ARKUSZ ZGŁOSZENIA SERWISU

GWARANCYJNEGO/POGWARANCYJNEGO

 

Produkt zostanie przyjęty do naprawy tylko i wyłącznie z wypełnionym Arkuszem.

ZLECENIODAWCA:

Nazwa firmy:

Adres:

NIP: 

Dane kontaktowe osoby zlecającej wycenę/ naprawę

Imię i nazwisko:…………………………………………………..……

Numer telefonu:………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………

ZLECENIOBIORCA:

 

 

DoradzamwTekturze Adam Rus

ul. Sadowa 11H, 32-050 Skawina

e-mail: biuro@boxprou.pl

 

  1.   Zlecamy wykonanie: 𝩊 diagnozy serwisowej /  𝩊 wyceny naprawy serwisowej / 
    𝩊 naprawy serwisowej.

Nazwa produktu: ……………………………………………… Kod:………………………………………………..
Nr seryjny: ………………………………………..……. Ilość: …………..

Data zakupu: _ _ _ _ – _ _ – _ _          


Nr Faktury VAT/lub Nr Zamówienia: ……………………………………………………….: 

Rodzaj awarii/zakres prac serwisowych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Regulaminem Przyjęcia Urządzenia do Serwisu obowiązujących w firmie DoradzamwTekturze Adam Rus.

….……………………………………………………………..

Miejscowość, data i czytelny podpis.

Wersja z dnia: 01.12.2021 r.

 

Scroll to Top