać wykres
chart paperpapier do przyrządów rejestrujących
chart paperpapier mapowy
chart paperpapier wykresowy
chart paperpapier do aparatów samorejestrujących
chart recorder paperpapier do przyrządów rejestrujących
chart recorder paperpapier do aparatów samorejestrujących
chartingprzedstawienie graficzne
chattertrzęsienie głośne
chatterdrganie
chattering of rollsdrgania walców
chattering of rollsbicie walców
checkogranicznik ruchu
checksprawdzanie
checkpęknięcie powierzchniowe
checkczek
checkzderzak
checkkontrola
checkrysa
checkzatrzymywać
checksprawdzać
checkpękać
checkhamować
checkkontrolować
checkzarysować się
check analysisanaliza kontrolna
check-listspis kontrolny
check-listwykaz czynności kontrolnych
check markznak kontroli
check valvezawór zwrotny
check valvezawór jednokierunkowy
checkingsprawdzanie
checkingkontrola
checkingbadanie
checkspęknięcia
cheese-box boardkarton na pudełka do sera
cheese manilapapier na zewnętrzne opakowanie sera
cheese rollszwoje wstęg bocznych
cheese wrapperspapiery do pakowania sera
chelate (complex)kompleks chelatowy
chelate (complex)związek chelatowy
chelate (complex)chelat
chelate formationchelatowanie
chelate formationchelatacja
chelating agentśrodek chelatujący
chelating agentczynnik chelatujący
chemical bag paperpapier workowy
chemical balancewaga analityczna
chemical balancebilans chemiczny
chemical balancewaga techniczna
chemical balancebilans chemikaliów
chemical barkingkorowanie chemiczne
chemical boardkarton celulozowy
chemical boardkarton bezdrzewny
chemical bondwiązanie chemiczne
chemical carriersnośniki chemiczne
chemical carriersspoiwa
chemical componentskładnik chemiczny
chemical compositionskład chemiczny
chemical compoundzwiązek chemiczny
chemical consumptionzużycie chemikaliów
chemical conversion pulpmasa celulozowa do przerobu chemicznego
chemical degradationdegradacja chemiczna
chemical effluent treatmentoczyszczanie chemiczne ścieków
chemical engineeringinżynieria chemiczna
chemical equilibriumrównowaga chemiczna
chemical fibre paperpapier z włókien chemicznych
chemical filter paperpapier filtracyjny analityczny
chemical inertianieczynność chemiczna
chemical inertiaobojętność chemiczna
chemical manila writingpapier bezdrzewny do pisania o lekko żółtymodcieniu”
chemical oxygen demand (COD)chemiczne zapotrzebowanie tlenu,ChZT
chemical oxygen demand (COD)utlenialność
chemical pigmentpigment mineralny chemiczny
chemical proofnessodporność na działanie chemikaliów
chemical propertieswłasności chemiczne
chemical pulpmasa celulozowa
chemical pulp paperpapier celulozowy
chemical pulp paperpapier bezdrzewny
chemical pulpingroztwarzanie na masy celulozowe
chemical pumppompa do roztworów chemikaliów
chemical qualitative filter paperbibuła filtracyjna jakościowa
chemical reactionreakcja chemiczna
chemical recoveryregeneracja chemikaliów
chemical recovery plantoddział regeneracji chemikaliów
chemical resistanceodporność chemiczna
chemical sewage treatmentoczyszczanie chemiczne ścieków
chemical testbadania chemiczne
chemical-to-wood ratiostosunek objętości chemikaliów do masy drewna
chemical treatmentobróbka chemiczna
chemical wood pulpmasa celulozowa drzewna
chemically refined pulpmasa włóknista uszlachetniana chemicznie
chemically resistantchemicznie odporny
chemically stablechemicznie trwały
chemicalschemikalia
chemicals handlingtransport chemikaliów
chemicals handlingmanipulowanie chemikaliami
chemigraphychemigrafia
chemigroundwoodścier chemiczny
chemigroundwood processprodukcja ścieru chemicznego
chemimechanical pulpmasa chemomechaniczna
chemimechanical pulpmasa półchemiczna
chemipulperwarnik ciągego działania typu chemipulper
chemithermomechanical pulp (CTMP)masa chemotermomechaniczna
cheque paperpapier czekowy
cherry birchbrzoza wiśniowa
cherry birchbrzoza cukrowa
chestkadź
chestskrzynia
chestnutkasztan jadalny
chestnut boardkarton 'kasztanowy’
chestnut oakdąb górski
cheviot box coveringpokrycie pudełka papierem szewiotowym
cheviot paperpapier bezdrzewny dekoracyjny
cheviot paperpapier szewiotowy wzorzyście zadrukowany na pokrycia pudełek
chewing testpróba żucia
chill rollwalec chłodzący
chilled ironżeliwo utwardzone
chilled ironżeliwo zabielone
chilled rollwalec z żeliwa utwardzanego
chimneykomin
chimneykanał dymowy
China Armand pinesosna chińska Armanda
China boardtektura chińska
China clayglinka biała
China claykaolin
China clay dissolveraparat do rozczyniania kaolinu
China grassramia
China grassrami
China paperpapier chiński
China-wood oilolej tungowy
China-wood oilolej drzewny
Chinese sumachbożodrzew
chintzpapiery pstro zabarwione
chintzpapiery pstrokate
chintz paperpapier kaliko
chipzrębek
chiprozdrabniać drewno na zrębki
chiprąbać na zrębki
chip binzasobnik zrębków
chip breakerrozdrabniacz zrębków
chip breakerrębak wtórny
chip breakerrozbijak zrębków ponadwymiarowych
chip breakerdezintegrator
chip chargerlej nasypowy zrębków
chip chargersilos zrębków nad warnikiem
chip chutelej nasypowy zrębków
chip classificationklasyfikacja zrębków
chip classificationsortowanie zrębków
chip classifiersortownik zrębków
chip conveyingtransport zrębków
chip crusherrębak wtórny
chip crusherrozbijak zrębków ponadwymiarowych
chip crusherdezintegrator zrębków
chip decayrozkład gnilny zrębków
chip decaygnicie zrębków
chip desintegratordezintegrator zrębków
chip dryersuszarka zrębków
chip dusterurządzenie do odpylania zrębków
chip elevatorprzenośnik zrębków
chip elevatorelewator zrębków
chip feederpodajnik zrębków
chip feederzasilacz zrębków
chip groundwoodścier ze zrębków
chip handlingmanipulowanie zrębkami
chip handlingtransport wewnętrzny zrębków
chip hopperlej samowyładowczy zrębków
chip hopperlej nasypowy zrębków
chip meterdozownik zrębków
chip outdoor storageskładowanie zrębków pod gołym niebem
chip packerurządzenie do ubijania zrębków
chip packingubijanie zrębków
chip pilestos zrębków
chip processingobróbka zrębków
chip refiningrozwłóknianie zrębków
chip screensortownik zrębków
chip screenbęben sortujący zrębki
chip screeningsortowanie zrębków
chip screeningsodrzut z sortowania zrębków
chip silozasobnik zrębków
chip silosilos zrębków
chip stockmakulatura mieszana na tekturę szarą
chip storageskładowanie zrębków
chip storage binzasobnik zrębków
chip thickness screensortownik zrębków według grubości
chip washerurządzenie do mycia zrębków
chip weigh binzasobnik do dozowania zrębków
chipboardkarton makulaturowy
chipboardpłyta wiórowa
chipboardtektura makulaturowa szara
chipboard for nailstektura do pakowania gwoździ
chipperrębak
chipperskrawarka wiórów
chipper disctarcza nożowa
chipper disctarcza rębaka
chipper discharge spoutrynna wyrzutowa zrębków
chipper knifenóż rębaka
chippermanoperator rębaka
chippingrozdrabnianie drewna na zrębki
chippingrozdrabnianie drewna na wióry
chippingrąbanie
chipping departmentrębalnia
chipszrębki
chips preheaterpodgrzewacz zrębków
chir pinesosna Roxburgha
chloracetic acidkwas chlorooctowy
chloratechloran
chlorhydric acidkwas solny
chlorhydric acidkwas chlorowodorowy
chloric acidkwas chlorowy
chloridechlorek
chloride photographic paperpapier fotograficzny chlorosrebrowy
chlorinatechlorować
chlorinated ligninchlorolignina
chlorinated limewapno chlorowane
chlorinated limewapno bielące
chlorinated organic compoundzwiązek chloroorganiczny
chlorinated rubberkauczuk chlorowany
chlorinated rubberchlorokauczuk
chlorinating agentśrodek chlorujący
chlorinationchlorowanie
chlorination liquorciecz do chlorowania
chlorination liquorwoda chlorowa
chlorination stagestopień chlorowania
chlorination stagestopień chlorowy
chlorination towerwieża chlorowa
chlorinatorchlorator
chlorinatorchlorownik
chlorinechlor, Cl
chlorine-and acid-free paperpapier bezchlorowy i bezkwasowy
chlorine-and acid-free paperpapier wolny od chloru i od kwasu
chlorine bleachingbielenie chlorem
chlorine cellelektrolizer chlorowy
chlorine demandzapotrzebowanie chloru
chlorine dioxidedwutlenek chloru
chlorine dioxide bleachingbielenie dwutlenkiem chloru
chlorine dosing meterdozownik chloru
chlorine-freebezchlorowy
chlorine-freewolny od chloru
chlorine gaschlor gazowy
chlorine mixermieszalnik chloru
chlorine numberliczba chlorowa
chlorine requirementzapotrzebowanie chloru
chlorine treatmentchlorowanie
chlorine treatmentobróbka chlorem
chlorine waterwoda chlorowa
chlorinityzawartość chloru
chloritechloryn
chloro-bromide paperpapier chloro-bromosrebrowy
chloroacetic acidskwasy chlorooctowe
chloroligninchlorolignina
chloroprenechloropren
chlorosischloroza
chlorous acidkwas chlorawy
chocolate boardtektura na pudełka do czekolady
chocolate boardtektura bombonierkowa
chocolate capsulespapierki do czekoladowych pomadek
chocolate capsuleskapsułki czekoladowe
chocolate-dipping paperpapier do zawijania cukierków czekoladowych
chocolate dividers boardtektura szara na przekładki wyrobów czekoladowych
chocolate layer boardkarton na przekładki do wyrobów czekoladowych
chocolate wrapping paperpapier do zawijania czekolady
choice qualityjakość wyborowa
chokingdławienie (się)
chokingzatykanie (się)
choprąbać
chopped logszczapa
chopped strawsieczka
chopperrębak
choppersieczkarnia
chopper foldzłamywanie poprzeczne
choppingrozdrabnianie
Christmas bagtorebka bożonarodzeniowa
Christmas bagtorebka gwiazdkowa
Christmas paperpapier ozdobny gwiazdkowy
Christmas wrapping paperpapier pakowy bożonarodzeniowy
Christmas wrapping paperpapier pakowy gwiazdkowy
chromatechromian
chromatic paperpapier pstrokaty
chromatic paperpapier w kolorowe cętki
chromaticitychromatyczność
chromaticity diagramwykres chromatyczności
chromatographic analysisanaliza chromatograficzna
chromatographic columnkolumna chromatograficzna
chromatographic paperspapiery do chromatografii
chromatographychromatografia
chrome alumałun chromowy
chrome alumałun chromowo-potasowy
chromium oxidetlenek chromowy
chromium oxidezieleń tlenkowa chromowa
chromo base boardtektura podłożowa do kredowania jednostronnego
chromo boardkarton chromowy
chromo boardkarton jednostronnie kredowany
chromo boardkarton kredowany
chromo body paperpodłoże do jednostronnego kredowania
chromo body paperpapier do kredowania jednostronnego
chromo duplex boardtektura dwuwarstwowa powlekana jednostronnie
chromo imitation boardkarton wielowarstwowy o pokryciu bezdrzewnymjednostronnie gładki”
chromo paperpapier chromowany
chromo paperpapier jednostronnie kredowany
chromo paperpapier do druku wielobarwnego
chromophorechromofor
chromophoregrupa chromoforowa
chrysotile asbestosazbest serpentynowy
chrysotile asbestosazbest chryzotylowy
chuckzacisk stożkowy zwoju
chuckuchwyt
chuckingmocowanie w uchwycie
chunkbryła
chunkpolano
chunkgrudka
chunk woodkłoda drewna
chunk woodkloc
churnkadź mieszalna
chuterynna zasilająca
chutekoryto
chuterynna zsuwowa
cigar bagtorebka na cygara
cigar-band paperpapier na opaski etykietowe cygar
cigar-box boardtektura na pudełka do cygar
cigar wrappingpapier do owijania cygar
cigarettepapieros
cigarette boxpudełko na papierosy
cigarette box boardkarton na pudełka do papierosów
cigarette embossed tissuebibułka papierosowa filigranowa
cigarette filter crepe paperpapier filtracyjny marszczony do papierosów
cigarette filter crepe paperpapier marszczony na filtry do papierosów
cigarette filter paperpapier na filtry do papierosów
cigarette laid tissuebibułka papierosowa żeberkowana
cigarette mouthpiece paperpapier na ustniki do papierosów
cigarette packpudełko papierosów
cigarette packing paperpapier owijkowy papierosowy
cigarette paperbibułka papierosowa
cigarette paper in bookletsbibułka papierosowa w książeczkach
cigarette-paper making machinemaszyna papiernicza do wyrobu bibułkipapierosowej”
cigarette paperspapiery papierosowe
cigarette tip paperpapier ustnikowy
cigarette tissuebibułka papierosowa
cigarette tubetutka papierosowa
cigarette tube paperpapier ustnikowy
cigarette wrappingpapier na opakowania papierosów
cinderwypałki
cinderpopiół
cinder speckscętki popiołu w papierze
cipherzero
cipherszyfr
cipherinicjały firmy w znaku wodnym
ciphercyfra
circuit breakerwyłącznik
circuit breakerprzerywacz
circularokólnik
circularkołowy
circularkolisty
circular bucking sawpiła tarczowa do przerzynania dłużyc na wyrzynki
circular chartkrążek wykresowy
circular chartkrążek papierowy
circular cutternóż krążkowy
circular cuttercylinder nożowy
circular knifenóż tarczowy
circular knifenóż obrotowy
circular knife cutting machinekrajarka z nożem tarczowym
circular knife slitting machinekrajarka wzdłużna z nożem tarczowym
circular sawpiła tarczowa
circular slitting knifenóż talerzowy krajarki
circularspapier do jednostronnego zadrukowania
circularspapier okólnikowy
circularspapier ulotkowy
circulatekrążyć
circulateobiegać
circulatecyrkulować(!)
circulating lubricationsmarowanie obiegowe
circulating pumppompa cyrkulacyjna
circulating pumppompa obiegowa
circulating waterwoda obiegowa
circulationnakład
circulationkrążenie
circulation deviceurządzenie cyrkulacyjne
circulation of chemicalsobieg chemikaliów
circulation of transport platesobieg blach transportowych
circulation pumppompa cyrkulacyjna
circulatorurządzenie cyrkulacyjne
circumferenceokrąg
circumferenceobwód
circumferential registerregister obwodowy
circumferential speedprędkość obwodowa
cisterncysterna
citric acidkwas cytrynowy
citrus wrapping (paper)papier do zawijania owoców cytrusowych
citrus wrapping (paper)papier do pakowania owoców cytrusowych
city sewage plantoczyszczalnia ścieków miejska
city sewage plantoczyszczalnia ścieków komunalnych
civil engineeringinżynieria lądowa i wodna
cladplaterowany
cladkryty
cladokładany
clad digesterwarnik platerowany
clad-steel plateblacha stalowa platerowana
claddingokładzina
claddingokładanie
Clafflin refinermłyn Clafflina
Clafflin refinerrafiner Clafflina
clampzaciskacz
clampzacisk
clampłapa laboratoryjna
clampdocisk
clampklamra
clampzaciskać
clampklamrować
clampmocować
clamp marksślady zacisków gilotyny
clampingzaciskanie
clampingklamrowanie
clampingmocowanie
clampingdociskanie
clamping headgłowica zaciskowa
clamping headgłowica mocująca
clamping jawsszczęki zaciskowe
clamping lengthdługość wpięcia
clamping screwśruba zaciskowa
clamping screwśruba mocująca
clarificationklarowanie
clarified waterwoda sklarowana
clarifierklarownik
clarifierosadnik
clarifierodstojnik
clarifyklarować
clarifyingklarowanie
clarifying agentśrodek klarujący
clarityklarowność
Clark classifierklasyfikator Clarka
Clark stiffnesssztywność papieru według Clarka
claspobejma
claspklamra
clasp envelopekoperta z klamrą do zamykania
clasp machinemaszyna do szycia zeszytów
classklasa
classkategoria
class of paperklasa papieru
classificationklasyfikacja
classificationporządkowanie
classificationsortowanie
classificationgradacja
classifierklasyfikator
classifiersortownik
classifinerrafiner typu classifiner
classifyklasyfikować
classifysortować
claw clutchsprzęgło kłowe
claykaolin
clayglinka
clayglina
clay-coatedpowlekany kaolinem
clay-coatedpowlekany mieszanką kaolinowo-klejową
clay-coated blanksarkusze jedno- lub dwustronnie powlekanego kartonu
clay-coated blankswykroje kartonu (tektury) jedno- lub dwustronniepowlekanego mieszanką kaolinowo-klejową”
clay-coated boxboardtektura pudełkowa powlekana kaolinem
clay-filled paperpapier wypełniany kaolinem
clay houseoddział przygotowania kaolinu
clay-loaded paperpapier wypełniany kaolinem
clay-loaded paperpapier obciążany kaolinem
clay lumpgrudka kaolinu
clay lumpgrudka pigmentu w papierze
clay mixermieszalnik kaolinu
clay sack paperpapier na worki do kaolinu
clay slipzawiesina kaolinu
cleadingokładzina
cleadingotulanie
cleadingotulina izolacyjna
cleanoczyszczać
cleanczyścić
cleanczysty
clean barked wooddrewno okorowane 'na biało’
clean machine proofarkusz próbny
clean machine proofarkusz kontrolny
clean-upczyszczenie
clean-upsprzątanie
cleanerpiasecznik rurowy
cleanerhydrocyklon do oczyszczania masy
cleaningczyszczenie
cleaningoczyszczanie
cleaning drumbęben oczyszczający
cleanlinessczystość
cleanlinessstopień oczyszczania
cleanoutotwór wyczystkowy
cleanout valvezawór wyczystkowy
cleansing tissuebibułka na serwetki
clearklarowny
clearprzezroczysty
clearjedwabny
clear cuttingcięcie zupełne
clear cuttingcięcie bezosłonowe
clear liquorług sklarowany
clear productionprodukcja netto
clearanceluz
clearanceprześwit
clearancegabaryt
clearingkarczowisko
clearingprzesieka
cleating machinemaszyna do nitowania
cleavagerozszczepianie
cleavagełupliwość
cleavagerozrywanie
cleavage of bondrozerwanie wiązania
cleavage of bondrozpad wiązania
cleftpęknięcie
cleftszczelina
clichŠklisza drukarska
climateklimat
climatic testpróba klimatyczna
clingingprzyleganie
clingingprzywieranie
clingingprzyczepianie się
clingingsklejanie się 'w blok’
clipzacisk
clipspinacz
clipzaciskać
clipobcinać
clipspinać
clipodcinać
clipped cutobcięcie papieru nierówne
clipped cutarkusz z uszkodzonymi brzegami
clippingsskrawki
clippingswycinki
clippingsobcinki
clippingsścinki
clockwisezgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
clogzawada
clogbrud
clogprzeszkoda
clogzatkać
clogzawadzać
clogzatykać
clogprzeszkadzać
clogzatamować
clogzatykać się
cloggingzatykanie się
closezamykać
closezaślepiać
close formationformowanie wstęgi ścisłe (zwarte)
close formationprzezrocze zwarte
close grained wooddrewno gęstosłoiste
close-grown wooddrewno wąskosłoiste
close-meshsiatka o drobnych oczkach
close texturestruktura wąskosłoista
closed circuitobwód zamknięty
closed cycleobieg zamknięty
closed drawprzeniesienie wstęgi zamknięte
closed drawprzeniesienie wstęgi podparte
closed formationprzezrocze równomierne
closed formationformowanie wstęgi zwarte
closed formationformowanie jednorodne
closed high headboxwlew naporowy zamknięty
closed hoodokapturzenie zamknięte
closed-loop controlsterowanie w obwodzie zamkniętym
closed pressure breast boxwlew ciśnieniowy
closed pressure headboxwlew ciśnieniowy
closed pressure headbox with air cushionwlew ciśnieniowy z poduszkąpowietrzną”
closed surfacepowierzchnia zamknięta
closed systemukład zamknięty
closed type flow boxwlew zamknięty
closed-up surfacepowierzchnia zamknięta
closed water systemukład wodny zamknięty
closed white-water systemukład zamknięty wody obiegowej
closenesszamknięcie
closingzamykanie
closing case of a boilerpłaszcz kotła
closing flapklapa zamykająca
closing membranebłona zamykająca
closurezamknięcie
clotgrudka
clottworzenie się pęczków
clothtkanina
clothsukno
cloth bindingoprawa całopłócienna
cloth-centered boardtektura z tkaninową warstwą środkową
cloth-centered paperpapier dwuwarstwowy wzmocniony wewnątrz tkaniną
cloth filterfiltr tkaninowy
cloth finishwykończenie płótnowane
cloth-lined paperpapier wzmocniony tkaniną
cloth-lined paperpapier podklejony tkaniną
cloth-lined boardtektura oklejana płótnem
cloth-lined boardtektura wzmocniona płótnem
cloth paperpapier płótnowany
cloth paperpapier wzmocniony tkaniną
cloth paperpapier imitujący płótno
cloth spinegrzbiet płócienny
cloth winding boardtektura do nawijania tkanin
clothingokładzina
clothingodzież
clottingtworzenie się pęczków
cloud box coveringpokrycie pudełka marmurkowe
cloud effectchmurność przezrocza
cloud effectchmurkowatość przezrocza
cloud finishwykończenie chmurkowate
cloud paperpapier marmurkowy chmurny
cloud pointpunkt zmętnienia
cloud pointtemperatura zmętnienia
cloudinesschmurność przezrocza
cloudinesschmurkowatość przezrocza
cloudy formationchmurne przezrocze
cloudy formationrozmieszczenie nierównomierne włókien
cloudy lookthroughprzezrocze chmurne
cloudy lookthroughprzezrocze nierównomierne
cloudy paperpapier chmurny
cloudy paperpapier o chmurnym przeżroczu
clumpskupienie
clumpbryła
clumpzgromadzenie
clumpgruda
Clupak (extensible) paperpapier rozciągliwy Clupak
clusterskupisko
clustergrupa
clusterwiązka
clutchsprzęgło
CMC (carboxymethylcellulose)karboksymetyloceluloza
CMP (chemimechanical pulp)masa chemomechaniczna
CMT (Concora medium test)oznaczanie wytrzymałości fali na zgniataniepłaskie metodą Concora”
CN (cellulose nitrate)azotan celulozy
coagulabilityzdolność do koagulacji
coagulabilitykrzepliwość
coagulatekoagulować
coagulateścinać się
coagulatekrzepnąć
coagulating agentkoagulant
coagulating agentśrodek koagulujący
coagulating agentkoagulator
coagulationkoagulacja
coagulation basinzbiornik koagulacyjny
coagulation basinbasen koagulacyjny
coagulumkoagulat
coal dustpył węglowy
coal speckscętki węgla
coal tarsmoła węglowa
coal tar creosoteolej kreozotowy
coal wrappapier do pakowania brykietów węglowych
coarsegruboziarnisty
coarsesurowy
coarsechropowaty
coarsenieobrobiony
coarse boardstektury grube
coarse finishwykończenie szorstkie powierzchni
coarse-grainedgruboziarnisty
coarse-grained wooddrewno szerokosłoiste
coarse-grained wooddrewno rzadkosłoiste
coarse grit stonekamień gruboziarnisty
coarse groundwoodścier gruby
coarse-grown wooddrewno szerokosłoiste
coarse mesh screensortownik z sitem o dużych oczkach
coarse paperspapiery niskogatunkowe przemysłowe
coarse paperspapiery o szorstkiej powierzchni
coarse rejectodrzut z sortowania
coarse screenoddzielacz drzazg
coarse screenraster gruby
coarse screenwyławiacz drzazg
coarse screeningsortowanie wstępne
coarse surfacepowierzchnia szorstka
coarse texturetekstura szerokosłoista
coarseness of fibersmasa jednostki długości włókien
coast redwoodsekwoja wieczniezielona
coast spruceświerk sitkajski
coaster boardtektura na podstawki do piwa
coatwarstwa
coatpowłoka
coatpokrycie
coatpowlekać
coatpokrywać
coatnakładać powłokę
coatabilityzdolność do powlekania
coatabilitypodatność na powlekanie
coatedpowlekany
coatedpokryty
coated abrasivemateriał ścierny naniesiony powierzchniowo
coated art paperpapier ilustracyjny powlekany dwustronnie
coated blanksarkusze papieru powlekanego jedno- lub dwustronnie
coated boardkarton powlekany
coated bond paperpapier bezdrzewny powlekany
coated book paperpapier dziełowy powlekany
coated box-covering paperpapier powlekany na pokrycie pudełek
coated boxboardtektura pudełkowa powlekana
coated bristolkarton bristolowy powlekany
coated bristolbristol powlekany
coated chart paper tape (recording with stylus)taśma rejestracyjna zpowłoką do zapisu metodą mechaniczną”
coated chromolitho paperpapier powlekany do wielobarwnego drukulitograficznego”
coated folding boxboardkarton powlekany na pudełka składane
coated glassinepapier pergaminowy pokryty folią tworzywa sztucznego
coated glassinepapier pergaminowy powlekany masą topliwą
coated greybacktektura szara jednostronnie powlekana
coated greybacktektura szara z jednostronnym białym pokryciem
coated index bristolkarton powlekany na karty kartotekowe
coated litho blankstektura dwustronnie powlekana i jednostronnie gładzona
coated litho blankspapier litograficzny powlekany
coated litograph paperpapier powlekany do wielobarwnego drukulitograficznego”
coated magazin paperpapier powlekany do druku czasopism ilustrowanych
coated manilakarton powlekany manila
coated mottlepowłoka o niewielkich wahaniach połysku
coated one sidepowlekany jednostronnie
coated paperpapier powlekany
coated paperpapier z pokryciem
coated paperboardtektura powlekana
coated paperboardkarton powlekany
coated playing-card stockkarton powlekany na karty do gry
coated postcard stockkarton powlekany do druku widokówek
coated printing paperpapier do druku powlekany
coated secondspapier powlekany wybrakowany w arkuszach
coated tagkarton powlekany na przywieszki
coated tough checkkarton mocny powlekany na przywieszki
coated two sides (C2S)powlekany dwustronnie
coaterpowlekarka
coater (off-machine coater)powlekarka pracująca poza maszyną papierniczą
coater (on-machine-coater)powlekarka
coatingpowlekanie
coatingpowłoka
coatingpokrywanie
coating additivedodatek do mieszanki powlekającej
coating additiveśrodek pomocniczy w mieszance powlekającej
coating agentśrodek powlekający
coating agentsubstancja powlekająca
coating applicationnakładanie powłoki
coating bandpasmo powłoki
coating basepodłoże do powlekania
coating base boardtektura podłożowa do powlekania
coating base boardtektura do powlekania
coating base paperpodłoże do powlekania
coating base paperpapier do kredowania
coating base paperpapier do powlekania
coating bladeskrobak powlekający
coating blisterpęcherz powłoki
coating body stockpapier do powlekania
coating claykaolin do powlekania
coating clay slurryzawiesina kaolinu do powlekania
coating colour (US color)mieszanka powlekająca
coating colour speckcętka powłoki
coating compositionskład mieszanki powlekającej
coating compositionmieszanka powlekająca
coating coverpowłoka
coating coverwarstwa powlekająca
coating defectwada powłoki
coating defectwada powlekania
coating dispersion machinemaszyna do dyspergowania mieszanki powlekającej
coating filterfiltr mieszanki powlekającej
coating grade claykaolin nadający się do powlekania
coating kitchenoddział przygotowania mieszanki powlekającej
coating kitchen’kuchnia’ past powlekających
coating lumpgrudka powłoki
coating machinepowlekarka
coating machine for plasticsmaszyna do powlekania tworzywami sztucznymi
coating materialssurowce do powlekania
coating materialsskładniki mieszanki powlekającej
coating methodmetoda powlekania
coating mixmieszanka powlekająca
coating mixturemasa powlekająca
coating mixturemieszanka powlekająca
coating pankałamarz farbowy
coating panwanna z mieszanką powlekającą
coating paperpodłoże do powlekania
coating paperpapier do kredowania
coating paperpapier do powlekania
coating pickzrywanie powłoki
coating pick testoznaczanie odporności powłoki na zrywanie
coating pigmentspigmenty do mieszanek powlekających
coating pilinggromadzenie się pyłu z papieru i cząstek powłoki zpowierzcni form drukujących np. na gumie offsetowej”
coating plantinstalacja powlekająca
coating plantoddział powlekania papieru
coating pressprasa zaklejająca
coating pressprasa powlekająca
coating raw paperpapier do powlekania
coating receptivitypodatność na przyjmowanie powłoki
coating rollwałek powlekający
coating sectionczęść powlekająca
coating sectionpowlekarka
coating skipmiejsce nie powleczone
coating slipmasa powlekająca
coating slipmieszanka powlekająca
coating stockpapier do powlekania
coating streakpasmo powłoki
coating thicknessgrubość powłoki
coating-to-fibre bondspoistość powłoki z podłożem włóknistym
coating-to-fibre bondprzyczepność powłoki do włókien
coating weightgramatura powłoki
cobalt chloride test paperpapier barometryczny
cobalt chloride test paperpapier wskaźnikowy z chlorkiem kobaltowym
Cobb-numberstopień zaklejenia według Cobb
Cobb testoznaczanie stopnia zaklejenia papieru metodą Cobb
Cobb testeraparat do oznaczania stopnia zaklejenia metodą Cobb
cobbs paperpapier wyklejkowy
cockkurek
cockzawór kurkowy
cocklemarszczenie się papieru
cocklepofałdowanie
cocklezmarszczka
cockle’pazurki’
cockle cutprzecięcia zmarszczek
cockle finishwykończenie pofałdowane
cockledpofałdowany
cockledpomarszczony
cocklingmarszczenie się papieru
cocklingfałdowanie
cockling’pazurki’
coconut coirwłókno kokosowe
coconut coirłyko kokosowe
coconut palmpalma kokosowa
cocoon packagingopakowanie kokonowe
cocurrent flowprzepływ współprądowy
cocurrent flow vatwanna sita współprądowego
COD (chemical oxygen demand)chemiczne zapotrzebowanie tlenu
COD (chemical oxygen demand)ChZT
codingkodowanie
coefficientwspółczynnik
coefficient of absorptionwspółczynnik absorpcji
coefficient of absorptionabsorpcyjność
coefficient of compressibilitywspółczynnik ściśliwości
coefficient of elasticitywspółczynnik sprężystości
coefficient of frictionwspółczynnik tarcia
coefficient of heat transferwspółczynnik przenikania ciepła
coefficient of kinetic frictionwspółczynnik tarcia kinetycznego
coefficient of swellingwspółczynnik pęcznienia
coefficient of thermal expansion^oCTEwspółczynnik rozszerzalnościcieplnej”
coefficient of variationwspółczynnik zmienności
coffee bagtorebka do kawy
coffee-bag paperpapier na torebki do kawy
coffee fiter(ing) paperpapier filtracyjny do kawy
cohesionspójność
cohesionkohezja
cohesive forcesiła kohezji
cohesivenessspoistość
cohesivenesskohezyjność
coilwężownica
coilzwoik
coilcewka
coil bindingłączenie spiralą
coil slitting machinebobiniarka
coil springsprężyna spiralna
coil springsprężyna zwojowa
coil springsprężyna śrubowa
coil winding paperpapier elektroizolacyjny nawojowy
coiled condenserchłodnica spiralna
coiling paperpapier elektroizolacyjny nawojowy
coilszwoiki
coilsbobiny
coin winding paperpapier do owijania bilonu
coin winding paperpapier rulonowy
coin wrap (paper)papier rulonowy
coirwłókno kokosowe
coirłyko kokosowe
cold acid recoveryregeneracja dwutlenku siarki na zimno
cold alkali extractionekstrakcja alkaliami na zimno
cold alkali solubilityrozpuszczalność w zimnych alkaliach
cold-alkali treatmentobróbka alkaliami na zimno
cold caustic pulpmasa celulozowa otrzymana metodą sodową na zimno
cold corrugatingformowanie warstwy pofalowanej na zimno
cold embossingwytłaczanie na zimno
cold flowpłynięcie na zimno
cold formingformowanie na zimno
cold glueklej twardniejący na zimno
cold glueklej stosowany na zimno
cold grindingścieranie na zimno
cold-ground pulpścier uzyskany metodą ścierania na zimno
cold pressingłączenie warstw wstęgi na zimno
cold pressingprasowanie na zimno
cold refininguszlachetnianie na zimno
cold resistanceodporność na działanie niskiej temperatury
cold sealingsklejanie na zimno
cold sealingzamykanie opakowań na zimno
cold sealing paperpapier do sklejania na zimno
cold-setting adhesiveklej wiążący na zimno
cold-soda processroztwarzanie metodą sodową na zimno
cold-soda pulpmasa włóknista uzyskana metodą sodową na zimno
cold-soda pulpingroztwarzanie metodą sodową na zimno
cold storageskładowanie w chłodni
cold water solubilityrozpuszczalność w zimnej wodzie
cold water solublessubstancje rozpuszczalne w zimnej wodzie
cold waxed boardtektura parafinowana na zimno
cold workingobróbka plastyczna na zimno
cold workingprzeróbka plastyczna na zimno
collapsezawalenie się
collapsezgniecenie
collapseopadnięcie
collapsezwiotczenie
collapsezałamanie się
collapsibleskładany
collapsible boxpudełko składane
collapsible casepudło składane
collapsible caseskrzynka składana
collapsible container with flaps meetingpudło składane z klapamistykającymi się”
collapsible container with flaps meetingpojemnik z klapami stykającymisię”
collapsible container with flaps overlappingpudło składane z klapamizachodzącymi na siebie”
collarmasz.
collarpierścień
collar circlesopaski kartonowe do usztywniania kołnierzyków
collatezbierać
collateformować składanki wieloprzebitkowe
collateukładać
collectzbierać
collectgromadzić
collecting boxskrzynka zbiorcza
collecting mainrura zbiorcza
collecting mainkolektor
collecting tankzbiornik magazynowy
collecting troughkoryto zbiorcze
collecting troughrynna zbiorcza
collecting vesselzbiornik magazynowy
collectionzbiór
collectionzbieranie
collectorzbiornik magazynowy
collectorrura zbiorcza
collenchymatkanka mechaniczna
collenchymakolenchyma
collerganggniotownik
collodion emulsionemulsja kolodionowa
collodion filmbłonka kolodionowa
colloidkoloid
colloid millmłyn koloidowy
colloidalkoloidalny
collotype boardkarton światłodrukowy
collotype boardkarton do fototypii
collotype paperpapier światłodrukowy
collotype paperpapier do fototypii
collotype printingświatłodruk
colophonkolofon
colophonykalafonia
Colorado pinesosna amerykańska
Colorado white firjodła jednobarwna
Colorado white firjodła kalifornijska
colorantbarwnik
colorantpigment
colorimetrykolorymetria
colorimetryanaliza kolorymetryczna
colourkolor
colourbarwnik
colourmieszanka powlekająca
colourbarwa
colourfarba
colourzabarwienie
colourpigment
colour atlasatlas kolorów
colour chartskala barw
colour comparisonporównywanie barw
colour correctionkorekcja padania kolorów
colour correction apparatusaparat do korekcji padania kolorów
colour densitygęstość barwy
colour edgebarwienie brzegów książki
colour edgebrzeg obcięty barwiony
colour fadingpłowienie
colour fadingzanik zabarwienia
colour fadingzmiana zabarwienie
colour fastnesstrwałość wybarwienia
colour fastnessodporność barwy
colour filterfiltr barwny
colour intensitynatężenie barwy
colour lakelaka barwna
colour lakelak barwnikowy
colour lumpgrudka barwnika
colour lumpcętka kolorowa
colour matchingdopasowanie kolorów
colour matchingdobieranie kolorów
colour measurementpomiar barwy
colour measurementkolorymetria
colour O.K. sheetswzorce koloru zatwierdzone do dobierania barwy
colour offset printingdruk offsetowy barwny
colour offset printingoffset barwny
colour panelskala barw
colour paneltablica kolorów
colour-paper machinemaszyna do wyrobu papierów kolorowych
colour printingdruk barwny
colour reactionreakcja barwna
colour registerregister kolorów
colour reversionzmiana barwy
colour reversionutrata barwy
colour reversionciemnienie bielonej masy włóknistej
colour scaleskala barw
colour scaleskala kolorymetryczna
colour screenfiltr barwny
colour sensitivitybarwoczułość
colour sensitivityczułość barwna
colour separationwyciąg barwny
colour sheetsarkusze wzorów kolorów w druku wielobarwnym
colour speckcętka kolorowa
colour speckcętka barwna
colour strengthintensywność barwy
colour strengthnasycenie barwy
colour tingeodcień barwy
colour tolerancetolerancja barwy
colour tolerancetolerancja koloru
colour toneodcień barwy
colour tonezabarwienie
colour variationwahania barwy
colour variationwahania składu mieszanki powlekającej
colourationzabarwienie
colourationbarwienie
coloured boardkarton barwiony
coloured cottonsszmaty bawełniane kolorowe
coloured crˆpe tissue paperbibułka marszczona kolorowa
coloured end paperpapier kolorowy na wyklejki
coloured labelpapier kolorowy na przywieszki i etykiety
coloured matterszwiązki barwne
coloured paperpapier kolorowy
coloured paperpapier kolorowany
coloured paperpapier barwiony
coloured papersatyna
coloured paper bookszeszyty papierów kolorowanych
coloured printingspapiery drukowe kolorowe
coloured school paperspapiery szkolne kolorowe
coloured school paperspapiery szkolne kolorowane
colouringbarwienie
colouringzabarwianie
colouring dyesubstancja barwna
colouring dyebarwnik
colouring matterbarwnik
colouring mattersubstancja barwna
colouring of paperbarwienie papieru
colourlessbezbarwny
colourmanfarbiarz
columnkolumna
columnkolumna
columnszpalta
columnstojak
columnwieża
column chromatographychromatografia kolumnowa
column distilleraparat destylacyjny kolumnowy
column evaporatorwyparka kolumnowa
column packingwypełnienie kolumny
column strengthwytrzymałość kolumny papieru na zgniatanie
column testpróba wytrzymałości na zgniatanie kolumny papieru
column traypółka kolumny
combination boardkarton wielowarstwowy wyprodukowany na kartoniarcewielositowej”
combination boardtektura kombinowana
combination boardtektura różnowarstwowa
combination chipboardtektura makulaturowa z białym pokryciem
combination newsboardtektura z makulatury gazetowej z białym pokryciem
combination paperboardtektura z kilku rodzajów makulatury
combination strawboardtektura słomowa ze szlachetnym pokryciem
combination waterwoda konstytucyjna
combination waterwoda związana chemicznie
combinesklejać
combinełączyć (się)
combinewiązać
combinezespalać
combined boardkarton wielowarstwowy
combined boardtektura wielowarswtowa sklejana
combined boardkarton oklejany
combined boxpudełko kombinowane
combined paper machinemaszyna papiernicza kombinowana
combined sack (PE-paper)worek wielowarstwowy
combined sewage systemkanalizacja ogólnospławna
combined sulfur dioxidedwutlenek siarki związany
combined wire sectionczęść sitowa kombinowana
combined Yankee machinemaszyna papiernicza kombinowana z cylindrem Yankee
combingswyczeski
combiningsklejanie
combiningkaszerowanie
combining calenderkalander dublujący
combustibilitypalność
combustiblesubstancja palna
combustiblemateriał palny
combustiblepalny
combustiblezapalny
combustible cigarette paperbibułka papierosowa samotląca
combustionspalanie
combustion chamberkomora spalania
combustion chamberkomora paleniskowa
combustion energyenergia spalania
combustion furnacepiec do spalań
combustion gasgaz spalinowy
combustion gasspaliny
combustion productsprodukty spalania
combustion temperaturetemperatura spalania
commercial blottingsbibuły atramentowe z reklamowymi nadrukami
commercial-book paperpapier na księgi handlowe
commercial tissuesbibułki pakowe handlowe
commercial wove envelopepapier welinowy na koperty handlowe
commercial writingspapiery do pisania handlowe
comminuterozdrabniać
comminuteproszkować
comminutionrozdrabnianie
comminutionproszkowanie
comminution pulpmasa włóknista w płatkach
comminution pulpmasa puchowa
commoditytowar
common alderolsza czarna
common ashjesion wyniosły
common bald cypresscyprysik błotny
common beechbuk zwyczajny
common birchbrzoza brodawkowata
common birchbrzoza gruzełkowata
common boardtektura makulaturowa
common cattailpałka wodna
common cattailrogożyna
common Douglas firjedlica Douglasa
common Douglas firdaglezja zielona
common Douglas firjedlica zielona
common elmwiąz polny
common flaxlen oleisty
common juniperjałowiec pospolity
common linerpapier pokryciowy zwykły
common oakdąb szypułkowy
common osierwierzba wiciowa
common osierwitwa konopianka
common osierwiklina
common paperpapier makulaturowy
common pinesosna pospolita
common pinesosna zwyczajna
common reedtrzcina pospolita
common rushsit skupiony
common spruceświerk pospolity
common willowwierzba krucha
communicationłączność
communicationkomunikacja
communication paperspapiery graficzne i telekomunikacyjne
compactzwarty
compactzagęszczony
compactubity
compactibilityzagęszczalność
compactionzagęszczanie
compactionubijanie
compactnesszwartość
compactorubijak
compactorubijarka
comparableporównywalny
comparativeporównawczy
comparisonporównanie
compartmentpomieszczenie
compartmentprzedział
compartmentkomora
compartment dryersuszarka komorowa
compatibilityspójność
compatibilityzdolność jednorodnego mieszania się
compatibilityzgodność
compatibilityodpowiedniość
compatibilitykompatybilność
compatiblezdolny do przystosowania się
compatiblezdolny do jednorodnego mieszania się
compensationkompensacja
compensationodszkodowanie
compensationwyrównanie
compensationrekompensata
compensatorkompensator
complaintskarga
complaintzażalenie
complaintreklamacja
complete radiatorpromiennik zupełny
complete radiatorciało doskonale czarne
completely saponified sizeklej całkowicie zmydlony
completely saponified sizeklej żywiczny obojętny
complex compoundzwiązek kompleksowy
complex compoundkompleks
complex compoundzwiązek złożony
compo leathersztuczna skóra
componentskładnik
componentczęść składowa
composeskładać (się)
composing machinemaszyna do składania
composing machineskładarka
composite boardpłyta złożona
composite boardpłyta różnowarstwowa
composite canpuszka kombinowana
composite foilfolia różnowarstwowa zespolona
composite paperpapier róznowarstwowy zespolony
composite samplepróbka złożona
composite samplepróbka niejednorodna
composite unitzespół
composite unitagregat
compositeskompozyty
compositionskładanie
compositionskład
compositionmieszanka
compositorskładacz
compositorzecer
composting plantkompostownia
compoundzwiązek chemiczny
compoundmieszanka
compoundzłożony
compound materialmateriał złożony
compressściskać
compresssprężać
compressed airpowietrze sprężone
compressed air jetdysza sprężonego powietrza
compressibilityściśliwość
compressibleściśliwy
compressionściskanie
compressionsprężanie
compressionzgniatanie
compression failurezniszczenie na skutek ściskania
compression failurepęknięcie przy ściskaniu
compression fatigue strengthwytrzymałość na zmęczenie przy ściskaniu
compression mouldforma tłoczna
compression mouldingprasowanie tłoczne
compression mouldingformowanie tłoczne
compression platenpłyta oporowa maszyny wytrzymałościowej
compression pressprasa tłocząca
compression resistancewytrzymałość na ściskanie
compression resistancewytrzymałość na zgniatanie
compression resistancewytrzymałość na zgniot
compression resistanceodporność na zgniatanie
compression strainodkształcenie przy ściskaniu
compression strengthwytrzymałość na ściskanie
compression strengthwytrzymałość na zgniatanie
compression strengthodporność na zgniatanie
compression stressnaprężenie ściskające
compression testoznaczanie odporności na zgniatanie
compression testpróba ściskania
compression wooddrewno twardzicowe
compressive deformationodkształcenie przy ściskaniu
compressive strengthwytrzymałość na ściskanie
compressorsprężarka
computationliczenie
computationobliczanie
computeliczyć
computeobliczać
computerkomputer
computermaszyna matematyczna
computermaszyna licząca
computer controlsterowanie komputerowe
computer printout (CPO)wydruk komputerowy
computer printout paperpapier na wydruki komputerowe
computer programmingprogramowanie komputera
computer tape paperpapier na taśmy komputerowe
computingliczenie
computingobliczanie
computing centreośrodek obliczeniowy
computing-machine paperpapier do maszyn liczących
Conbur testpróba udarności pojemników z tektury falistej
concavewklęsły
concd. (concentrated)stężony
concentratekoncentrat
concentrateskupiać
concentratestężać
concentratewzbogacać
concentratekoncentrować
concentratezatężać
concentrated (waste) liquorług powarzelny zagęszczony
concentratingzagęszczanie
concentratingskupianie
concentratingwzbogacanie
concentrating columnkolumna wzmacniająca
concentrating columnkolumna stężająca
concentrationstężenie
concentrationzagęszczenie
concentratorkoncentrator
concentratorzatężacz
concentratorstężacz
concentricwspółśrodkowy
concertina foldzłożenie harmonijkowe
concertina foldzłożenie zygzakowate
concn. (concentration)stężenie
concolor silver firjodła jednobarwna
concolor silver firjodła kalifornijska
Concora (Container Corporation of America)Concora
Concora edge crush test (ECT)oznaczanie odporności tektury falistej nazgniatanie kolumnowe metodą Concora”
Concora fluted crush test (CFT)oznaczanie wytrzymałości fali na zgnieceniemetodą Concora”
Concora liner (linear) test (CLT)oznaczanie odporności kartonupokryciowego na zgniatanie liniowe metodą Concora”
Concora medium fluteraparat Concora do formowania fali
Concora medium test (CMT)oznaczanie odporności fali na zgniatanie płaskiemetodą Concora”
Concora medium testeraparat Concora do oznaczania wytrzymałości fali nazgniatanie płaskie”
Concora testbadanie tektury falistej według metody Concora
Concora valuewartość Concora
Concora valuewskaźnik Concora
Concora volumeterobjętościomierz Concora
concretebeton
concretebetonować
concretebetonowy
concrete chamberkomora betonowa
concrete chamberskrzynia betonowa
concurrentzbieżny
concurrentrównoczesny
condensatekondensat
condensateskropliny
condensateskraplać
condensate layerwarstwa kondensatu
condensate pipelineprzewód skroplin
condensate pipelineprzewód kondensatu
condensate recoveryodzyskiwanie kondensatu
condensationkondensacja
condensationzagęszczanie
condensationskraplanie się pary
condensationzatężanie
condensation polymerpolimer kondensacyjny
condensation resinżywica kondensacyjna
condenseskraplać
condensezagęszczać
condensekondensować
condensezatężać
condensed formulawzór uproszczony
condenserskraplacz
condenserkondensator
condenserkondensor
condenserkondensator pary
condenser paperbibułka kondensatorowa
condenser tissue paperbibułka kondensatorowa
condenser waterskropliny
condenser waterkondensat
condensing rateszybkość kondensacji
conditionedklimatyzowany
conditionedkondycjonowany
conditioned paperpapier klimatyzowany
conditioned paperpapier kondycjonowany
conditionerpralka filcu
conditionerurządzenie klimatyzacyjne
conditioningklimatyzowanie
conditioningkondycjonowanie
conditioningaklimatyzacja papieru
conditioning paper for testingklimatyzowanie papieru do badań
conditioning roompomieszczenie klimatyzacyjne
conductanceprzewodność
conducting particlescząstki przewodzące
conducting pathsścieżki przewodzące
conductionprzewodzenie
conductionprzewodnictwo
conductiveprzewodzący
conductive base stockpodłoże elektroprzewodzące
conductive cellkomórka przewodząca
conductive paperpapier przewodzący
conductive tissuetkanka przewodząca
conductivityprzewodność właściwa
conductivitykonduktywność
conductometryanaliza konduktometryczna
conductometrykonduktometria
conduitprzewód
conestożek
conetorebka trójkątna
coneszyszka
conecewka
cone bagtorebka trójkątna
cone-bearing treedrzewo iglaste
cone diaphragmmembrana stożkowa
cone paperpapier cewkowy
cone paperpapier do zwijania tulei
cone paperpapier na tuleje nawojowe
cone penetration testbadanie za pomocą sondy stożkowej
cone save-allwyławiacz włókien stożkowy
cone wheelkoło stożkowe
confectioners’ paper specialtiespapiery specjalne dla cukierników
confectionery-bag paperspapier na torebki do cukierków
confidence intervalprzedział ufności
confidence limitgranica ufności
confidence regionobszar ufności
conforming productprodukt zgodny z wymaganiami
congealzamarzać
congealkrzepnąć
congeal pointpunkt krzepnięcia
Congo-redczerwień Kongo
Congo-red test paperpapierek Kongo
conic(al)stożkowy
conical chipperrębak stożkowy
conical flaskkolba stożkowa
conical flaskkolba Erlenmeyera
conical hole perforationsotwory sita stożkowe
conical millmłyn stożkowy
conical refinermłyn stożkowy
conical settling tankwyławiacz sedymentacyjny
conical settling tankwyławiacz włókien stożkowy
conical tubecewka stożkowa
conical tuberura stożkowa
conical tubekanał stożkowy
conidendrinkonidendryna
coniferinkoniferyna
coniferous treedrzewo iglaste
coniferous wooddrewno iglaste
coniferyl alcoholalkohol koniferylowy
connectłączyć
connectpołączyć
connectprzyłączyć
connecting piecełącznik
connecting screwśruba łącząca
connectionpołączenie
connectionzłącze
connectorłącznik
connectorzłączka
conservationkonserwacja
conservationochrona
conservationzachowanie
consistencestężenie
consistencekonsystencja
consistence regulatorregulator stężenia
consistencystężenie
consistency controlregulacja stężenia
consistency controllerregulator stężenia masy
consistency metermiernik stężenia
consistency recorderprzyrząd rejestrujący stężenie
consistency recorderrejestrator stężenia
consistency regulatorregulator stężenia
consistency regulatorregulator gęstości
consistometermiernik stężenia
consolewspornik
consolepulpit sterowniczy
consolidationzestalanie
consolidationumocnienie
consolidationscalanie
consolidationkonsolidacja
constant humidity testing roompomieszczenie klimatyzacyjne
constant-speed motorsilnik o stałej prędkości
constant web tensionstałe naprężenie wstęgi
constituentskładnik
constituentczęść składowa
constitutional formulawzór strukturalny
constitutional waterwoda konstytucyjna
constitutional waterwoda chemicznie związana
constraintograniczony
constraintnieswobodny
constrictionzwężka
constrictionkryza
constructionkonstrukcja
constructionbudowa
construction boardtektura budowlana
construction boardpłyta budowlana
construction costskoszty budowy
construction materialsmateriały konstrukcyjne
construction paperpapier szkolny
construction paperpapier budowlany
constructive packagingopakowanie 'na miarę’
consultantdoradca
consultantkonsultant
consumerkonsument
consumer goodstowary konsumpcyjne
consumer packageopakowanie jednostkowe
consumptionzużycie
consumptionkonsumpcja
consumptionrozchód
consumptionspożycie
consumption of powerpobór mocy
contact anglekąt zwilżenia
contact anglekąt zetknięcia
contact areapowierzchnia styku
contact areapowierzchnia zetknięcia
contact bedzłoże kontaktowe
contact bedzłoże zalewane
contact dryingsuszenie kontaktowe
contact filterfiltr biologiczny
contact printodbitka stykowa
contact printkopia stykowa
contact printingkopiowanie stykowe
contact surfacepowierzchnia styku
contactlessbezdotykowy
contactless measurementpomiar bezdotykowy
containerpudło
containerzbiornik
containerpojemnik
containerpudełko
containerkontener
container boardtektura na pojemniki
container boardkarton na tekturę falistą
container boardtektura pudełkowa
container boardkarton na tekturę litą sklejaną
container bottomdno pojemnika
container bottomdno pudła
container linertektura lita lub falista do wykładania ścian pojemników
container testingbadanie pojemników
container testingbadanie pudeł wysyłkowych
container with a hinged flange coverpudło wieczkowo-klapowe
containerizationkonteneryzacja
contaminantzanieczyszczenie
contaminantsubstancja zanieczyszczająca
contaminantsubstancja skażająca
contaminatezanieczyszczać
contaminateskazić
contaminationzanieczyszczenie
contentszawartość
contentsspis treści
continuousciągły
continuousnieprzerwany
continuous beaterholender o działaniu ciągłym
continuous beatingmielenie ciągłe
continuous bleachingbielenie ciągłe
continuous chain grinderścierak łańcuchowy o posuwie ciągłym
continuous cookingwarzenie ciągłe
continuous cookinggotowanie ciągłe
continuous diffuserdyfuzor o działaniu ciągłym
continuous digesterwarnik ciągłego działania
continuous dryersuszarka o działaniu ciągłym
continuous feedzasilanie ciągłe
continuous feederpodajnik ciągły
continuous feederdozownik ciągły
continuous feltfilc o obwodzie zamkniętym
continuous filamentwłókno ciągłe
continuous-forms paperpapier na formularze 'bez końca’
continuous freeness testeraparat do pomiaru odwadnialności w sposóbciągły”
continuous freeness testeraparat do ciągłego pomiaru stopnia zmielenia
continuous grinderścierak ciągłego działania
continuous hydrapulperhydropulper o działaniu ciągłym
continuous laid dandyeguter żeberkowany równolegle do kierunku podłużnego
continuous measurementpomiar ciągły
continuous operationoperacja ciągła
continuous operationproces ciągły
continuous operationdziałanie ciągłe
continuous paperpapier rotacyjny
continuous paperpapier maszynowy
continuous paperpapier na formularze ciągłe
continuous paperpapier rolowy
continuous processproces ciągły
continuous pulperrozwłókniacz ciągły
continuous pulpingroztwarzanie ciągłe
continuous pulpinggotowanie ciągłe
continuous pulpingrozwłóknianie ciągłe
continuous refiningmielenie ciągłe
continuous reliefodgazowanie ciągłe
continuous spindle grinderścierak śrubowy o posuwie ciągłym
continuous starch cookerkocioł do gotowania krochmalu (skrobi) w sposóbciągły”
continuous stationary paperpapier na formularze ciągłe
continuous tonepółton
continuous washerfiltr do mycia masy sposobem ciągłym
continuous washingmycie ciągłe
continuous webwstęga ciągła
contra-coaterpowlekarka z przeciwbieżnym walcem
contractionskurcz
contractionściśnięcie
contractionskurczenie
contractionzmniejszenie
contractionzwężenie
contractionskrócenie
contraction crackpęknięcie spowodowane kurczeniem się
contraflowprzeciwprąd
contraflow heat exchangerprzeciwprądowy wymiennik ciepła
contrariesinkrusty
contrariessubstancje towarzyszące
contrarieszanieczyszczenia
contrariesciała obce
contrastkontrast
contrastkontrastowość
contrast ratiowspółczynnik kontrastowości
controlsterowanie
controlregulator
controlkontrola
controlopanowanie
controlzwalczanie
controlregulacja
controlsprawdzanie
controlzapobieganie
controlsterować
controlopanować
controlsprawdzać
controlzapobiegać
control boardtablica sterownicza
control boardtablica kontrolna
control cardkarta sterownicza
control cardkarta kontrolna
control circuitukład sterowania
control computerkomputer sterujący
control deskpulpit sterowniczy
control deviceurządzenie sterujące
control deviceregulator
control drivenapęd regulacyjny
control equipmenturządzenie sterujące
control equipmentukład regulacyjny
control erroruchyb regulacji
control instrumentaparat pomiarowy
control instrumentprzyrząd pomiarowy
control leverdźwignia sterująca
control leverdrążek sterujący
control paneltablica sterownicza
control panelpole tablicy sterowniczej
control pointpunkt kontrolny
control programmeprogram sterujący
control switchboardtablica sterownicza
control switchboardtablica kontrolna
control systemukład regulacji
control systemukład sterowania
control unitaparat sterowniczy
control valvezawór regulacyjny
control valvezawór rozrządczy
control valvezawór sterujący
controll rollszwoiki papieru kontrolnego
controllablesterowany
controllableregulowany
controlled atmosphereatmosfera regulowana
controlled fountain blade coaterpowlekarka skrobakowa z dyszowym zespołemnakładającym”
controlled fountain blade coaterprasa zaklejająca z walcami dozującymi
controllerregulator
controllerkontroler
controllerurządzenie sterujące
controllersterownik
convectionunoszenie
convectionkonwekcja
convection dryersuszarka konwekcyjna
convection dryingsuszenie konwekcyjne
convection heatingogrzewanie konwekcyjne
convection hoodokapturzenie do suszenia konwekcyjnego
conversionprzetwórstwo
conversionkonwersja
conversionprzemiana
conversionprzekształcenie
conversion coatingpowlekanie poza maszyną papierniczą
conversion factormnożnik przeliczeniowy
conversion factorprzelicznik
conversion factorwspółczynnik zamiany
converted starchskrobia modyfikowana
converterprzetwórca
converterprzemiennik
converterkonwertor
converterprzetwornica
convertingprzetwarzanie
convertinguszlachetnianie
converting equipmenturządzenia przetwórcze
converting industryprzemysł przetwórczy
converting machinerymaszyny i urządzenia przetwórcze
converting paperpapier do przetworzenia
converting paperpapier nadający się do przerobu
converting plantfabryka przetwórcza
converting plantzakład przetwórczy
converting processmetoda przetwórcza
converting processmetoda uszlachetniania
convexwypukły
conveyprzenosić
conveyprzewozić
conveydoprowadzać
conveyorprzenośnik
conveyortransporter
conveyor belttaśma przenośnika
conveyor belt rollerwałek taśmy przenośnika
conveyor screwśruba przenośnika śrubowego
conveyor screwślimak przenośnika śrubowego
convolute winding machinemaszyna do wyrobu tulei nawojowych
convolute winding machinegilziarka
convolute winding machinezwijarka cewek
convolutionzwój
convolutionzwitek
cookgotowanie
cookgotować
cookroztwarzać
cooked ham wrapperpapier chłonny do pakowania gotowanej szynki
cookery paperpapier do wykładania form piekarskich
cookery parchmentpergamin sztuczny do owijania gotowanej żywności
cookery parchmentpapier pergaminowy do wykładania form piekarskich
cookingwarzenie
cookinggotowanie
cooking acidkwas warzelny
cooking acid plantoddział przygotowania kwasu warzelnego
cooking chemicalschemikalia warzelne
cooking chemicalschemikalia stosowane do gotowania zrębków
cooking conditionswarunki gotowania
cooking conditionswarunki warzenia
cooking cyclecykl gotowania
cooking cycleturnus warzenia
cooking degreestopień roztworzenia
cooking liquorciecz warzelna
cooking liquor compositionsklad cieczy warzelnej
cooking liquor plantoddział przygotowania cieczy warzelnej
cooking pressureciśnienie gotowania
cooking processproces gotowania
cooking processproces warzenia
cooking schedulekrzywa gotowania
cooking temperaturetemperatura warzenia
cooking temperaturetemperatura gotowania
cooking timeczas warzenia
cooking timeczas gotowania
cooking zonestrefa gotowania
coolchłodzić
coolstygnąć
coolstudzić
cool downchłodzić
cool downstudzić
cool downoziębiać
cool downschładzać
coolantchłodziwo
coolantciecz chłodząco-smarująca
coolantczynnik chłodzący
coolerchłodnica
coolerochładzacz
coolerelement chłodzący
coolingchłodzenie
coolingstygnięcie
coolingstudzenie
coolingoziębianie
cooling apparatuschłodziarka
cooling coilwężownica chłodząca
cooling curvekrzywa chłodzenia
cooling cylindercylinder chłodzący
cooling devicechłodziarka
cooling drumcylinder chłodzący
cooling jacketpłaszcz chłodzący
cooling rollwalec chłodzący
cooling surfacepowierzchnia chłodząca
cooling systemukład chłodzenia
cooling systemsystem chłodzenia
cooling towerchłodnia kominowa
cooling towerwieża chłodząca
cooling waterwoda chłodząca
coordinate paperpapier milimetrowy
cop paperpapier cewkowy
cop tube boardkarton cewkowy
cop tube paperpapier cewkowy
copierpowielacz
copierkopiarka
copolymerkopolimer
copolymerizationkopolimeryzacja
copper numberliczba miedziowa
copper-plate boardkarton miedziorytowy
copper-plate boardkarton do druku miedziorytów
copper-plate paperpapier do druku miedziorytów
copper-plate paperpapier miedziorytowy
copper-plate paperpapier drzeworytowy
copper-plate printingdruk miedziorytów
copper-plate printing paperpapier do druku miedziorytów
copper-plate printing paperpapier miedziorytowy
copper printing boardkarton miedziorytowy
copper printing boardkarton do druku miedziorytów
copper sulfatesiarczan miedziowy
coppice forestlas odroślowy
copyodbitka
copyprzebitka
copyegzemplarz
copy bookzeszyt szkolny
copy paperpapier przebitkowy
copybook-cover paperpapier okładkowy do zeszytów
copybook-cover paperpapier na okładki do zeszytów
copybook labelling machinemaszyna do etykietowania zeszytów szkolnych
copybook labelling machinemaszyna do naklejania etykiet na zeszytachszkolnych”
copybook paperpapier zeszytowy
copying machinemaszyna do kopiowania
copying machinekopiarka
copying paperpapier przebitkowy
copying paperbibułka przebitkowa
copying thin fine paperpapier pelur
copying thin fine paperpelur
copying thin fine paperpapier przebitkowy specjalny
copying tissuebibułka do kopiałów
cordkord
cordsznur
cordsąg
cord drivenapęd linowy
cord paperpapier przędny
cord paperpapier na sznurki
cord-reinforced paperpapier wzmocniony nićmi
corded finishwykończenie prążkowane
corded finishwykończenie w prążki
cordsnici do szycia książek
cordsszpagat do szycia książek
cordwooddrewno stosowe
coregilza nawojowa
corerdzeń
coretuleja nawojowa
core boardkarton tulejowy
core boardkarton na tuleje nawojowe
core chuckuchwyt tulei nawojowej zwoju
core curlzwijanie się papieru
core cutterkrajarka gilz
core cutterkrajarka tulei nawojowych
core kraft paper for laminatespapier podłożowy na rdzeń do laminatów
core machinemaszyna do wytwarzania tulei nawojowych
core of boardwarstwa wewnętrzna tektury
core paperpapier na tuleje
core paperpapier na gilzy
core plugkorek do zaślepiania tulei nawojowej
core setzwijanie się papieru utrwalone nawinięciem w zwój
core shaftdrąg nawojowy
core shaftdrąg nawijający
core-sheets paper for laminatespapier podłożowy na rdzeń do laminatów
core stockkarton do nawijania tulei
core stockpapier podłożowy na rdzeń do laminatów
core stockpapier podłoże na rdzenie
core wasteodpad papieru pozostały na tulejach i drągach nawojowych
core windergilziarka
core windermaszyna do wytwarzania tulei nawojowych
corkkorek
cork elmwiąz korkowy
cork gasket paperpapier korkowy uszczelkowy
cork imitation paperpapier z nadrukiem imitującym korek
cork laminated paperpapier sklejany z bardzo cienką warstwą korka
cork oakdąb korkowy
cork paperpapier z nadrukiem imitującym korek
cork paperpapier sklejony z cienką warstwą korka
cork paperpapier gruby powleczony spoiwem i zmielonym korkiem
cork paperpapier celulozowy wypełniany mielonym korkiem
cork producing layerfelogen
cork producing layermiazga korkotwórcza
cornkukurydza
corn cobstrzony kolb kukurydzy
corn cobskaczany kukurydziane
corn stalksłodygi kukurydziane
corn starchskrobia kukurydziana
corn starchskrobia kukurydzowa
cornernarożnik
corner cuttermaszyna do wycinania rogów
corner-markznak wodny narożnikowy
corner roundingzaokrąglanie rogów
corner rounding machinemaszyna do zaokrąglania rogów
corner rounding machinerogówka
corner staplezszywarka kątowa
corner stapleklamra do zszywania narożnikowego
corner stayermaszyna do łączenia naroży
corner stiffeningusztywnianie naroży
corner stitchingzszywanie narożników
corner wire stitching machinemaszyna do zszywania narożników drutem
cornet bagtorba trójkątna
cornet bagtorebka trójkątna
coronawyładowanie ulotowe
corona chargingładowanie koronowe
corona dischargewyładowanie koronowe
corona dischargeulot
corrected proofodbitka po korekcie
corrected type matterskład poprawiony
corrected whitebiel niuansowa
correctionpoprawianie
correctionpoprawka
correctionkorygowanie
correctionkorekcja
correction marksznaki korektorskie
correction paperpapier korekcyjny
correction paper’korekturka’
correlationkorelacja
correlationwspółzależność
correspondence cardkarta korespondencyjna
correspondence cardpocztówka
correspondence envelopekoperta korespondencyjna
correspondence envelopekoperta listowa
correspondence paperspapiery korespondencyjne
correspondence paperspapiery listowe
corrodekorodować
corroding agentczynnik korodujący
corrosionkorozja
corrosion fatiguekorozja zmęczeniowa
corrosion fatiguezmęczenie korozyjne
corrosion inhibitorinhibitor korozji
corrosion inhibitorśrodek pasywujący
corrosion preventionzapobieganie korozji
corrosion preventive paperpapier zapobiegający korozji
corrosion preventive paperpapier antykorozyjny
corrosion productsprodukty korozji
corrosion-proofodporny na korozję
corrosion resistanceodporność na korozję
corrosion resistanceodporność korozyjna
corrosion testsbadania korozji
corrosivekorozyjny
corrosivitykorozyjność
corrugateformować falę
corrugatekarbować
corrugatedpofalowany
corrugatedfalisty
corrugated boardtektura falista
corrugated board boxeskartonaże z tektury falistej
corrugated board boxespudła z tektury falistej
corrugated board casepudło z tektury falistej
corrugated board facingwarstwa zewnętrzna tektury falistej
corrugated board facingpokrycie zewnętrzne tektury falistej
corrugated board folding boxespudełka składane z tektury falistej
corrugated board glueing machinemaszyna do sklejania tektury falistej
corrugated board glueing machinezespół do sklejania warstw tekturyfalistej”
corrugated board, double-doubletektura falista pięciowarstwowa
corrugated board, double-doubletektura falista podwójna
corrugated board, double-facedtektura falista trójwarstwowa
corrugated board, double-facedtektura falista dwustronnie kryta
corrugated board, double-walltektura falista pięciowarstwowa
corrugated board, double-walltektura falista podwójna
corrugated board, tri-walltektura falista siedmiowarstwowa
corrugated board, tri-walltektura falista o trzech warstwach pofalowanych
corrugated board,single facedtektura falista dwuwarstwowa
corrugated board,single facedtektura falista pojedyncza
corrugated board,single facedtektura falista jednostronnie kryta
corrugated boxpudło z tektury falistej
corrugated captektura falista dwu- lub trójwarstwowa
corrugated containerpojemnik z tektury falistej
corrugated containerpudło transportowe z tektury falistej
corrugated container boardtektura falista na pojemniki wysyłkowe
corrugated crush test (cct)oznaczanie wytrzymałości fali na zgniataniepionowe”
corrugated crush test (cct)oznaczanie wytrzymałości warstwy pofalowanej nazgniatanie pionowe”
corrugated fibreboardtektura falista
corrugated paperpapier falisty
corrugated rollwalec ryflowany
corrugated rollwalec karbowany
corrugated sheetarkusz tektury falistej
corrugated sheetblacha falista
corrugated wrappingpapier pakowy falisty
corrugatingfalowanie
corrugating adhesiveklej do tektury falistej
corrugating machinezespół wałów karbujących
corrugating machinemaszyna do wyrobu tektury falistej
corrugating machinezespół wałów ryflowanych
corrugating mediumpapier na warstwę pofalowaną
corrugating medium test (CMT)oznaczanie odporności fali na zgniataniepłaskie”
corrugating millfabryka tektury falistej
corrugating paperpapier na warstwę pofalowaną
corrugating paperfluting(!)
corrugating rollwalec ryflowany
corrugating rollwalec karbujący
corrugationfalistość
corrugationpofalowanie
corrugationsślady pofalowania we zwoju
corrugatorzespół walców ryflowanych
corrugatorzespół walców karbujących
corrugatorzespół walców do formowania fali
corrugator rollwalec ryflowany
corrugator rollwalec karbujący
corrugator rollwalec do formowania fali
corundum paperpapier ścierny korundowy
corweb formerurządzenie do formowania poprzecznych fal na wstędzemateriału włoknistego”
cosmetic packagingsopakowania kosmetyków
cosmetic tissuebibułka kosmetyczna
cost analysisanaliza kosztów
cost engineeringinżynieria kosztów
cost reductionobniżka kosztów
cotter pinzawleczka
cottonbawełna
cotton-batting paperpapier do pakowania waty bawełnianej
cotton celluloseceluloza bawełniana
cotton dryer feltsusznik bawełniany
cotton fabricstkaniny bawełniane
cotton feltfilc bawełniany
cotton feltsusznik bawełniany
cotton fibre content paperpapier bawełniany
cotton fibre content paperpapier z zawartością włókien bawełnianych
cotton hullsłuski nasienne bawełny
cotton linterslinters bawełniany
cotton paperpapier bawełniany
cotton plantbawełna (roślina)
cotton plantbawełnica
cotton pulpmasa włóknista bawełniana
cotton rag paperpapier szmaciany bawełniany
cotton rag paperpapier bawełniany
cotton ragsszmaty bawełniane
cotton rollwalec kalandra bawełniany
cotton seed hairwłokno bawełniane
cotton stalkłodyga bawełny
cotton treetopola balsamiczna
cotton treetopola czarna
cotton wastesodpady bawełniane
Cottrell precipitatorelektrofiltr Cottrella
couchwyżymak
couchprasa wyżymająca
couchwyżymać
couch feltfilc wyżymaka
couch feltingmanszon
couch jacketmanszon
couch marksślady wyżymaka
couch marksmarkowanie przez wyżymak
couch pitkadź do braku z wyżymaka
couch pitdół do braku z wyżymaka
couch pit brokebrak z wyżymaka
couch pit thickenerzagęszczarka braku spod wyżymaka
couch pressprasa wyżymakowa
couch presswyżymak
couch press rollwalec dociskowy wyżymaka
couch rollwalec wyżymaka
couch-roll jacket stretchernaprężacz manszona
couch squirtnatrysk przesuwny na wyżymaku
couch squirtpachołek
couch trimmingsobcinek z wyżymaka
couche paperpapier etykietowy jednostronnie powlekany
couchedwyżymany
couchedsprasowany na mokro na wyżymaku
couched boardtektura wielowarstwowa wyprodukowana na maszyniewielositowej”
couched boardtektura wielowarstwowa
coucherprzecinaczka strumieniowa wstęgi
couchernóż wodny
couchingwyżymanie
couchingspilśnianie warstw wstęgi na prasie wyżymakowej
couchmanprzecinaczka strumieniowa wstęgi
couchmannóż wodny
coulometric analysisanaliza kulometryczna
coulometric analysiskulometria
Coulter pinesosna Coultera
coumaryl alcoholalkohol kumarylowy
countliczba arkuszy tektury w 50-funtowej paczce
countliczba arkuszy papieru w standardowej ryzie
countnumer sita
countcurrentprzeciwprąd
counterlicznik
counter check paperpapier czekowy
counter-currentprzeciwprąd
counter-currentprzeciwprądowy
counter current flow vatwanna sita przeciwprądowego
counter-current washerfiltr do przeciwprądowego mycia masy
counter-cutting cylindercylinder współpracujący z cylindrem tnącym
counter-diepatryca
counter for wood consumptionlicznik zużytego drewna
counter-knifeprzeciwnóż
counter-pressure turbineturbina przeciwprężna
counter-punchpatryca
counter reelrolka papieru do oddzierania
counter rollprzeciwwalec
counter rollzwoik papieru pakowego do oddzierania
counter roll paperpapier do maszyn do liczenia
counter roll paperpapier do oddzierania w zwoikach
counter sheetpapier pakowy w arkuszach
counterboardtektura opiętkowa
counterclockwiseprzeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara
countercurrent flowprzepływ przeciwprądowy
countercurrent processmetoda przeciwprądowa
countercurrent washingmycie w przeciwprądzie
countercurrent washingmycie przeciwprądowe
counterflowprzepływ przeciwprądowy
countermarkznak wodny pomocniczy
countersunkwpuszczony
countingliczenie
couplesprzęgać
couplełączyć
coupledsprzężony
coupledpołączony
coupledzespolony
couplingłącznik
couplingsprzęgło
coupling agentśrodek sprzęgający
coupling agentśrodek wiążący
coursebieg
coursekoryto
courseprzebieg
coursekanał
coursetok
coverokładka
coverpapier okładkowy
coverpokrywa
coverpokrywać
coverprzykrywać
cover boardkarton okładkowy broszurowy
cover boardkarton skoroszytowy
cover boardtektura okładkowa
cover boardtektura introligatorska
cover-cap boardtektura na kapsle do butelek
cover coatingnakładanie powłoki
cover paperpapier okładkowy
cover paperpapier pokryciowy
cover paperpapier ochronny
cover paperpapier do oklejania tektury
cover platepokrywa
cover slidezasuwa odcinająca
cover whitebiel kryjąca
cover wiresito zewnętrzne
cover wiresito pokryciowe
cover with rounded backokładka z zaokrąglonym grzbietem
coveragesiła krycia
coveragepokrycie
covered boxpudełko oklejane
covered rollwalec z pokryciem
covered rollerwałek obciągnięty
covered rollerwałek obszyty
coveringpokrycie
coveringpokrywanie
coveringokładzina
coveringprzykrycie
covering powerzdolność krycia
cp (centipoise)cp centypuaz
CPM (critical path method)metoda analizy drogi krytycznej
CPM (critical path method)metoda ścieżki krytycznej
CPPA – Canadian Pulp and Paper AssociationKanadyjskie StowarzyszeniePrzemysłu Celulozowo-Papierniczego”
cps (cycles per second)herc
crackpęknięcie rdzeniowe
crackpękać
crack resistanceodporność na pękanie
crack strengthwytrzymałość na pękanie
crack willowwierzba krucha
cracked edgepopękany brzeg wstęgi
cracker-box linerpapier do wykładania pudełek z ciastkami chrupkimi
cracker-caddy boardtektura na pudła wysyłkowe do ciastek
crackershell boardtektura na opakowania słodyczy
crackingpękanie
crackingoddzielanie się powłoki
crackingrozdarcie
crackingnaddarcie
crackledźwięk papieru
crackleklang (!)
craftsmanrzemieślnik
craneżuraw
cranedźwignica
cranedżwig
crane with grappleżuraw z chwytakiem do kloców
crank pressprasa korbowa
crankshaftwał korbowy
crankshaftwał wykorbiony
crapemarszczenie
crapekrepowanie
crapemarszczyć
crapekrepować
crape base paperpapier do marszczenia
crape packing paperpapier marszczony pakowy
crape paperpapier marszczony
crape paperpapier krepowany
crape paperpapier krepowy
crape toilet-paperpapier marszczony toaletowy
crape wrapping paperpapier marszczony pakowy
crape wrapping paperpapier marszczony do owijania
craped paper for towelspapier marszczony ręcznikowy
crapingmarszczenie
crapingkrepowanie
craping cylindercylinder krepujący
craping doctorskrobak krepujący
craping machinekrepiarka
craping machinemaszyna do marszczenia papieru
crash finishwykończenie płótnowane o grubym splocie
crash finishimitacja płócienna gruba
crash finishpłótnowanie grube
crateskrzynia kratowa
crateskrzynia szkieletowa
crateklatka
crateskrzynka drewniana żeberkowa
crate linerskartony do wykładania skrzyń kratowych
crate linerspapiery do ochrony przed zanieczyszczeniem towarów wskrzyniach kratowych”
cratering of coating layer’kratery’
crawler craneżuraw gąsienicowy
crawlingnierównomierne rozprowadzenie powłoki
crayon drawingrysunek kredkowy
crayon paperpapier rysunkowy do kredek i pasteli
crazingpęknięcia siatkowe powłoki
creamkremowy
creamniuansowany na kremowo
cream cupkubki na lody
cream cup’rożki’ na lody
cream laid paperpapier do pisania kremowy żeberkowany
cream wove paperpapier welinowy kremowy
creasabilitypodatność na nagniatanie
creasabilitypodatność na zginanie
creasefałda
creasezmarszczka
creasefałdować
creasenagniatać
creasewyciskać rowek
creaserylować (!)
crease linelinia zgięcia
crease linelinia magniecenia
crease proofingnadawanie odporności na mięcie
crease proofingnadawanie odporności na gniecenie
crease-proofing agentśrodek do nadawania odporności na mięcie
crease recoverypowrót do stanu przed zmięciem
crease resistanceodporność na mięcie
crease retentiontrwałość nagniecenia
creaserurządzenie do nagniatania
creaseraparat do wyciskania rowka
creasingnagniatanie
creasingrylowanie (!)
creasingbigowanie (!)
creasing and embossing machinemaszyna dociskowa do wytłaczania
creasing and glueing machinemaszyna do nagniatania i sklejania
creasing and scoring machinemaszyna do nagniatania i nacinania
creasing apparatusaparat do wycinania rowka
creasing cylindercylinder nagniatający
creasing cylindercylinder do wyciskania rowka
creasing cylindercylinder rylujący (!)
creasing diepłyta do wytłaczania
creasing diestempel do tłoczenia
creasing diematryca do wytłaczania
creasing disctarcza do nagniatania
creasing disctarcza do wyciskania rowka
creasing disctarcza rylująca (!)
creasing headgłowica nagniatająca
creasing headgłowica do wyciskania rowka
creasing headgłowica rylująca (!)
creasing knifenóż do nagniatania
creasing knifenóż do wyciskania rowka
creasing machinenagniatarka
creasing machinemaszyna do nagniatania
creasing machineaparat do rylowania (!)
creasing pressprasa do nagniatania
creasing pressprasa do wyciskania rowka
creasing-resistance testeraparat do oznaczania wytrzymałości wyciskanychrowków”
creasing rulelistwa do wyciskania rowka
creasing rulelinia do nagniatania
creasing rulelinia do rylowania (!)
creasing shaftwalec z nożami do nagniatania
creasing shaftwalec z nożami do wyciskania rowka
creasing strengthodporność na nagniatanie
creasing strengthwytrzymałość nagniecionego rowka
creasing strengthzachowanie wytrzymałości na zerwanie arkusza ponagnieceniu”
creasing wheeltarcza nagniatająca
creasing wheeltarcza do nagniatania
creasing wheeltarcza rylująca (!)
credit cardkarta kredytowa
creeppełzanie
creepwypełzanie
creeppłynięcie plastyczne
creep deformationdeformacja na skutek pełzania
creep deformationodkształcenie spowodowane pełzaniem
creep failurerozerwanie przy próbie pełzania
creep limitgranica pełzania
creep rateszybkość pełzania
creep recoverypełzanie powrotne
creep-rupture testpróba pełzania do zerwania próbki
creep strengthwytrzymałość na pełzanie
creep testpróba pełzania
crepemarszczyć
crepe finishwykończenie marszczone
crepe finishpowierzchnia marszczona
crepe in paper (stretch on rule)stopień zmarszczenia papieru
crepe in paper (stretch on rule)rozciągliwość papieru marszczonego
crepe ratioprocent zmarszczenia
crepe ratiorozciągliwość bibułki marszczonej
creped duplex kraft paperpapier siarczanowy dwuwarstwowy marszczonysklejany asfaltem”
creped kraftpapier siarczanowy marszczony
creped kraftpapier siarczanowy krepowany
creped waddingwata celulozowa marszczona
crepermaszyna do marszczenia
crepermaszyna do krepowania
creperkrepiarka
creping doctorskrobak marszczący
creping doctorskrobak krepujący
creping doctornóż marszczący
creping dryercylinder suszący ze skrobakiem do marszczenia papieru
creping paperpapier do marszczenia
creping paperpapier do krepowania
creping tissuebibułka do marszczenia
creping tissuebibułka do krepowania
crevice corrosionkorozja szczelinowa
crewzałoga
crewekipa
crewobsada osobowa
crewzespół
crewbrygada
crib sheetpapier wodotrwały podkładowy pod prześcieradło
crillkryl
crillmączka
Crimean pinesosna czarna krymska
crimpfałda
crimpkarbikowatość
crimpfałd
crimpsfałdowanie
crimppofałdować
crimpzmarszczyć
crimpzmiąć
crimppokarbować
crimpingfałdowanie
crimpingkarbikowanie
crimpingkarbowanie
crincled paperpapier marmurkowy
crincled papermarmurek
crincled paperpapier marszczony dekoracyjny
crispnesskruchość
crispnesskędzierzawość
critical defectwada krytyczna
critical flowprzepływ krytyczny
critical path method (CPM method)metoda analizy drogi krytycznej
critical path method (CPM method)metoda ścieżki krytycznej
critical point dryingkrytyczny punkt suszenia
critical point dryingwilgotność krytyczna
critical pressureciśnienie krytyczne
critical temperaturetemperatura krytyczna
critical temperaturepunkt przemiany
critical velocityprędkość krytyczna
critical wax strength number (CWSN)wytrzymałość powierzchni papieru nazrywanie”
crockingprzechodzenie wybarwienia
crockingścieranie pigmentu lub barwnika z powierzchni
crockingpuszczanie farby
crocodile leather paperpapier-imitacja skóry krokodylowej
crookhak
crookwyrzynek kłody z naturalną krzywizną
crookkrzywizna strzały
crookedzakrzywiony
crookedzagięty
crooked grown wooddrewno krzywe
crooked timberdrewno krzywe
crookingkrzywizna
cropurodzaj
cropzboże
cropzapas drewna w drzewostanie
cropwydajność
cropplon
cropzbiór
cropzbierać plon
cropobcinać
crop fibrewłókno roślin jednorocznych
crop residuesresztki pożniwne
crop residuesodpady roślin uprawnych
Cross-Bevan celluloseceluloza Crossa-Bevana
cross bondwiązanie poprzeczne
cross-bottom bagworek z dnem krzyżowym
cross-bottom bagtorba z dnem krzyżowym
cross checkpęknięcie poprzeczne
cross-crˆpedmarszczony poprzecznie
cross-crˆpedkrepowany poprzecznie
cross cutprzecięcie poprzeczne
cross cut sawprzecinarka poprzeczna
cross cut sawpiła do przerzynania poprzecznego
cross cutterkrajarka poprzeczna
cross cutterprzekrawacz poprzeczny
cross-cutter knifenóż do krajarek poprzecznych
cross cuttingcięcie poprzeczne
cross cuttingprzerzynanie
cross-cutting knife drumbęben nożowy przekrawacza poprzecznego
cross cutting machinemaszyna do cięcia poprzecznego
cross cutting machineprzekrawacz poprzeczny
cross directionkierunek poprzeczny
cross direction profileprofil wstęgi w kierunku poprzecznym
cross feedersamonakładak do podawania poprzecznego
cross flowprzepływ krzyżowy
cross grainprzebieg włókien ukośny
cross grainskręt włókien
cross grinderścierak poprzeczny
cross hatchkreskowanie krzyżowe
cross headwodzik
cross headpoprzeczka
cross headkrzyżulec
cross headpoprzecznica
cross knifenóż do cięcia poprzecznego
cross laminatedlaminowany krzyżowo
cross layingukładanie poprzeczne
cross-line rulingliniowanie poprzeczne
cross linkingtworzenie wiązań poprzecznych
cross-machine directionkierunek poprzeczny
cross-machine variationswahania w kierunku poprzecznym
cross millmłyn krzyżowy
cross profileprofil poprzeczny
cross recoveryregeneracja krzyżowa
cross registeringkrzyżyk
cross registeringpaser (!)
cross sectionprzekrój poprzeczny
cross section paperpapier milimetrowy
cross shakepęknięcie wewnętrzne w drewnie
crossfield pitjamka lejkowata
crossover stick machineautomat do podawania i odbioru drążków
crosswisepoprzecznie
crosswisena krzyż
crosswisew poprzek
crotchrozwidlenie
crownwypukłość wałka
crownkorona drzewa
crownbombiastość
crown fillersiarczan wapnia uwodniony
crownedwypukły
crownedbaryłkowaty
crownedbombiasty
crowned rollwalec bombiasty
crowningnadawanie bombiastości
crowningbombiastość
crucibletygiel
crudesurowy
crudenieprzerobiony
crude oilolej surowy
crude oilropa naftowa
crude sewageścieki surowe
crude sludgeosad świeży nieprzefermentowany
crude tall oil (CTO)olej talowy surowy
crumplezmiąć
crumplezgiąć
crumplezgnieść
crumpleskręcić
crumpled newsmakulatura gazetowa
crumpled newsgazety wysortowane z makulatury
crumpled sheetarkusz zgnieciony
crumpling apparatusaparat do badania odporności papieru na mięcie
crumpling resistanceodporność na mięcie
crushprzegniecenie
crushrozdrabniać
crushprzegniatać
crushrozcierać
crushrozgniatać
crush linear test (CLT)oznaczanie odporności kartonu pokryciowego nazgniatanie liniowe”
crush resistancewytrzymałość na zgniatanie
crush resistanceodporność na zgniatanie
crush testoznaczanie odporności na zgniatanie
crush testpróba na zgniatanie
crush testeraparat do oznaczania odporności na zgniatanie
crushedzgnieciony
crushedprzegnieciony
crushedroztarty
crushedrozdrobniony
crushed coretuleja nawojowa zgnieciona
crushed newsmakulatura gazetowa w belach
crushed rollzwój papieru wgnieciony
crusherkruszarka
crusherłamacz
crusherrozdrabniarka
crushingkruszenie
crushingprzezrocze marmurkowe lub chmurne
crushingprzegniatanie
crushingzgniatanie
crushingmiażdżenie
crushing disc millmłyn tarczowy do kaolinu
crushing pressureciśnienie zgniatające
crushing rollwalec kruszarki
crushing strainodkształcenie niszczące przy ściskaniu
crushing strengthwytrzymałość na zgniatanie
crushing strengthwytrzymałość na ściskanie niszczące
crushing testpróba zgniatania
crustskorupa
crustpowłoka twarda
crustinkrust
cryogenicskriogenika
cryogenicstechnika niskich temperatur
crystalkryształ
crystal latticesieć krystaliczna
crystal latticesieć przestrzenna kryształu
crystal paperpapier kryształowy
crystal paperpapier z 'lodowymi kwiatami’
crystal structurestruktura krystaliczna
crystalline regionobszar krystaliczny
crystallinitykrystaliczność
crystallitekrystalit
crystalliteziarno krystaliczne
crystallitemicela indywidualna
crystallizationkrystalizacja
crystallizationkrystalizowanie
crystallization waterwoda krystalizacyjna
crystallizekrystalizować
crˆpe flower paperpapier kwiatowy marszczony
crˆpe flower paperbibułka kwiatowa marszczona
crˆpe paperpapier marszczony
crˆpe paperpapier krepowany
crˆpe paper for decorationpapier marszczony dekoracyjny
crˆpe tissue paperbibułka marszczona
crˆpe tissue paperbibułka krepowana
crˆpedmarszczony
crˆped towelingpapier ręcznikowy marszczony
crˆpingmarszczenie
crˆpingkrepowanie
crˆping machinemaszyna do marszczenia papieru
crˆping machinekrepiarka
CSF (Canadian standard freeness)odwadnialność według normy kanadyjskiej
CSF (Canadian standard freeness)stopień zmielenia według normykanadyjskiej”
CTA (cellulose triacetate)trójoctan celulozy
CTMP (chemithermomechanical pulp)masa chemotermomechaniczna
cu m (cubic meter(s)metr sześcienny
cu.ft (cubic foot)stopa sześcienna
cu.in. (cubic inch)cal sześcienny
cuam (cuprammonium hydroxide)wodorotlenek aminomiedziowy
cubesześcian
cubekostka sześcienna
cubic contentmiąższość drewna
cubic metermetr sześcienny
CUENwodorotlenek etylenodwuaminomiedziowy
cuene (cupriethylenediamine)etylenodwuamina miedzi
cuene (cuproethylenediamine)etylenodwuamina miedzi
cuffuszczelka
cuffpierścień uszczelniający skórzany
cullwybrakować
cullodrzucić
cullodsortować
cull roll (MF newsprint)zwój odrzucony
cull woodsdrewno wadliwe pozostawione w lesie
culled paperpapier wybrakowany
culled wooddrewno odpadowe
culled woododpady drzewne
culled wooddrewno wybrakowane
cullsdłużyce lub kłody zbrakowane
cullsdrewno niskiej klasy jakościowej
culmłodyga trawy
cultivationuprawa
cultivationkultywowanie
cultural paperspapiery do druku i do pisania
cultural paperspapiery do celów kulturalnych
cunitjednostka miary objętości masy drewna bez kory w jednym kordzie,t.j.100 stóp sześć., czyli 2.83 m sześć.”
CUOXAMwodorotlenek czteroaminomiedziowy
cuoxam viscositylepkość czteroaminomiedziowa
cuoxam viscositylepkość przy użyciu wodorotlenku czteroaminomiedziowego
cupkubek
cupmiseczka
cup boardkarton naczyniowy
cup boardkarton kubkowy
cup boardkarton do produkcji kubków
cup embossed paperpapier z wytłaczanymi półkulami
cup formermaszyna do produkcji kubków
cup leather (packing)uszczelka skórzana miseczkowa
cup leather (packing)natłoczka skórzana
cup making machinemaszyna do wyrobu kubków
cup paperpapier naczyniowy
cup paperpapier do wyrobu kubków papierowych
cup shakepęknięcie łukowe
cup shakepęknięcie okrężne
cup stockkartony i papiery naczyniowe
cupboard lining paperpapier do wykładania półek
cupboardshelf paperpapier do wykładania półek
cuprammonium rayonjedwab miedziowy
cuprammonium solutionodczynnik Schweitzera
cuprammonium solutionamoniakalny roztwór tlenku miedziowego
cuprammonium viscositylepkość miedziowo-amoniakalna
cupriethylenediamineetylenodwuamina miedzi
cupriethylenediamine hydroxidewodorotlenek etylenodwuaminomiedziowy
cupriethylenediamine viscositylepkość w roztworze etylenodwuaminy miedzi
cureutwardzać
curewulkanizować
curingdojrzewanie
curingwulkanizowanie
curingutwardzanie
curing agentutwardzacz
curing agentśrodek utwardzający
curing agentśrodek sieciujący
curing box linerpergamin kwasowy do wykładania skrzyń do marynowaniamięsa”
curlzwijanie się
curl methodoznaczanie podatności na zwijanie się papieru metodą Carsona
curl methodoznaczanie stopnia zaklejenia metodą Carsona
curl paperpapier do papilotów
curl testeraparat do oznaczania podatności na zwijanie się papieru
curl testeraparat do oznaczania stopnia zaklejenia według Carsona
curlatingkędzierzawienie
curlatorurządzenie curlator do kędzierzawienia włókien
curled pulpmasa kędzierzawiona
curlingzwijanie się
curlingkędzierzawienie włókien
curling tendencytendencja do zwijania się
curling testbadanie papieru na skłonność do zwijania się
curly paperpapier falisty
currency 'straps’ paperpapier banderolowy
currency 'straps’ paperpapier na opaski
currency paperpapier banknotowy
currency strapspaski banderolowe
currentstrumień
currentprąd
curtainzasłona
curtainkurtyna
curtain coated paperpapier powlekany metodą kurtynową
curtain coaterpowlekarka kurtynowa
curtain coatingpowlekanie kurtynowe
curvekrzywa
curved rollwałek wygięty
curved rollwalec rozfałdowujący
curved screensito łukowe
curved screensortownik łukowy
curved screenwyławiacz zanieczyszczeń łukowy
cushionpoduszka
cushionpodkładka miękka
cushionamortyzować wstrząsy
cushion boardtektura na wyściółki
cushion boardtektura ochronna przeciwwstrząsowa
cushion sheetarkusz przekładkowy
cushioningwyściełanie
cushioningzabezpieczenie przeciwwstrząsowe
cushioning materialmateriał amortyzacyjny
cushioning materialtworzywo przeciwwstrząsowe
custom-madewykonany na zamówienie
cutcięcie
cutilustracja
cutprzecięcie
cutklisza
cutciąć
cutprzecinać
cutskrawać
cutkrajać
cut acrossciąć poprzecznie
cut-awaywyciąć
cut-awayściąć
cut cardskarty kartonowe
cut edgesbrzegi obcięte
cut edgeskrawędzie obcięte
cut logwyrzynek
cut markznak linii cięcia
cut-offodcięcie
cut-offwyłączenie
cut-offobrzynek
cut-offprzerwanie
cut-offodcinek
cut-offodcinać
cut-offprzerywać
cut-offobcinać
cut off cornersobcinać rogi
cut-off squirtnatrysk odcinający
cut-off squirt’pachołek’
cut-off valvezawór odcinający
cut-off valvezawór zamykający
cut-out sheetwykrój
cut perforationperforacja linii odrywania
cut perforationperforacja nacinająca
cut registerregister cięcia
cut registerregister krajania
cut round cornerszaokrąglać rogi
cut-scorednacięty
cut-scoredrycowany (!)
cut-size linelinia przekrawania na format
cut size(d)obcięty na format
cut size(d)przycięty na format
cut to registerciąć według registru
cut-to-size pulpwoodpapierówka o określonej długości
cut wooddrewno ścięte
cuticlenabłonek
cuticlekutykula
cutlery paperpapier do pakowania wyrobów metalowych
cutterprzekrawacz
cutter brokeścinki z przekrawacza
cutter-creaserwykrawarko-nagniatarka
cutter-creaserautomat wykrawająco-nagniatający
cutter dustpył z przekrawacza
cutter headgłowica nożowa
cutter setliczba zwojów przepuszczanych równocześnie przez przekrawacz
cutter-slittermaszyna do cięcia podłużnego i poprzecznego
cutter-sorterprzekrawacz poprzeczny z automatycznym sortowaniem arkuszy
cutter sprayprzecinaczka strumieniowa wstęgi
cutter trayodkładacz arkuszy
cuttermanoperator przekrawacza
cuttingcięcie
cuttingprzekrawanie
cuttingobcinanie
cuttingskracanie włókien
cuttingwykrój
cutting and slitting machinekrajarka wzdłużno-poprzeczna
cutting anglekąt cięcia
cutting anglekąt przekrawania
cutting beambelka nożowa
cutting boardtektura kartonażowa
cutting boardpodkładka dla cięcia
cutting cylindercylinder tnący
cutting diewykrojnik
cutting directionkierunek cięcia
cutting edgekrawędź tnąca
cutting edgekrawędź skrawająca
cutting facepowierzchnia brzegu
cutting headgłowica tnąca
cutting indicatorwskaźnik linii cięcia
cutting knifenóż tnący
cutting lengthdługość cięcia
cutting linelinia cięcia
cutting machinekrajarka
cutting machinenożyce mechaniczne
cutting materialmateriał do cięcia
cutting materialmateriał cięty
cutting materialmateriał do krajania
cutting mechanismmechanizm tnący
cutting movementruch cięcia
cutting processproces cięcia
cutting processprzebieg cięcia
cutting programprogram cięcia
cutting programprogram krojenia
cutting programprogram przekrawania
cutting-register controlregulacja registru cięcia
cutting-register controlkontrola registru cięcia
cutting resistanceopór przekrawania
cutting resistanceopór skrawania
cutting rollnóż krążkowy
cutting rulelinia tnąca
cutting sequencekolejność cięcia
cutting speedprędkość cięcia
cutting stylusrylec tnący
cutting table of the guillotinestół krajarki
cutting table of the guillotinestół maszyny do krojenia
cutting to sizeprzykrawanie do formatu
cutting tolerancetolerancja cięcia
cutting tolerancetolerancja przekrawania
cutting toolnarzędzie tnące
cuttingsścinki
cuttingsskrawki
cuttingsobcinki
CWC (coated woodcontaining)papier powlekany drzewny
CWF (coated woodfree)papier powlekany bezdrzewny
cwt (hundredweight)cetnar
CX (cellulose xanthate)ksantogenian celulozy
cyanine dyesbarwniki cyjaninowe
cyano paperpapier światłoczuły
cyanoethyl celluloseceluloza cyjanoetylowa
cyclecyrkulacja
cyclekrążenie
cycleobieg
cycleturnus
cyclecykl
cycliccykliczny
cyclicokresowy
cyclic compoundszwiązki cykliczne
cyclic compoundszwiązki pierścieniowe
cyclic loadingobciążenie okresowo zmienne
cyclic loadingobciążenie cykliczne
cycling chestkadź cyrkulacyjna
cyclohexanecycloheksan
cyclohexanesześciowodorobenzen
cyclon dust collectorcyklon odpylający
cyclon dust collectorodpylacz cyklonowy
cyclonecyklon
cyclone evaporatorwyparka cyklonowa
cyclone separatorseparator cyklonowy
cyclone separatorodpylacz cyklonowy
cyclostyle processproces powielania za pomocą 'woskówek’
cyclostyle raw paperpodłoże do woskówek
cylindercylinder
cylinder boardtektura ręczna
cylinder boardtektura wytworzona na maszynie okrągłositowej
cylinder board machinetekturnica z sitem okrągłym
cylinder bristolkarton trójwarstwowy
cylinder bristolkarton wytworzony na maszynie okrągłositowej”cylinder
chip board”tektura szara ręczna
cylinder coversito maszyny okrągłositowej
cylinder coveringobciąg cylindra
cylinder coveringpowłoka cylindra
cylinder dressingobciąg cylindra drukowego
cylinder dressingpowłoka cylindra
cylinder dressing clampzacisk obciągu
cylinder dryedwysuszony na cylindrach suszących
cylinder drying machinemaszyna odwadniająca z sitem cylindrycznym
cylinder drying machinesuszarnia cylindrowa
cylinder gaugemarka cylindra
cylinder gripperłapka cylindra
cylinder jacketpłaszcz cylindra
cylinder kraft linerkarton pokryciowy siarczanowy wytworzony na maszynieokrągłositowej”
cylinder machinemaszyna okrągłositowa
cylinder-machine made paperpapier wytworzony na maszynie okrągłositowej
cylinder mouldcylinder sitowy
cylinder mouldsito okrągłe
cylinder mouldsito cylindryczne
cylinder paperpapier wytworzony na sicie cylindrycznym
cylinder paper machinemaszyna papiernicza z sitami cylindrycznymi
cylinder pinczop cylindra
cylinder pivotczop cylindra
cylinder printing machinemaszyna drukarska wielowałkowa
cylinder printing machinedrukarka wielowałkowa
cylinder proof pressprasa do próbnych odbitek z cylindrem
cylinder tympan paperpapier obciągowy dekla
cylinder tympan paperpapier na obciąg cylindra
cylinder vat boardtektura ręczna
cylinder vat machinemaszyna okrągłositowa
cylinder washerfiltr okrągłositowy do mycia masy
cylinder washerbęben odwadniający
cylinder washerbęben do mycia masy
cylinder wet machineodwadniarka z sitem cylindrycznym
cylinder wiresito okrągłe
cylindricalcylindryczny
cylindrical bobbincewka cylindryczna
cylindrical bobbincewka tulejowa
cylindrical bolekłoda
cylindrical bolekloc
cylindrical brushwał szczotkowy
cylindrical hole perforationsotwory sita cylindryczne
cylindrical refinerrafiner cylindryczny
cyliner flat bed machinemaszyna płaska z cylindrem
cymenecymen
cymeneterpentyna siarczynowa
cymenecymol
cymenep-cymen
cypresscyprys
Cyprus pinesosna cypryjska
Czekanowski larchmodrzew Czekanowskiego
Dstopień bielenia dwutlenkiem chloru
D-Cbielenie dwutlenkiem chloru, a następnie chlorem
D-flutefala D
d-glucosed-glukoza
d.c. (direct current)prąd stały
dam boxskrzynka spiętrzająca
dam boxkadka stałego poziomu
damageszkoda
damageuszkodzenie
damageawaria
damageuszkodzić
damageablepodatny na uszkodzenie
damask paperpapier adamaszkowy obrusowy
damask tissue paperbibułka adamaszkowa
damboardlistwa spiętrzająca
damboardlinijka spiętrzająca
dammar (gum)damara
dampwilgotność
dampwilgoć
dampdławić
dampzwilżać
damptłumić
dampnawilżać
dampwilgotny
damp-proofodporny na wilgoć
damp-proofwilgocioszczelny
damp-proofingzabezpieczanie przed wilgocią
damp streakspasma ciemne biegnące wzdłuż wstęgi
damp streakspasma przegniecione wzdłuż wstęgi
dampentłumić
dampenzwilżać
dampenerwalec wodny
dampening brushszczotka nawilżająca
dampernawilżarka
dampertłumik drgań
damperzasuwa
damperzwilżacz
damperamortyzator
damperprzepustnica
damper spraynatrysk nawilżający
dampingnawilżanie
dampingtłumienie drgań
dampingzwilżanie
damping coefficientwspółczynnik tłumienia
damping machinenawilżarka
damping nozzledysza nawilżająca
damping rollerwalec wodny
damping rollerwałek zwiżający
damping stretchrozciągliwość po nawilżeniu
damping stretchwydłużenie po nawilżeniu
damping systemurządzenie zwilżające
damping systemsystem zwilżania
damping unitaparat zwilżający
damping unitzespół wodny
dampnesswilgotność
dampnesswilgoć
dancer rollerwałek mający swobodę ruchu posuwistego i obrotowego
dancer rollerwałek naprężający wstęgę
dancing rollwalec prowadzący papier
dandyeguter
dandy licksślady egutera
dandy marksślady egutera
dandy marksmarkowanie przez eguter
dandy pickzrywanie powierzchni przez eguter
dandy rolleguter
dandy roll vacuum boxskrzynka ssąca egutera
dandy roll watermarkznak wodny uzyskany za pomocą egutera
dandy type breast rollwalec czołowy eguterowy
dandy-type table rollwałek rejestrowy eguterowy
dark-room cameraaparat fotoreprodukcyjny ciemniowy
darkeningciemnienie
dashpottłumik tłokowy
dashpotamortyzator tłokowy
datadane
data basebaza danych
data loggerrejestrator danych
data processingprzetwarzanie danych
data processing paperpapier dla systemu przetwarzania danych
data processing paperpapier komputerowy
data recorderrejestrator danych
data recordingzapisywanie danych
data retrievalwyszukiwanie danych
data storagegromadzenie i przechowywanie danych
date block fixing machinemaszyna do zszywania bloków kalendarzowychklamrami”
datumpoziom odniesienia
daylightświatło dzienne
daylightpiętro prasy
daylight filterfiltr kompensacyjny światła dziennego
daylight lamplampa o świetle dziennym
DBD (dibenzodioxin)dibenzodioksyna
DBF (dibenzofuran)dibenzofuran
dbh (diameter at breast height)pierśnica
dbh (diameter at breast height)średnica drzewa na wysokości piersi
de-aerateodpowietrzać
de-inked wastemakulatura odbarwiona
de-inked wastemasa makulaturowa odbarwiona
deacetylationodacetylowanie
deacetylationdezacetylacja
deactivationdezaktywacja
dead beaten pulpmasa bardzo smarna
dead finishwykończenie gładkie bez połysku
dead finishwykończenie matowe
dead knifenóż dolny stały
dead limewapno gaszone
dead movementruch jałowy
dead pulleykoło pasowe luźne
dead rollerwałek nie napędzany
dead rollerwałek jałowy
dead rollerwałek luźny
dead spaceobszar martwy
dead spaceprzestrzeń martwa
dead spotspowierzchnie o gorszym wykończeniu
dead spotsplamy matowe
dead-standing treedrzewo posuszowe
dead-standing wooddrewno posuszowe
dead steampara odlotowa
dead stretchodkształcenie trwałe
dead stretchdeformacja trwała
dead weightciężar własny
dead weightobciążnik
dead wooddrewno posuszowe
deadenizolować akustycznie
deadenpozbawiać połysku
deadenasonoryzować
deadenig felttektura podkładowa pod linoleum
deadenig felttektura budowlana izolacyjna
deadenig felttektura dżwiękochłonna
deaerating valvezawór odpowietrzający
deaerationodpowietrzanie
deaeration deviceurządzenie odpowietrzające
deaeratorodpowietrznik
deal pinesosna amerykańska
deal pinewejmutka
deashingodpopielanie
deashingobniżanie zawartości popiołu
deasphaltizing plantinstalacja odasfaltowująca
deasphaltizing plantinstalacja do usuwania asfaltu
debarkkorować
debarkokorowywać
debarked wooddrewno okorowane
debarkerkorowarka
debarkingodkorowanie
debarkingkorowanie
debarking machinekorowarka
debenture paperpapier obligacyjny
debenture paperpapier dokumentowy
debondingrozrywanie wiązań chemicznych
debrisszczątki
debrisokruchy
debrisułomki
debrisdrzazgi
decalcomania (for direct transfer)odbijanka
decalcomania (for direct transfer)kalkomania
decalcomania body paperpapier podłoże na papier odbijankowy
decalcomania body paperpapier podłoże dla dekalkomanii
decalcomania paperpapier odbijankowy
decalcomania paperpapier meta
decalcomania paperpapier do dekalkomanii
decalcomania paperpapier do kalkomanii
decantdekantować
decantationdekantacja
decantationdekantowanie
decantationzlewanie cieczy
decanterdekanter
decanternaczynie do dekantacji
decarbonisationdekarbonizacja
decarboxylationdekarboksylacja
decayzgnilizna
decaymursz
decaygnicie
decayrozpad
decayrozkład
decaygnić
decayrozpadać się
decayrozkładać się
decayzanikać
decay pocketzgnilizna miejscowa
decay resistanceodporność na gnicie
decay resistanceodporność na rozkład
decayed knotsęk zepsuty
decayed wooddrewno porażone zgnilizną
decelerationopóźnienie
decelerationprzyspieszenie ujemne
deciduousliściasty
deciduous larchmodrzew europejski
deciduous pulpwoodpapierówka liściasta
deciduous treedrzewo liściaste
deciduous wooddrewno liściaste
deckpokład
deckpodłoga
decksito sortownicze
deckpiętro
deckerbęben zagęszczający
decker cylindercylinder zagęszczający
deckeringzagęszczanie
deckeringodwadnianie
decklesito czerpalne
deckleogranicznik sita czerpalnego
deckleszerokość formatu
decklepas ogranicznika formatu
deckle boardkarton nie obcięty
deckle boardlistwa ogranicznika formatu
deckle-edgenierówny brzeg papieru
deckle edge paperpapier z nierównym brzegiem
deckle-edged boardtektura o nierównych cienkich brzegach
deckle-edged paperpapier z nierównym brzegiem czerpany nie obcięty
deckle-edged paperpapier 'z brodą’
deckle framewózek formatowy
deckle framerama sita czerpalnego
deckle of suction boxprzysłona do regulacji formatu skrzynki ssącej
deckle pulleyrolka prowadząca ogranicznika taśmowego
deckle spraynatrysk ogranicznika formatu
deckle stainedzabarwiony po brzegach
deckle stained paperpapier czerpany o zabarwionych brzegach
deckle strapogranicznik formatu
deckle strappas ogranicznika formatu
deckle strapogranicznik formatu pasowy
deckle strap cuttertryskawka pasa ograniczającego
deckle strap jettryskawka pasa ograniczającego
deckle-strap pulleyrolka prowadząca ogranicznika taśmowego
deckle-strap stretchernaprężacz ogranicznika taśmowego
deckle-strap stretchernaprężacz pasa ograniczającego
deckle widthszerokość robocza maszyny
decoatingusuwanie powłoki
decolourizationodbarwianie
decolourizeodbarwiać
decomposerozkładać (się)
decomposerozpadać się
decompositionrozkład
decompositionrozpad
decomposition productprodukt rozpadu
decor paperpapier wzorzysty
decor paperpapier dekoracyjny
decoratedozdobny
decorated blottingbibuła chłonna z różnokolorowym żyłkowaniem
decorated blottingbibuła atramentowa z 'rzucikiem’ zabarwionych włókien
decorated boardtektura ozdobna
decorated cover paperpapier okładkowy ozdobny
decorated sheating paperpapier zdobniczy na pokrycie ścian
decorating paperpapier dekoracyjny
decorating tissue paperbibułka kwiatowa
decorating tissue paperbibułka zdobnicza
decoration articlesartykuły ozdobne
decoration articlesozdoby
decoration linerkarton pokryciowy ozdobny
decoration linerkarton pokryciowy dekoracyjny
decorativeozdobny
decorativedekoracyjny
decorativewzorzysty
decorative laminatelaminat dekoracyjny
decorative paper for laminatespapier dekoracyjny na laminaty
decorticatełuszczyć
decorticatedekortykować
decorticationdekortykacja
decreasezmniejszenie się
decreasespadek
decreasezmniejszać się
decreaseobniżać się
decreasespadać
deculateodpowietrzać
deculatordekulator
deculatorurządzenie do odpowietrzania masy
dedustodpylać
dedusterodpylacz
dedustingodpylanie
deeddokument
deedakt prawny
deed documentpapier dokumentowy
deed paperpapier aktowy
deed paperpapier dokumentowy
deed paperpapier kancelaryjny
deepgłęboki
deep-drawn packagesopakowania formowane wgłębnie
deep-drawn packagesopakowania głęboko tłoczone
deep-etch offsetdruk offsetowy z form wytrawianych wgłębnie
deep freeze paperpapier opakowaniowy do mrożonek
deep sapstainsinizna zewnętrzna głęboka
deep shakespęknięcia głębokie
deep sharpeningostrzenie głębokie
deep wellstudnia artezyjska
defectuszkodzenia
defectwada
defective mill splicewadliwe sklejenie wstęg
defective sheetarkusz wybrakowany
defective slitter edgewadliwa krawędź zwoju
defective slitter edgewadliwe czoło zwoju
defiberingrozwłóknianie
defiberizationrozwłóknianie
defiberizerozwłókniać
defiberizerrozwłókniacz
defibrabilityrozwłoknialność
defibrated pulpmasa rozwłókniona
defibrationdefibracja
defibrationrozwłóknianie
defibratorrozwłókniacz
defibratordefibrator
defibrator feed mechanismurządzenie zasilające defibratora
defibrator processmetoda defibratorowa
defibrator processproces defibratorowy
defibrator pulpmasa defibratorowa
defibrerozwłókniać
deflakermłyn pierścieniowy do usuwania płatków
deflakingusuwanie płatków
deflectodchylać
deflectodginać
deflectionodchylenie
deflectionugięcie
deflectionodchyłka
deflectionwychylenie
deflectionstrzałka ugięcia
deflection arrowstrzałka ugięcia
deflection curvekrzywa ugięcia
deflectorścianka kierująca
deflector bladekrawędź deflektora
deflector bladebrzeszczot deflektora
deflocculantśrodek odkłaczkowujący
deflocculantśrodek deflokulujący
defloculationdeflokulacja
defloculationodkłaczkowanie
deflourusuwanie z masy frakcji drobnej
defoamerśrodek przeciwpieniący
defoamingodpienianie
deformabilityodkształcalność
deformationdeformacja
deformationodkształcenie
deformation of paperdeformacja papieru
deg. (degree)stopień
degasifierodgazowywacz
degasserodgazowywacz
degassingodgazowywanie
degenerationzwyrodnienie
degenerationdegeneracja
degradationdegradacja
degradationdegradacja
degraded celluloseceluloza zdegradowana
degreaseodtłuszczać
degreestopień
degree of beatingstopień zmielenia
degree of bleachingstopień wybielenia
degree of causticizingstopień kaustyzacji
degree of claritystopień sklarowania
degree of cookingstopień roztworzenia
degree of curlstopień zwinięcia się
degree of defiberingstopień rozwłóknienia
degree of delignificationstopień delignifikacji
degree of dispersionstopień dyspergowania
degree of flocculationstopień flokulacji
degree of hardnessstopień twardości
degree of hydrationstopień uwodnienia
degree of hydrationstopień hydratacji
degree of non-combustibilitystopień niepalności
degree of non-flammabilitystopień odporności na zapłon
degree of orientationstopień orientacji
degree of packing (of chips)stopień ubicia
degree of polymerization (DP)stopień polimeryzacji
degree of purificationstopień oczyszczania
degree of puritystopień czystości
degree of recoverystopień regeneracji
degree of recoverystopień odzysku
degree of safetystopień bezpieczeństwa
degree of saturationstopień nasycenia
degree of sensibilizationstopień czułości
degree of sizingstopień zaklejenia papieru
degree of sizing – feathering teststopień zaklejenia – oznaczanie metodąatramentową”
degree of sizing – pen-and-ink teststopień zaklejenia – oznaczanie metodąkreskową Herzberga”
degree of substitution (DS)stopień podstawienia
dehumidificationodwilżanie powietrza
dehumidificationosuszanie powietrza
dehumidifierodwadniacz
dehumidifierosuszacz
dehumidifierodwilżacz
dehumidifyosuszać
dehumidifyodwilżać
dehumidizing deviceurządzenie do osuszania
dehydrateodwadniać
dehydrating agentśrodek odwadniający
dehydrationodwadnianie
dehydrationdehydratacja
dehydrationodwilżanie
dehydratorodwadniacz
dehydratorurządzenie odwadniające
dehydrogenateodwodorniać
dehydrogenatedehydrogenować
dehydrogenationodwodornienie
dehydrogenationdehydrogenacja
deicing deckpomost do rozmrażania papierówki
deinkodbarwiać
deinkabilityodbarwialność
deinked paper stock pulpmasa makulaturowa odbarwiona
deinked pulpmasa z odbarwionej makulatury
deinked waste paper pulpmasa makulaturowa odbarwiona
deinkerurządzenie do odbarwiania makulatury
deinkingodbarwianie
deinking agentsśrodki odbarwiające
deinking machinemaszyna odbarwiająca
deinking of wastepaperodbarwianie makulatury
deinking plantoddział odbarwiania makulatury
deinking plantinstalacja do odbarwiania makulatury
deinking plantodbarwialnia makulatury
deionizationdejonizacja
deironingodżelazianie
delaminaterozwarstwiać
delaminationrozwarstwianie
delaminationrozklejanie
delamination resistanceodporność na rozwarstwianie
delay cross cutterkrajarka poprzeczna z opóźnieniem
delicatessen paperpapier 'delikatesowy’
delignificationdelignifikacja
delignifydelignifikować
delimbingokrzesywanie
delimbingobcinanie gałęzi
deliquescencerozpływanie się
deliverydostarczanie
deliverydostawa
deliverypodawanie
delivery bandstaśmy podające
delivery bandstaśmy wyprowadzające
delivery boardstół odbiorczy
delivery boardpulpit odbiorczy
delivery drumcylinder wyprowadzający
delivery fanwentylator tłoczny
delivery fanwentylator zasilający
delivery headwysokość pompowania
delivery heatciepło doprowadzane
delivery pilestos odbiorczy
delivery pilestos na odbiorze
delivery pile boardstół odbierający
delivery pile joggerwyrównywacz arkuszy na stole odbiorczym
delivery piperura doprowadzająca
delivery piperura tłocząca
delivery reelzwój nawijany
delivery rollerwałek wyprowadzający
delivery rollerrolka wyprowadzająca
delivery sidestrona odbierania
delivery sidestrona odbioru
Delthirna sizingzaklejanie metodą Delthirna
demandzapotrzebowanie
demandpopyt
demethylationodmetylowanie
demethylationdemetylacja
demineralizingodmineralizowanie
demineralizingdemineralizacja
demulsifierdemulgator
demulsifierśrodek demulgujący
demulsifydemulgować
demulsifyrozdzielać emulsję
demulsifyingdemulgowanie
demulsifyingrozdzielanie emulsji
demy scalewaga do oznaczania masy ryzy
denatured alcoholalkohol skażony
denatured alcoholspirytus denaturowany
denatured alcoholdenaturat
dendrologydrzewoznawstwo
dendrologydendrologia
dendrometrydendrometria
dendrometrypomiary drzew
denierdenier
denierden
Dennison wax testoznaczanie wytrzymałości powierzchni papieru na zrywanieza pomocą wosków Dennisona”
Dennison wax testpróba na zrywanie powierzchni według Dennisona
denominationoznaczenie
denominationnazwa
densegęsty
densezwarty
denseścisły
dense rollzwój twardo nawinięty
densificationzagęszczanie
densifyzagęszczać
densitometerdensytometr
densitometergęstościomierz
densitometerdensometr
densitometerdensymetr
densitometrydensytometria
densitygęstość
densitygęstość
densometerdensometr
densometeraparat do oznaczania przepuszczalności powietrza
densometeraparat do oznaczania porowatości
dental sanitary paperpapier chłonny na wkładki stomatologiczne
Denver cellkomora typu Denver
deodorizationdezodoryzacja
deodorizationodwanianie
deodorizeodwaniać
deodorizeusuwać przykry zapach
deodorizerśrodek odwaniający
deodorizerdezodoryzator
deodorizerdezodorant
deoxygenationusuwanie tlenu
departmentdział
departmentoddział
department-store tissuebibułka pakowa
dephlegmatordeflegmator
dephlegmatorskraplacz częściowy
depithingusuwanie rdzenia
depolymerizationdepolimeryzacja
depositosad
depositionosadzanie się
depositionwytrącanie się
depreciationobniżenie wartości
depreciationdeprecjacja
depreciationamortyzacja
depthgłębokość
depth of stone submergencegłębokość zanurzenia kamienia
depth sounder recorder paperpapier do echosond rejestrujących
deraggerwinda do wyciągania liny
deresinationodżywiczanie
deresinationusuwanie żywicy
deriv. (derivative)pochodna
deriv. (derivative)związek pochodny
derivativepochodna
derivativepochodna
derivative controlregulacja różniczkująca
descalingusuwania kamienia kotłowego
descalingusuwanie inkrustów
descendopadać
descendopuszczać się
descendschodzić
desensitizationdesensybilizacja
desensitizationodczulanie
desensitizationzmniejszenie czułości
desiccantśrodek osuszający
desiccantosuszacz
desiccatewysychać
desiccateschnąć
desiccatesuszyć
desiccatewysuszać
desiccationwysuszanie
desiccationwysychanie
desiccatoreksykator
designkonstrukcja
designdeseń
designprojektowanie
designprojekt
designwzór
design criteriapodkładki projektowe
design engineerprojektant
design engineerkonstruktor
design paperpapier wzorzysty
design paperpapier deseniowy
design paperkoszulka introligatorska
design printingdrukowanie deseni
design printingdrukowanie wzorów
design rollerwałek do drukowania deseni
design rollerwałek deseniowy
design speedprędkość projektowa
designationoznaczenie
designationsymbol
designer’s pattern paperpapier siarczanowy mocny na szablonykonstrukcyjne”
designer’s pattern paperpapier traserski
desiliconizationodkrzemianie
desilterodmulacz
desinfectant paperpapier bakteriobójczy
desinfectant paperpapier dezynfekcyjny
desk memo-blocknotatnik na biurko
desludgingodmulanie
desorptiondesorpcja
dessicantosuszalnik
dessicantśrodek osuszający
dessicantadsorbent
destaticizerśrodek antystatyczny
destaticizerśrodek zapobiegający powstawaniu elektryczności statycznej
destaticizerśrodek do usuwania elektryczności statycznej
destorationodkształcenie
destorationdeformacja
destructionzniszczenie
destructionrozpad
destructive testpróba niszcząca
desulfurizationodsiarczanie
desulfurizationdesulfuracja
desuperheaterschładzacz
detachableodejmowany
detachableodłączalny
detail drawing paperpapier do szkicowania szczegółów przenoszonych nakalkę kreślarską”
detail tracing paperkalka kreślarska
detectablewykrywalny
detecting elementczujnik
detecting elementczłon wykrywający
detectionwykrywanie
detectorwykrywacz
detectordetektor
detentionzatrzymanie
detergentdetergent
detergentśrodek piorący
deteriorationpogorszenie się jakości
deteriorationpsucie się
determinationoznaczanie
determinationwyznaczanie
determinationokreślanie
determinewyznaczać
determineoznaczać
determineokreślać
determineustalać
detoxicationdetoksykacja
detoxicationodtruwanie
detoxicationprzeciwdziałanie zatruciu
detrimentalszkodliwy
detrimentalwpływający ujemnie
developerwywoływacz
developing mediumśrodek (ośrodek) wywołujący
developing paperspapiery fotograficzne
developing paperspapiery światłoczułe
developing paperspapier fotograficzny do wywoływania
developing solutionroztwór wywołujący
developing solutionroztwór wywoływacza
developmentrozwój
developmentwywoływanie
developmentopracowanie
developmentrozbudowa
development of strengthrozwijanie własności wytrzymałościowych
deviationodchyłka
deviationodchylenie
deviationdewiacja
deviationzboczenie
deviationodchyłka regulacji
deviceprzyrząd
deviceurządzenie
device for threading-in of papermechanizm przeciągania papieru
dew-pointtemperatura rosy
dew-pointpunkt rosy
dewaterodwadniać
dewateringodwadnianie
dewatering abilityodwadnialność
dewatering drumbęben odwadniający
dewatering of sludgeodwadnianie osadu
dewatering orificeotwór odwadniający
dewatering spacestrefa odwadniania
dewatering timeczas odwadniania
dewaxed weightgramatura papieru parafinowanego po usunięciu parafiny
dewaxingusuwanie wosku
dewaxingusuwanie parafiny
dextrin(e)dekstryna
dextrine glueklej dekstrynowy
diagonal cutterprzekrawacz ukośny
diagramwykres
diagram base paperpodłoże na papier wykresowy
diagram paperpapier wykresowy
diagram paperpapier do aparatów samorejestrujących
dialtarcza z podziałką
dialtarcza numerowa
dialpodzielnia tarczowa
dialskala tarczowa
dial extensometertensometr czujnikowy
dial micrometermikrometr czujnikowy
dialdehydedwualdehyd
dialdehyde starchskrobia dwualdehydowa
dialysisdializa
dialyzerdializer
dialyzing paperpapier do dializy
dialyzing parchmentpergamin sztuczny do dializy
diameterśrednica
diameter breast heightpierśnica
diameter breast heightśrednica drzewa na wysokości piersi
diameter classklasa grubościowa
diameter inside barkśrednica bez kory
diameter limitgranica klas grubości
diameter over barkśrednica z korą
diaperpieluszka
diaperopaska higieniczna
diaper machinemaszyna do wyrobu pieluszek
diaphanic paperpapier do drukowania przezroczystych,kolorowych nalepek naokna”
diaphanometernefelometr
diaphanometeraparat do pomiaru przezroczystości
diaphanousprzezroczysty
diaphanousprzeświecający
diaphragmmembrana
diaphragmprzepona
diaphragmdiafragma
diaphragm paperpapier filtracyjny azbestowy
diaphragm pressure gaugemanometr przeponowy
diaphragm pumppompa przeponowa
diaphragm pumppompa membranowa
diaphragm screensortownik płaski membranowy
diaphragm screenrafka membranowa
diaphragm strainerrafka membranowa
diaphragm valvezawór membranowy
diarypamiętnik
diarykalendarz
diarynotatnik
diathermicdiatermiczny
diatomaceous earthziemia okrzemkowa
diatomaceous earthdiatomit
diatomaceous silicakrzemionka okrzemkowa
diatomiteziemia okrzemkowa
diatomitediatomit
diazo base paperpodłoże na papier światłoczuły diazowy
diazo compoundzwiązek diazowy
diazo compounddiazozwiązek
diazo copyświatłokopia
diazo copyingsporządzanie światłokopii
diazo copyingświatłokopiowanie
diazo dyebarwnik diazowy
diazo paperspapiery światłoczułe diazowe (diazotypowe)
diazo printodbitka na papierze światłoczułym diazowym
diazo processkopiowanie na papierze światłoczułym diazowym
diazo transparency copykopia diazowa diapozytywowa transparentowa
diazotype base stockpodłoże na papier światłoczuły diazowy
diazotype paperpapier światłoczuły diazowy (diazotypowy)
dichloroethanedwuchloroetan
dichloromethandwuchlorometan
dichloromethan extractwyciąg dwuchlorometanem
dichromatedwuchromian
Dickinson paperpapier z dodatkiem nitek jedwabnych
dicotyledonsrośliny dwuliścienne
dietłocznik
diedysza przędzalnicza
diematryca
dieciągadło
die-castodlewanie ciśnieniowe
die-cutwykrawać matrycowo
die-cutsztancować
die cuttermaszyna do wykrawania
die cuttermaszyna do wycinania
die cuttingwykrawanie matrycowe
die cuttingwycinanie matrycowe
die cutting abilitypodatność na wykrawanie
die-cutting pressprasa do wykrawania
die cutting rulewykrojnik w postaci płaskiego noża liniowego
die mould (mold)forma do wyrobu wytłaczanek z masy papierowej
die sheetarkusz wzorcowy
die stampstempel suchy
die stampstempel introligatorski
die stampingdrukowanie i tłoczenie ze stalorytów
die stamping and gilding press for bookbindingprasa introligatorska dowytłaczania i złocenia”
die stamping paperpapier stalorytowy
die stamping paperpapier na staloryty
die-stamping pressmaszyna do drukowania ze stalorytów
die-stamping pressprasa do drukowania ze stalorytów
die-wiping paperpapier drzewny gruby do czyszczenia wykrojników
dielectricdielektryk
dielectricdielektryczny
dielectric breakdownprzebicie dielektryczne
dielectric constantstała dielektryczna
dielectric driersuszarka dielektryczna
dielectric driersuszarka pojemnościowa
dielectric dryingsuszenie pojemnościowe
dielectric dryingsuszenie dielektryczne
dielectric heatingnagrzewanie pojemnościowe
dielectric heatingnagrzewanie dielektryczne
dielectric loss anglekąt strat dielektrycznych
dielectric loss factorwspółczynnik strat dielektrycznych
dielectric paperpapier dielektryczny
dielectric paperpapier elektroizolacyjny
dielectric propertieswłaściwości dielektryczne
dielectric strengthwytrzymałość dielektryczna
dielectric vulcanized fibrefibra elektroizolacyjna
dielectric vulcanized fibrefibra dielektryczna
dielectricsmateriały dielektryczne
dielectricsmateriały elektroizolacyjne
diethyl ethereter etylowy
differentialróżnicowy
differential driveprzekładnia dyferencjałowa
differential pressureciśnienie różnicowe
differential shrinkageskurcz nierównomierny
differential thermal analysis (DTA)analiza termiczna różnicowa
diffractiondyfrakcja
diffractionugięcie
diffusedyfundować
diffuserozpraszać
diffuse blue reflectance factorwspółczynnik odbicia rozproszonego światłaprzy filtrze niebieskim”
diffuse blue reflectance factorjasność
diffuse-porous wooddrewno rozpierzchło-naczyniowe
diffuse reflectionodbicie rozproszone
diffused lightświatło rozproszone
diffuserdyfuzor
diffuser bleachingbielenie w dyfuzorze
diffuser bleachingbielenie dyfuzorowe
diffuser plantdyfuzorownia
diffuser plantstacja dyfuzorów
diffuser washerdyfuzor do mycia masy
diffuser washingmycie masy w dyfuzorach
diffusiondyfuzja
diffusion printingdrukowanie dyfuzyjne
diffusion-transfer base stockpapier podłożowy do kopiowania dyfuzyjnego
diffusion washingmycie dyfuzyjne
digestroztwarzać
digestgotować
digested sludgeosad przefermentowany
digesterwarnik
digester acidkwas warzelny
digester bottomdno warnika
digester capacitypojemność warnika
digester capacityzdolność produkcyjna warnika
digester chargewsad do warnika
digester charging floorpoziom załadunku warnika
digester charging floorpoziom napełniania warnika
digester coverpokrywa warnika
digester cyclecykl warzenia
digester cycleturnus warzenia
digester cycleturnus gotowania
digester fillingnapełnianie warnika
digester fittingsarmatura warnika
digester headpokrywa warnika
digester housewarzelnia
digester liningwykładzina warnika
digester neckgardziel warnika
digester roomwarzelnia
digester shellpłaszcz warnika
digester silozasobnik zrębków nad warnikiem
digester strainersito warnika
digester tilepłytka ceramiczna do wykładania warnika
digester yield (total)wydajność z warnika
digestermanwarzelniczy
digestingroztwarzanie
digestinggotowanie
digesting timeczas warzenia
digesting timeczas gotowania
digestionwarzenie
digestiontrawienie
digestionfermentacja
digestiongotowanie
digestiongnicie
digestionroztwarzanie
digitcyfra
digitalcyfrowy
digital computerkomputer cyfrowy
digital computermaszyna cyfrowa
digital outputwyjście cyfrowe
digital recordingzapis cyfrowy
dihydroabietic acidkwas dihydroabietynowy
dikekanał
dikerów
dil. (diluted)rozcieńczony
dilatancydylatancja
dilatometerdylatometr
dilatometrybadania dylatometryczne
dilatometrybadania rozszerzalnościowe
diluentrozcieńczający
diluentśrodek rozcieńczający
diluterozcieńczać
diluterozcieńczony
dilutionrozcieńczanie
dilutionrozcieńczenie
dilution chestkadź rozcieńczająca
dilution waterwoda do rozcieńczania
dilution waterwoda rozcieńczająca
dimprzyćmiony
dimblady
dimmatowy
dimwyblakły
dimensionwymiar
dimensiongabaryt
dimensionrozmiar
dimensional accuracydokładność wymiarów
dimensional instabilityniestateczność wymiarowa
dimensional instabilitynietrwałość wymiarowa
dimensional stability testeraparat do pomiaru stateczności wymiarowej
dimensional stabilizationnadawanie trwałości wymiarowej
dimensional stabilizationnadawanie stateczności wymiarowej
dimensionlessbezwymiarowy
dimerdimer
dimethyl cellulosedwumetyloceluloza
dimethyl disulfidedwusiarczek dwumetylowy
dimethyl sulfide (DMS)siarczek dwumetylowy
dimethyl sulfoxide (DMSO)sulfotlenek dwumetylowy
dimethylol ureadwumetylolomocznik
diminisherzwężka
diminisherkryza
diminutionzmniejszenie
diminutionzmniejszanie się
diminutionspadek
diminutionobniżka
diminutionubytek
dioxidedwutlenek
dipnachylenie
dipzanurzenie
dippochylenie
dipzanurzać
dipnabierać
dipmaczać
dip coated paperpapier powlekany metodą kąpielową
dip coated paperpapier powlekany przez zanurzanie
dip coaterpowlekarka kąpielowa
dip coatingpowlekanie przez zanurzenie
dip coatingpowłoka otrzymana przez zanurzenie
dip dyedbarwiony przez zanurzanie
diphenyl paperpapier dwufenylowy
diphenyl paperpapier do zawijania owoców cytrusowych
dipperczerpak
dipperurządzenie czerpakowe
dippingzanurzanie
dippingmalowanie zanurzeniowe
dippingnabieranie masy papierniczej
dippingmaczanie
dipping rollwalec zanurzony
dipping rollwalec nabierający
dipping rollduktor zanurzony
dipping vatkadź czerpalna
dipping vatkadź do ręcznego nabierania masy papierniczej w procesie wyrobupapieru czerpanego”
directbezpośredni
direct actiondziałanie wprost
direct actiondziałanie bezpośrednie
direct-contact evaporatorwyparka bezprzeponowa
direct cookinggotowanie bezpośrednie
direct copykopia bezpośrednia
direct copyingkopiowanie bezpośrednie
direct current (DC)prąd elektryczny stały
direct current motorsilnik prądu stałego
direct drivenapęd bezpośredni
direct dyebarwnik bezpośredni
direct dyebarwnik substantywny
direct heat exchangerwymiennik ciepła bezpośredni
direct heatingogrzewanie bezpośrednie
direct lithographylitografia
direct lithographydruk z kamienia
direct process paperpapier światłoczuły diazowy
direct-reading scaleskala mianowana
direct-reading scaleskala bezpośrednia
direct-reading scaleskala bezpośredniego odczytu
direct steamingparowanie bezpośrednie
direct type duplicatorpowielacz spirytusowy
direct type duplicatorpowielacz do kopiowania bezpośredniego
direction of fibrekierunek włókna
direction of grainkierunek włókna
direction of paperkierunek wstęgi
direction of paperkierunek włókna
direction of printingkierunek drukowania
direction of printingkierunek ruchu papieru podczas drukowania
direction of runnig sheetkierunek biegu wstęgi papieru
direction with grainkierunek podłużny
directional blue reflectance factorwspółczynnik odbicia kierunkowegostrumienia światła przy filtrze niebieskim”
directional reflectancewspółczynnik odbicia kierunkowego strumieniaświatła”
directoryksiążka adresowa
directoryinformator
directoryprzewodnik
directory paperpapier na książki adresowe
directory paperpapier na spisy telefoniczne
directory paperpapier na informatory
dirtcętka
dirtplamka
dirt (in pulp and paper)cętkowatość
dirt charttablica wzorcowa cętek
dirt countliczba cętek
dirt countcętkowatość
dirt indexwskaźnik zanieczyszczeń
dirt speckscętki
Dirtec cleanerpiasecznik rurowy typu Dirtec
Dirtec cleanerhydrocyklon Dirtec
disaccharidesdwusacharydy
disaccharidesdwucukry
disctarcza
disc barkerkorowarka tarczowa
disc beaterholender tarczowy
disc chipperrębak tarczowy
disc clutchsprzęgło tarczowe
disc disintegratormłyn udarowy tarczowy
disc disintegratormłyn tarczowy rozdrabniający
disc evaporatorwyparka tarczowa
disc feederzasilacz tarczowy
disc filterfiltr tarczowy
disc hollanderholender tarczowy
disc knifenóż tarczowy
disc pressprasa tarczowa
disc pulperrozwłókniacz tarczowy
disc refinermłyn tarczowy
disc refinerrafiner tarczowy
disc ruling machineliniarka pierścieniowa
disc ruling machinemaszyna do drukowania linii ciągłych za pomocąpierścieni”
disc sawpiła tarczowa
discardodrzucać
discardbrakować
discardsodpady
discardsbraki
discards of sortingodrzut z sortowania
dischargeopróżnianie
dischargewyładowanie
dischargezrzut
discharge channelkanał spustowy
discharge headwysokość wypływu
discharge lineprzewód wypływowy
discharge openingotwór wylotowy
discharge piperura spustowa
discharge pipekolano wydmuchowe
discharge pipekolano spustowe
discharge piperura odprowadzająca
discharge pressureciśnienie wylotowe
discharge pressureciśnienie na wylocie
discharge pumppompa wylotowa
discharge pumppompa opróżniająca
discharge rackwinda wyładowcza
discharge rateszybkość wypływu
discharge spoutrynna spustowa
discharge spoutrynna zsuwowa rębaka
discharge temperaturetemperatura na wylocie
discharge temperaturetemperatura wylotowa
discharge valvezawór wypływowy
discharge valvezawór upustowy
discharge valvezawór wylotowy
dischargerurządzenie wyładowcze
dischargingwyładowywanie
dischargingwywabianie
discharging deviceurządzenie odciążające
discolourodbarwiać
discolourzmieniać barwę
discolourblaknąć
discolourationodbarwianie
discolourationżółknięcie
discolourationzmiana barwy
discolouration of paperżółknięcie papieru
discolouration of woodbarwica drewna
disconnectionodłączenie
disconnectionrozłączenie
discontinuousnieciągły
discrepancyrozbieżność
discrepancyniezgodność
dishtalerz
dishmiska
dishmiseczka
dish boardkarton na talerze (tacki) papierowe
dish boardtektura tackowa
dish clothścierka do naczyń
dished paperpapier wygięty miseczkowato
dishingfalistość brzegów stosu papieru
dishing’miseczkowatość’ stosu papieru
disinfectantśrodek odkażający
disinfectantśrodek dezynfekcyjny
disintegraterozczyniać
disintegraterozwłókniać
disintegraterozdrabniać
disintegratingrozwłóknianie
disintegrationrozdrabnianie
disintegrationrozpad
disintegration of chipsrozdrabnianie zrębków
disintegration resistanceodporność na rozwłóknianie
disintegration resistanceodporność na rozdrabnianie
disintegratordezintegrator
disintegratorrozbijak
disintegratorrębak wtórny
disintegratorrozwłókniacz
diskkrążek
disktarcza
diskdysk
disk cutterprzekrawacz tarczowy
disk mixermieszadło tarczowe
disk mixermieszadło talerzowe
disk pressprasa tarczowa
disk thickenerzagęszczarka tarczowa
dismantlerozbierać
dismantledemontować
dismantlingdemontaż
dismantlingrozbieranie
dispatchwysyłać
dispatchekspediować
dispatch bagtorba pocztowa
dispatch bagtorba wysyłkowa
dispatch bagtorba zbiorcza na listy
dispatch bagmocna koperta pocztowa
dispatch boxpudło wysyłkowe
dispatch boxpudło transportowe
dispatch casepudło wysyłkowe
dispatch casepudło transportowe
dispatch tubetuba wysyłkowa
dispatch tubetuleja transportowa
dispenserurządzenie dozujące
dispensing containerpojemnik automatycznie lub mechanicznie dozującyzawartość”
dispergerurządzenie dyspergujące
dispersantśrodek dyspergujący
dispersantdyspergator
disperserozpraszać
disperse dyebarwnik zawiesinowy
disperse dyebarwnik dyspersyjny
dispersed lightświatło rozproszone
dispersingdyspergowanie
dispersingrozpraszanie
dispersing agentśrodek dyspergujący
dispersing agentdyspergator
dispersing the pigmentprzyrządzanie zawiesiny pigmentu
dispersing the pigmentmielenie pigmentu
dispersionrozproszenie
dispersionrozrzut
dispersiondyspersja
dispersiondyspersja statystyczna
dispersion agentśrodek dyspergujący
dispersion coatermaszyna do powlekania dyspersją
dispersion coatingpowlekanie dyspersją
dispersitystopień dyspersji
displacementprzesunięcie
displacementwypieranie
displacementprzemieszczenie
displacement bleachingbielenie wyporowe
displacement heatingogrzewanie z przemieszczaniem cieczy
displaypokaz
displayzobrazowanie
displaymonitor ekranowy
displayprzedstawiać
displayobrazować
displaywyświetlać
display boardkarton afiszowy
display boardkarton plakatowy
display boxpudełko z eksponowaną zawartością
display boxpudełko wystawowe
display boxpudełko do celów wystawowo-reklamowych
display packageopakowanie przezroczyste
display packageopakowanie wystawowe
display packageopakowanie wystawowo-prezentacyjne
display packageopakowanie pokazowe
display posterplakat wystawowy
disposablebezzwrotny
disposablerozporządzalny
disposabledo jednorazowego użycia
disposabledyspozycyjny
disposaldysponowanie
disposalusuwanie
disposalrozporządzanie
disposallikwidacja
disposal fieldwysypisko
disposal of effluentusuwanie ścieków
disposal of effluentzrzut ścieków
dispose of…rozporządzać czymś
dispose of…dysponować
dissolubilityrozpuszczalność
dissolublerozpuszczalny
dissolutionrozpuszczanie
dissolverozpuszczać
dissolverozczyniać
dissolved oxygentlen rozpuszczony
dissolved solidssubstancje stałe rozpuszczone
dissolverrozpuszczalnik
dissolving pulpmasa celulozowa do przerobu chemicznego
dissolving pulpceluloza do przerobu chemicznego
dissolving tankzbiornik do rozpuszczania
dissolving tankzbiornik do rozczyniania
distance between the jawsdługość wpięcia paska
distance between the jawsrozstawienie szczęk
distildestylować
distillatedestylować
distillationdestylacja
distillation columnkolumna destylacyjna
distillation flaskkolba destylacyjna
distilled tall oilolej talowy destylowany
distilled waterwoda destylowana
distilleraparat destylacyjny
distinguishingrozróżnianie
distortionzniekształcenie
distortiondystorcja
distortionodkształcenie
distortion-freewolny od zniekształceń
distortion-freebez zniekształceń
distributerozdzielać
distributing boxskrzynka rozdzielcza
distributing rollwalec rozdzielczy wlewu
distributing rollerrozcierak
distributing rollerwałek rozcierający
distributing rollerwalec rozcierający
distributing troughrynna rozdzielcza
distributing valvezawór rozdzielczy
distributionrozkład
distributionrozdzielanie
distributionrozprowadzanie
distribution boardtablica rozdzielcza
distribution boardrozdzielnica
distribution functiondystrybuanta
distribution functionfunkcja rozkładu prawdopodobieństwa
distribution linelinia rozdzielcza
distribution mainprzewód główny rozdzielczy
distribution mainmagistrala rozdzielcza
distribution of coatingrozprowadzanie powłoki
distribution of the mass densityrozkład gęstości
distribution of the mass densityrozkład masy właściwej
distributorrozdzielacz
distributoraparat rozdzielczy
distributorwalec rozcierający
distributor rollwalec rozdzielczy
distributor rollwalec dziurkowany
distributor rollerwalec rozcierający
disulfidedwusiarczek
diterpenedwuterpen
dithermaneousdiatermiczny
diurnal variationwahania dobowe
divergencerozbieżność
divergencedywergencja
diversificationzróżnicowanie
diversificationurozmaicenie
divided pressprasa podzielona
dividersprzekładki
dividersprzegrody rozdzielcze
DMS (dimethyl sulfide)siarczek dwumetylowy
DMSO (dimethyl sulfoxide)sulfotlenek dwumetylowy
DO (dissolved oxygen)tlen rozpuszczony
doctorskrobak
doctorrakiel
doctorzgarniacz
doctor bladebrzeszczot skrobaka
doctor bladenóż rakla
doctor bladenóż skrobaka
doctor bladerakiel
doctor bladeostrze skrobaka
doctor blade holderuchwyt brzeszczotu skrobaka
doctor blade holderuchwyt ostrza skrobaka
doctor blade motionruch poosiowy skrobaka
doctor blade motionruch postępowo-zwrotny rakla
doctor blade pressuredocisk brzeszczotu skrobaka
doctor blade pressuredocisk rakla
doctor blade settingnastawienie skrobaka
doctor blade settingnastawienie rakla
doctor blade streaksmuga powstająca przy zanieczyszczeniu lub uszkodzeniuskrobaka”
doctor blade streaksmuga raklowa
doctor brokeodpad ze zrywu wstęgi na skrobaku prasowym
doctor dustpył na skrobakach
doctor framebelka nośna skrobaka
doctor holderuchwyt skrobaka
doctor holderuchwyt rakla
doctor marksślady wyżłobień skrobaka
doctor marksmarkowanie na skrobaku
doctor ridgesślady skrobaka powlekającego
doctor rollwalec skrobakowy
doctor rollwalec regulujący grubość warstwy powłoki
doctor rollwałek dozujący
doctor supportbelka nośna skrobaka
doctor troughrynna skrobaka
doctoringskrobanie
doctoringczyszczenie
document boardtektura gruba
document guidekarton na karty rozdzielcze
document paperpapier dokumentowy
document paperpapier aktowy
document parchmentpapier-imitacja pergaminu zwierzęcego
document parchmentpergamin sztuczny dokumentowy
document readerczytnik dokumentów
dodgerspapiery na ulotki
doffing rollerswalce wprowadzające
dog-ears’ośle uszy’
dog hairswłókna wystające z powierzchni papieru
dog hairswłókna przechodzące przez powłokę
doggy bagtorebki na odpadki potraw
doilies paperpapier koronkowy
doilies paperpapier na koronki
doilies paperpapier na serwetki ażurowe stołowe
doily paper stockpapiery na koronki
dolomitedolomit
dolomite limestonekamień wapienny dolomitowy
domestickrajowy
domesticpochodzenia krajowego
domestic sewageścieki domowe
Domingo hempsizal
dopemasa powlekająca lakierowa
dopedomieszka do lakierów
dosagedozowanie
dosagedawkowanie
dosedawka
dosedoza
dossier coverkarton skoroszytowy
dotkropka
dotimpuls jednostkowy
dot-gluing deviceaparat do punktowego nanoszenia kleju
dotted linelinia punktowa
dotted linelinia kropkowana
double backerurządzenie do sklejania tektury trójwarstwowej
double backersklejarka podwójna
double-backer blanketfilc transportowy sklejarki podwójnej
double bondwiązanie podwójne
double calenderedkalandrowany dwukrotnie
double calenderedsatynowany dwukrotnie
double chestkadż podwójna
double-coated paperpapier podwójnie powlekany
double-coated paperpapier o grubej podwójnej powłoce
double coaterpowlekarka do dwukrotnego powlekania
double-creped paperpapier podwójnie marszczony
double-deckdwupiętrowy
double-deckdwupoziomowy
double-deck drier partczęść susząca dwurzędowa
double-deck preheaterpodgrzewacz dwupoziomowy
double-disc refinermłyn dwutarczowy
double-disc refinerrafiner dwutarczowy
double divided pressprasa dwufilcowa
double-double corrugated (fibre)boardtektura falista pięciowarstwowa
double-drum reelnawijarka dwubębnowa
double-drum reelnawijak o dwóch bębnach nośnych
double-drum rereelerprzewijarka dwubębnowa
double-duty sisal tapetaśma podgumowana wzmocniona włóknem sisalowym
double end paperwyklejka podwójna
double-endeddwustronny
double-endedzdwojony
double-endeddwuramienny
double face carbon paperkalka do obustronnego zapisu
double face carbon paperkalka obustronnie powlekana masą kopiującą
double-face selfadhesive tapetaśma samoprzylepna dwustronna
double-faceddwustronnie oklejany
double-faceddwustronnie powlekany
double faced boardkarton dwustronnie kryty
double-faced corrugated (fibre)boardtektura falista trójwarstwowa
double-faced corrugated (fibre)boardtektura falista dwustronnie kryta
double-faced paperpapier dwustronny
double-faced paperpapier duplex
double-faced tapetaśma dwustronnie przylepna
double-faced tapetaśma dwustronnie powleczona klejem
double facersklejarka podwójna
double felted pressprasa dwufilcowa
double foldingpodwójne zginanie
double folds numberliczba podwójnych zgięć
double fourdrinier machinemaszyna papiernicza kombinowana o dwóch sitachpłaskich”
double lineddwustronnie kryty
double linedobustronnie kryty
double lined boardtektura obustronnie kryta
double manila-lined chipboardtektura makulaturowa obustronnie krytawarstwami z niebielonej celulozy”
double manila-lined newsboardtektura obustronnie kryta
double pickpodwójny wątek
double refractiondwójłomność
double row dryersuszarka dwurzędowa
double seamszew podwójny
double side coating machinepowlekarka dwustronna
double side coating machinemaszyna do obustronnego powlekania
double-sided coatingpowlekanie obustronne
double-sided coatingpowlekanie dwustronne
double sizeformat podwójny
double sizingzaklejanie powierzchniowe dwustronne
double thick cover paperpapier pokryciowy sklejony z dwóch warstw
double-tone paperpapier różnokolorowy
double vatkadź podwójna
double vat linedtektura wielowarstwowa z dwustronnym pokryciem
double-wall boxpudełko o podwójnych ściankach
double wall corrugated (fibre)boardtektura falista pięciowarstwowa
double wall corrugated (fibre)boardtektura falista podwójna
double washingpranie podwójne
double white patent-coated boardtektura wielowarstwowa z dwustronnymbiałym pokryciem”
double wire machinemaszyna papiernicza dwusitowa
doublingprzesunięcie obrazów w poszczególnych kolorach
doublingodchyłka pasowania
doublingregister niedokładny
doubling machinemaszyna do zdwajania
doublurewyklejka ozdobna
doublureforzac (!) ozdobny
doughnut-bag paperpapier na torebki do pączków
Douglas firjedlica Douglasa
Douglas firdaglezja zielona
Douglas firjedlica zielona
down timeczas postoju maszyny
down timeokres wyłączenia
down timeczas niezdatności do pracy
down timeczas przestoju
down timeczas niesprawności
drabkolor brązowy
drabpapier brązowawy
drabkolor płowy
draftpapier konceptowy
draftciąg
draftszkic
draftpapier brulionowy
draftprojekt
draft paperpapier konceptowy
draft paperpapier brulionowy
draft(ing) paperpapier kreślarski
draft(ing) paperpapier rysunkowy szkolny wysokogatunkowy młotkowany
draftingciągnienie
draftingprzewlekanie
draftingszkicowanie
draftingkreślenie
draftingodciąganie
draftingprojektowanie
drag conveyorprzenośnik zgarniakowy
drainodwadniać
drainopróżniać
drain lineprzewód spustowy
drain linesieć spustowa
drain plugkorek spustowy
drain systemukład spustowy
drain valvezawór spustowy
drain waterwoda ściekowa
drainabilityodwadnialność
drainageodwadnianie
drainage aidśrodek usprawniający lub przyspieszający odwadnianie
drainage areapowierzchnia odwadniania
drainage chestkadź odciekowa
drainage chestkomora odciekowa
drainage elementselementy odwadniające
drainage factorwspółczynnik odwadniania
drainage factorodwadnialność masy włoknistej
drainage foillistwa odwadniająca
drainage foil bladepokrycie listwy odwadniającej
drainage machinemaszyna odwadniająca
drainage performancesprawność odwadniania
drainage performancecharakterystyka przebiegu odwadniania
drainage pressprasa odwadniająca
drainage propertyodwadnialność
drainage resistanceopór odwadniania
drainage siphonsyfon do odprowadzania kondensatu
drainage timeczas odwadniania
drainerkomora odciekowa
drainerdół odciekowy
drainerskrzynia osadcza
drainer stockmasa w kadzi odciekowej
drainer stockmasa w dole odciekowym
drainingodwadnianie
draining drumbęben odwadniający
draining machinemaszyna odwadniająca
draining tankdół odciekowy
drapabilityupinalność
drapers’ boardtektura do nawijania wyrobów włókienniczych
drapers’ capbibułka pakowa
drapingnakładanie sita na maszynę papierniczą
draughtciąg
draught gaugeciągomierz
draughting paperpapier rysunkowy
drawciąg
drawprzesunięcie papieru podczas przekrawania
drawnaciąg
drawciągnąć
drawrysować
drawwyciągać
drawkreślić
draw of papernaciąg papieru
draw offodciągać
draw offodwodzić
draw offczerpać
draw rollwałek naprężający
draw wrinklezmarszczka spowodowana nierównomiernym naciągiem
drawerszuflada
drawer lining paperpapier do wykładania szuflad
drawingciągnienie
drawingrysowanie
drawingrysunek
drawingwyciąganie
drawingkreślenie
drawing blockblok rysunkowy
drawing cardboardkarton rysunkowy
drawing cardboardkarton kreślarski
drawing cartridgepapier rysunkowy
drawing copykopia rysunku
drawing copyodbitka
drawing foilfolia kreślarska
drawing heightwysokość tłoczenia
drawing inwciąganie
drawing inzaprowadzanie
drawing inktusz kreślarski
drawing of samplespobieranie próbek
drawing officekreślarnia
drawing-office materialsmateriały kreślarskie
drawing-office materialsmateriały rysunkowe
drawing paperpapier rysunkowy
drawing paperpapier do rysowania
drawing paper for school purposespapier rysunkowy szkolny
drawing pencilołówek do rysowania
drawing pressprasa do wytłaczania
drawing pressprasa ciągowa
drawn boxpudełko wytłaczane
drawn downzgarnianie nadmiaru mieszanki powlekającej do badania
drawn down testpróba nanoszenia mieszanki powlekającej
draws of wirenaciąg sita
dredgeczerpak do pobierania próbek z dna
dredgeczerpak pogłębiarki
dredgepogłębiarka
dredgepogłębiać
dredgerczerparka
dredgerbagrownica
dredgerkoparka
dregsosady
dressubierać
dressprzystroić
dressostrzyć
dressodziewać
dressozdobić
dressingnarządzanie formy
dressingostrzenie kamienia ścieraka
dressingobciąg
dressing burrrolka do ostrzenia kamienia ścieraka
driedsuszony
driedwyschły
driedwysuszony
dried-in-strainodkształcenie papieru utrwalone suszeniem
dried-in-strainodkształcenie wsuszone
dried-in-stressnaprężenie utrwalone suszeniem
dried-in-stressnaprężenie wsuszone
driersuszarka
drier fabricsusznik sitowy
drier fabricsito susznikowe
drier feltsusznik
drier felt marksślady susznika
drier hoodosłona części suszącej
drier hoodosłona cylindra połyskowego
drier hoodokapturzenie części suszącej
drier partczęść susząca
drier pocket’kieszeń powietrzna’
drier sectionczęść susząca
driftprzesuwanie się
driftpowolna zmiana
driftunosić się z prądem
driftprzesuwać się
driftzmieniać powoli położenie
drift wooddrewno spławiane
drill methodmetoda wywiertkowa
drilled-roll pressprasa z walcem perforowanym
drinking cupkubek do napojów
drinking-cup boardkarton naczyniowy
drinking-cup paperpapier naczyniowy
drinking paperpapier chłonny
drinking strawsłomka do picia
drinking-straw paperpapier na słomki do picia
drinking waterwoda do picia
drinking waterwoda pitna
driographymetoda suchego offsetu
driographydriografia
driographydrukowanie offsetowe bezwodne
drip panmiska olejowa
drip panwanienka ściekowa
drip tubełapacz kropel
drivenapęd
drivenapędzać
drivewciskać
driveprowadzić
drive controlregulacja napędu
drive shaftwał napędzający
drive shaftwał napędowy
drive shaftwał czynny
drive sidestrona napędu
driven rollwalec napędzany
driven rollwalec bierny
driven wheelkoło napędzane
drivermaszynista
driverczłon napędzający
driverkierowca
drivermotorniczy
driving pulleykoło pasowe napędzające
driving pulleykoło pasowe czynne
driving shaftwał napędowy
driving shaftwałek napędowy
dropkropla
dropspadek
dropbrak
dropkapać
dropspadać
dropzmniejszać się
dropzrzucać
dropwisepo kropli
dropwisekroplami
drumbęben
drumbeczka tekturowa
drum barkerkorowarka bębnowa
drum barkerbęben korujący
drum chipperrębak bębnowy
drum filterfiltr bębnowy
drum filter saveallwyławiacz włókien bębnowy
drum pulperbęben rozwłókniający
drum screensortownik bębnowy
drum screenbęben sortujący
drum thickenerzagęszczarka bębnowa
drum washerfiltr bębnowy
dry bottom electrical precipitatorelektrofiltr suchy
dry boxskrzynka sucha ssąca
dry brokebrak suchy
dry brokeodpad suchy
dry bulb temperaturetemperatura termometru suchego
dry coatingpowlekanie 'na sucho’
dry contentsuchość
dry contentzawartość substancji suchej
dry crepingmarszczenie na sucho
dry crˆped paperpapier marszczony na sucho
dry curlzwijanie się w stanie suchym
dry endczęść susząca
dry endkoniec części suszącej
dry end broke pitkadż braku własnego w części suszącej
dry end pulperrozwłókniacz braku własnego suchego
dry end sump pumppompa do braku suchego
dry felttektura surowa do nasycania
dry feltfilc suszący
dry-felt rollwalec prowadzący susznik
dry felting processmetoda sucha formowania płyt pilśniowych
dry finishwykończanie bez nawilżania
dry finishgładzenie maszynowe
dry finishgładzenie na gładziarce bez nawilżania powierzchni
dry finish butchers wrappapier pakowy do mięsa
dry-finish screeningspapier maszynowo gładki z masy sękowej
dry-finish sulfite wrappingpapier pakowy siarczynowy maszynowo gładki
dry fluffingrozwłóknianie na sucho
dry-forming processformowanie wstęgi metodą suchą
dry hardprzesuszać
dry indicator methodmetoda suchego wskaźnika
dry lakelaka sucha
dry limestone processodsiarczanie gazów odlotowych za pomocą kamieniawapiennego”
dry linelinia susząca
dry lineciąg suszarniczy
dry mattektura matrycowa sucha
dry mattektura stereotypowa
dry matter contentzawartość substancji suchej
dry matterssucha masa
dry matterssubstancja sucha
dry measuremiara objętościowa ciał sypkich
dry-mounting tissuebibułka do wklejania fotografii na sucho
dry offset printingdruk offsetowy bezwodny
dry offset printingoffset suchy
dry pickodporność na zrywanie powierzchni w stanie suchym
dry pocket’kieszeń’ powietrzna w części suszącej
dry processmetoda sucha
dry processproces suchy
dry residuesucha pozostałość
dry residuepozostałość po odparowaniu
dry rotzgnilizna sucha miękka
dry rub resistanceodporność na ścieranie na sucho
dry shreddingrozwłóknianie na sucho
dry shreddingrozdrabnianie na sucho
dry softniedosuszać
dry softsuszyć delikatnie
dry solidssubstancje suche
dry solids contentzawartość substancji suchej
dry sprayeropylarka
dry sprayeropylarz
dry sprayeraparat do prószenia suchego
dry sprayingprószenie suche
dry stampingtłoczenie ślepe
dry steampara sucha
dry strengthwytrzymałość w stanie suchym
dry strengthwytrzymałość końcowa
dry strength additivesdodatki do zwiększania wytrzymałości w staniesuchym”
dry strength additivespomocnicze środki chemiczne do zwiększaniawytrzymałości papieru na sucho”
dry strength agentśrodek zwiększający wytrzymałość w stanie suchym
dry strength paperpapier o dużej wytrzymałości w stanie suchym
dry substancesubstancja sucha
dry suction boxskrzynka ssąca 'sucha’
dry transfer paperpapier przedrukowy
dry transfer paperpapier do druku transferowego
dry treatmentobróbka na sucho
dry upwysychać
dry vatwanna sucha
dry vat formermaszyna formująca z suchą wanną
dry vat formerformer z suchą wanną
dry vat machinemaszyna okrągłositowa z suchą wanną
dry-waxed paperpapier parafinowany 'na sucho’
dry-waxed paperpapier nasycany parafiną
dry weightmasa substancji suchej
dry wrinklezmarszczki spowodowane suszeniem
dryercylinder suszący
dryersuszarka
dryersykatywa
dryer effective areapowierzchnia czynna cylindra suszącego
dryer fabricsito susznikowe
dryer feltfilc suszący
dryer feltsusznik
dryer felt loomkrosno do tkania suszników
dryer felt marksślady susznika
dryer felt rollwalec susznikowy
dryer felt rollwalec prowadzący susznik
dryer felt stretchernaprężacz susznika
dryer-glazersuszarka do papierów z wysokim połyskiem
dryer heating headgłowica parowa cylindra suszącego
dryer hoodokapturzenie cylindra suszącego
dryer hoodosłona cylindra suszącego
dryer partczęść susząca
dryer pick marksślady zrywania powierzchni papieru przez cylindry suszące
dryer screensito susznikowe
dryer shellpłaszcz cylindra suszącego
dryer surfacepowierzchnia cylindra suszącego
dryingsuszenie
drying abilityzdolność schnięcia
drying abilityzdolność wysychania
drying agentsśrodki osuszające
drying beltpas suszący
drying beltsuszarka taśmowa
drying boxsuszarka skrzynkowa
drying cabinetsuszarka szafkowa
drying capacitywydajność suszenia
drying chambersuszarka komorowa
drying channelkanał suszarniczy
drying configurationukształtowanie części suszącej
drying crackspęknięcia powłoki przy suszeniu
drying curvekrzywa suszenia
drying cyclecykl suszenia
drying cylindercylinder suszący
drying efficiencysprawność suszenia
drying groundpoletko osuszające do osadu
drying groundpoletko do suszenia osadu
drying kilnsuszarnia wysokotemperaturowa
drying kilnpiec suszarniczy
drying loftsuszarnia powietrzna
drying machinesuszarka
drying machinemaszyna susząca
drying machinemaszyna odwadniająca
drying mediumczynnik suszący
drying oilolej schnący
drying outwysuszać
drying outwysychać
drying ovensuszarnia wysokotemperaturowa
drying ovensuszarka szafkowa
drying ovensuszarka laboratoryjna
drying ovenpiec suszarniczy
drying paperpapier do przekładania druków
drying partczęść susząca
drying plantsuszarnia
drying pressprasa susząca
drying rateszybkość suszenia
drying retardantopóźniacz schnięcia
drying retardantśrodek opóźniający schnięcie
drying roomsuszarnia
drying roompomieszczenie na suszarnię
drying scheduleprogram suszenia
drying sectionczęść susząca
drying set groupgrupa cylindrów suszących
drying shrinkageskurcz przy suszeniu
drying surfacepowierzchnia susząca
drying tapetaśma susząca
drying tapesuszarka taśmowa
drying temperaturetemperatura suszenia
drying timeczas schnięcia
drying timeczas suszenia
drying wrinkleszmarszczki papieru powstające w części suszącej
drynesssuchość
DS (degree of substitution)stopień podstawienia
DTO (distilled tall oil)olej talowy destylowany
dualpodwójny
dualdwoisty
dual pressprasa podwójna
dual press feltfilc prasy podwójnej
dual roll standodwijak dwuzwojowy
dual roll standmechanizm do obsadzania dwóch zwojów
ductkanał
ductkałamarz
ductprzewód
ductibilityplastyczność
ductibilityciągliwość
ductingprowadzenie
ductingprzewody
ductingkierowanie
ductingkanały
ductor knifenóż kałamarza
ductor knifenoż farbowy
ductor rollerduktor
Dudley pipetpipeta Dudleya
dulltępy
dullmatowy
dull art paperpapier kredowany matowy
dull art paperpapier powlekany ilustracyjny matowy
dull-coated paperpapier powlekany matowy
dull-edgedtępy
dull-edgedz tępym ostrzem
dull finishwykończenie matowe
dull-glazedmatowo gładki
dull-glazed art paperpapier kredowany matowy
dull glazed paperpapier matowy
dull lustrepołysk matowy
dull paperpapier matowy
dull polishmatowanie
dull shadeodcień matowy
dull stonetępy kamień ścieraka
dummymakieta
dummyatrapa
dumpusypisko
dumpwywrót
dumphałda
dumpzwał
dumpwysypywać
dumpzwalać na wysypisko
dump carwagon samowyładowczy
dump carwywrotka
dump carwagon samozsypny
dump chestkadź zasobnikowa
dump chestzasobnik
dump trucksamochód wywrotka
dump truckwywrotka samochodowa
dumpingwysypywanie
dumpingprzekazywanie
dumpingzwalanie na usypisko
dumping groundplac zwałowy
dumping groundzwałowisko
dunnageusztywnianie ładunku w transporcie
dunnage bagworek przekładkowy nadmuchiwany
dunnage paperpapier do wyścielania
duo-faced hardboardpłyta pilśniowa twarda dwustronnie gładka
Duoformermaszyna formująca typu Duoformer
duotonedwutonowy
duotone finishwykończenie dwutonowe
duplexpodwójny
duplexdwustronny
duplexdwuwarstwowy
duplex asphalt paperpapier dwuwarstwowy sklejany asfaltem
duplex asphalt paperpapier dwuwarstwowy laminowany asfaltem
duplex blotting paperdwuwarstwowa bibuła chłonna
duplex boardkarton dwuwarstwowy
duplex boardkarton z różnobarwnymi stronami
duplex boardkarton duplex
duplex boxboardkarton pudełkowy dwuwarstwowy
duplex bristolkarton brystol dwuwarstwowy
duplex cardboardkarton dwuwarstwowy
duplex cardboardkarton jednostronnie kryty
duplex cardboardkarton duplex
duplex cardboardduplex
duplex coated bristolkarton brystol dwustronnie powlekany
duplex coaterpowlekarka dwustronna
duplex crˆped paperpapier dwustronnie marszczony
duplex cutterkrajarka dwuformatowa
duplex cutterkrajarka wzdłużno-poprzeczna
duplex enamel bookpapier dziełowy dwustronnie powlekany
duplex envelope paperpapier kopertowy dwuwarstwowy
duplex feltfilc podwójny
duplex feltfilc o podwójnym splocie
duplex finishwykończenie dwustronnie różne
duplex foil backingpodłoże różnostronne do pokrycia folią
duplex MF lithopapier litograficzny maszynowo-gładki różnostronny
duplex mill wrapperspapier obwolutowy dwuwarstwowy
duplex offset blotting paperbibuła atramentowa sklejona z papieremoffsetowym”
duplex paperspapiery dwuwarstwowe róznostronne
duplex photo packing paperpapier dwuwarstwowy do pakowania materiałówfotograficznych”
duplex photographic film paperpapier do zawijania filmów fotograficznych
duplex pressprasa podwójna
duplex printingdruk dwustronny
duplex printingdruk po obydwu stronach
duplex sheathingpapier okładzinowy dwustronny
duplex superpapier satynowany o różnym wykończeniu stron
duplex texturewytwór papierniczy o różnej strukturze stron
duplex texturelaminat z dwóch różnych papierów
duplex varnishing lithopapier litograficzny jednostronnie zadrukowany ilakierowany”
duplex wallpapertapeta dwuwarstwowa
duplex wallpaperobicie papierowe dwuwarstwowe
duplex weavetkanina dwuwarstwowa
duplex wrappingpapier pakowy dwuwarstwowy
duplicateduplikat
duplicatewtórnik
duplicatepowielać
duplicate bookkopiał ołówkowy
duplicate padblok do pisania z przebitką
duplicatingkopiowanie
duplicatinguwielokrotnianie
duplicatingpowielanie
duplicating bookkopiał ołówkowy
duplicating machinepowielacz
duplicating mastermatryca powielaczowa
duplicating note paperpapier kopiałowy
duplicating padkopiał
duplicating paperpapier powielaczowy
duplicating stencilmatryca powielaczowa 'woskówka’
duplicating stencilszablon do powielania
duplicating stencil base paperpapier-podłoże na matryce powielaczowe
duplicating tissuebibułka matrycowa do powielaczy
duplicatorpowielacz
duplicator paperpapier powielaczowy
duplicator stencilmatryca powielaczowa
durabilitytrwałość
durabletrwały
durableodporny na starzenie
durable finishwykończenie trwałe
duramentwardziel
duration of beatingokres mielenia
duration of beatingczas mielenia
durmast oakdąb bezszypułkowy
durometertwardościomierz
dustpył
dust cartridgepochłaniacz pyłu
dust catcherodpylacz
dust chamberkomora pyłowa
dust collectorodpylacz
dust collectorzbieracz pyłu
dust controlzapobieganie pyleniu
dust coverobwoluta
dust coverosłona od kurzu
dust emissionemisja pyłu
dust exhausterodpylacz
dust exhausterwentylator wyciągowy pyłu
dust extractionodpylanie
dust extractorodpylacz
dust extractoroddzielacz pyłu
dust filterfiltr przeciwpyłowy
dust-freebezpyłowy
dust jacketobwoluta książki
dust precipitatorelektrofiltr odpylający
dust precipitatorfiltr odpylający
dust removalusuwanie pyłu
dust sackworek na śmieci
dust sackworeczek do odkurzacza
dust separationoddzielanie pyłu
dust separatorodpylacz
dust spreading paperpapier pylący
dust suctionodsysanie pyłu
dust suction brushszczotka do odsysania pyłu
dust suction planturządzenie odpylające
dust suction plantinstalacja odpylająca
dusterodpylnik
dustertrzepak szmat
dusterodpylacz
dusterłapacz pyłu
dustingpylenie
dustingopylanie
dusting paperpapier do odkurzania lub do polerowania mebli
dusting tendencyskłonność do pylenia
dustless carbon blacksadza niepyląca
dustproofpyłoszczelny
Dutch elmwiąz górski
Dutch marble paperpapier marmurkowy
Dutch marble papermarmurek
Dutch paperpapier holenderski o nierównych brzegach
dutyobciążenie
dutyopłata skarbowa
dutyobowiązek
dutywarunki pracy
dutyprzebieg pracy
dwarf pinesosna górska
dwarf pinekosodrzewina
dwarf pinekosówka
dwarf pinekosodrzew
dwell timeczas przebywania
dwell timeczas prasowania
dyebarwnik
dyebarwić
dyefarbować
dye spotscętki kolorowe w papierze
dye wiping paperpapier do ścierania nadmiaru barwnika
dyedbarwiony
dyedkolorowany
dyed in the stuffbarwiony w masie
dyed paperpapier barwiony
dyed paperpapier kolorowy
dyed tissue paperbibułka kwiatowa
dyed tissue paperbibułka zdobnicza
dyed tissue paperbibułka barwiona
dyed whitepapier pakowy satynowany
dyed whitepapier podbarwiany na biało
dyeingbarwienie
dyeingwybarwianie
dyeingfarbiarstwo
dyeingbejcowanie
dyeingfarbowanie
dyeingwyfarbowanie
dyeing in the stuffbarwienie w masie
dyeline paperpapier światłoczuły
dyeline raw basepodłoże na papier światłoczuły
dyestuffbarwnik
dynamic bending stiffnesssztywność zginania dynamiczna
dynamic capillary risewzniesienie włoskowate dynamiczne
dynamic capillary risewzniesienie kapilarne dynamiczne
dynamic compression testpróba ściskania dynamiczna
dynamic endurance testpróba zmęczeniowa dynamiczna
dynamic hardnesstwardość dynamiczna
dynamic loadobciążenie dynamiczne
dynamic loadobciążenie udarowe
dynamic pressureciśnienie dynamiczne
dynamic pressureciśnienie kinetyczne
dynamic pressureciśnienie prędkości
dynamic strengthwytrzymałość na obciążenia dynamiczne
dynamic tensile testpróba dynamiczna wytrzymałości na rozciąganie
dynamic testpróba dynamiczna
dynamic viscositylepkość dynamiczna
dynamic viscositywspółczynnik lepkości dynamicznej
dynamite-shell paperpapier na łuski nabojów dynamitowych
dynamometerdynamometr
dynamometerhamulec dynamometryczny
dynamometersiłomierz
dynofinerrafiner typu Dynofiner
E (= extraction)stopień ekstrakcji alkalicznej
E-flutefala E tektury falistej
E-flutemikrofala
E-flute corrugated boardtektura mikrofalista
E-flute corrugated boardtektura z mikrofalą
E.F. (English finish)wykończenie matowe
E.F. (English finish)podgładzanie
e.m.c.; E.M.C.(equilibrium moisture content)wilgotność równoważna
early wooddrewno wczesne
earth colourpigment mineralny
earth flaxazbest
earth pigmentpigment naturalny
earth pigmentpigment ziemny
earth waxwosk ziemny
earth waxwosk mineralny
earth waxozokeryt
easelsztaluga
easel boardtektura sztalugowa
easter grass’trawa’ papierowa
eastern cottonwoodtopola czarna amerykańska
eastern hemlockchoina kanadyjska
eastern larchmodrzew amerykański
eastern poplartopola kanadyjska
eastern poplartopola czarna amerykańska
eastern red cedarjałowiec wirginijski
eastern thujażywotnik wschodni
eastern thujatuja wschodnia
eastern white cedarżywotnik zachodni
eastern white cedartuja
eastern white pinesosna amerykańska
eastern white pinewejmutka
easy bleachablełatwobielny
easy-bleaching pulpmasa celulozowa łatwobielna
eboniteebonit
ebonyheban
EC (ethyl cellulose)etyloceluloza
eccentricmimośród
eccentric pressprasa mimośrodowa
eccentric shaketrzęsak mimośrodowy
eccentric shake apparatusmimośrodowe urządzenie trzęsakowe
ecologyekologia
economic analysisanaliza ekonomiczna
economicsekonomia
economicsekonomika
economizeoszczędzać
economizeoszczędnie używać
economizerekonomizer
ecosystemsystem ekologiczny
eddy flowprzepływ wirowy
edgekrawędź
edgeostrze
edgebrzeg
edge crackspęknięcia brzegowe
edge crackspęknięcia krawędziowe
edge crush strengthwytrzymałość na zgniatanie kolumnowe
edge crush strengthodporność na zgniatanie kolumnowe
edge crush test (ECT)oznaczanie odporności na zgniatanie kolumnowe
edge crush test (ECT)wytrzymałość na zgniatanie kolumnowe
edge curlzwijanie się krawędzi arkusza
edge cutterurządzenie do obcinania brzegów
edge effectzjawisko krawędziowe
edge effectzjawisko brzegowe
edge filterfiltr świecowy
edge fluttertrzepotanie brzegów wstęgi
edge-linedwyłożony wzdłuż krawędzi
edge millkołogniot
edge millgniotownik
edge mill stonekamień toczny gniotownika
edge mill stonekamień biegowy gniotownika
edge nail strengthodporność na przesuwanie się gwoździa w kierunkukrawędzi”
edge protectorochraniacz krawędzi zwoju
edge-punched cardkarta obrzeżnie dziurkowana
edge-punched cardkarta obrzeżnie perforowana
edge runnergniotownik
edge runnerkołogniot
edge-runner basinmisa gniotownika
edge-runner panmisa gniotownika
edge spraytryskawka formatowa
edge spraynatrysk formatowy
edge tearingnaderwanie brzegu papieru
edge tearing resistancewytrzymałość na naderwanie brzegu papieru
edge tearing resistancewytrzymałość na naddarcie
edge tearing resistanceopór naddarcia
edge-trim removal plantinstalacja do usuwania ścinków
edge trimmergilotyna do obcinania brzegów
edge trimmerokrawarka brzegów
edge trimmingobcinanie brzegów
edge trimmingobcinanie krawędzi
edger jettryskawka formatowa
edgewise compressive strengthodporność na zgniatanie kolumnowe
edgewise compressive strengthwytrzymałość na zgniatanie kolumnowe
edgingobcinanie
edgingobrzynanie desek
edgingoklejanie boków płyt
edgingszrzyny tartaczne
edition bindingoprawa wydawnicza
EDP (Electronic Data Processing)EPD
EDP (Electronic Data Processing)elektroniczne przetwarzanie danych
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid)kwas etylenodwuaminoczterooctowy
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid)kwas wersenowy
educationnauczanie
educationedukacja
eductoreżektor
eductorpompa strumieniowa parowa
effectskutek
effectwpływ
effectwynik
effective alkalialkalia efektywne
effective powermoc użyteczna
effectivenesssprawność
effectivenessskuteczność
effervescenceburzenie się
effervescencepienienie
effervescencemusowanie
efficacyskuteczność
efficiencysprawność
efficiencywydajność
efficiencywspółczynnik sprawności
efficiency of dryingsprawność suszenia
efficiency of dryingsprawność cieplna suszenia
efficiency of dryingtermiczna sprawność suszenia
efficientsprawny
efficientskuteczny
efficientwydajny
effluentwoda odciekowa
effluentścieki
effluentodciek
effluent controloczyszczanie ścieków
effluent disposalusuwanie ścieków
effluent pondosadnik ścieków
effluent treatmentoczyszczanie ścieków
effluent treatment plantoczyszczalnia ścieków
effluxodciek
egg cartonpudełko do jaj
egg-carton boardtektura na pudełka do jaj
egg-case filler boardtektura na 'kratki’ w pudłach do jaj
egg-case flatsprzekładki w pudłach do jaj
egg traypodstawka płaska do układania jaj
egg traytacka do jaj
eggshell book paperpapier dziełowy matowy
eggshell finishwykończenie matowe
Egyptian reedpapirus
ejectwyrzucać
ejectwypychać
ejectoreżektor
ejectorwypychacz
ejectorstrumienica ssąca
ejectormechanizm wypychający
ejectorwyrzutnik
elaborateopracować dokładnie
elaboratewypracować
elaborateprzetwarzać
elaboratewypracowany
elaboratewykonany starannie
elasticsprężysty
elastic calender bowlwalec kalandrowy elastyczny
elastic hysteresishistereza sprężysta
elastic limitgranica sprężystości
elastic modulusmoduł sprężystości podłużnej
elastic modulusmoduł Younga
elastic moduluswspółczynnik sprężystości podłużnej
elastic paperpapier rozciągliwy
elastic recoveryodprężenie sprężyste
elastic recoverypowrót poodkształceniowy
elastic rollwalec elastyczny
elastic rollwalec papierowy
elastic strainodkształcenie sprężyste
elastic strengthgranica sprężystości
elasticitysprężystość
elastomerelastomer
elaterometerparomierz
elaterometerprzepływomierz do pary
elder (box-elder)klon jesionolistny
elder (box-elder)jesionoklon
electric analyseranalizator elektryczny
electric cable paperpapier kablowy
electric cable paperpapier elektroizolacyjny
electric circuitobwód elektryczny
electric conductionprzewodnictwo elektryczne
electric currentprąd elektryczny
electric dischargewyładowanie elektryczne
electric drivenapęd elektryczny
electric fieldpole elektryczne
electric fusebezpiecznik topikowy
electric glazing pressprasa gładząca ogrzewana elektrycznie
electric infrared heaterelektryczna nagrzewnica promiennikowa
electric motorsilnik elektryczny
electric powermoc elektryczna
electric power plantelektrownia
electric power systemukład elektroenergetyczny
electric power systemelektryczny system energetyczny
electric precipitatorelektrofiltr
electric precipitatorfiltr elektrostatyczny
electric resistanceopór elektryczny
electric seperatorseperator elektryczny
electric strengthwytrzymałość elektryczna
electric strengthwytrzymałość dielektryczna
electric truckwózek elektryczny
electrical-cable filling paperpapier kablowy
electrical conductivitykonduktywność
electrical conductivityprzewodność (elektryczna) właściwa
electrical engineeringelektrotechnika
electrical insulating boardtektura elektroizolacyjna
electrical insulating interlayer type tissuebibułka do oklejania blachelektrotechnicznych”
electrical insulating interlayer type tissuebibułka transformatorowaelektroizolacyjna”
electrical insulating paperpapier elektrotechniczny
electrical insulating paperpapier elektroizolacyjny
electrical insulating tapetaśma elektroizolacyjna
electrical insulationizolacja elektryczna
electrical insulation fibrefibra elektroizolacyjna
electrical paperpapier elektrotechniczny
electrical precipitatorelektrofiltr
electrical pressboardpreszpan elektrotechniczny
electrical pressboardpreszpan dielektryczny
electrical pressboardpreszpan elektroizolacyjny
electrical propertieswłaściwości elektryczne
electrical resistanceoporność elektryczna
electrical resistivityrezystywność
electrical resistivityopór właściwy
electro-negative developerwywoływacz elektroujemny
electro-positive developerwywoływacz elektrododatni
electrochemistryelektrochemia
electroconducting paperelectroconductive paper
electroconductive paperpapier elektroprzewodzący
electroconductive polymerpolimer elektroprzewodzący
electrodeelektroda
electrode potentialpotencjał elektrody
electrodialysiselektrodializa
electrofax paperpapier do elektrofaksów
electrofax paperpapier elektrograficzny do elektrofaksów
electrofilterelektrofiltr
electrographic paperspapiery elektrograficzne
electrographyelektrografia
electrokinetic potentialpotencjał elektrokinetyczny
electrokinetic potentialpotencjał zeta
electroluminiscenceelektroluminiscencja
electrolysiselektroliza
electrolyteelektrolit
electrolytic capacitor paperbibułka kondensatorowa elektrolityczna
electrolytic capacitor paperpapier do kondensatorów elektrolitycznych
electrolytic capacitor paperpapier kondensatorowy elektrolityczny
electrolytic conductionprzewodnictwo elektrolityczne
electrolytic paperpapier elektrolityczny
electrolytic recording paperpapier rejestracyjny elektrolityczny
electromagnetic controllerregulator elektromagnetyczny
electromagnetic controllersterownik elektromagnetyczny
electromagnetic dosing machinedozownik elektromagnetyczny
electromagnetic fieldpole elektromagnetyczne
electromagnetic regulatorregulator elektromagnetyczny
electrometrical moisture content determinationoznaczanie wilgotnościmetodą elektrometryczną”
electron beamwiązka elektronowa
electron diffractiondyfrakcja elektronów
electron microscopemikroskop elektronowy
electron spectroscopy (ESCA)spektroskopia elektronowa
electron spin resonance (ESR)rezonans spinu elektronowego
electron spin resonance (ESR)EPR
electron tubelampa elektronowa
electron tubeelektronówka
electronicelektronowy
electronicelektroniczny
electronic controlsterowanie elektronowe
electronic dirt counterlicznik elektroniczny zanieczyszczeń
electronic drivenapęd ze sterowaniem elektronicznym
electronicselektronika
electrophoresiselektroforeza
electrophoresis paperpapier do elektroforezy
electrophotographic base paperpodłoże na papier elektrofotograficzny
electrophotographic paperpapier elektrofotograficzny
electrophotographic paperpapier elektrograficzny
electrophotographyelektrofotografia
electroplatinggalwanotechnika
electroplatingpowlekanie galwaniczne
electrosensitive paperpapier elektroczuły
electrosensitive paperpapier wrażliwy na impulsy elektryczne
electrosensitive paperpapier elektrofotograficzny
electrosensitive paperpapier elektrograficzny
electrostaticelektrostatyczny
electrostatic base paperpodłoże na papier elektrofotograficzny
electrostatic chargeładunek elektrostatyczny
electrostatic coatingpowlekanie elektrostatyczne
electrostatic coatingpowlekanie metodą elektrostatyczną
electrostatic copy base paperpodłoże na papier elektrofotograficzny
electrostatic copy paperpapier kserograficzny
electrostatic copy paperpapier elektrofotograficzny
electrostatic copyingkopiowanie elektrostatyczne
electrostatic copyingkopiowanie pośrednie elektrograficzne
electrostatic moisturizernawilżarka elektrostatyczna
electrostatic paperpapier elektrostatyczny
electrostatic photocopying unitelektrostatyczny aparat do fotokopii
electrostatic precipitatorelektrofiltr
electrostatic precipitatorfiltr elektrostatyczny
electrostatic printingdrukowanie elektrostatyczne
electrostatic printingkserografia
electrostatic printingelektrofotografia
electrostatic seperatoroddzielacz elektrostatyczny
electrostaticselektrostatyka
elementelement
elementczłon
elementpierwiastek
elementskładnik
elementogniwo
elementczęść składowa
elemental sulfursiarka elementarna
elementary analysisanaliza elementarna
elementary fibrilfibryla elementarna
elephant grasswłośnica czerwona
elevated tankwieża ciśnień
elevated tankzbiornik wieżowy
elevatorpodnośnik
elevatorwyciąg
elevatorprzenośnik
elevatordźwig
eliminateeliminować
eliminateusuwać
elmwiąz
Elmendorf testoznaczanie oporu przedarcia za pomocą aparatu Elmendorfa
Elmendorf testeraparat Elmendorfa
elongatewydłużać (się)
elongationwydłużenie
elongation at rupturerozciągliwość
elongation at rupturewydłużenie przy zerwaniu
elongation at rupturewydłużenie całkowite
elongation at rupturewydłużenie po zerwaniu próbki
eluatewyciek
eluateodciek
eluateeluat
elucidationwyjaśnienie
elucidationnaświetlenie
elutewymywać
elutewyługowywać
elutionwymywanie
elutioneluowanie
elutionelucja
elutriationelutriacja
elutriationpławienie
elutriationklasyfikacja pyłów sitowych
EM (electron microscope)mikroskop elektronowy
embeddingosadzanie w podłożu
embeddingzakotwiczenie
embeddingzatapianie próbek papieru
embosswytłaczać
embossedwytłaczany
embossed blottingbibuła wytłaczana
embossed blottingpapier chłonny wytłaczany
embossed boardkarton wytłaczany
embossed boardtektura wytłaczana
embossed boxpudełko wytłaczane
embossed cardboardkarton wytłaczany
embossed cardboardkarton tłoczony
embossed cardboardtektura tłoczona
embossed cigarette tissuebibułka papierosowa wytłaczana
embossed cover paperpapier okładkowy wytłaczany
embossed glassinepapier pergaminowy wytłaczany
embossed hardboardpłyta pilśniowa twarda wytłaczana
embossed napkinsserwetki wytłaczane
embossed paperpapier wytłaczany
embossed paperpapier gofrowany
embossed picturerelief
embossed tissuebibułka gofrowana
embosserkalander do wytłaczania
embossergofryrka
embossingwytłaczanie
embossinggofrowanie
embossing boardtektura do wytłaczania
embossing calenderkalander do wytłaczania wzorów
embossing depthgłębokość wytłaczania
embossing diematryca wytłaczająca
embossing foilfolia do tłoczenia na gorąco
embossing forcesiła tłoczenia
embossing forcesiła docisku
embossing machinekalander do wytłaczania
embossing machinegofryrka
embossing paperpodłoże do wytłaczania
embossing paperpapier do wytłaczania
embossing platepłyta do wytłaczania
embossing platestempel do tłoczenia
embossing pressprasa do wytłaczania wzorów
embossing pressureciśnienie tłoczenia
embossing roll(er)walec do wytłaczania
embossing tendencypodatność do wytłaczania przez formę drukarską
embossing waddingwata celulozowa do wytłaczania
embrittlestawać się kruchym
embrittlestawać się łamliwym
embrittlekruszeć
emergencystan zagrożenia
emergencynagła potrzeba
emergencyawaryjny
emergency operationpostępowanie awaryjne
emergency operationpostępowanie doraźne
emergency signalsygnał awaryjny
emergency signalsygnał alarmowy
emeryszmergiel
emery base paperpodłoże na papier ścierny
emery clothpłótno szmerglowe
emery clothpłótno ścierne
emery paperpapier ścierny szmerglowy
emery raw paperpodłoże na papier ścierny szmerglowy
emissionemisja
emissionzanieczyszczenie
emission factorwskaźnik emisji
emission heatciepło emitowane
emission heatciepło wypromieniowane
emission heatstrata ciepła
emission of heatwypromieniowanie ciepła
emission spectroscopyspektroskopia emisyjna
emission standardemisja dopuszczalna
emissivityemisyjność
emissivityzdolność emisyjna
emptyopróżniać
emptypusty
emptypróżny
emulgatoremulgator
emulsifiableemulgujący
emulsificationemulgowanie
emulsificationwytwarzanie emulsji
emulsifieremulgator
emulsifierśrodek emulgujący
emulsifyemulgować
emulsifytworzyć emulsję
emulsifyingemulgowanie
emulsifying agentśrodek emulgujący
emulsifying agentemulgator
emulsionemulsja
emulsionwarstwa światłoczuła
emulsion coatedpowlekany emulsją
emulsion coatedpowlekany metodą emulsyjną
emulsion coated paperpapier powlekany emulsją
emulsion coated paperpapier powlekany metodą emulsyjną
emulsion coatingpowlekanie emulsją
emulsion coatingwarstwa emulsyjna
enamellakier
enamelemalia
enamelszkliwo
enamelpolewa
enamel blotting paperbibuła sklejona z kartonem jednostronnie powlekanym
enamel blotting paperbibuła dwuwarstwowa jednostronnie powlekana
enamel paperpapier kolorowany z połyskiem
enamel paperpapier chromowany
enamel paperpapier jednostronnie powlekany
enamel paperpapier kolorowany
enamel papersatyna
enamel(l)edpowlekany satynowany
enamel(l)edlakierowany
enameled book paperpapier dziełowy powlekany
enameled hardboardpłyta pilśniowa lakierowana
enameled postcardkarton pocztówkowy powlekany
enamelspapiery powlekane kolorowane z połyskiem
encapsulatedzakapsułkowany
encapsulationkapsułkowanie
encaseobudować
encasezamknąć w obudowie
encaseoprawić
enclosureobudowa
enclosurezałącznik
enclosureosłona
encrustpokrywać się inkrustami
encrustantinkrust
encrustationinkrustacja
encrustationzarastanie kamieniem kotłowym
endkoniec
endścinek
endczęść
endczoło
end bandstaśmy ochronne krawędzi
end dryercylinder dosuszający
end groupsgrupy końcowe
end labelkrążek czołowy zwoju
end-leaf paperpapier na wyklejki
end paperpapier na wyklejki
end paperpapier do oklejania tektury
end paperwyklejka
end paperpapier na forzace (!)
end paperforzac (!)
end productprodukt końcowy
end productwyrób końcowy
end useprzeznaczenie produktu
endlessbez końca
endlesszamknięty
endless beltpas bez końca
endless beltpas zamknięty
endless chainłańcuch bez końca
endless feltfilc o zamknietym obwodzie
endless feltfilc bez końca
endless formsformularze ciągłe
endless jacquard paperpapier werdolowy
endless jacquard paperpas żakardowy ciągły
endless paperpapier w zwojach
endless paperpapier rolowy
endless paperpapier zwojowy
endless paper for jacquardspapier werdolowy
endless paper for jacquardspapier do maszyn ˇakarda
endless screwślimak
endless weavingtkanie bez końca
endless weavingtkanie okrężne
endless wiresito bez końca
endless-woven feltfilc o zamkniętym obwodzie
endless-woven feltfilc tkany okrężnie
endothermicendotermiczny
endothermicpochłaniający ciepło
endothermic reactionreakcja endotermiczna
endothermic reactionprzemiana endotermiczna
endothermic reactionreakcja pochłaniająca ciepło
endpapering machinemaszyna do przyklejania wyklejek
endurancetrwałość
endurancewytrzymałość
endurance limitwytrzymałość zmęczeniowa
endurance limitgranica wytrzymałości zmęczeniowej
endurance testpróba na zmęczenie
energyenergia
energy absorptionpochłanianie energii
energy balancebilans energetyczny
energy balancebilans strat energetycznych
energy consumptionzużycie energii
energy requirementzapotrzebowanie energii
energy transferprzenoszenie energii
energy transferprzekazywanie energii
enfoldowinąć
enfoldzapakować
enfoldzawijać
Engelman spruceświerk Engelmana
enginesilnik
enginemaszyna
engine dyingbarwienie w masie
engine househala maszynowa
engine sizingzaklejanie w masie
engineerinżynier
engineertechnik
engineeringtechnika
engineeringinżynieria
English birchbrzoza brodawkowata
English elmwiąz polny
English finish (E.F.)gładzenie półbłyszczące
English finish (E.F.)wykończenie angielskie
English finish (E.F.)podgładzanie
English-finish book paperpapier dziełowy półbłyszczący
English finish paperpapier półbłyszczący
English finish paperpapier podgładzany
English finish paperpapier o wykończeniu angielskim
English limelipa europejska
English opacity paperpapier o wysokiej nieprzezroczystości
English yewcis pospolity
engrainufarbować
engrainnasycić farbą
engrainnasycić barwnikiem
engravegrawerować
engraverytować
engraved rollwalec deseniowy
engraved rollwalec grawerowany
engraver beetlekornik
engraver’s paperpapier do drukowania z klisz siatkowych
engraver’s proofodbijanie próbnych odbitek w chemigrafii
engravers bristolkarton do drukowania z klisz siatkowych
engravers’ proving paperpapier do próbnych odbitek w chemigrafii
engravinggrawiura
engravingrycina
engravingsztych
engravingilustracja
enlarge bardrąg rozciągający
enlarge barpręt rozciągający
enlargementpowiększenie
enolizationenolizacja
ENP (extended-nip press)prasa z poszerzoną strefą styku
enrober paperpapier na podstawki do czekoladek, pralin itp.
entanglementsplecenie
entanglementzaplecenie
entanglementsplątanie
entering airpowietrze wlotowe
entering pressprasa wprowadzająca
entering reelzwój odwijany
enthalpyentalpia
entrainmentunoszenie
entrainmentporywanie
entrapzatrzymać
entrapzamknąć
entrapped airpowietrze uwięzione
entropyentropia
entrywejście
entryzapis
entrywlot
entrynotatka
entry endstrona wejściowa
entry endstrona wlotowa
envelopekoperta
envelope (making) machinekoperciarka
envelope air mail paperpapier kopertowy lotniczy
envelope and flat bag making machinemaszyna do produkcji kopert i torebekpłaskich”
envelope folding machinemaszyna do złamywania kopert
envelope folding machinefalcówka (!) do kopert
envelope liningpodszewka koperty
envelope lining machinemaszyna do wklejania podszewki do kopert
envelope-lining paperpapier na podszewki do kopert
envelope lining tissuebibułka na podszewki do kopert
envelope manilapapier kopertowy manila
envelope paperpapier kopertowy
environmentśrodowisko
environmentotoczenie
environment pollutionzanieczyszczenie środowiska
environment(al) analysisanaliza warunków środowiska
environment(al) controlochrona środowiska
environmental pollution abatementobniżenie zanieczyszczenia środowiska
enwrapowinąć
enwrapowijać
enwrapzawinąć
enwrapzawijać
enzymeenzym
enzyme activity of starchpodatność skrobi na aktywność enzymatyczną
eosineeozyna
EOX ( extractable organic halogens)ekstrahowalne organiczne chlorowce
epichlorohydrinepichlorohydryna
epidermisepiderma
epitheliumepitel
epitheliumnabłonek
epitheliumtkanka nabłonkowa
epoxy resinsżywice epoksydowe
equalizationwyrównywanie
equalizationegalizowanie
equalization of stockujednolicanie masy
equalizer rodpręt wyrównujący
equalsidednessrównostronność
equationrównanie
equilibraterównoważyć
equilibriumrównowaga
equilibriumstan równowagi
equilibrium moisture contentrównowagowa zawartość wilgoci
equilibrium relative humiditywilgotność względna równowagowa
equipwyposażać
equipmentwyposażenie
equipmentsprzęt
equipmenturządzenie
erasabilitypodatność na wycieranie
erasable parchment bondpergamin kwasowy wycieralny
erasewycierać
erasewyskrobywać
erasing qualitypodatność na wymazywanie
erasing qualitypodatność na ścieranie
erasuremiejsce wymazane
erasurezeskrobanie
erasureścieralność
erasure-proofodporny na wycieranie
erectustawiać pionowo
erectwznosić
erectmontować
erectionmontaż
erectionwznoszenie
erkensatorerkenzator
Erlenmeyer flaskkolba stożkowa
Erlenmeyer flaskkolba Erlenmeyera
erosionerozja
erosionżłobienie
errorbłąd
erroruchyb
error of estimatebłąd oceny
error of measurementbłąd pomiaru
eruptionwybuch
eruptionerupcja
escapeulatniać się
escape valvezawór wylotowy
esparto grassostnica
esparto grassesparto
esparto grasstrawa alfa
esparto paperpapier z esparto
esparto pulpmasa włóknista z esparto
esterester
ester numberliczba estrowa
esterificationestryfikacja
estimateocena przybliżona
estimatekosztorys
estimateszacowanie
estimateoceniać
estimateszacować
estimated valuewartość szacunkowa
estimationocena
estimationocenianie
etchtrawić
etchingtrawienie
etchingwytrawianie
etching bathkąpiel trawiąca
etching bathkąpiel do wytrawiania
etching paperpapier do druku miedziorytów
etching paperpapier na trawionki
ethanolalkohol etylowy
ethanol extract of pulpwyciąg masy celulozowej alkoholem etylowym
ethanol ligninlignina etanolowa
ethanolysisetanoliza
ethereter
etherificationeteryfikacja
ethyl acetateoctan etylu
ethyl acrylateakrylan etylowy
ethyl alcoholalkohol etylowy
ethyl alcoholetanol
ethyl carbamateuretan
ethyl cellulose (EC)etyloceluloza
ethyl cellulose (EC)eter etylowy celulozy
ethylationetylowanie
ethylene bondwiązanie podwójne
ethylene imineetylenoimina
ethylene oxidetlenek etylenu
ethylene oxide1,2-epoksyetan
ethylenediamineetylenodwuamina
ethylenediaminetetraacetic acidkwas etylenodwuaminoczterooctowy
ethylenediaminetetraacetic acidkwas wersenowy
etiquetteetykieta
etiquettenalepka
etiquettenaklejka
etuietui
etuifuterał
eucalyptus (tree)eukaliptus
euchlorinemieszanina chloru z dwutlenkiem chloru
Europan hornbeamgrab pospolity
Europan hornbeamgrab europejski
European alderolsza europejska
European ashjesion wyniosły
European aspentopola osika
European aspenosika
European aspentopola drżąca
European basswoodlipa europejska
European beechbuk zwyczajny
European birchbrzoza europejska
European birchbrzoza omszona
European elmwiąz europejski
European elmwiąz polny
European firjodła europejska
European firjodła pospolita
European firjodła biała
European green alderolsza zielona europejska
European hollyostrokrzew kolczasty
European larchmodrzew europejski
European oakdąb szypułkowy
European spruceświerk pospolity
European sycamoreplatan jaworolistny
European white birchbrzoza biała europejska
European willowwierzba biała
evacuateusuwać
evacuatewytwarzać podciśnienie
evacuateopróżniać
evaluationocena
evaluationocenianie
evaluationwyznaczanie wartości
evaporateodparowywać
evaporatezagęszczać
evaporated liquorług powarzelny zagęszczony
evaporatingodparowywanie
evaporatingzagęszczanie
evaporating dishparownica
evaporating plantoddział wyparek
evaporationparowanie
evaporationodparowanie
evaporation areapowierzchnia odparowania
evaporation areapowierzchnia parowania
evaporation capacityzdolność odparowania
evaporation heatciepło parowania
evaporation rateszybkość odparowania
evaporation residuesucha pozostałość
evaporation surfacepowierzchnia parowania
evaporatorwyparka
evaporator bodykorpus wyparki
evaporatormanoperator wyparek
evenparzysty
evenrówny
even-aged forestlas jednowiekowy
even formationprzezrocze równomierne
even pagestrona parzysta
even pagestronica parzysta
even-sided paperpapier równostronny
evenerwyrównywacz
evener rollwałek wyrównujący
evennessrówność
evennessjednostajność
evergreenroślina wiecznie zielona
evolute windingnawijanie ewolwentne
evolute windingnawijanie według ewoluty
evolutionrozwijanie
evolutionwydzielanie się
evolutionrozwój
evolutionwywiązywanie się
evolutionewolucja
examinationbadanie
exceedprzewyższać
excelsiorwełna drzewna
excelsior tissuewełna papierowa
excelsior wrapperpapier do zawijania wełny drzewnej
excessnadmiar
excessnadwyżka
excess airnadmiar powietrza
excess of coatingnadmiar mieszanki powlekającej
excess shrinkageskurcz nadmierny wstęgi
excess tankzbiornik przelewowy
exchangewymiana
exchangezamiana
exchange capacityzdolność wymienna
exchangerwymiennik
exchangerwymieniacz jonowy
exercise book cover paperpapier okładkowy zeszytowy
exercise book machinemaszyna do produkcji zeszytów
exercise book paperpapier zeszytowy
exhalationwyziewy
exhaustwylot
exhaustwydalanie
exhaustwydech
exhaustwypuszczanie
exhaustwydmuch
exhaustusuwać
exhaustwyczerpywać
exhaust ductprzewód wyciągowy
exhaust fanwentylator wyciągowy
exhaust gasspaliny
exhaust gasgazy spalinowe
exhaust gasgazy wydechowe
exhaust heatciepło odpadkowe
exhaust heatciepło odlotowe
exhaust hoodosłona wyciągowa
exhaust hoodokapturzenie odsysające
exhaust plant for paper shavingsurządzenie do odsysania ścinkówpapierowych”
exhaust steampara odlotowa
exhausterwentylator wyciągowy
exhausterwywietrznik
exhausterwyciąg
exhausterekshaustor
exhaustionwyczerpanie
exhaustionzubożenie
exhibiteksponat
exhibitwystawiać
exhibitionwystawa
exitwyjście
exitwylot
exit endstrona wylotowa
exit endstrona wyjściowa
exogeneousegzogenny
exogeneouszewnątrzpochodny
exothermic reactionreakcja egzotermiczna
expandrozszerzać (się)
expandpęcznieć
Expanda-kraftpapier siarczanowy 'Expanda’
expandablerozszerzalny
expandablerozkładany
expandablerozwijalny
expandable mandreldrąg nawojowy rozszerzalny
expanded materialmateriał porowaty
expanded materialmateriał spieniony
expanded plastictworzywo sztuczne porowate
expanded plastictworzywo sztuczne spienione
expanderrozprężarka
expanderrozprężacz
expander rollwalec rozfałdowujący
expander rollrolka napinająca
expanding envelope boardkarton na teczki z harmonijkowymi bokami
expansibilityrozprężalność
expansibilityrozszerzalność
expansibilityrozciągliwość
expansiblerozprężalny
expansiblerozszerzalny
expansiblerozciągliwy
expansionrozszerzanie (się)
expansionrozszerzalność
expansionrozprężanie (się)
expansion chamberkomora rozprężeniowa
expansion chamberkomora Wilsona
expansion jointzłącze kompensacyjne
expansion of paperdeformacja papieru
expansion tankkomora wyrównawcza
expansion tankzbiornik wyrównawczy
expansivenessrozszerzalność
expansivenessrozciągliwość
expansivenessrozprężalność
expansivityrozszerzalność
expansivity of paper to moisturerozszerzalność papieru pod wpływemwilgoci”
expectation valueśrednia statystyczna
expectation valuewartość średnia zbioru
expelwydalać
expelodpędzać
expelusuwać
expenceswydatki
expendable palletpaleta niezwrotna
expended polystyrenepolistyren spieniony
expended polystyrenepolistyren pienisty
expended polystyrenestyropian
expenditurewydatki
expenditurerozchód
experiencedoświadczenie
experiencepraktyka
experimentdoświadczenie
experimentprzeprowadzać doświadczenie
experimentaldoświadczalny
experimentaleksperymentalny
experimental beaterholender doświadczalny
experimental paper machinemaszyna papiernicza doświadczalna
experimentationwykonywanie doświadczeń
expertiseekspertyza
exploded pulpmasa uzyskana metodą wybuchową
explosion processmetoda wybuchowa
explosion processmetoda eksplozyjna
explosivemateriał wybuchowy
explosivewybuchowy
export packageopakowanie exportowe
exposewystawiać na działanie czynników atmosferycznych
exposenaświetlać
exposed surfacepowierzchnia odkryta
exposed surfacepowierzchnia odsłonięta
exposurewystawienie na działanie czynników zewnętrznych
exposurenaświetlanie
exposure meterświatłomierz
express fiberpapier obwolutowy
express wrappingpapier pakowy do spedycji towarów
exsiccatesuszyć
exsiccateosuszać
exsiccatoreksykator
extendrozciągać
extendprzedłużać
extendrozszerzać
extended-nip pressprasa o poszerzonej strefie prasowania
extended pigmentpigment mieszany z wypełniaczem
extendernapełniacz
extenderrozcieńczalnik
extenderprzedłużacz
extenderwypełniacz
extenderobciążacz
extensibilityrozciągliwość
extensibilityrozszerzalność
extensible creped paperpapier marszczony rozciągliwy
extensible creped paperpapier mikrokrepowany
extensible kraft paperpapier siarczanowy rozciągliwy
extensible paperpapier rozciągliwy
extensible paper Clupakpapier rozciągliwy mikrokrepowany typu Clupak
extensionwydłużenie
extensionrozszerzenie
extensionprzedłużenie
extensiveobszerny
extensiveekstensywny
extensiverozległy
extensiveszeroko rozgałęziony
extensometertensometr
exterior package boardtektura na opakowania zbiorcze wysyłkowe
external fibrillationfibrylacja zewnętrzna
external forcesiła przyłożenia z zewnątrz
external stressnaprężenie zewnętrzne
external surfacepowierzchnia zewnętrzna
extinctionekstynkcja
extra high bulk book paperpapier dziełowy bardzo pulchny
extracellularpozakomórkowy
extractwyciąg
extractekstrakt
extract conductivityprzewodność właściwa wyciągu
extractionwyciąganie
extractionekstrakcja
extractionzrywka drewna w lesie
extractionwydobywanie
extractionługowanie
extraction apparatusekstraktor
extraction apparatusaparat ekstrakcyjny
extraction chamberkomora spustowa
extraction chipszrębki poekstrakcyjne
extraction chipswióry poekstrakcyjne
extraction platepłyta perforowana spustowa
extraction towerwieża do ekstrakcji alkalicznej
extraction turbineturbina upustowa
extractive contentzawartość substancji ekstrakcyjnych
extractive-free wooddrewno wolne od substancji ekstrakcyjnych
extractive mattersubstancje ekstrakcyjne
extractivessubstancje ekstrakcyjne
extractives in woodzawartość substancji ekstrakcyjnych w drewnie
extractoraparat ekstrakcyjny
extractorekstraktor
extractor rollprasa ekstraktorowa
extractor rollprasa wyładowcza
extraneous components of woodskładniki uboczne drewna
extraneous materialsmateriały obce
extraneous materialsciała obce
extrasarkusze papieru dodatkowe w ryzie
extrasarkusze nadliczbowe w ryzie papieru
extrudewytłaczać
extrudewyciskać
extruderwytłaczarka szczelinowa
extruderekstruder
extruding dieustnik wytłaczarki
extruding diedysza wylotowa wytłaczarki
extruding presswytłaczarka szczelinowa
extrusionwytłaczanie
extrusionformowanie ekstruzyjne
extrusion coated paperpapier powlekany metodą wytłaczania szczelinowego
extrusion coated paperpapier powlekany metodą ekstruzyjną
extrusion coaterpowlekarka ekstruzyjna
extrusion coatermaszyna do powlekania metodą ekstruzyjną
extrusion coatingpowlekanie metodą wytłaczania szczelinowego
extrusion coatingpowlekanie ekstruzyjne
extrusion headgłowica wytłaczająca
exudewyciekać
exudewypływać
eyeokienko
eyeoczko
eyeucho
eye accesswziernik
eyeglassokular
eyeletoczko
eyeletting machineizówka
eyeletting machineniciarka do nitów rurkowych
eyeletting machinemaszyna do wstawiania oczek
eyes of the drumperforacja bębna
F (degree(s) Fahrenheit)stopień Fahrenheita
F(fluorine)fluor
f.b.m. (FBM) feet board measuremiąższość drewna okrągłego podana w stopachdeskowych”
f.p. (freezing point)temperatura krzepnięcia
f.p. (freezing point)temperatura zamarzania
fabrictkanina
fabricsito
fabricbudowa
fabric filterfiltr tkaninowy
fabric finishwykończenie powierzchni imitujące tkaninę
fabric finishpłótnowanie
fabric pressprasa z sitem podfilcowym
fabric press feltfilc prasy z sitem podfilcowym
fabric sleevesito kurczliwe
fabric sleeve pressprasa z sitem osadzonym na skurcz
fabricationwyrób
fabricationprodukcja przemysłowa
facepowierzchnia czołowa
faceczoło
facelico
face layerokleina
face layerwarstwa zewnętrzna prawa
face-towelręcznik do twarzy
faceplate couplingsprzęgło tarczowe
facial powder paperpapier pudrowany
facial powder paperpapier do pudrowania twarzy
facial tissuebibułka na chustki do twarzy
facial tissuebibułka na chusteczki odświeżające twarz
facial tissuebibułka do ścierania szminki
facial towelręcznik do twarzy
facilitieswyposażenie
facilitiesśrodki materialne
facilityłatwość
facilityułatwienie
facilityurządzenie
facingwarstwa zewnętrzna gładka
facingpokrycie
facingokładanie
facing boardtektura pokryciowa
facing boardkarton pokryciowy
facing for pasted boardpapier pokryciowy dla tektury sklejanej
facing for pasted boardpokrycie tektury sklejanej
facing paperpapier pokryciowy
facing paperpapier do oklejania tektury
facing paperpapier na pokrycie
facing wiresito górne
facing wiresito pokryciowe
facingspapiery do oklejania tektury
factorwskaźnik
factorwspółczynnik
factormnożnik
factoryfabryka
factorywytwórnia
factoryzakład produkcyjny
fadezanikać
fadepłowieć
fadeblednąć
fadeless colourkolor światłoodporny
fadeless colourbarwa trwała na światło
fadeless colourwybarwienie trwałe na światło
fadeometerfadeometr
fadingpłowienie
fadingutrata zabarwienia
fadingzmiana zabarwienia
fading resistanceodporność na płowienie
fading resistanceświatłoodporność
fading testbadanie światłoodporności
fading testpróba trwałości na światło
failulec uszkodzeniu
failrozerwać się
failing loadobciążenie niszczące
failureuszkodzenie
failurepęknięcie
failuredefekt
failurerozerwanie
failureniezadziałanie
failure loadobciążenie niszczące
fallspadek
fallupadek
fallspadać
fallopadać
fallzmniejszać się
fall apparatuszrzutnia
fall apparatusstół zapadkowy
fall heightwysokość spadku
fall heightwysokość zrzutu
fall testbadanie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku
falling ball viscometerlepkościomierz kulkowy
falling ball viscometerwiskozymetr kulkowy
falling-weight testpróba kafarowa
falling-weight testpróba udarnościowa za pomocą młota opadowego
falloutopad atmosferyczny
falloutopad promieniotwórczy
false acaciarobinia akacjowa
false acaciagrochodrzew
false acaciarobinia biała
false acaciaakacja biała
false bodytiksotropia
false bodylepkość pozorna
false bottomdno fałszywe
false bottomdno podwójne
false heartwoodtwardziel fałszywa
false ringsłój roczny pozorny
false watermarkimitacja znaku wodnego
false watermarkznak wodny imitowany
fanwentylator
fan blowerdmuchawa
fan blowerwentylator odśrodkowy
fan dryersuszarka wentylatorowa
fan dryersuszarka typu Fl„kt
fan dryingsuszenie wentylatorowe
fan exhausterekshaustor
fan exhausterwentylator wyciągowy
fan fold(s)złożenie harmonijkowe
fan fold(s)papier formularzowy
fan fold(s)złożenie zygzakowate
fan fold(s)składanka
fan-foldedskładany wachlarzowo
fan-foldedskładany w harmonijkę
fan pumppompa masowa
fancyozdobny
fancydekoracyjny
fancybarwny
fancypstry
fancy boardkarton papeteryjny ozdobny
fancy boardkarton luksusowy
fancy boardtektura dekoracyjna
fancy endwyklejka
fancy endforzac(!)
fancy gift-wrapping paperpapier ozdobny wzorzyście zadrukowany dopakowania prezentów”
fancy paperpapier fantazyjny
fancy paperpapier dekoracyjny
fancy paperpapier papeteryjny
fancy paper napkinsserwetki ozdobne
fancy paper napkinsserwetki fantazyjne wzorzyście zadrukowane
fancy patternwzór ozdobny
fancy stationarypapeteria ozdobna
fancy sweet boxbombonierka
fancy tissue paperbibułka ozdobna
fancy wrappingspapiery pakowe ozdobne
fanfold paperpapier na formularze
fanningsortowanie i liczenie wachlarzowe
farinamąka
farinaskrobia ziemniaczana
farinamączka
farinakrochmal
farinaceousmączny
farm-crop residuesodpady rolnicze
fashionforma
fashionmoda
fashionkształt
fashionfason
fashionkształtować
fashionwykończać
fast beatingmielenie chude
fast beatingmielenie szybkie
fast colourkolor trwały
fast colourbarwnik trwały
fast dyebarwnik trwały
fast-growing treesdrzewa szybkorosnące
fast long-fibered stuffmasa długowłóknista chuda
fast pulpmasa włóknista szybko odwadnialna
fast pulpmasa włoknista chuda
fast short-fibered stuffmasa krótkowłóknista chuda
fastenmocować
fastenutwierdzać
fastenerłącznik
fastenerelement złączny
fastnessodporność
fastnesstrwałość
fastness to boilingodporność na gotowanie
fastness to lightodporność na światło
fastness to lighttrwałość na światło
fastness to lightświatłotrwałość
fattłuszcz
fat permeabilityprzepuszczalność tłuszczu
fat resistanceodporność na tłuszcz
fat soapmydło tłuszczowe
fat-tighttłuszczoszczelny
fathomsążeń angielski
fatiguezmęczenie materiału
fatigue breakdownpęknięcie zmęczeniowe
fatigue corrosionkorozja zmęczeniowa
fatigue crackpęknięcie zmęczeniowe
fatigue fracturepęknięcie zmęczeniowe
fatigue fractureprzełom zmęczeniowy
fatigue lifetrwałość zmęczeniowa
fatigue limitwytrzymałość zmęczeniowa
fatigue limitgranica wytrzymałości zmęczeniowej
fatigue resistancewytrzymałość zmęczeniowa
fatigue resistanceodporność zmęczeniowa
fatigue strengthwytrzymałość zmęczeniowa
fatty acidkwas tłuszczowy
faultwada
faultskaza
faultuszkodzenie
fault detectorwskaźnik uszkodzeń
fault in paperwada papieru
fault in woodwada drewna
fault indicatorwskaźnik wad
faulty sheetarkusz wadliwy
faulty sheetarkusz z brakami
faulty wooddrewno wadliwe
FBB (folding boxboard)tektura na pudełka składane
FBB (folding boxboard)tektura pudełkowa
feasibilitywykonalność
feasibilitymożliwość przeprowadzenia
feather edgebrzeg cieńszy
feather edgekrawędź ścieniona
feather edgekrawędź starta
feather-edge decklebrzeg papieru cieńszy
feather-edge decklepapier cieńszy na brzegach
feather-edged boardtektura o nieobciętych brzegach, o startym ścienionymbrzegu”
featheredge paperpapier o cienkich brzegach
featheringrozlewanie się kreski atramentowej
featherweightpapier 'piórkowy’
featherweightniskogramaturowy
featherweight coated paperpapier katalogowy powlekany niskogramaturowy
featherweight paperpapier drukowy 'pulchny’
featherweight paperpapier 'piórkowy’
featherweight paperpapier drukowy 'piórkowy’
feculoseskrobia acetylowana
feedzasilanie
feedposuw
feedpodawanie
feeddoprowadzić
feedzasilać
feeddostarczać
feed boardpłyta spływowa
feed boardpłyta podawcza
feed boardstół spływowy podawczy
feed conveyorprzenośnik zasilający
feed dryercylinder suszący wprowadzający
feed hopperlej zasilający
feed hopperzasobnik
feed linelinia zasilająca
feed of woodposuw drewna
feed pilestos w samonakładaku
feed pipe lineprzewód zasilający
feed pipe linerurociąg zasilający
feed pipingprzewód zasilający
feed pumppompa zasilająca
feed rollwalec podający
feed rollwałek zasilający
feed rollwalec posuwowy
feed screwśruba pociągowa
feed screwślimak zasilający
feed speedszybkość podawania
feed systemukład zasilania
feed tablestół spływowy
feed tablestół podawczy
feed tubingprzewód zasilający
feed valvezawór zasilający
feed waterwoda zasilająca
feed wormślimak zasilający
feedbacksprzężenie zwrotne
feedback controlsterowanie ze sprzężeniem zwrotnym
feedback controlsterowanie w układzie zamkniętym
feederpodajnik
feederdozownik
feedersamonakładacz
feederzasilacz
feedersamonakładak
feederurządzenie zasilające
feeder and delivery tablestół spływowy i odbierający
feeder and delivery tablestół podawczo-odbierający
feeder screwzasilacz ślimakowy
feedforwardsprzężenie do przodu
feedforward controlsterowanie ze sprzężeniem do przodu
feedingzasilanie
feeding apparatussamonakładak
feeding apparatusaparat do nakładania arkuszy
feeding boardpłyta spływowa
feeding boardpłyta podawcza
feeding governorregulator zasilania
feeding governorregulator posuwu
feeding mechanismmechanizm posuwowy
feeding mechanismmechanizm zasilający
feeding of the beaternapełnianie holendra
feel’chwyt’ papieru
feelerkońcówka pomiarowa
feelerszczelinomierz
feet board measuremiąższość drewna okrągłego podana w stopach deskowych
fellwyrąb
fellścinać
fellobalać
fellwyrębywać
fellpowalać
fellingcięcie
fellingrębnia
fellingzrąb
fellingścinka
feltfilc
felttektura surowa do wyrobu papy dachowej
felt adjusting rollwalec regulujący bieg filcu
felt boardtektura dachowa
felt boardtektura surowa
felt boardtektura papowa
felt boardtektura do asfaltowania
felt boardtektura do wyrobu papy dachowej
felt browntektura podkładowa
felt-carrying rollwalec nośny filcu
felt changingwymiana filcu
felt cleanerpralka filcu
felt conditionerpralka filcu
felt conditioningczyszczenie filcu
felt conditioningpranie filcu
felt direction marklinia biegu filcu
felt drawsnaciąg filcu
felt driercylinder susznikowy
felt-drying cylindercylinder susznikowy
felt finishwykończenie filcowe
felt guideregulator biegu filcu
felt guide rollwalec prowadzący filc
felt guidingprowadzenie filcu
felt hairswłókna filcu w papierze
felt hairs’włosy’
Scroll to Top